x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.gfxy.com    

时间 速度

检测时间:2024-06-11 05:09:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
156个点 6 33 1个独立IP 1个独立节点 200 0.372s 0.062s 0.106s 0.008s 6.374KB 6.374KB 1.828MB/s  
河北沧州电信 电信 河北 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 5.299s 5.041s 5.088s 0.002845s 6.374KB 6.374KB 2.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 1.981s 0.002s 0.148s 0.002899s 6.374KB 6.374KB 2.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 1.794s 0.002s 0.347s 0.002826s 6.374KB 6.374KB 2.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 1.469s 0.002s 0.28s 0.017523s 6.374KB 6.374KB 363.752KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 1.321s 0.002s 0.261s 0.002866s 6.374KB 6.374KB 2.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 1.087s 0.002s 0.205s 0.009198s 6.374KB 6.374KB 692.979KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.772s 0.531s 0.567s 0.002852s 6.374KB 6.374KB 2.183MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.739s 0.002s 0.058s 0.366129s 6.374KB 6.374KB 17.409KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.66s 0.002s 0.062s 0.033227s 6.374KB 6.374KB 191.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.657s 0.029s 0.097s 0.052005s 6.374KB 6.374KB 122.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南移动 移动 贵州 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.641s 0.002s 0.113s 0.004808s 6.374KB 6.374KB 1.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.606s 0.199s 0.268s 0.002510s 6.374KB 6.374KB 2.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.558s 0.002s 0.051s 0.013905s 6.374KB 6.374KB 458.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.556s 0.002s 0.052s 0.124342s 6.374KB 6.374KB 51.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴移动 移动 浙江 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.524s 0.301s 0.333s 0.004895s 6.374KB 6.374KB 1.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.524s 0.274s 0.302s 0.004202s 6.374KB 6.374KB 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.512s 0.044s 0.114s 0.002634s 6.374KB 6.374KB 2.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.502s 0.016s 0.091s 0.004713s 6.374KB 6.374KB 1.321MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.469s 0.07s 0.121s 0.002463s 6.374KB 6.374KB 2.527MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.451s 0.073s 0.132s 0.003550s 6.374KB 6.374KB 1.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.441s 0.14s 0.185s 0.002903s 6.374KB 6.374KB 2.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.43s 0.098s 0.146s 0.003504s 6.374KB 6.374KB 1.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.428s 0.002s 0.069s 0.024774s 6.374KB 6.374KB 257.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.425s 0.002s 0.041s 0.002388s 6.374KB 6.374KB 2.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.423s 0.098s 0.15s 0.003050s 6.374KB 6.374KB 2.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳电信 电信 辽宁 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.417s 0.002s 0.082s 0.009085s 6.374KB 6.374KB 701.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳联通 联通 广东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.394s 0.036s 0.085s 0.002604s 6.374KB 6.374KB 2.39MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.392s 0.039s 0.122s 0.015407s 6.374KB 6.374KB 413.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.387s 0.002s 0.065s 0.003324s 6.374KB 6.374KB 1.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.367s 0.101s 0.142s 0.003462s 6.374KB 6.374KB 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.364s 0.071s 0.107s 0.002610s 6.374KB 6.374KB 2.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水电信 电信 海南 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.363s 0.032s 0.084s 0.012940s 6.374KB 6.374KB 492.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南临高县移动 移动 海南 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.363s 0.022s 0.08s 0.003065s 6.374KB 6.374KB 2.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.361s 0.003s 0.053s 0.002660s 6.374KB 6.374KB 2.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市电信 电信 广东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.358s 0.055s 0.103s 0.002853s 6.374KB 6.374KB 2.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.355s 0.114s 0.15s 0.002818s 6.374KB 6.374KB 2.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.354s 0.009s 0.065s 0.002628s 6.374KB 6.374KB 2.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.352s 0.002s 0.059s 0.003232s 6.374KB 6.374KB 1.926MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海移动 移动 上海 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.352s 0.002s 0.037s 0.009910s 6.374KB 6.374KB 643.191KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.348s 0.036s 0.072s 0.002606s 6.374KB 6.374KB 2.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.344s 0.002s 0.054s 0.016944s 6.374KB 6.374KB 376.182KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川甘孜移动 移动 四川 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.343s 0.117s 0.15s 0.002657s 6.374KB 6.374KB 2.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆北碚移动 移动 重庆 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.34s 0.139s 0.166s 0.002680s 6.374KB 6.374KB 2.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.339s 0.042s 0.089s 0.005495s 6.374KB 6.374KB 1.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉移动 移动 新疆 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.338s 0.015s 0.068s 0.002660s 6.374KB 6.374KB 2.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.336s 0.073s 0.113s 0.002571s 6.374KB 6.374KB 2.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市电信 电信 江苏 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.336s 0.1s 0.135s 0.002768s 6.374KB 6.374KB 2.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.332s 0.002s 0.056s 0.002549s 6.374KB 6.374KB 2.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江电信 电信 江西 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.332s 0.068s 0.104s 0.015419s 6.374KB 6.374KB 413.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.33s 0.07s 0.105s 0.002547s 6.374KB 6.374KB 2.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾市移动 移动 广东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.33s 0.002s 0.055s 0.005179s 6.374KB 6.374KB 1.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市移动 移动 安徽 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.328s 0.085s 0.115s 0.002507s 6.374KB 6.374KB 2.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.323s 0.002s 0.054s 0.002444s 6.374KB 6.374KB 2.547MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.323s 0.078s 0.111s 0.002503s 6.374KB 6.374KB 2.487MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.313s 0.002s 0.047s 0.002523s 6.374KB 6.374KB 2.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽联通 联通 内蒙古 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.309s 0.032s 0.075s 0.002600s 6.374KB 6.374KB 2.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市移动 移动 广东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.309s 0.022s 0.062s 0.011977s 6.374KB 6.374KB 532.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.309s 0.065s 0.098s 0.006510s 6.374KB 6.374KB 979.113KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州移动 移动 广东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.309s 0.002s 0.045s 0.014180s 6.374KB 6.374KB 449.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.304s 0.002s 0.045s 0.005309s 6.374KB 6.374KB 1.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.304s 0.044s 0.084s 0.002596s 6.374KB 6.374KB 2.398MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东东营市移动 移动 山东 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.3s 0.002s 0.048s 0.002593s 6.374KB 6.374KB 2.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.299s 0.002s 0.049s 0.002587s 6.374KB 6.374KB 2.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川达州市电信 电信 四川 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.298s 0.007s 0.048s 0.002487s 6.374KB 6.374KB 2.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西抚州市电信 电信 江西 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.297s 0.062s 0.095s 0.002651s 6.374KB 6.374KB 2.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市移动 移动 浙江 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.297s 0.002s 0.043s 0.009676s 6.374KB 6.374KB 658.746KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.296s 0.002s 0.049s 0.002536s 6.374KB 6.374KB 2.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.295s 0.002s 0.047s 0.002537s 6.374KB 6.374KB 2.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.294s 0.054s 0.088s 0.005031s 6.374KB 6.374KB 1.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.293s 0.126s 0.148s 0.002405s 6.374KB 6.374KB 2.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆电信 电信 重庆 113.200.57.250 中国陕西西安联通 200 0.289s 0.002s 0.052s 0.003888s 6.374KB 6.374KB 1.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig