x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:668100009.com    

时间 速度

检测时间:2021-11-26 02:13:15

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 8 41 4个独立IP 3个独立节点 有非200状态 2.563s 0.757s 1.407s 0.042s 文件不一致 文件不一致 64.261KB/s  
山东枣庄市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 连接失败 * 0.367s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.476s 5.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.207s 5.15s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.093s 5.075s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.227s 5.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.657s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 10s 0.462s 5.282s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 10s 1.225s 5.661s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 * 连接失败 * 5.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 9.648s 7.031s 8.332s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 9.479s 3.273s 3.291s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 9.09s 1.995s 2.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州电信 电信 浙江 * 连接失败 * 5.101s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 8.333s 0.258s 1.491s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.604s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 * 连接失败 * 0.513s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 * 连接失败 * 1.517s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 * 连接失败 * 0.465s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.657s 3.381s 7.656s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.34s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.573s 5.049s 7.55s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 0.335s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 0.322s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 * 连接失败 * 0.236s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 * 连接失败 * 0.041s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.508s 0.294s 0.397s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市移动 移动 海南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 连接失败 * 0.002s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.343s 0.205s 0.272s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.333s 0.243s 0.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.328s 0.248s 0.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.297s 0.135s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.292s 0.234s 0.264s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.26s 0.215s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁移动 移动 山东 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.259s 0.203s 0.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.254s 0.208s 0.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市移动 移动 河北 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.244s 0.204s 0.221s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.206s 0.094s 0.156s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.178s 0.086s 0.13s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 * 连接失败 * 0.298s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.153s 0.088s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 7.138s 0.062s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊移动 移动 山东 * 连接失败 * 0.263s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 * 连接失败 * 0.247s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城电信 电信 山西 * 连接失败 * 0.241s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 * 连接失败 * 0.239s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳移动 移动 四川 * 连接失败 * 0.231s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海移动 移动 天津 * 连接失败 * 0.228s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 * 连接失败 * 0.218s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 0.218s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 0.198s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州移动 移动 湖南 * 连接失败 * 0.067s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 7.034s 0.826s 0.862s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 6.573s 1.327s 6.572s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 * 连接失败 * 0.722s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.968s 1.701s 5.968s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门移动 移动 湖北 192.168.0.1 Local Address 200 5.501s 0s 0.006s 5.491006s 749B 749B 0.133KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市电信 电信 云南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.409s 0.659s 5.369s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.385s 0.236s 5.155s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.325s 0.556s 5.297s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.311s 0.545s 5.295s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.26s 5.005s 5.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.241s 0.239s 5.182s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.216s 0.365s 5.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河移动 移动 云南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.203s 0.244s 5.163s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.194s 0.237s 5.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市移动 移动 广西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.085s 0.086s 5.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.077s 5.005s 5.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.05s 5.002s 5.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.044s 5.002s 5.023s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 5.029s 5.005s 5.017s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 5.028s 5.005s 5.016s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 0.417s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞移动 移动 广东 2606:4700:3030:: IP Address illegal 200 3.749s 0.002s 0.222s 1.671564s 1020B 1020B 0.596KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 2606:4700:3030:: IP Address illegal 200 3.506s 0.006s 0.232s 1.950200s 1020B 1020B 0.511KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 3.254s 3.198s 3.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 2.478s 2.445s 2.478s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 2606:4700:3030:: IP Address illegal 200 2.454s 0.002s 0.233s 0.813520s 1020B 1020B 1.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 2.135s 2.099s 2.135s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.999s 1.962s 1.98s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.936s 1.919s 1.935s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.927s 1.913s 1.92s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.895s 1.791s 1.843s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.824s 1.818s 1.823s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 1.504s 1.316s 1.41s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.495s 1.459s 1.477s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 1.486s 1.466s 1.476s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 1.439s 1.404s 1.438s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.386s 1.289s 1.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 221.228.32.13 中国江苏南京电信 200 1.327s 0.002s 1.013s 0.298423s 297B 297B 0.972KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 1.29s 1.232s 1.289s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 1.268s 1.221s 1.262s 0.000680s 313B 313B 449.506KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 1.155s 0.002s 0.162s 0.088001s 1020B 1020B 11.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.148s 1.106s 1.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 1.027s 1.021s 1.024s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.915s 0.682s 0.915s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.909s 0.002s 0.022s 0.249181s 1020B 1020B 3.997KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.883s 0.794s 0.838s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州移动 移动 辽宁 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.883s 0.763s 0.824s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.865s 0.636s 0.864s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州联通 联通 山西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.838s 0.724s 0.782s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.812s 0.525s 0.811s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.806s 0.724s 0.725s 0.000060s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 104.21.61.102 泛播Cloudflare 301 0.801s 0.002s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口电信 电信 河北 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.796s 0.758s 0.795s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.74s 0.008s 0.02s 0.111301s 1020B 1020B 8.95KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.727s 0.044s 0.052s 0.115688s 1020B 1020B 8.61KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.726s 0.616s 0.672s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.723s 0.695s 0.709s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.694s 0.653s 0.674s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.69s 0.003s 0.066s 0.218512s 1020B 1020B 4.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.67s 0.564s 0.618s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.655s 0.625s 0.654s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.654s 0.623s 0.653s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.609s 0.549s 0.581s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.577s 0.546s 0.576s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 0.564s 0.001s 0.03s 0.152440s 1020B 1020B 6.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.557s 0.462s 0.508s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.553s 0.315s 0.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.549s 0.503s 0.527s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.54s 0.004s 0.009s 0.368741s 1020B 1020B 2.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.532s 0.257s 0.346s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.53s 0.435s 0.483s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市电信 电信 四川 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.526s 0.443s 0.485s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛移动 移动 陕西 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.514s 0.314s 0.412s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.512s 0.391s 0.441s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.505s 0.034s 0.036s 0.042836s 1020B 1020B 23.254KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.504s 0.454s 0.492s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.486s 0.245s 0.369s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.476s 0.211s 0.241s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.472s 0.389s 0.431s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.462s 0.433s 0.461s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 0.461s 0.025s 0.026s 0.041357s 1020B 1020B 24.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.458s 0.389s 0.424s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.456s 0.401s 0.456s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 0.45s 0.001s 0.036s 0.147891s 1020B 1020B 6.735KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.61.102 泛播Cloudflare 200 0.447s 0.012s 0.054s 0.106769s 1020B 1020B 9.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 0.446s 0.395s 0.437s 0.000327s 963B 963B 2.809MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.441s 0.32s 0.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.437s 0.389s 0.436s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.432s 0.321s 0.377s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市联通 联通 广东 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.421s 0.365s 0.398s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.42s 0.364s 0.42s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.412s 0.382s 0.411s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.405s 0.373s 0.405s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德联通 联通 湖南 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.4s 0.361s 0.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港电信 电信 广西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.397s 0.363s 0.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京通州联通 联通 北京 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.383s 0.338s 0.382s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.21.61.102 泛播Cloudflare 403 0.375s 0.083s 0.225s 0.000500s 1.273KB 1.273KB 2.487MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市联通 联通 山东 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.365s 0.28s 0.323s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.334s 0.235s 0.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.312s 0.218s 0.268s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州伊宁市电信 电信 新疆 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.309s 0.134s 0.222s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 0.276s 0.06s 0.061s 0.045017s 1020B 1020B 22.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.251s 0.129s 0.191s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.251s 0.196s 0.224s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 172.67.208.240 泛播Cloudflare 200 0.245s 0.015s 0.017s 0.029712s 1020B 1020B 33.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.229s 0.127s 0.178s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.2s 0.107s 0.154s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.198s 0.018s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.184s 0.171s 0.178s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.177s 0.086s 0.129s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.21.61.102 泛播Cloudflare 403 0.164s 0.062s 0.102s 0.000342s 1.274KB 1.274KB 3.639MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.16s 0.094s 0.127s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.143s 0.107s 0.124s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.143s 0.088s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.141s 0.1s 0.121s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.134s 0.106s 0.12s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.134s 0.077s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾电信 电信 山西 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.13s 0.06s 0.094s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市电信 电信 安徽 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.127s 0.097s 0.114s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.113s 0.068s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.108s 0.031s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.099s 0.057s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.098s 0.038s 0.075s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.094s 0.014s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.089s 0.011s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.08s 0.012s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 172.67.208.240 泛播Cloudflare 0 0.08s 0.065s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.039s 0.011s 0.038s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.21.61.102 泛播Cloudflare 0 0.038s 0.026s 0.032s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 * 连接失败 * 15.056s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 * 连接失败 * 10.083s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig