x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.livip.net    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 15:31:45

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.353s 0.402s 0.476s 0.001s 9.15KB 9.15KB 28.597MB/s  
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 * 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 * 连接失败 * 0.059s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 * 连接失败 * 0.042s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 * 连接失败 * 0.018s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 * 连接失败 * 0.035s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 0.019s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 * 连接失败 * 0.179s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市电信 电信 湖南 * 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 0.063s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 * 连接失败 * 0.045s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 * 连接失败 * 0.059s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 * 连接失败 * 0.187s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 * 连接失败 * 0.062s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 * 连接失败 * 0.147s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南联通 联通 贵州 * 连接失败 * 0.089s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市联通 联通 安徽 * 连接失败 * 0.045s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 * 连接失败 * 0.053s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄移动 移动 山东 * 连接失败 * 0.16s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 * 连接失败 * 0.018s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港移动 移动 广西 * 连接失败 * 0.053s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 * 连接失败 * 0.055s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 * 连接失败 * 0.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 * 连接失败 * 0.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 0.108s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市移动 移动 安徽 * 连接失败 * 0.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 * 连接失败 * 0.063s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市联通 联通 湖北 * 连接失败 * 0.12s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京丰台联通 联通 北京 * 连接失败 * 0.077s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 * 连接失败 * 0.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.065s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 * 连接失败 * 0.101s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 * 连接失败 * 0.054s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 0.057s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.053s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 * 连接失败 * 0.034s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 * 连接失败 * 0.044s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.084s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 * 连接失败 * 0.142s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 * 连接失败 * 0.07s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 * 连接失败 * 0.01s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 * 连接失败 * 0.296s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市联通 联通 河南 * 连接失败 * 0.028s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 * 连接失败 * 0.669s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 * 连接失败 * 0.012s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 * 连接失败 * 0.063s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 * 连接失败 * 0.084s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 * 连接失败 * 0.444s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾市移动 移动 广东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 9.999s 9.885s 9.913s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 * 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化联通 联通 黑龙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 6.071s 2.191s 3.255s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 5.615s 5.005s 5.033s 0.000068s 9.15KB 9.15KB 131.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 5.223s 5.039s 5.076s 0.000067s 9.15KB 9.15KB 133.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 2.941s 2.71s 2.736s 0.000707s 9.15KB 9.15KB 12.639MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 2.813s 0.21s 0.568s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 * 连接失败 * 0.331s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 连接失败 * 0.098s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.06s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 2.226s 0.548s 0.929s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 2.218s 0.49s 0.911s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.982s 0.972s 1.215s 0.000010s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.738s 1.453s 1.49s 0.000667s 9.15KB 9.15KB 13.397MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.693s 0.501s 0.635s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州移动 移动 江苏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.648s 1.39s 1.434s 0.000740s 9.15KB 9.15KB 12.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海闵行电信 电信 上海 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.641s 0.289s 0.344s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.637s 0.49s 0.651s 0.000009s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.625s 0.377s 0.642s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.621s 0.144s 0.177s 0.000800s 9.15KB 9.15KB 11.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.6s 0.784s 0.911s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.587s 0.167s 0.277s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.561s 0.566s 0.608s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.553s 0.251s 0.319s 0.000077s 9.15KB 9.15KB 116.051MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.543s 0.147s 0.201s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.537s 0.327s 0.352s 0.000719s 9.15KB 9.15KB 12.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东移动 移动 辽宁 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.537s 0.384s 0.452s 0.000640s 9.15KB 9.15KB 13.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.536s 0.287s 0.334s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.535s 0.156s 0.208s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.534s 0.505s 0.637s 0.000760s 9.15KB 9.15KB 11.758MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.533s 0.108s 0.18s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.531s 0.078s 0.164s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.52s 0.407s 0.63s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.52s 0.05s 0.113s 0.000720s 9.15KB 9.15KB 12.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.515s 0.44s 0.481s 0.000720s 9.15KB 9.15KB 12.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.51s 0.27s 0.311s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.481s 0.078s 0.138s 0.000720s 9.15KB 9.15KB 12.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市移动 移动 广东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.475s 0.226s 0.335s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.472s 0.235s 0.262s 0.000769s 9.15KB 9.15KB 11.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.458s 0.158s 0.229s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.457s 0.104s 0.154s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.436s 0.088s 0.137s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.424s 0.568s 0.679s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.41s 0.1s 0.163s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.401s 0.107s 0.169s 0.000740s 9.15KB 9.15KB 12.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.4s 0.099s 0.161s 0.000106s 9.15KB 9.15KB 84.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.399s 0.161s 0.198s 0.000048s 9.15KB 9.15KB 186.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.398s 0.127s 0.188s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市联通 联通 辽宁 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.396s 0.111s 0.165s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.394s 0.23s 0.25s 0.000132s 9.15KB 9.15KB 67.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.392s 0.099s 0.155s 0.000050s 9.15KB 9.15KB 178.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.377s 0.059s 0.099s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.374s 0.232s 0.331s 0.000880s 9.15KB 9.15KB 10.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.331s 0.083s 0.146s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.323s 0.105s 0.125s 0.000777s 9.15KB 9.15KB 11.501MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.322s 0.087s 0.131s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.304s 0.629s 0.678s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.296s 0.565s 0.617s 0.000600s 9.15KB 9.15KB 14.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.29s 0.292s 0.493s 0.000013s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.279s 0.147s 0.246s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.279s 0.273s 0.334s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.27s 0.364s 0.406s 0.000720s 9.15KB 9.15KB 12.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.256s 0.099s 0.215s 0.000740s 9.15KB 9.15KB 12.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.227s 0.104s 0.142s 0.000705s 9.15KB 9.15KB 12.675MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.199s 0.066s 0.108s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.188s 0.264s 0.296s 0.000049s 9.15KB 9.15KB 182.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.174s 0.203s 0.266s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.163s 0.273s 0.302s 0.000124s 9.15KB 9.15KB 72.064MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.157s 0.141s 0.201s 0.000880s 9.15KB 9.15KB 10.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.151s 0.339s 0.382s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.148s 0.24s 0.264s 0.000960s 9.15KB 9.15KB 9.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.138s 0.121s 0.183s 0.000008s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.136s 0.215s 0.236s 0.000120s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.125s 0.023s 0.086s 0.000620s 9.15KB 9.15KB 14.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.123s 0.068s 0.243s 0.000017s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 1.122s 0.144s 0.312s 0.000017s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.084s 0.22s 0.259s 0.000072s 9.15KB 9.15KB 124.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.069s 0.252s 0.279s 0.000119s 9.15KB 9.15KB 75.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.043s 0.166s 0.206s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.022s 0.085s 0.129s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.01s 0.054s 0.101s 0.000800s 9.15KB 9.15KB 11.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.01s 0.064s 0.122s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.01s 0.093s 0.133s 0.000720s 9.15KB 9.15KB 12.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.006s 0.039s 0.083s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 1.002s 0.028s 0.077s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中电信 电信 山西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.933s 0.076s 0.137s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.912s 0.114s 0.149s 0.001140s 9.15KB 9.15KB 7.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.911s 0.106s 0.146s 0.000706s 9.15KB 9.15KB 12.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.909s 0.097s 0.133s 0.000105s 9.15KB 9.15KB 85.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 0.908s 0.004s 0.177s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.903s 0.104s 0.142s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.9s 0.041s 0.072s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.897s 0.091s 0.137s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 0.883s 0.2s 0.207s 0.000009s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.85s 0.035s 0.083s 0.000720s 9.15KB 9.15KB 12.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.841s 0.213s 0.236s 0.000066s 9.15KB 9.15KB 135.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.839s 0.076s 0.112s 0.000123s 9.15KB 9.15KB 72.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.82s 0.059s 0.1s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.801s 0.066s 0.101s 0.000840s 9.15KB 9.15KB 10.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 0.787s 0.204s 0.264s 0.000010s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 0.763s 0.211s 0.269s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 0.735s 0.058s 0.11s 0.000014s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.718s 0.039s 0.097s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.704s 0.082s 0.114s 0.000700s 9.15KB 9.15KB 12.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.697s 0.109s 0.131s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州移动 移动 福建 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.664s 0.029s 0.057s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.652s 0.083s 0.117s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.646s 0.096s 0.126s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 0 0.638s 0.185s 0.191s 0.000009s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.635s 0.059s 0.098s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山联通 联通 河南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.624s 0.036s 0.08s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.555s 0.059s 0.091s 0.000780s 9.15KB 9.15KB 11.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.547s 0.113s 0.141s 0.000067s 9.15KB 9.15KB 133.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.537s 0.041s 0.084s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.521s 0.063s 0.089s 0.000085s 9.15KB 9.15KB 105.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.521s 0.04s 0.073s 0.000640s 9.15KB 9.15KB 13.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市联通 联通 广东 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.483s 0.083s 0.093s 0.000740s 9.15KB 9.15KB 12.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.462s 0.074s 0.093s 0.000820s 9.15KB 9.15KB 10.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.459s 0.063s 0.092s 0.000060s 9.15KB 9.15KB 148.932MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.439s 0.049s 0.072s 0.000680s 9.15KB 9.15KB 13.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.438s 0.043s 0.073s 0.000080s 9.15KB 9.15KB 111.699MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.433s 0.065s 0.091s 0.000660s 9.15KB 9.15KB 13.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.34s 0.076s 0.097s 0.000081s 9.15KB 9.15KB 110.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.334s 0.048s 0.069s 0.000661s 9.15KB 9.15KB 13.519MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 119.91.31.162 中国广东广州腾讯云 200 0.271s 0.046s 0.067s 0.000059s 9.15KB 9.15KB 151.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 * 连接失败 * 14.084s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 * 连接失败 * 16.041s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市联通 联通 湖南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 10.287s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig