x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.91huayuan.com    

时间 速度

检测时间:2023-05-26 09:37:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 8 42 71个独立IP 58个独立节点 200 0.36s 0.083s 0.12s 0.189s 文件不一致 文件不一致 1.964MB/s  
香港香港 香港 香港 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 3.295s 0.013s 0.387s 2.528521s 129.412KB 129.412KB 51.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 3.147s 1.291s 1.636s 1.164612s 129.412KB 129.412KB 111.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 124.165.125.209 中国山西吕梁联通 200 2.984s 0.773s 1.161s 1.325955s 129.413KB 129.413KB 97.6KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 2.984s 0.339s 0.783s 1.756255s 129.412KB 129.412KB 73.686KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 111.51.90.172 中国宁夏银川移动 200 2.416s 0.234s 0.495s 1.654437s 129.412KB 129.412KB 78.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 111.40.178.50 中国黑龙江哈尔滨移动 200 2.351s 2.189s 2.219s 0.117041s 129.411KB 129.411KB 1.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 221.181.200.137 中国江苏移动 200 1.727s 0.052s 0.078s 1.591624s 129.412KB 129.412KB 81.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 1.651s 0.301s 0.555s 0.840607s 129.412KB 129.412KB 153.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 1.22s 0.247s 0.429s 0.606765s 129.412KB 129.412KB 213.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 1.162s 0.118s 0.305s 0.623977s 129.412KB 129.412KB 207.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 1.105s 0.25s 0.409s 0.530509s 129.412KB 129.412KB 243.94KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 219.147.157.86 中国黑龙江哈尔滨电信 200 1.101s 0.372s 0.468s 0.469745s 129.411KB 129.411KB 275.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 1.037s 0.032s 0.072s 0.920079s 129.412KB 129.412KB 140.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.31.66.28 中国天津移动 200 1.017s 0.349s 0.47s 0.426721s 129.412KB 129.412KB 303.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山电信 电信 宁夏 36.103.176.212 中国宁夏吴忠电信 200 0.973s 0.3s 0.413s 0.440084s 129.411KB 129.411KB 294.06KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 124.227.184.123 中国广西南宁电信 200 0.905s 0.022s 0.035s 0.850782s 129.411KB 129.411KB 152.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 27.221.44.40 中国山东青岛联通 200 0.877s 0.237s 0.354s 0.402060s 129.412KB 129.412KB 321.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
中国未知其他 其他 中国 111.12.25.208 中国广西南宁移动 200 0.856s 0.159s 0.277s 0.443120s 129.412KB 129.412KB 292.048KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 36.189.233.110 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.843s 0.424s 0.46s 0.353218s 129.411KB 129.411KB 366.378KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.747s 0s 0.141s 0.463525s 129.412KB 129.412KB 279.191KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.721s 0s 0.138s 0.443872s 129.412KB 129.412KB 291.553KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.16.216 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.714s 0.003s 0.062s 0.577278s 129.411KB 129.411KB 224.175KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 218.98.31.42 中国江苏常州联通 200 0.698s 0.222s 0.331s 0.273798s 129.412KB 129.412KB 472.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.14.19.139 中国上海长城宽带 200 0.691s 0.152s 0.19s 0.461821s 129.413KB 129.413KB 280.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 121.29.38.248 中国河北石家庄联通 200 0.649s 0.029s 0.059s 0.538078s 129.411KB 129.411KB 240.506KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.585s 0.272s 0.329s 0.196242s 129.412KB 129.412KB 659.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 117.187.22.27 中国贵州贵阳移动 200 0.572s 0.033s 0.045s 0.503659s 129.412KB 129.412KB 256.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市联通 联通 河南 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.532s 0.05s 0.083s 0.412184s 129.412KB 129.412KB 313.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 36.189.233.110 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.485s 0.017s 0.035s 0.135479s 129.411KB 129.411KB 955.212KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.485s 0.078s 0.153s 0.254801s 129.412KB 129.412KB 507.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 36.102.212.47 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.47s 0.166s 0.205s 0.184500s 129.411KB 129.411KB 701.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川达州市电信 电信 四川 221.181.200.137 中国江苏移动 200 0.463s 0.072s 0.126s 0.250960s 129.412KB 129.412KB 515.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 111.51.90.172 中国宁夏银川移动 200 0.452s 0.067s 0.1s 0.318383s 129.412KB 129.412KB 406.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 116.117.158.99 中国内蒙古呼伦贝尔联通 200 0.451s 0.12s 0.171s 0.215282s 129.411KB 129.411KB 601.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 221.181.200.137 中国江苏移动 200 0.404s 0.054s 0.117s 0.221058s 129.412KB 129.412KB 585.422KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 111.12.25.208 中国广西南宁移动 200 0.402s 0.16s 0.213s 0.158520s 129.412KB 129.412KB 816.377KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 27.221.44.34 中国山东青岛联通 200 0.397s 0.097s 0.142s 0.151612s 129.412KB 129.412KB 853.574KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 111.62.92.174 中国河北石家庄移动 200 0.394s 0.045s 0.065s 0.306242s 129.412KB 129.412KB 422.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东梅州移动 移动 广东 221.181.200.137 中国江苏移动 200 0.388s 0.094s 0.146s 0.170859s 129.412KB 129.412KB 757.421KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 124.14.19.145 中国上海长城宽带 200 0.384s 0.168s 0.199s 0.154340s 129.413KB 129.413KB 838.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 124.14.19.141 中国上海长城宽带 200 0.383s 0.055s 0.109s 0.187705s 129.413KB 129.413KB 689.449KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 111.29.11.34 中国海南海口移动 200 0.38s 0.106s 0.119s 0.195061s 129.412KB 129.412KB 663.444KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥移动 移动 安徽 27.221.44.34 中国山东青岛联通 200 0.38s 0.037s 0.052s 0.305063s 129.412KB 129.412KB 424.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 112.15.36.253 中国浙江绍兴移动 200 0.368s 0.261s 0.268s 0.029324s 129.412KB 129.412KB 4.31MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 221.181.200.137 中国江苏移动 200 0.357s 0.069s 0.117s 0.163083s 129.412KB 129.412KB 793.535KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 112.19.5.174 中国四川成都移动 200 0.353s 0.028s 0.05s 0.077860s 129.409KB 129.409KB 1.623MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.62.92.174 中国河北石家庄移动 200 0.345s 0.027s 0.039s 0.281123s 129.412KB 129.412KB 460.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 58.218.215.152 中国江苏徐州电信 200 0.344s 0.058s 0.111s 0.177801s 129.412KB 129.412KB 727.848KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig