x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.32r.com    

时间 速度

检测时间:2023-09-18 22:21:08

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 9 44 83个独立IP 65个独立节点 有非200状态 0.376s 0.143s 0.181s 0.025s 文件不一致 文件不一致 19.296MB/s  
山西阳泉市移动 移动 山西 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 5.613s 1.475s 2.522s 1.678948s 13.318KB 13.318KB 7.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电 200 5.453s 5.342s 5.356s 0.001056s 13.318KB 13.318KB 12.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 59.37.89.155 中国广东佛山电信 200 3.192s 0.096s 0.817s 1.121200s 49.918KB 49.918KB 44.522KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 171.237.128.17 越南广宁 200 1.663s 1.589s 1.594s 0.001002s 13.318KB 13.318KB 12.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 1.25s 1.038s 1.076s 0.003160s 13.318KB 13.318KB 4.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 157.185.179.12 美国伊利诺伊芝加哥 200 1.188s 0.386s 0.58s 0.000089s 13.318KB 13.318KB 146.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.193.47 中国香港CDNetworks 200 1.06s 1.026s 1.031s 0.000060s 13.318KB 13.318KB 216.77MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市其他 其他 内蒙古 103.55.231.187 中国北京联通 200 0.918s 0.667s 0.712s 0.000869s 13.318KB 13.318KB 14.967MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施土家族苗族自治州联通 联通 湖北 116.162.187.35 中国湖南岳阳联通 200 0.881s 0.12s 0.154s 0.200412s 13.318KB 13.318KB 66.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 138.113.151.178 中国香港QuantilNetworks 200 0.832s 0.559s 0.611s 0.003940s 13.318KB 13.318KB 3.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 163.171.196.45 澳大利亚新南威尔士悉尼CDNetworks 200 0.818s 0.798s 0.799s 0.000081s 13.318KB 13.318KB 160.57MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.789s 0.056s 0.084s 0.000855s 13.318KB 13.318KB 15.212MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市联通 联通 青海 115.85.214.77 中国辽宁联通 200 0.751s 0.233s 0.246s 0.005058s 13.318KB 13.318KB 2.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市电信 电信 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.669s 0.024s 0.068s 0.205783s 13.318KB 13.318KB 64.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市铁通 铁通 四川 175.153.178.68 中国四川成都联通 200 0.661s 0.599s 0.605s 0.003320s 13.318KB 13.318KB 3.918MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 119.188.36.11 中国山东济南联通 200 0.651s 0.181s 0.273s 0.003036s 13.318KB 13.318KB 4.284MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 171.237.131.17 越南广宁 200 0.633s 0.412s 0.42s 0.000668s 13.318KB 13.318KB 19.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 42.81.118.106 中国天津电信 200 0.622s 0.178s 0.248s 0.093981s 49.918KB 49.918KB 531.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 61.61.69.13 中国台湾台北 200 0.614s 0.429s 0.437s 0.000692s 13.318KB 13.318KB 18.795MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.574s 0.107s 0.202s 0.000905s 13.318KB 13.318KB 14.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.57s 0.361s 0.398s 0.000914s 13.318KB 13.318KB 14.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 203.117.159.85 新加坡StarHub 200 0.562s 0.198s 0.27s 0.003588s 13.318KB 13.318KB 3.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 139.215.228.109 中国吉林长春联通 200 0.53s 0.269s 0.29s 0.084498s 13.318KB 13.318KB 157.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉移动 移动 甘肃 223.86.68.97 中国四川雅安移动 200 0.526s 0.038s 0.081s 0.000890s 13.318KB 13.318KB 14.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市联通 联通 云南 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.512s 0.154s 0.209s 0.000891s 13.318KB 13.318KB 14.597MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 223.210.4.142 中国湖北武汉鹏博士 200 0.512s 0.329s 0.348s 0.006096s 13.318KB 13.318KB 2.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.506s 0.184s 0.249s 0.009212s 13.318KB 13.318KB 1.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.497s 0.081s 0.17s 0.006006s 13.318KB 13.318KB 2.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 117.91.192.33 中国江苏扬州电信 200 0.468s 0.407s 0.421s 0.000320s 13.318KB 13.318KB 40.644MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 125.75.64.144 中国甘肃庆阳电信 200 0.467s 0.297s 0.357s 0.003079s 13.318KB 13.318KB 4.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.462s 0.129s 0.193s 0.001046s 13.318KB 13.318KB 12.434MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.37.89.155 中国广东佛山电信 200 0.451s 0.402s 0.407s 0.005793s 49.918KB 49.918KB 8.415MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 174.35.118.63 荷兰北荷兰阿姆斯特丹 200 0.437s 0.084s 0.125s 0.014444s 13.318KB 13.318KB 922.069KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 119.188.36.11 中国山东济南联通 200 0.435s 0.144s 0.199s 0.006142s 13.318KB 13.318KB 2.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.431s 0.139s 0.183s 0.001466s 13.318KB 13.318KB 8.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 219.132.77.180 中国广东湛江电信 200 0.429s 0.363s 0.374s 0.000523s 13.318KB 13.318KB 24.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞蒙古自治州移动 移动 新疆 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.426s 0.063s 0.138s 0.016178s 13.318KB 13.318KB 823.239KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市联通 联通 河南 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.417s 0.028s 0.07s 0.156183s 13.318KB 13.318KB 85.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.41s 0.085s 0.134s 0.004186s 13.318KB 13.318KB 3.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 223.210.4.142 中国湖北武汉鹏博士 200 0.409s 0.143s 0.181s 0.000892s 13.318KB 13.318KB 14.581MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.407s 0.129s 0.158s 0.000933s 13.318KB 13.318KB 13.94MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.405s 0.027s 0.083s 0.003202s 13.318KB 13.318KB 4.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区联通 联通 新疆 115.85.214.77 中国辽宁联通 200 0.395s 0.022s 0.101s 0.004170s 13.318KB 13.318KB 3.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市电信 电信 广西 120.39.212.186 中国福建福州电信 200 0.388s 0.142s 0.174s 0.051710s 49.918KB 49.918KB 965.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 174.35.118.62 荷兰北荷兰阿姆斯特丹 200 0.384s 0.106s 0.152s 0.019442s 13.318KB 13.318KB 685.03KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝市电信 电信 西藏 118.182.248.177 中国甘肃张掖电信 200 0.381s 0.058s 0.144s 0.002730s 13.318KB 13.318KB 4.764MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 223.210.4.142 中国湖北武汉鹏博士 200 0.379s 0.089s 0.13s 0.001389s 13.318KB 13.318KB 9.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 118.182.248.204 中国甘肃张掖电信 200 0.365s 0.071s 0.114s 0.001012s 13.318KB 13.318KB 12.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 223.210.4.142 中国湖北武汉鹏博士 200 0.364s 0.086s 0.127s 0.003245s 13.318KB 13.318KB 4.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市移动 移动 内蒙古 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.346s 0.1s 0.152s 0.004500s 13.318KB 13.318KB 2.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 125.77.174.164 中国福建泉州电信 200 0.338s 0.044s 0.057s 0.000890s 13.318KB 13.318KB 14.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 123.184.61.19 中国辽宁沈阳电信 200 0.333s 0.126s 0.155s 0.000841s 13.318KB 13.318KB 15.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.207.152 中国台湾高雄中華電信 200 0.332s 0.218s 0.226s 0.012790s 13.318KB 13.318KB 1.017MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威移动 移动 甘肃 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.33s 0.034s 0.094s 0.000840s 13.318KB 13.318KB 15.484MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 118.182.248.177 中国甘肃张掖电信 200 0.33s 0.119s 0.184s 0.000820s 13.318KB 13.318KB 15.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.33s 0.188s 0.204s 0.000919s 13.318KB 13.318KB 14.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市其他 其他 内蒙古 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.327s 0.068s 0.118s 0.006945s 13.318KB 13.318KB 1.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 123.134.185.45 中国山东济南联通 200 0.327s 0.083s 0.121s 0.026796s 13.318KB 13.318KB 497.028KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山联通 联通 四川 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.326s 0.063s 0.111s 0.020065s 13.318KB 13.318KB 663.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.322s 0.038s 0.092s 0.000982s 13.318KB 13.318KB 13.245MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.318s 0.055s 0.104s 0.000862s 13.318KB 13.318KB 15.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.318s 0.025s 0.082s 0.000825s 13.318KB 13.318KB 15.765MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 222.163.80.15 中国吉林四平联通 200 0.316s 0.018s 0.04s 0.132237s 13.318KB 13.318KB 100.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.312s 0.093s 0.134s 0.000874s 13.318KB 13.318KB 14.881MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.311s 0.075s 0.119s 0.000837s 13.318KB 13.318KB 15.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.308s 0.043s 0.094s 0.000900s 13.318KB 13.318KB 14.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 112.28.201.244 中国安徽合肥移动 200 0.308s 0.142s 0.169s 0.006371s 13.318KB 13.318KB 2.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.306s 0.061s 0.101s 0.000851s 13.318KB 13.318KB 15.283MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市电信 电信 内蒙古 111.161.122.18 中国天津联通 200 0.301s 0.048s 0.1s 0.004406s 13.318KB 13.318KB 2.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.299s 0.097s 0.133s 0.004785s 13.318KB 13.318KB 2.718MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.43.176 日本大阪CDNetworks 200 0.299s 0.24s 0.248s 0.000128s 13.318KB 13.318KB 101.611MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 113.142.165.208 中国陕西咸阳电信 200 0.292s 0.033s 0.083s 0.005633s 13.318KB 13.318KB 2.309MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 174.35.118.62 荷兰北荷兰阿姆斯特丹 200 0.291s 0.113s 0.148s 0.007540s 13.318KB 13.318KB 1.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市移动 移动 河南 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.285s 0.073s 0.111s 0.002695s 13.318KB 13.318KB 4.826MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 202.168.175.69 中国广东惠州广电 200 0.283s 0.086s 0.112s 0.009414s 13.318KB 13.318KB 1.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.28s 0.031s 0.079s 0.001000s 13.318KB 13.318KB 13.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市移动 移动 辽宁 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.276s 0.057s 0.095s 0.000951s 13.318KB 13.318KB 13.676MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.275s 0.059s 0.094s 0.009153s 13.318KB 13.318KB 1.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 103.110.93.9 中国天津电信 200 0.269s 0.171s 0.173s 0.000952s 13.318KB 13.318KB 13.662MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.269s 0.046s 0.09s 0.003451s 13.318KB 13.318KB 3.769MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 111.63.179.163 中国河北邯郸移动 200 0.269s 0.044s 0.086s 0.000959s 13.318KB 13.318KB 13.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 123.134.185.45 中国山东济南联通 200 0.264s 0.033s 0.061s 0.001280s 13.318KB 13.318KB 10.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市移动 移动 广东 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.255s 0.033s 0.074s 0.004657s 13.318KB 13.318KB 2.793MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 59.44.53.123 中国辽宁沈阳电信 200 0.251s 0.168s 0.175s 0.003653s 13.318KB 13.318KB 3.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 112.192.18.176 中国四川眉山联通 200 0.248s 0.035s 0.063s 0.027083s 13.318KB 13.318KB 491.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.246s 0.114s 0.125s 0.002744s 13.318KB 13.318KB 4.74MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 36.249.66.76 中国福建泉州联通 200 0.243s 0.022s 0.055s 0.000904s 13.318KB 13.318KB 14.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.239s 0.014s 0.044s 0.006246s 13.318KB 13.318KB 2.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市移动 移动 陕西 111.63.179.188 中国河北邯郸移动 200 0.239s 0.036s 0.075s 0.002100s 13.318KB 13.318KB 6.193MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺电信 电信 贵州 118.123.233.31 中国四川成都电信 200 0.235s 0.024s 0.046s 0.066940s 49.918KB 49.918KB 745.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.233s 0.021s 0.059s 0.000998s 13.318KB 13.318KB 13.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 123.134.185.45 中国山东济南联通 200 0.232s 0.154s 0.167s 0.000105s 13.318KB 13.318KB 123.869MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 42.81.118.106 中国天津电信 200 0.231s 0.038s 0.064s 0.026080s 49.918KB 49.918KB 1.869MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 118.182.248.204 中国甘肃张掖电信 200 0.229s 0.053s 0.069s 0.019355s 13.318KB 13.318KB 688.11KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 36.249.126.228 中国福建泉州联通 200 0.229s 0.013s 0.08s 0.003484s 13.318KB 13.318KB 3.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 111.1.92.40 中国浙江绍兴移动 200 0.226s 0.031s 0.058s 0.003756s 13.318KB 13.318KB 3.463MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.43.176 日本大阪CDNetworks 200 0.223s 0.148s 0.157s 0.000582s 13.318KB 13.318KB 22.347MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig