x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:1200jd.51wh.top    

时间 速度

检测时间:2022-11-04 09:36:48

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
183个点 10 41 124个独立IP 71个独立节点 有非200状态 0.172s 0.044s 0.112s 0.005s 9.368KB 9.368KB 17.87MB/s  
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 * 连接失败 * 41.736s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 * 连接失败 * 0.005s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 59.80.49.18 中国贵州贵阳联通 200 5.03s 0.001s 5.01s 0.001280s 9.368KB 9.368KB 7.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市联通 联通 广东 58.216.110.149 中国江苏常州电信 200 1.754s 1.451s 1.541s 0.020141s 9.368KB 9.368KB 465.129KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 180.97.235.95 中国江苏南通电信 200 1.256s 0.019s 0.03s 0.126200s 9.368KB 9.368KB 74.233KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 36.156.217.201 中国江苏扬州移动 200 1.048s 0.379s 0.731s 0.019645s 9.368KB 9.368KB 476.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 113.96.129.114 中国广东广州电信 200 0.896s 0.248s 0.573s 0.000152s 9.368KB 9.368KB 60.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 218.12.76.169 中国河北唐山联通 200 0.809s 0.008s 0.406s 0.000920s 9.368KB 9.368KB 9.944MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 218.12.76.168 中国河北唐山联通 200 0.762s 0.231s 0.478s 0.000068s 9.368KB 9.368KB 134.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 113.96.129.111 中国广东广州电信 200 0.701s 0.054s 0.376s 0.000091s 9.368KB 9.368KB 100.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 113.96.129.110 中国广东广州电信 200 0.636s 0.003s 0.316s 0.000516s 9.368KB 9.368KB 17.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 218.12.76.168 中国河北唐山联通 200 0.577s 0.234s 0.401s 0.000506s 9.368KB 9.368KB 18.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 118.123.210.110 中国四川成都电信 200 0.492s 0.277s 0.38s 0.017900s 9.368KB 9.368KB 523.361KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 114.230.213.86 中国江苏扬州电信 200 0.462s 0.044s 0.067s 0.000132s 9.368KB 9.368KB 69.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 119.188.221.240 中国山东济南联通 200 0.443s 0.006s 0.334s 0.000740s 9.368KB 9.368KB 12.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 218.12.76.168 中国河北唐山联通 200 0.424s 0.015s 0.216s 0.002360s 9.368KB 9.368KB 3.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 106.41.199.98 中国吉林长春电信 200 0.415s 0.029s 0.04s 0.008840s 9.368KB 9.368KB 1.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 218.12.76.168 中国河北唐山联通 200 0.364s 0s 0.179s 0.000090s 9.368KB 9.368KB 101.651MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 218.12.76.168 中国河北唐山联通 200 0.353s 0.013s 0.181s 0.000084s 9.368KB 9.368KB 108.912MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.60.255.104 中国广东广州电信 200 0.349s 0.33s 0.337s 0.000259s 9.368KB 9.368KB 35.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 119.188.42.179 中国山东济南联通 200 0.348s 0.206s 0.268s 0.007780s 9.368KB 9.368KB 1.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 111.32.146.240 中国天津移动 200 0.335s 0.168s 0.262s 0.013560s 9.368KB 9.368KB 690.868KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 120.233.177.159 中国广东广州移动 200 0.318s 0.009s 0.158s 0.003940s 9.368KB 9.368KB 2.322MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 221.178.98.184 中国重庆移动 200 0.318s 0.105s 0.193s 0.025920s 9.368KB 9.368KB 361.426KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 221.194.141.171 中国河北廊坊联通 200 0.305s 0.18s 0.234s 0.012080s 9.368KB 9.368KB 775.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 58.215.92.81 中国江苏无锡电信 200 0.287s 0.193s 0.233s 0.011420s 9.368KB 9.368KB 820.33KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 58.59.128.108 中国广西柳州电信 200 0.258s 0.137s 0.176s 0.017600s 9.368KB 9.368KB 532.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 218.12.76.168 中国河北唐山联通 200 0.236s 0.073s 0.153s 0.000409s 9.368KB 9.368KB 22.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 36.150.112.54 中国江苏南京移动 200 0.233s 0.095s 0.165s 0.001180s 9.368KB 9.368KB 7.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 114.230.213.87 中国江苏扬州电信 200 0.217s 0.004s 0.107s 0.000780s 9.368KB 9.368KB 11.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 117.157.247.57 中国甘肃兰州移动 200 0.215s 0.004s 0.112s 0.021480s 9.368KB 9.368KB 436.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 58.216.110.146 中国江苏常州电信 200 0.214s 0.06s 0.136s 0.000680s 9.368KB 9.368KB 13.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 111.32.146.239 中国天津移动 200 0.2s 0.033s 0.118s 0.005820s 9.368KB 9.368KB 1.572MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市电信 电信 辽宁 182.201.245.171 中国辽宁大连电信 200 0.199s 0.139s 0.154s 0.000760s 9.368KB 9.368KB 12.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 221.194.141.163 中国河北廊坊联通 200 0.199s 0.004s 0.112s 0.008920s 9.368KB 9.368KB 1.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.215.92.82 中国江苏无锡电信 200 0.193s 0.103s 0.147s 0.000055s 9.368KB 9.368KB 166.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 123.184.55.118 中国辽宁沈阳电信 200 0.171s 0.126s 0.143s 0.002640s 9.368KB 9.368KB 3.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 58.216.110.146 中国江苏常州电信 200 0.169s 0.127s 0.146s 0.002760s 9.368KB 9.368KB 3.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市电信 电信 山东 119.188.221.240 中国山东济南联通 200 0.167s 0.13s 0.144s 0.004840s 9.368KB 9.368KB 1.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 117.41.246.50 中国江西南昌电信 200 0.166s 0.134s 0.137s 0.000708s 9.368KB 9.368KB 12.922MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 58.216.110.146 中国江苏常州电信 200 0.158s 0.095s 0.124s 0.002360s 9.368KB 9.368KB 3.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市广电网 广电网 四川 175.153.171.183 中国四川成都联通 200 0.151s 0.035s 0.096s 0.000760s 9.368KB 9.368KB 12.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 120.201.101.118 中国辽宁沈阳移动 200 0.149s 0.004s 0.046s 0.041460s 9.368KB 9.368KB 225.957KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 117.24.8.129 中国福建泉州电信 200 0.148s 0.125s 0.13s 0.000055s 9.368KB 9.368KB 166.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 58.216.110.149 中国江苏常州电信 200 0.146s 0.048s 0.1s 0.000740s 9.368KB 9.368KB 12.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 36.156.217.205 中国江苏扬州移动 200 0.142s 0.069s 0.102s 0.002940s 9.368KB 9.368KB 3.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 120.52.95.234 中国河北廊坊联通 200 0.141s 0.018s 0.076s 0.000248s 9.368KB 9.368KB 36.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 121.22.232.168 中国河北秦皇岛联通 200 0.14s 0.003s 0.065s 0.000694s 9.368KB 9.368KB 13.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 111.32.146.240 中国天津移动 200 0.139s 0.004s 0.078s 0.003540s 9.368KB 9.368KB 2.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 123.125.16.232 中国北京联通 200 0.136s 0.047s 0.09s 0.000693s 9.368KB 9.368KB 13.201MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.129.115 中国广东广州电信 200 0.135s 0.118s 0.123s 0.000096s 9.368KB 9.368KB 95.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 120.201.101.118 中国辽宁沈阳移动 200 0.134s 0.045s 0.099s 0.003540s 9.368KB 9.368KB 2.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市电信 电信 湖南 27.221.3.111 中国山东青岛联通 200 0.133s 0.049s 0.086s 0.010500s 9.368KB 9.368KB 892.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 123.125.16.232 中国北京联通 200 0.13s 0.042s 0.083s 0.000695s 9.368KB 9.368KB 13.163MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆南岸电信 电信 重庆 101.206.163.51 中国四川成都联通 200 0.128s 0.032s 0.053s 0.042320s 9.368KB 9.368KB 221.365KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 218.12.76.169 中国河北唐山联通 200 0.128s 0.017s 0.07s 0.000204s 9.368KB 9.368KB 44.846MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 175.22.34.111 中国吉林长春联通 200 0.127s 0.05s 0.064s 0.022660s 9.368KB 9.368KB 413.423KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 183.60.255.107 中国广东广州电信 200 0.119s 0.004s 0.058s 0.001120s 9.368KB 9.368KB 8.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市联通 联通 河南 182.118.39.171 中国河南郑州联通 200 0.116s 0.039s 0.063s 0.025120s 9.368KB 9.368KB 372.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番移动 移动 新疆 36.189.208.162 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.11s 0.066s 0.084s 0.002800s 9.368KB 9.368KB 3.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 111.32.146.240 中国天津移动 200 0.108s 0.063s 0.084s 0.001480s 9.368KB 9.368KB 6.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 119.188.42.179 中国山东济南联通 200 0.106s 0.034s 0.067s 0.000740s 9.368KB 9.368KB 12.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市联通 联通 山西 27.128.210.102 中国河北廊坊电信 200 0.105s 0.024s 0.057s 0.000880s 9.368KB 9.368KB 10.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 36.156.217.200 中国江苏扬州移动 200 0.104s 0.032s 0.063s 0.002220s 9.368KB 9.368KB 4.121MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市移动 移动 广西 120.233.177.161 中国广东广州移动 200 0.101s 0.024s 0.07s 0.001074s 9.368KB 9.368KB 8.518MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 116.177.238.176 中国青海西宁联通 200 0.1s 0.004s 0.034s 0.000780s 9.368KB 9.368KB 11.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 118.180.49.34 中国甘肃张掖电信 200 0.099s 0.046s 0.064s 0.010860s 9.368KB 9.368KB 862.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 43.225.210.29 中国黑龙江哈尔滨广电 200 0.097s 0.039s 0.061s 0.003640s 9.368KB 9.368KB 2.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市联通 联通 湖南 27.221.3.111 中国山东青岛联通 200 0.093s 0.029s 0.059s 0.001260s 9.368KB 9.368KB 7.261MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市联通 联通 辽宁 218.60.15.164 中国辽宁沈阳联通 200 0.092s 0.042s 0.066s 0.002120s 9.368KB 9.368KB 4.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 122.191.169.45 中国湖北武汉联通 200 0.09s 0.041s 0.06s 0.001340s 9.368KB 9.368KB 6.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 114.230.213.88 中国江苏扬州电信 200 0.089s 0.046s 0.066s 0.001103s 9.368KB 9.368KB 8.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市移动 移动 云南 117.139.22.187 中国四川成都移动 200 0.088s 0.004s 0.038s 0.004760s 9.368KB 9.368KB 1.922MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 36.156.217.200 中国江苏扬州移动 200 0.088s 0.03s 0.055s 0.001820s 9.368KB 9.368KB 5.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 120.221.252.95 中国山东青岛移动 200 0.085s 0.015s 0.038s 0.016080s 9.368KB 9.368KB 582.597KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 114.230.213.87 中国江苏扬州电信 200 0.083s 0.004s 0.042s 0.001200s 9.368KB 9.368KB 7.624MB/s 查看