x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.eduei.com    

时间 速度

检测时间:2023-05-26 15:17:52

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 9 43 124个独立IP 46个独立节点 200 0.225s 0.041s 0.095s 0.079s 文件不一致 文件不一致 4.468MB/s  
河北保定移动 移动 河北 111.31.112.81 中国天津移动 200 10.002s 0.007s 0.089s 9.808471s 6.445KB 6.445KB 0.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 156.251.70.42 美国伊利诺伊芝加哥Cloudinnovation 200 2.877s 2.513s 2.535s 0.022447s 16.73KB 16.73KB 745.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 42.81.63.51 中国天津电信 200 2.051s 0.006s 1.028s 0.000476s 16.727KB 16.727KB 34.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 156.251.70.35 美国伊利诺伊芝加哥Cloudinnovation 200 1.707s 0.006s 1.356s 0.017120s 16.73KB 16.73KB 977.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州电信 电信 甘肃 112.85.70.72 中国江苏连云港联通 200 1.165s 0.004s 0.786s 0.345542s 16.727KB 16.727KB 48.407KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 211.91.76.21 中国安徽合肥联通 200 1.142s 0.004s 0.75s 0.072599s 16.727KB 16.727KB 230.397KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 154.85.69.4 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.824s 0.821s 0.822s 0.001295s 16.732KB 16.732KB 12.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 113.200.38.136 中国陕西铜川联通 200 0.784s 0.02s 0.047s 0.024461s 16.727KB 16.727KB 683.805KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 156.251.70.35 美国伊利诺伊芝加哥Cloudinnovation 200 0.605s 0.004s 0.201s 0.200000s 16.73KB 16.73KB 83.652KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 156.251.70.35 美国伊利诺伊芝加哥Cloudinnovation 200 0.594s 0.004s 0.125s 0.125560s 16.73KB 16.73KB 133.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 183.249.102.22 中国浙江宁波移动 200 0.571s 0.001s 0.243s 0.163781s 16.727KB 16.727KB 102.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市移动 移动 陕西 111.51.144.15 中国宁夏中卫移动 200 0.52s 0.007s 0.04s 0.208639s 16.727KB 16.727KB 80.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 156.238.128.19 中国香港Cloudinnovation 200 0.518s 0.51s 0.513s 0.000939s 16.727KB 16.727KB 17.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 112.85.70.70 中国江苏连云港联通 200 0.43s 0.004s 0.361s 0.019180s 16.727KB 16.727KB 872.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 180.127.43.133 中国江苏连云港电信 200 0.416s 0.169s 0.249s 0.085939s 16.73KB 16.73KB 194.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 221.231.39.13 中国江苏盐城电信 200 0.388s 0.326s 0.355s 0.002051s 16.727KB 16.727KB 7.964MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 221.230.245.183 中国江苏泰州电信 200 0.323s 0.31s 0.316s 0.000817s 16.727KB 16.727KB 19.993MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 183.249.102.47 中国浙江宁波移动 200 0.32s 0.005s 0.065s 0.182321s 16.727KB 16.727KB 91.742KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 112.85.70.70 中国江苏连云港联通 200 0.314s 0.004s 0.155s 0.081900s 16.727KB 16.727KB 204.232KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 156.246.19.5 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.314s 0.308s 0.31s 0.001234s 16.73KB 16.73KB 13.24MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 183.204.72.142 中国河南郑州移动 200 0.255s 0.008s 0.089s 0.083079s 16.727KB 16.727KB 201.333KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 117.187.24.81 中国贵州贵阳移动 200 0.238s 0.024s 0.095s 0.070900s 16.727KB 16.727KB 235.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什联通 联通 新疆 113.200.38.43 中国陕西铜川联通 200 0.235s 0.022s 0.091s 0.074620s 16.727KB 16.727KB 224.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则市电信 电信 西藏 180.127.43.134 中国江苏连云港电信 200 0.224s 0.001s 0.075s 0.073501s 16.73KB 16.73KB 227.622KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 183.249.102.4 中国浙江宁波移动 200 0.222s 0.037s 0.122s 0.007360s 16.727KB 16.727KB 2.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 183.204.72.142 中国河南郑州移动 200 0.221s 0.05s 0.106s 0.058380s 16.727KB 16.727KB 286.512KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 117.187.24.80 中国贵州贵阳移动 200 0.204s 0.006s 0.109s 0.010141s 16.727KB 16.727KB 1.611MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 113.200.38.43 中国陕西铜川联通 200 0.202s 0.025s 0.083s 0.061240s 16.727KB 16.727KB 273.131KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 117.149.248.45 中国浙江温州移动 200 0.193s 0.041s 0.089s 0.055740s 16.727KB 16.727KB 300.082KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 125.64.140.20 中国四川宜宾电信 200 0.189s 0.029s 0.069s 0.077040s 16.727KB 16.727KB 217.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 119.39.154.22 中国湖南邵阳联通 200 0.185s 0.056s 0.098s 0.042440s 16.73KB 16.73KB 394.215KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州电信 电信 云南 182.242.61.233 中国云南昆明电信 200 0.183s 0.087s 0.11s 0.050300s 16.727KB 16.727KB 332.536KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 183.232.112.64 中国广东惠州移动 200 0.179s 0.004s 0.043s 0.044261s 16.73KB 16.73KB 377.996KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 112.85.70.70 中国江苏连云港联通 200 0.178s 0.004s 0.082s 0.012160s 16.727KB 16.727KB 1.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 移动 新疆 183.204.72.146 中国河南郑州移动 200 0.177s 0.003s 0.088s 0.002830s 16.727KB 16.727KB 5.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 183.232.112.64 中国广东惠州移动 200 0.175s 0.048s 0.09s 0.042800s 16.73KB 16.73KB 390.899KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 124.14.12.136 中国上海长城宽带 200 0.173s 0.004s 0.059s 0.053944s 16.727KB 16.727KB 310.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 125.64.140.250 中国四川宜宾电信 200 0.166s 0.044s 0.082s 0.038020s 16.727KB 16.727KB 439.941KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 183.249.102.4 中国浙江宁波移动 200 0.166s 0.005s 0.066s 0.044641s 16.727KB 16.727KB 374.691KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 182.242.61.235 中国云南昆明电信 200 0.163s 0.004s 0.033s 0.105981s 16.727KB 16.727KB 157.826KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 183.232.112.64 中国广东惠州移动 200 0.163s 0.001s 0.034s 0.038340s 16.73KB 16.73KB 436.371KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.242 中国甘肃兰州联通 200 0.156s 0.079s 0.113s 0.009080s 16.727KB 16.727KB 1.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 36.170.28.183 中国四川甘孜移动 200 0.154s 0.005s 0.041s 0.066680s 16.727KB 16.727KB 250.848KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆联通 联通 重庆 117.59.122.31 中国重庆广电 200 0.151s 0.135s 0.141s 0.002240s 16.727KB 16.727KB 7.292MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 124.203.225.196 中国湖北武汉鹏博士/联通 200 0.148s 0.004s 0.052s 0.048057s 16.727KB 16.727KB 348.057KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 221.231.39.10 中国江苏盐城电信 200 0.148s 0.092s 0.119s 0.002031s 16.727KB 16.727KB 8.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 117.161.183.41 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.145s 0.001s 0.048s 0.049780s 16.727KB 16.727KB 336.01KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 221.230.245.182 中国江苏泰州电信 200 0.139s 0.004s 0.058s 0.018100s 16.727KB 16.727KB 924.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 117.149.248.41 中国浙江温州移动 200 0.137s 0.081s 0.104s 0.009123s 16.727KB 16.727KB 1.79MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 111.31.112.77 中国天津移动 200 0.135s 0.021s 0.05s 0.037540s 16.727KB 16.727KB 445.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德移动 移动 湖南 183.249.102.47 中国浙江宁波移动 200 0.135s 0.053s 0.08s 0.026600s 16.727KB 16.727KB 628.818KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺电信 电信 辽宁 180.127.43.132 中国江苏连云港电信 200 0.133s 0.004s 0.045s 0.044100s 16.73KB 16.73KB 379.376KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 119.39.154.250 中国湖南邵阳联通 200 0.13s 0.048s 0.088s 0.000700s 16.73KB 16.73KB 23.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 112.85.70.71 中国江苏连云港联通 200 0.129s 0.004s 0.046s 0.040940s 16.727KB 16.727KB 408.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 60.210.23.240 中国山东淄博联通 200 0.129s 0.027s 0.059s 0.029940s 16.727KB 16.727KB 558.669KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市移动 移动 福建 117.149.248.42 中国浙江温州移动 200 0.128s 0.006s 0.057s 0.023160s 16.727KB 16.727KB 722.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 124.205.198.173 中国北京鹏博士 200 0.125s 0.004s 0.042s 0.040492s 16.727KB 16.727KB 413.083KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原联通 联通 吉林 211.91.76.21 中国安徽合肥联通 200 0.125s 0.004s 0.047s 0.030800s 16.727KB 16.727KB 543.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 211.91.76.22 中国安徽合肥联通 200 0.125s 0.023s 0.063s 0.017820s 16.727KB 16.727KB 938.64KB/s 查看