x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.engpx.com    

时间 速度

检测时间:2024-06-11 09:10:26

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
166个点 7 35 35个独立IP 32个独立节点 200 0.293s 0.052s 0.164s 0.067s 文件不一致 文件不一致 6.023MB/s  
天津天津市电信 电信 天津 42.202.170.120 中国辽宁丹东电信 200 10.001s 0.004s 2.844s 6.985815s 11.85KB 1.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 42.177.83.109 中国辽宁沈阳联通 200 5.44s 0.003s 5.213s 0.009793s 11.85KB 11.85KB 1.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市联通 联通 浙江 113.194.50.172 中国江西抚州联通 200 2.914s 0.004s 1.482s 0.120225s 13.632KB 13.632KB 113.386KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲联通 联通 湖南 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 2.253s 2.184s 2.212s 0.006704s 13.633KB 13.633KB 1.986MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.12.215.71 中国青海西宁移动 200 1.94s 1.823s 1.879s 0.001050s 11.85KB 11.85KB 11.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 111.51.139.161 中国宁夏固原移动 200 1.869s 0.002s 0.034s 1.594745s 109.884KB 109.884KB 68.904KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉移动 移动 新疆 111.51.139.161 中国宁夏固原移动 200 1.708s 1.621s 1.661s 0.003863s 11.85KB 11.85KB 2.996MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西电信 电信 甘肃 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 1.18s 0.003s 1.099s 0.027749s 13.633KB 13.633KB 491.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 120.201.233.212 中国辽宁移动 200 1.119s 0.003s 0.683s 0.001532s 11.85KB 11.85KB 7.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 1.115s 0.064s 1.08s 0.010374s 11.85KB 11.85KB 1.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 61.240.220.53 中国湖南长沙联通 200 1.062s 0.003s 1.025s 0.002172s 11.85KB 11.85KB 5.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 221.204.43.192 中国山西太原联通 200 0.921s 0.003s 0.051s 0.827305s 11.85KB 11.85KB 14.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 221.204.43.192 中国山西太原联通 200 0.612s 0.003s 0.2s 0.000977s 11.85KB 11.85KB 11.844MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州电信 电信 新疆 111.51.139.161 中国宁夏固原移动 200 0.602s 0.483s 0.538s 0.002144s 11.85KB 11.85KB 5.397MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.194.50.172 中国江西抚州联通 200 0.494s 0.003s 0.228s 0.007603s 13.632KB 13.632KB 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 120.233.180.105 中国广东广州移动 200 0.432s 0.003s 0.038s 0.238495s 109.884KB 109.884KB 460.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.334s 0.248s 0.278s 0.016083s 13.634KB 13.634KB 847.714KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 42.177.83.109 中国辽宁沈阳联通 200 0.323s 0.004s 0.18s 0.018320s 11.85KB 11.85KB 646.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 111.63.149.104 中国河北石家庄移动 200 0.305s 0.003s 0.14s 0.002280s 11.85KB 11.85KB 5.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市移动 移动 云南 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.291s 0.003s 0.043s 0.038125s 13.634KB 13.634KB 357.608KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 42.202.164.111 中国辽宁丹东电信 200 0.258s 0.141s 0.166s 0.056189s 11.85KB 11.85KB 210.888KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海移动 移动 上海 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.229s 0.003s 0.137s 0.003188s 11.85KB 11.85KB 3.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市电信 电信 湖南 113.219.182.223 中国湖南电信 200 0.227s 0.026s 0.028s 0.111265s 13.633KB 13.633KB 122.526KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 183.249.97.77 中国浙江温州移动 200 0.224s 0.1s 0.167s 0.006104s 13.632KB 13.632KB 2.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波电信 电信 浙江 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.219s 0.003s 0.125s 0.015064s 11.85KB 11.85KB 786.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市移动 移动 内蒙古 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.203s 0.106s 0.14s 0.000780s 11.85KB 11.85KB 14.836MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.201s 0.002s 0.047s 0.019232s 13.633KB 13.633KB 708.861KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.196s 0.003s 0.067s 0.009413s 13.634KB 13.634KB 1.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州联通 联通 江苏 113.194.50.172 中国江西抚州联通 200 0.194s 0.103s 0.146s 0.000643s 13.632KB 13.632KB 20.703MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化电信 电信 湖南 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.188s 0.054s 0.085s 0.062939s 13.633KB 13.633KB 216.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市其他 其他 内蒙古 60.28.220.195 中国天津联通 200 0.177s 0.007s 0.078s 0.004563s 11.85KB 11.85KB 2.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.173s 0.003s 0.044s 0.000803s 11.85KB 11.85KB 14.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.167s 0.007s 0.051s 0.020474s 11.85KB 11.85KB 578.764KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东韶关市联通 联通 广东 211.97.84.50 中国广西南宁联通 200 0.164s 0.038s 0.084s 0.002695s 13.634KB 13.634KB 4.94MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市电信 电信 广东 113.219.182.223 中国湖南电信 200 0.163s 0.034s 0.058s 0.074301s 13.632KB 13.632KB 183.468KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州其他 其他 云南 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.157s 0.003s 0.013s 0.005230s 13.633KB 13.633KB 2.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.156s 0.003s 0.022s 0.002464s 13.633KB 13.633KB 5.403MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市电信 电信 四川 111.123.250.125 中国贵州遵义电信 200 0.155s 0.003s 0.055s 0.011024s 13.634KB 13.634KB 1.208MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.153s 0.003s 0.026s 0.001505s 13.633KB 13.633KB 8.846MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.148s 0.035s 0.088s 0.005541s 13.633KB 13.633KB 2.403MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 61.240.220.53 中国湖南长沙联通 200 0.147s 0.08s 0.112s 0.002104s 11.85KB 11.85KB 5.5MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.146s 0.104s 0.121s 0.000633s 13.633KB 13.633KB 21.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州移动 移动 江苏 111.29.14.193 中国海南海口移动 200 0.143s 0.016s 0.077s 0.003568s 13.633KB 13.633KB 3.731MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市电信 电信 湖北 113.142.27.102 中国陕西西安电信 200 0.143s 0.039s 0.069s 0.034765s 11.85KB 11.85KB 340.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市移动 移动 安徽 111.29.14.193 中国海南海口移动 200 0.137s 0.041s 0.084s 0.000992s 13.633KB 13.633KB 13.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 36.147.62.104 中国云南昆明移动 200 0.131s 0.003s 0.013s 0.002858s 13.633KB 13.633KB 4.658MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西班牙国外 国外 西班牙 42.202.164.111 中国辽宁丹东电信 200 0.13s 0.003s 0.047s 0.002169s 11.85KB 11.85KB 5.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建三明移动 移动 福建 183.255.104.120 中国海南移动 200 0.128s 0.003s 0.055s 0.013804s 13.633KB 13.633KB 987.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 183.249.97.77 中国浙江温州移动 200 0.127s 0.046s 0.081s 0.007859s 13.632KB 13.632KB 1.694MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.126s 0.003s 0.045s 0.002583s 11.85KB 11.85KB 4.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 120.201.233.212 中国辽宁移动 200 0.126s 0.003s 0.049s 0.023219s 11.85KB 11.85KB 510.341KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.97.84.50 中国广西南宁联通 200 0.125s 0.003s 0.059s 0.001044s 13.634KB 13.634KB 12.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市电信 电信 福建 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.124s 0.033s 0.075s 0.005699s 13.633KB 13.633KB 2.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.12s 0.003s 0.048s 0.003509s 11.85KB 11.85KB 3.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.12s 0.074s 0.093s 0.000646s 13.633KB 13.633KB 20.609MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.12s 0.029s 0.079s 0.001007s 11.85KB 11.85KB 11.491MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.12s 0.074s 0.093s 0.000548s 11.85KB 11.85KB 21.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 113.219.182.223 中国湖南电信 200 0.119s 0.003s 0.049s 0.026319s 13.632KB 13.632KB 517.947KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市电信 电信 河南 42.202.164.111 中国辽宁丹东电信 200 0.118s 0.003s 0.043s 0.030080s 11.85KB 11.85KB 393.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.114s 0.032s 0.07s 0.001115s 11.85KB 11.85KB 10.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.113s 0.003s 0.023s 0.001130s 11.85KB 11.85KB 10.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.106s 0.003s 0.046s 0.010319s 13.633KB 13.633KB 1.29MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市移动 移动 辽宁 42.7.60.106 中国辽宁大连联通 200 0.106s 0.071s 0.085s 0.002588s 11.85KB 11.85KB 4.471MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 221.204.43.192 中国山西太原联通 200 0.105s 0.003s 0.047s 0.006318s 11.85KB 11.85KB 1.832MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 111.123.250.125 中国贵州遵义电信 200 0.104s 0.003s 0.027s 0.038122s 13.634KB 13.634KB 357.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.104s 0.003s 0.048s 0.000839s 13.633KB 13.633KB 15.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 42.202.170.120 中国辽宁丹东电信 200 0.103s 0.014s 0.043s 0.008884s 11.85KB 11.85KB 1.303MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市移动 移动 浙江 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.101s 0.003s 0.043s 0.001757s 11.85KB 11.85KB 6.586MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.101s 0.01s 0.053s 0.003221s 11.85KB 11.85KB 3.593MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市移动 移动 浙江 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.1s 0.003s 0.044s 0.000763s 11.85KB 11.85KB 15.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.098s 0.003s 0.039s 0.003932s 11.85KB 11.85KB 2.943MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 153.3.224.89 中国江苏南京联通 200 0.098s 0.018s 0.049s 0.000879s 13.632KB 13.632KB 15.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 42.177.83.109 中国辽宁沈阳联通 200 0.097s 0.021s 0.052s 0.010908s 11.85KB 11.85KB 1.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水联通 联通 贵州 211.97.84.50 中国广西南宁联通 200 0.096s 0.031s 0.052s 0.018231s 13.634KB 13.634KB 747.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 111.51.139.161 中国宁夏固原移动 200 0.095s 0.003s 0.028s 0.000576s 11.85KB 11.85KB 20.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆市移动 移动 广东 120.233.180.105 中国广东广州移动 200 0.094s 0.003s 0.03s 0.005534s 13.633KB 13.633KB 2.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 42.202.164.111 中国辽宁丹东电信 200 0.094s 0.014s 0.051s 0.002386s 11.85KB 11.85KB 4.85MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市电信 电信 黑龙江 42.202.170.120 中国辽宁丹东电信 200 0.094s 0.046s 0.068s 0.002258s 11.85KB 11.85KB 5.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 42.202.170.120 中国辽宁丹东电信 200 0.092s 0.031s 0.056s 0.006856s 11.85KB 11.85KB 1.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 113.142.27.102 中国陕西西安电信 200 0.091s 0.003s 0.042s 0.001459s 11.85KB 11.85KB 7.931MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.09s 0.003s 0.031s 0.000739s 11.85KB 11.85KB 15.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市电信 电信 广西 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.09s 0.003s 0.031s 0.011662s 13.633KB 13.633KB 1.142MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华电信 电信 浙江 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.089s 0.02s 0.051s 0.000852s 11.85KB 11.85KB 13.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 183.240.60.203 中国广东佛山移动 200 0.088s 0.003s 0.04s 0.001673s 13.633KB 13.633KB 7.958MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 61.240.220.53 中国湖南长沙联通 200 0.088s 0.031s 0.057s 0.000798s 11.85KB 11.85KB 14.501MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 183.240.60.203 中国广东佛山移动 200 0.087s 0.003s 0.044s 0.001805s 13.633KB 13.633KB 7.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.085s 0.003s 0.024s 0.006806s 11.85KB 11.85KB 1.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.085s 0.003s 0.04s 0.001444s 13.633KB 13.633KB 9.22MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 113.219.182.223 中国湖南电信 200 0.084s 0.012s 0.044s 0.003023s 13.632KB 13.632KB 4.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市联通 联通 陕西 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.084s 0.016s 0.048s 0.001707s 11.85KB 11.85KB 6.779MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.084s 0.002s 0.041s 0.000875s 11.85KB 11.85KB 13.225MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.083s 0.008s 0.041s 0.015988s 11.85KB 11.85KB 741.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 61.240.220.53 中国湖南长沙联通 200 0.082s 0.003s 0.037s 0.000599s 11.85KB 11.85KB 19.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆电信 电信 重庆 111.123.250.125 中国贵州遵义电信 200 0.081s 0.003s 0.045s 0.004296s 13.634KB 13.634KB 3.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.081s 0.003s 0.019s 0.007460s 11.85KB 11.85KB 1.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 112.28.236.198 中国安徽合肥移动 200 0.08s 0.019s 0.029s 0.023296s 13.632KB 13.632KB 585.158KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 113.142.27.102 中国陕西西安电信 200 0.08s 0.003s 0.025s 0.007655s 11.85KB 11.85KB 1.512MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 113.194.50.172 中国江西抚州联通 200 0.08s 0.003s 0.029s 0.019954s 13.632KB 13.632KB 683.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.08s 0.003s 0.025s 0.006788s 11.85KB 11.85KB 1.705MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 111.29.14.193 中国海南海口移动 200 0.079s 0.003s 0.038s 0.000662s 13.633KB 13.633KB 20.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 120.201.233.212 中国辽宁移动 200 0.078s 0.003s 0.036s 0.006701s 11.85KB 11.85KB 1.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.077s 0.003s 0.026s 0.006182s 11.85KB 11.85KB 1.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市移动 移动 广东 113.219.182.223 中国湖南电信 200 0.076s 0.014s 0.039s 0.005803s 13.632KB 13.632KB 2.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市电信 电信 福建 183.136.219.103 中国浙江衢州电信 200 0.076s 0.003s 0.032s 0.003041s 13.632KB 13.632KB 4.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 42.202.170.120 中国辽宁丹东电信 200 0.074s 0.02s 0.036s 0.016068s 11.85KB 11.85KB 737.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉电信 电信 甘肃 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.073s 0.003s 0.035s 0.001698s 13.633KB 13.633KB 7.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 183.249.97.77 中国浙江温州移动 200 0.073s 0.006s 0.033s 0.001803s 13.632KB 13.632KB 7.383MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 111.123.250.125 中国贵州遵义电信 200 0.072s 0.003s 0.02s 0.028868s 13.634KB 13.634KB 472.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.072s 0.005s 0.031s 0.004618s 13.633KB 13.633KB 2.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 42.202.164.111 中国辽宁丹东电信 200 0.072s 0.003s 0.035s 0.000739s 11.85KB 11.85KB 15.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 120.201.233.212 中国辽宁移动 200 0.071s 0.003s 0.034s 0.003182s 11.85KB 11.85KB 3.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海西电信 电信 青海 113.142.27.102 中国陕西西安电信 200 0.07s 0.003s 0.031s 0.005518s 11.85KB 11.85KB 2.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市联通 联通 广东 61.240.220.53 中国湖南长沙联通 200 0.07s 0.008s 0.036s 0.001397s 11.85KB 11.85KB 8.283MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 111.29.14.193 中国海南海口移动 200 0.068s 0.003s 0.031s 0.007612s 13.633KB 13.633KB 1.749MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 211.97.84.50 中国广西南宁联通 200 0.068s 0.003s 0.027s 0.008295s 13.634KB 13.634KB 1.605MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州电信 电信 云南 111.123.250.125 中国贵州遵义电信 200 0.067s 0.003s 0.032s 0.000675s 13.634KB 13.634KB 19.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 111.29.14.193 中国海南海口移动 200 0.067s 0.036s 0.049s 0.005219s 13.633KB 13.633KB 2.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 117.161.86.135 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.065s 0.006s 0.025s 0.000843s 11.85KB 11.85KB 13.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市电信 电信 江苏 183.136.219.103 中国浙江衢州电信 200 0.064s 0.003s 0.021s 0.017997s 13.632KB 13.632KB 757.45KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 111.29.14.193 中国海南海口移动 200 0.063s 0.032s 0.04s 0.007029s 13.633KB 13.633KB 1.894MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉移动 移动 甘肃 111.51.139.161 中国宁夏固原移动 200 0.062s 0.003s 0.026s 0.004911s 11.85KB 11.85KB 2.356MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 60.28.220.195 中国天津联通 200 0.062s 0.003s 0.026s 0.000556s 11.85KB 11.85KB 20.813MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市联通 联通 山东 60.28.220.195 中国天津联通 200 0.062s 0.003s 0.028s 0.004707s 11.85KB 11.85KB 2.458MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.06s 0.003s 0.028s 0.004644s 13.633KB 13.633KB 2.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市电信 电信 江苏 183.136.219.103 中国浙江衢州电信 200 0.06s 0.003s 0.019s 0.013077s 13.632KB 13.632KB 1.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 42.177.83.109 中国辽宁沈阳联通 200 0.06s 0.003s 0.025s 0.006963s 11.85KB 11.85KB 1.662MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.059s 0.006s 0.026s 0.004840s 13.633KB 13.633KB 2.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.059s 0.003s 0.022s 0.008936s 11.85KB 11.85KB 1.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.059s 0.003s 0.023s 0.002394s 11.85KB 11.85KB 4.834MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 111.63.149.104 中国河北石家庄移动 200 0.058s 0.003s 0.027s 0.005211s 11.85KB 11.85KB 2.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 113.142.27.102 中国陕西西安电信 200 0.058s 0.003s 0.022s 0.013367s 11.85KB 11.85KB 886.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 111.12.215.71 中国青海西宁移动 200 0.057s 0.003s 0.024s 0.002652s 11.85KB 11.85KB 4.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 111.48.99.204 中国湖北武汉移动 200 0.057s 0.003s 0.01s 0.000896s 13.632KB 13.632KB 14.858MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州联通 联通 浙江 113.194.50.172 中国江西抚州联通 200 0.057s 0.003s 0.027s 0.000972s 13.632KB 13.632KB 13.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 42.7.60.106 中国辽宁大连联通 200 0.057s 0.003s 0.026s 0.002159s 11.85KB 11.85KB 5.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.055s 0.003s 0.028s 0.003127s 11.85KB 11.85KB 3.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡移动 移动 江苏 183.249.97.77 中国浙江温州移动 200 0.055s 0.003s 0.02s 0.007690s 13.632KB 13.632KB 1.731MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈移动 移动 湖北 112.28.236.198 中国安徽合肥移动 200 0.054s 0.003s 0.027s 0.006420s 13.632KB 13.632KB 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海移动 移动 上海 112.28.236.198 中国安徽合肥移动 200 0.054s 0.003s 0.026s 0.003339s 13.632KB 13.632KB 3.987MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.054s 0.003s 0.026s 0.000952s 11.85KB 11.85KB 12.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 211.97.84.50 中国广西南宁联通 200 0.054s 0.014s 0.032s 0.001015s 13.634KB 13.634KB 13.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 101.72.224.104 中国河北唐山联通 200 0.053s 0.013s 0.029s 0.000823s 11.85KB 11.85KB 14.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.63.149.104 中国河北石家庄移动 200 0.052s 0.003s 0.018s 0.005137s 11.85KB 11.85KB 2.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市联通 联通 安徽 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.052s 0.003s 0.024s 0.002064s 11.85KB 11.85KB 5.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 150.139.230.90 中国山东济南电信 200 0.052s 0.003s 0.023s 0.001648s 11.85KB 11.85KB 7.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 118.121.193.84 中国四川成都电信 200 0.051s 0.003s 0.024s 0.001054s 13.633KB 13.633KB 12.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 119.188.123.186 中国山东济南联通 200 0.051s 0.003s 0.018s 0.009841s 11.85KB 11.85KB 1.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 183.204.13.228 中国河南洛阳移动 200 0.05s 0.003s 0.017s 0.003199s 11.85KB 11.85KB 3.617MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市联通 联通 河南 211.93.211.141 中国山西太原联通 200 0.049s 0.003s 0.022s 0.001923s 11.85KB 11.85KB 6.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 101.72.224.104 中国河北唐山联通 200 0.048s 0.017s 0.028s 0.000599s 11.85KB 11.85KB 19.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 42.177.83.109 中国辽宁沈阳联通 200 0.048s 0.003s 0.022s 0.002163s 11.85KB 11.85KB 5.35MB/s 查看 GET    PING