x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:baidu.com    

时间 速度

检测时间:2023-09-19 10:00:29

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
55个点 2 31 *个独立IP *个独立节点 * * * * * * * *  
青海海东市移动 移动 青海 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 4.937s 0s 2.51s 0.677145s 7.777KB 7.777KB 11.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 1.944s 0s 0.048s 0.000911s 7.778KB 7.778KB 8.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区移动 移动 新疆 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 1.813s 0s 1.072s 0.003306s 7.778KB 7.778KB 2.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 1.804s 0s 0.047s 0.009409s 7.778KB 7.778KB 826.689KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 1.404s 0s 0.055s 0.598771s 7.778KB 7.778KB 12.99KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 1.394s 0s 0.072s 0.577844s 7.778KB 7.778KB 13.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 1.34s 0s 0.055s 0.003673s 7.778KB 7.778KB 2.068MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.953s 0s 0.12s 0.000853s 7.778KB 7.778KB 8.905MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市移动 移动 辽宁 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.938s 0s 0.078s 0.104967s 7.778KB 7.778KB 74.103KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.928s 0s 0.044s 0.000657s 7.778KB 7.778KB 11.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.909s 0s 0.09s 0.003351s 7.778KB 7.778KB 2.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.908s 0s 0.09s 0.014860s 7.778KB 7.778KB 523.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.875s 0s 0.068s 0.002812s 7.743KB 7.743KB 2.689MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南移动 移动 甘肃 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.845s 0s 0.059s 0.010605s 7.778KB 7.778KB 733.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州移动 移动 云南 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.844s 0s 0.073s 0.004136s 7.778KB 7.778KB 1.837MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市移动 移动 河北 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.831s 0s 0.038s 0.035346s 7.778KB 7.778KB 220.062KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.829s 0s 0.048s 0.000677s 7.778KB 7.778KB 11.22MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.825s 0s 0.082s 0.010309s 7.777KB 7.777KB 754.423KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江移动 移动 海南 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.819s 0s 0.066s 0.001596s 7.778KB 7.778KB 4.759MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.818s 0s 0.049s 0.002307s 7.778KB 7.778KB 3.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.816s 0s 0.056s 0.004631s 7.778KB 7.778KB 1.64MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.814s 0s 0.054s 0.007070s 7.778KB 7.778KB 1.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.812s 0s 0.046s 0.001199s 7.778KB 7.778KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.809s 0s 0.053s 0.000811s 7.778KB 7.778KB 9.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾移动 移动 广东 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.807s 0s 0.048s 0.000851s 7.778KB 7.778KB 8.926MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.801s 0s 0.021s 0.002958s 7.778KB 7.778KB 2.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.8s 0s 0.049s 0.005603s 7.778KB 7.778KB 1.356MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.798s 0s 0.05s 0.005124s 7.778KB 7.778KB 1.482MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.795s 0s 0.043s 0.004140s 7.778KB 7.778KB 1.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.793s 0s 0.042s 0.000815s 7.778KB 7.778KB 9.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.792s 0s 0.052s 0.001910s 7.801KB 7.801KB 3.988MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.79s 0s 0.037s 0.003217s 7.743KB 7.743KB 2.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.788s 0s 0.023s 0.005882s 7.778KB 7.778KB 1.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.788s 0s 0.053s 0.000782s 7.778KB 7.778KB 9.714MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市移动 移动 河北 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.787s 0s 0.035s 0.000676s 7.778KB 7.778KB 11.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.787s 0s 0.047s 0.000734s 7.778KB 7.778KB 10.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉移动 移动 甘肃 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.787s 0s 0.057s 0.000821s 7.778KB 7.778KB 9.252MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.787s 0s 0.038s 0.002729s 7.778KB 7.778KB 2.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.785s 0s 0.039s 0.002114s 7.778KB 7.778KB 3.593MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市移动 移动 河北 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.785s 0s 0.047s 0.002131s 7.778KB 7.778KB 3.565MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市移动 移动 辽宁 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.784s 0s 0.049s 0.003580s 7.778KB 7.778KB 2.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.782s 0s 0.05s 0.001812s 7.813KB 7.813KB 4.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳移动 移动 湖南 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.78s 0s 0.047s 0.000842s 7.819KB 7.819KB 9.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.776s 0s 0.042s 0.000850s 7.778KB 7.778KB 8.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.769s 0s 0.036s 0.000700s 7.778KB 7.778KB 10.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.764s 0s 0.028s 0.000416s 7.778KB 7.778KB 18.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.755s 0s 0.035s 0.000713s 7.778KB 7.778KB 10.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.753s 0s 0.027s 0.000698s 7.778KB 7.778KB 10.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市移动 移动 河南 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.749s 0s 0.024s 0.000476s 7.778KB 7.778KB 15.958MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.747s 0s 0.015s 0.000247s 7.778KB 7.778KB 30.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.739s 0s 0.024s 0.002474s 7.778KB 7.778KB 3.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.73s 0s 0.02s 0.001489s 7.778KB 7.778KB 5.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.721s 0s 0.018s 0.000704s 7.778KB 7.778KB 10.79MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.718s 0s 0.017s 0.000740s 7.778KB 7.778KB 10.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市移动 移动 江苏 221.181.185.79 中国江苏宿迁移动 200 0.718s 0s 0.015s 0.001640s 7.778KB 7.778KB 4.632MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig

 

17CE微信智能客服

服务时间:
09:00-18:00(工作日)