x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:83dcebfa3d7772880203.huitof.com    

时间 速度

检测时间:2022-11-25 02:07:28

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 9 42 55个独立IP 45个独立节点 有非200状态 0.486s 0.131s 0.189s 0.001s 8.121KB 8.121KB 29.332MB/s  
海南琼中黎族苗族自治县移动 移动 海南 * 连接失败 * 13.834s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 120.220.148.35 中国山东济南移动 200 5.192s 5.043s 5.077s 0.000049s 8.121KB 8.121KB 161.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 3.761s 0.029s 0.415s 0.000099s 8.121KB 8.121KB 80.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西班牙国外 国外 西班牙 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 2.599s 1.361s 1.621s 0.000760s 8.121KB 8.121KB 10.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 2.588s 0.335s 0.615s 0.000820s 8.121KB 8.121KB 9.672MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 2.504s 1.726s 1.911s 0.000065s 8.121KB 8.121KB 122.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 2.428s 1.413s 1.668s 0.000063s 8.121KB 8.121KB 125.885MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.886s 1.181s 1.345s 0.000079s 8.121KB 8.121KB 100.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.6s 0.364s 0.652s 0.000660s 8.121KB 8.121KB 12.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 1.71.157.35 中国山西太原电信 200 1.559s 0.193s 0.899s 0.004880s 8.121KB 8.121KB 1.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.558s 0.019s 0.401s 0.000077s 8.121KB 8.121KB 102.997MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.552s 0.407s 0.645s 0.000680s 8.121KB 8.121KB 11.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.411s 0.686s 0.859s 0.000047s 8.121KB 8.121KB 168.739MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 1.126s 0.024s 0.677s 0.000640s 8.121KB 8.121KB 12.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.976s 0.136s 0.323s 0.000475s 8.121KB 8.121KB 16.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市移动 移动 辽宁 120.222.217.35 中国山东青岛移动 200 0.962s 0.046s 0.088s 0.000640s 8.121KB 8.121KB 12.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.221.184.35 中国山东济南移动 200 0.939s 0.242s 0.354s 0.000660s 8.121KB 8.121KB 12.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 120.226.29.35 中国湖南长沙移动 200 0.924s 0.244s 0.385s 0.004700s 8.121KB 8.121KB 1.687MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.874s 0.056s 0.105s 0.000640s 8.121KB 8.121KB 12.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 120.232.248.35 中国广东深圳移动 200 0.855s 0.081s 0.551s 0.000640s 8.121KB 8.121KB 12.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 120.220.245.35 中国山东潍坊移动 200 0.839s 0.226s 0.31s 0.000640s 8.121KB 8.121KB 12.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.825s 0.037s 0.126s 0.000880s 8.121KB 8.121KB 9.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 42.48.143.35 中国湖南长沙联通 200 0.794s 0.112s 0.156s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 113.201.153.35 中国陕西渭南联通 200 0.713s 0.144s 0.315s 0.001260s 8.121KB 8.121KB 6.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.71s 0.224s 0.28s 0.000660s 8.121KB 8.121KB 12.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.688s 0.365s 0.423s 0.000756s 8.121KB 8.121KB 10.49MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古联通 联通 内蒙古 113.201.153.35 中国陕西渭南联通 200 0.687s 0.211s 0.286s 0.000600s 8.121KB 8.121KB 13.218MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 119.167.224.35 中国山东青岛联通 200 0.676s 0.167s 0.252s 0.000680s 8.121KB 8.121KB 11.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 119.167.224.35 中国山东青岛联通 200 0.653s 0.097s 0.138s 0.000640s 8.121KB 8.121KB 12.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 120.221.184.35 中国山东济南移动 200 0.645s 0.197s 0.255s 0.000780s 8.121KB 8.121KB 10.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.633s 0.354s 0.412s 0.000131s 8.121KB 8.121KB 60.54MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 42.87.69.35 中国辽宁辽阳联通 200 0.628s 0.058s 0.085s 0.000620s 8.121KB 8.121KB 12.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 120.221.184.35 中国山东济南移动 200 0.617s 0.078s 0.146s 0.000720s 8.121KB 8.121KB 11.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.612s 0.137s 0.204s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密市电信 电信 新疆 111.20.254.35 中国陕西西安移动 200 0.577s 0.102s 0.155s 0.000760s 8.121KB 8.121KB 10.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.575s 0.05s 0.073s 0.000720s 8.121KB 8.121KB 11.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 101.72.249.35 中国河北唐山联通 200 0.553s 0.263s 0.33s 0.000048s 8.121KB 8.121KB 165.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 183.147.138.35 中国浙江金华电信 200 0.54s 0.072s 0.122s 0.011520s 8.121KB 8.121KB 704.956KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林移动 移动 陕西 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.531s 0.04s 0.106s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 42.248.149.35 中国辽宁锦州电信 200 0.511s 0.083s 0.149s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 36.102.19.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.505s 0.31s 0.328s 0.000720s 8.121KB 8.121KB 11.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 120.222.217.35 中国山东青岛移动 200 0.496s 0.136s 0.173s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.481s 0.135s 0.215s 0.000092s 8.121KB 8.121KB 86.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 101.72.249.35 中国河北唐山联通 200 0.478s 0.275s 0.318s 0.000071s 8.121KB 8.121KB 111.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.477s 0.064s 0.123s 0.004800s 8.121KB 8.121KB 1.652MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 111.20.254.35 中国陕西西安移动 200 0.476s 0.131s 0.189s 0.000620s 8.121KB 8.121KB 12.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.472s 0.047s 0.11s 0.000720s 8.121KB 8.121KB 11.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.468s 0.036s 0.121s 0.011360s 8.121KB 8.121KB 714.885KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 119.167.254.35 中国山东青岛联通 200 0.459s 0.105s 0.144s 0.010840s 8.121KB 8.121KB 749.178KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 113.201.145.35 中国陕西渭南联通 200 0.454s 0.024s 0.048s 0.000715s 8.121KB 8.121KB 11.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 112.19.7.161 中国四川成都移动 200 0.451s 0.106s 0.143s 0.000800s 8.121KB 8.121KB 9.913MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州联通 联通 福建 182.61.128.134 中国广东广州百度云 200 0.447s 0.07s 0.129s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 120.221.184.35 中国山东济南移动 200 0.426s 0.048s 0.094s 0.000760s 8.121KB 8.121KB 10.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 119.167.224.35 中国山东青岛联通 200 0.424s 0.094s 0.136s 0.000720s 8.121KB 8.121KB 11.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲移动 移动 湖南 120.232.246.35 中国广东深圳移动 200 0.424s 0.056s 0.101s 0.000940s 8.121KB 8.121KB 8.437MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.421s 0.041s 0.111s 0.000680s 8.121KB 8.121KB 11.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 183.214.156.35 中国湖南长沙移动 200 0.417s 0.078s 0.119s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.402s 0.072s 0.133s 0.000700s 8.121KB 8.121KB 11.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 0.387s 0.033s 0.048s 0.008820s 8.121KB 8.121KB 920.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.382s 0.052s 0.087s 0.000880s 8.121KB 8.121KB 9.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市电信 电信 新疆 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 0.375s 0.028s 0.066s 0.000780s 8.121KB 8.121KB 10.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 125.64.104.35 中国四川德阳电信 200 0.375s 0.079s 0.111s 0.000620s 8.121KB 8.121KB 12.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌电信 电信 海南 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.37s 0.023s 0.061s 0.000740s 8.121KB 8.121KB 10.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 120.221.157.161 中国山东济南移动 200 0.365s 0.047s 0.087s 0.000740s 8.121KB 8.121KB 10.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 119.167.254.35 中国山东青岛联通 200 0.363s 0.033s 0.055s 0.000660s 8.121KB 8.121KB 12.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 58.20.204.35 中国湖南株洲联通 200 0.361s 0.051s 0.077s 0.000660s 8.121KB 8.121KB 12.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 180.122.77.35 中国江苏泰州电信 200 0.36s 0.115s 0.132s 0.004952s 8.121KB 8.121KB 1.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 120.220.148.35 中国山东济南移动 200 0.357s 0.044s 0.086s 0.000740s 8.121KB 8.121KB 10.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 42.248.149.35 中国辽宁锦州电信 200 0.355s 0.03s 0.073s 0.000620s 8.121KB 8.121KB 12.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市联通 联通 河南 119.167.224.35 中国山东青岛联通 200 0.35s 0.056s 0.088s 0.000740s 8.121KB 8.121KB 10.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市移动 移动 安徽 39.175.97.35 中国浙江台州移动 200 0.347s 0.039s 0.069s 0.000620s 8.121KB 8.121KB 12.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 0.346s 0.138s 0.181s 0.000458s 8.121KB 8.121KB 17.316MB/s