x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:23.215.188.98    

检测时间:2020-03-26 23:06:11

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
平均值: 208个点 10 42 1个独立IP 1个独立节点 10 6 4 280.784ms 169.116ms 269.313ms    
云南昭通市移动 移动 云南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 483.977ms 0ms 481.697ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 485.794ms 0ms 478.194ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市铁通 铁通 福建 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 478.599ms 476.74ms 477.971ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 478.46ms 0ms 474.924ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 479.307ms 0ms 474.461ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 650.103ms 313.042ms 454.664ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 426.24ms 0ms 409.22ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 401.374ms 380.754ms 389.207ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 392.047ms 0ms 388.079ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉市移动 移动 新疆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 385.56ms 381.901ms 383.65ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 406.92ms 0ms 382.179ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 390.067ms 374.127ms 381.206ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 476.204ms 364.157ms 380.849ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 1 9 380.37ms 0ms 380.37ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市电信 电信 山西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 387.642ms 0ms 380.051ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 380.319ms 0ms 379.648ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 1 9 378.21ms 0ms 378.21ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 381.797ms 0ms 377.243ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 1 9 374.399ms 0ms 374.399ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 376.438ms 0ms 374.13ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 368.317ms 0ms 364.443ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 370.559ms 356.319ms 363.754ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 365.344ms 0ms 362.717ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 372.184ms 0ms 361.034ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 526.999ms 303.629ms 361.013ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏电信 电信 宁夏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 367.623ms 0ms 359.542ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 360.319ms 357.598ms 358.865ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市移动 移动 浙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 373.28ms 0ms 358.014ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市铁通 铁通 湖北 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 359.442ms 0ms 356.748ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 370.084ms 0ms 354.243ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市移动 移动 河南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 362.551ms 330.089ms 353.276ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 464.458ms 329.099ms 351.363ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市移动 移动 吉林 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 352.743ms 344.647ms 348.538ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 348.08ms 0ms 347.34ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市移动 移动 湖北 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 346.062ms 0ms 344.692ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 356.181ms 0ms 344.691ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 346.471ms 342.663ms 344.567ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 3 7 344.642ms 340.982ms 342.882ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 345.835ms 0ms 342.856ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 347.797ms 0ms 341.568ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 341.56ms 0ms 340.49ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 1 9 340.262ms 0ms 340.262ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 347.779ms 0ms 339.813ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市电信 电信 黑龙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 1 9 339.321ms 0ms 339.321ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 339.379ms 0ms 337.918ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 338.581ms 332.641ms 333.964ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
中国未知其他 其他 中国 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 2 8 329.519ms 0ms 328.8ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 324.531ms 0ms 323.343ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 767.368ms 210.574ms 321.753ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 323.141ms 319.861ms 320.827ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 1 9 318.878ms 0ms 318.878ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州联通 联通 新疆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 314.002ms 313.601ms 313.864ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东东营市联通 联通 山东 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 316.545ms 310.672ms 312.09ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 306.052ms 304.263ms 304.641ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 302.365ms 301.679ms 301.922ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 304.135ms 279.912ms 299.263ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 293.61ms 293.051ms 293.318ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 302.784ms 282.263ms 293.162ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 293.249ms 292.658ms 292.865ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 298.162ms 290.502ms 292.438ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 289.523ms 0ms 286.978ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 292.075ms 284.784ms 286.738ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 321.098ms 274.559ms 286.214ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市电信 电信 福建 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 278.859ms 278.226ms 278.587ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 276.938ms 276.624ms 276.716ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 414.668ms 238.745ms 275.702ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市教育网 教育网 江苏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 275.861ms 272.481ms 273.388ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 376.691ms 0ms 272.442ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市铁通 铁通 广东 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 278.561ms 269.381ms 272.206ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州联通 联通 新疆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 276.32ms 264.059ms 269.184ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 267.823ms 266.963ms 267.385ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南怒江州联通 联通 云南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 272.422ms 262.646ms 266.881ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 303.971ms 22.069ms 266.508ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 266.099ms 265.951ms 266.018ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市联通 联通 海南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 270.923ms 261.602ms 265.835ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市其他 其他 云南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 270.439ms 260.079ms 263.852ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 270.619ms 248.939ms 263.169ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 274.126ms 259.686ms 263.114ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 263.72ms 262.76ms 263.028ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 266.17ms 261.33ms 262.824ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 301.34ms 246.859ms 262.186ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市移动 移动 甘肃 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 261.298ms 258.478ms 259.565ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 262.117ms 251.988ms 259.15ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 267.588ms 252.768ms 258.859ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 264.509ms 256.051ms 258.55ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 262.121ms 255.82ms 258.079ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 4 6 265.714ms 0ms 257.744ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 257.951ms 257.607ms 257.71ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 257.642ms 0ms 257.27ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 10 0 268.053ms 248.556ms 257.216ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 262.027ms 247.428ms 256.111ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 5 5 256.228ms 0ms 256.052ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 257.968ms 254.05ms 255.82ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 259.911ms 247.469ms 255.258ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市铁通 铁通 海南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 8 2 255.772ms 254.232ms 254.841ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 253.669ms 253.266ms 253.473ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 6 4 252.002ms 0ms 251.94ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 9 1 255.571ms 247.535ms 251.193ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 23.215.188.98 澳大利亚西澳大利亚州珀斯Akamai Technologies 10 7 3 253.503ms 250.081ms 250.974ms 32B 查看