x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.xuexila.com    

时间 速度

检测时间:2022-11-22 11:13:03

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
178个点 10 40 75个独立IP 68个独立节点 有非200状态 0.288s 0.14s 0.196s 0.025s 文件不一致 文件不一致 5.995MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 112.16.225.35 中国浙江温州移动 200 5.041s 5.022s 5.031s 0.000974s 14.595KB 14.595KB 14.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 3.679s 1.585s 2.484s 0.069760s 13.914KB 13.914KB 199.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 182.61.128.134 中国广东广州百度云 200 1.93s 1.012s 1.663s 0.206358s 14.595KB 14.595KB 70.725KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 1.741s 0.361s 0.832s 0.004860s 14.595KB 14.595KB 2.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.599s 1.107s 1.352s 0.000090s 13.914KB 13.914KB 150.977MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.555s 0.051s 0.421s 0.001201s 13.914KB 13.914KB 11.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳联通 联通 湖北 119.96.52.35 中国湖北武汉电信 200 1.471s 0.653s 1.079s 0.017921s 13.914KB 13.914KB 776.411KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 1.463s 0.62s 0.965s 0.026841s 14.595KB 14.595KB 543.747KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 183.60.219.35 中国广东佛山电信 200 1.294s 1.212s 1.236s 0.030460s 13.914KB 13.914KB 456.798KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 1.094s 0.31s 0.701s 0.004113s 13.914KB 13.914KB 3.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.968s 0.244s 0.475s 0.244241s 13.914KB 13.914KB 56.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番移动 移动 新疆 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.931s 0.566s 0.625s 0.049440s 14.595KB 14.595KB 295.201KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.919s 0.541s 0.73s 0.002664s 13.914KB 13.914KB 5.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.91s 0.571s 0.734s 0.010949s 13.914KB 13.914KB 1.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 222.35.73.1 中国北京铁通 200 0.876s 0.4s 0.517s 0.131482s 13.914KB 13.914KB 105.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.713s 0.357s 0.534s 0.000057s 13.914KB 13.914KB 238.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 120.226.29.35 中国湖南长沙移动 200 0.657s 0.255s 0.396s 0.118559s 14.595KB 14.595KB 123.101KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 0.651s 0.302s 0.304s 0.096339s 72.561KB 72.561KB 753.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 120.220.245.35 中国山东潍坊移动 200 0.642s 0.253s 0.445s 0.000501s 14.595KB 14.595KB 28.448MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 0.586s 0.284s 0.493s 0.036221s 14.595KB 14.595KB 402.935KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.253.63.35 中国宁夏银川移动 200 0.513s 0.273s 0.363s 0.063199s 14.595KB 14.595KB 230.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.507s 0.433s 0.457s 0.024338s 14.595KB 14.595KB 599.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 101.72.203.35 中国河北唐山联通 200 0.478s 0.106s 0.284s 0.005220s 14.595KB 14.595KB 2.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 123.235.30.35 中国山东青岛联通 200 0.445s 0.05s 0.081s 0.325183s 14.595KB 14.595KB 44.882KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.44s 0.226s 0.328s 0.045521s 13.914KB 13.914KB 305.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.426s 0.312s 0.362s 0.008180s 13.914KB 13.914KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 119.96.52.35 中国湖北武汉电信 200 0.402s 0.297s 0.345s 0.006954s 13.914KB 13.914KB 1.954MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.401s 0.251s 0.322s 0.008097s 13.914KB 13.914KB 1.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.37s 0.183s 0.23s 0.091030s 13.914KB 13.914KB 152.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市广电网 广电网 四川 60.255.149.35 中国四川成都广电 200 0.349s 0.114s 0.222s 0.057380s 14.595KB 14.595KB 254.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 222.35.73.1 中国北京铁通 200 0.344s 0.171s 0.259s 0.015580s 13.914KB 13.914KB 893.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 42.248.149.35 中国辽宁锦州电信 200 0.315s 0.161s 0.197s 0.048839s 14.595KB 14.595KB 298.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 119.167.254.35 中国山东青岛联通 200 0.313s 0.218s 0.257s 0.012100s 13.914KB 13.914KB 1.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市电信 电信 黑龙江 182.207.101.35 中国辽宁辽阳电信 200 0.303s 0.233s 0.259s 0.011560s 14.595KB 14.595KB 1.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 42.81.93.35 中国天津电信 200 0.286s 0.13s 0.167s 0.039780s 14.595KB 14.595KB 366.886KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 101.72.249.35 中国河北唐山联通 200 0.283s 0.149s 0.209s 0.008502s 14.595KB 14.595KB 1.676MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 116.114.96.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.271s 0.053s 0.115s 0.067800s 13.914KB 13.914KB 205.222KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.14.15.35 中国上海长城宽带 200 0.27s 0.128s 0.176s 0.046152s 14.595KB 14.595KB 316.232KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中联通 联通 山西 113.201.145.35 中国陕西渭南联通 200 0.269s 0.117s 0.177s 0.037361s 14.595KB 14.595KB 390.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州移动 移动 广西 223.113.140.35 中国江苏徐州移动 200 0.269s 0.084s 0.173s 0.008600s 14.595KB 14.595KB 1.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 36.102.19.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.265s 0.168s 0.193s 0.044420s 14.595KB 14.595KB 328.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 180.122.77.35 中国江苏泰州电信 200 0.258s 0.103s 0.152s 0.048140s 14.595KB 14.595KB 303.173KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市联通 联通 河南 120.220.245.35 中国山东潍坊移动 200 0.247s 0.048s 0.095s 0.085499s 14.595KB 14.595KB 170.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安移动 移动 山东 61.162.206.1 中国山东潍坊联通 200 0.236s 0.021s 0.034s 0.121500s 14.595KB 14.595KB 120.121KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 39.130.155.35 中国云南昆明移动 200 0.231s 0.114s 0.153s 0.004160s 13.914KB 13.914KB 3.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 36.136.53.35 中国广西南宁移动 200 0.23s 0.113s 0.167s 0.006616s 13.914KB 13.914KB 2.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 180.122.77.35 中国江苏泰州电信 200 0.227s 0.04s 0.102s 0.061400s 14.595KB 14.595KB 237.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.212s 0.032s 0.05s 0.129740s 14.595KB 14.595KB 112.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 27.148.186.35 中国福建厦门电信 200 0.212s 0.034s 0.087s 0.066620s 14.595KB 14.595KB 219.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 42.81.93.35 中国天津电信 200 0.195s 0.033s 0.035s 0.031660s 72.561KB 72.561KB 2.238MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 111.44.250.35 中国青海西宁移动 200 0.193s 0.029s 0.141s 0.043401s 13.914KB 13.914KB 320.593KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 183.136.195.35 中国浙江宁波电信 200 0.192s 0.103s 0.144s 0.006044s 14.595KB 14.595KB 2.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 101.72.249.35 中国河北唐山联通 200 0.191s 0.099s 0.141s 0.005994s 14.595KB 14.595KB 2.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 42.48.143.35 中国湖南长沙联通 200 0.189s 0.083s 0.124s 0.026419s 14.595KB 14.595KB 552.433KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 113.219.142.35 中国湖南衡阳电信 200 0.182s 0.092s 0.134s 0.004180s 13.914KB 13.914KB 3.251MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市移动 移动 福建 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.182s 0.048s 0.093s 0.044320s 13.914KB 13.914KB 313.945KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市移动 移动 广西 223.113.140.35 中国江苏徐州移动 200 0.178s 0.042s 0.093s 0.016779s 14.595KB 14.595KB 869.821KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.14.15.35 中国上海长城宽带 200 0.177s 0.037s 0.084s 0.045933s 14.595KB 14.595KB 317.739KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 183.136.195.35 中国浙江宁波电信 200 0.172s 0.067s 0.116s 0.008580s 14.595KB 14.595KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州电信 电信 安徽 183.131.185.35 中国浙江湖州电信 200 0.171s 0.028s 0.03s 0.043540s 72.561KB 72.561KB 1.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 223.113.140.35 中国江苏徐州移动 200 0.17s 0.041s 0.09s 0.008060s 14.595KB 14.595KB 1.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 27.148.186.35 中国福建厦门电信 200 0.169s 0.046s 0.086s 0.041640s 14.595KB 14.595KB 350.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 211.141.35.51 中国吉林延边移动 200 0.168s 0.056s 0.089s 0.035800s 13.914KB 13.914KB 388.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔电信 电信 内蒙古 116.114.96.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.164s 0.037s 0.079s 0.040881s 13.914KB 13.914KB 340.355KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 180.122.77.35 中国江苏泰州电信 200 0.158s 0.044s 0.095s 0.010400s 14.595KB 14.595KB 1.37MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 120.253.63.35 中国宁夏银川移动 200 0.153s 0.053s 0.072s 0.046460s 14.595KB 14.595KB 314.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.153s 0.022s 0.066s 0.042600s 13.914KB 13.914KB 326.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 120.226.29.35 中国湖南长沙移动 200 0.146s 0.043s 0.088s 0.009180s 14.595KB 14.595KB 1.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌移动 移动 湖北 36.136.53.35 中国广西南宁移动 200 0.145s 0.014s 0.05s 0.033920s 13.914KB 13.914KB 410.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 218.201.36.35 中国重庆移动 200 0.143s 0.05s 0.085s 0.020979s 14.595KB 14.595KB 695.683KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 112.19.7.161 中国四川成都移动 200 0.142s 0.04s 0.069s 0.038601s 13.914KB 13.914KB 360.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 120.232.246.35 中国广东深圳移动 200 0.141s 0.07s 0.102s 0.003984s 14.595KB 14.595KB 3.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东阳江移动 移动 广东 120.226.29.35 中国湖南长沙移动 200 0.14s 0.051s 0.093s 0.005080s 14.595KB 14.595KB 2.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 43.224.186.35 中国湖北黄石长城宽带 200 0.139s 0.076s 0.096s 0.020410s 14.595KB 14.595KB 715.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 150.138.45.35 中国山东烟台电信 200 0.137s 0.05s 0.079s 0.028120s 14.595KB 14.595KB 519.016KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 1.193.146.35 中国河南洛阳电信 200 0.136s 0.048s 0.086s 0.010435s 13.914KB 13.914KB 1.302MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 113.201.145.35 中国陕西渭南联通 200 0.136s 0.03s 0.045s 0.040140s 14.595KB 14.595KB 363.596KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 113.1.1.35 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.135s 0.093s 0.11s 0.005400s 14.595KB 14.595KB 2.639MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 113.201.145.35 中国陕西渭南联通 200 0.135s 0.02s 0.04s 0.072979s 14.595KB 14.595KB 199.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 124.239.243.35 中国河北廊坊电信 200 0.131s 0.026s 0.056s 0.023240s 14.595KB 14.595KB 628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州联通 联通 福建 182.61.128.134 中国广东广州百度云 200 0.129s 0.019s 0.07s 0.007320s 14.595KB 14.595KB 1.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 175.21.250.35 中国吉林通化联通 200 0.127s 0.065s 0.074s 0.039180s 14.595KB 14.595KB 372.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 182.242.59.35 中国云南昆明电信 200 0.126s 0.038s 0.067s 0.030200s 14.595KB 14.595KB 483.269KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 112.19.7.161 中国四川成都移动 200 0.125s 0.039s 0.08s 0.004020s 13.914KB 13.914KB 3.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 120.220.245.35 中国山东潍坊移动 200 0.123s 0.035s 0.064s 0.029300s 14.595KB 14.595KB 498.114KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.161.123.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.122s 0.057s 0.078s 0.020100s 14.595KB 14.595KB 726.106KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 182.207.101.35 中国辽宁辽阳电信 200 0.121s 0.091s 0.104s 0.001673s 14.595KB 14.595KB 8.519MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁盘锦市联通 联通 辽宁 27.221.124.35 中国山东济南联通 200 0.121s 0.012s 0.048s 0.036200s 14.595KB 14.595KB 403.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 124.239.243.35 中国河北廊坊电信 200 0.12s 0.035s 0.065s 0.027000s 14.595KB 14.595KB 540.545KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝藏族羌族自治州移动 移动 四川 218.201.36.35 中国重庆移动 200 0.12s 0.036s 0.062s 0.026960s 14.595KB 14.595KB 541.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 183.214.156.35 中国湖南长沙移动 200 0.114s 0.037s 0.063s 0.026220s 14.595KB 14.595KB 556.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 118.182.249.49 中国甘肃张掖电信 200 0.112s 0.025s 0.079s 0.006120s 14.595KB 14.595KB 2.329MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 113.201.145.35 中国陕西渭南联通 200 0.111s 0.037s 0.061s 0.029320s 14.595KB 14.595KB 497.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 42.48.143.35 中国湖南长沙联通 200 0.111s 0.046s 0.076s 0.004060s 14.595KB 14.595KB 3.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.174.9.35 中国湖北黄石电信 200 0.107s 0.02s 0.049s 0.027527s 13.914KB 13.914KB 505.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市移动 移动 安徽 112.3.25.35 中国江苏宿迁移动 200 0.107s 0.035s 0.057s 0.023959s 14.595KB 14.595KB 609.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 183.60.219.35 中国广东佛山电信 200 0.107s 0.053s 0.071s 0.017040s 13.914KB 13.914KB 816.553KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 111.26.151.35 中国吉林长春移动 200 0.104s 0.088s 0.093s 0.003880s 13.914KB 13.914KB 3.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市联通 联通 安徽 42.48.143.35 中国湖南长沙联通 200 0.104s 0.035s 0.059s 0.020820s 14.595KB 14.595KB 700.996KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 123.157.149.35 中国浙江绍兴联通 200 0.102s 0.068s 0.079s 0.009933s 13.914KB 13.914KB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 175.21.250.35 中国吉林通化联通 200 0.102s 0.07s 0.082s 0.009600s 14.595KB 14.595KB 1.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.101s 0.023s 0.047s 0.025033s 14.595KB 14.595KB 583.019KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州移动 移动 山西 183.201.233.35 中国山西太原移动 200 0.101s 0.04s 0.055s 0.024160s 14.595KB 14.595KB 604.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 61.136.173.35 中国湖北黄石电信 200 0.101s 0.035s 0.057s 0.021100s 13.914KB 13.914KB 659.434KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 111.19.223.35 中国陕西西安移动 200 0.1s 0.08s 0.088s 0.003330s 14.595KB 14.595KB 4.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 182.84.110.35 中国江西上饶电信 200 0.1s 0.014s 0.04s 0.031100s 14.595KB 14.595KB 469.284KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.098s 0.016s 0.05s 0.004355s 14.595KB 14.595KB 3.273MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 117.145.101.1 中国新疆喀什移动 200 0.098s 0.057s 0.069s 0.011540s 14.595KB 14.595KB 1.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 117.161.123.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.098s 0.023s 0.046s 0.027320s 14.595KB 14.595KB 534.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 182.242.59.35 中国云南昆明电信 200 0.098s 0.029s 0.052s 0.022680s 14.595KB 14.595KB 643.506KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 116.95.27.35 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.097s 0.034s 0.057s 0.003020s 14.595KB 14.595KB 4.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 116.95.27.35 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.096s 0.012s 0.041s 0.026820s 14.595KB 14.595KB 544.173KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 182.84.110.35 中国江西上饶电信 200 0.094s 0.041s 0.066s 0.003353s 14.595KB 14.595KB 4.251MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 42.48.143.35 中国湖南长沙联通 200 0.094s 0.045s 0.061s 0.015619s 14.595KB 14.595KB 934.421KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.204.150.35 中国云南西双版纳联通 200 0.092s 0.014s 0.04s 0.025482s 14.595KB 14.595KB 572.747KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.09s 0.038s 0.054s 0.017148s 14.595KB 14.595KB 851.104KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 111.40.185.65 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.088s 0.033s 0.056s 0.005260s 14.595KB 14.595KB 2.71MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 183.214.156.35 中国湖南长沙移动 200 0.088s 0.06s 0.072s 0.002060s 14.595KB 14.595KB 6.919MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig