x
logo
推荐使用17CE APP

 • 趨勢分析

  掌控網站性能變化曲線,為網站速度優化提供有力的參考. [詳細介紹]

 • 錯誤分析

  24小時監控數據的報錯分析,網站在什麽時間訪問出錯.... [詳細介紹]

 • 區域分析

  通過區域分析,迅速找出網站在哪些地方速度慢 [詳細介紹]

 • ISP分析

  通過ISP分析,迅速找出網站在哪些運營商速度慢 [詳細介紹]

 • 監測點分析

  提供監測點數據,以便反向查找問題 [詳細介紹]

測速排名 今日 本周 本月

排名 域名 time
1 www.pbc.gov.cn 0.216s
2 www.4399.com 0.246s
3 www.vxcat.com 0.246s
4 y6wih.vip 0.285s
5 web.jiuhongjiaoyu.cn 0.29s
6 www.likuso.com 0.314s
7 qm.3url.cn 0.33s
8 ybs.xxhechenyi.com 0.332s
9 www.99danji.com 0.335s
10 qd2.chaowanapp.cn 0.336s

時間

域名 類型 time
app.tecbii.com ping 0.052s
m.biquge.sh get 5.714s
dddgg33.com get 3.426s
rhv.vipbaihui.cn get 0.438s
mail.dgcb.com.cn get 0.809s
sk.cyjiasu.com ping 0.052s
aiy888.com get 1.212s
amz.rxjh8.top get 1.804s
m.qingkanshu.cc get 5.184s
konsultasikelamin.com get 2.03s