x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:club.sanguosha.com    

时间 速度

检测时间:2022-09-28 12:01:39

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
180个点 10 41 123个独立IP 70个独立节点 有非200状态 0.805s 0.397s 0.452s 0.006s 文件不一致 文件不一致 11.164MB/s  
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 111.40.180.90 中国黑龙江哈尔滨移动 0 11.549s 8.621s 8.626s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同移动 移动 山西 183.201.223.93 中国山西太原移动 0 10.002s 5.143s 7.461s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.41.108 中国内蒙古呼和浩特移动 0 10.001s 5.779s 8.286s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.247.80.122 中国辽宁辽阳电信 200 5.273s 5.093s 5.112s 0.000105s 8.322KB 8.322KB 77.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 58.215.90.193 中国江苏无锡电信 200 5.254s 5.047s 5.066s 0.000337s 8.322KB 8.322KB 24.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 123.161.58.114 中国河南安阳电信 200 5.223s 5.047s 5.051s 0.000300s 8.322KB 8.322KB 27.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 113.240.92.66 中国湖南长沙电信 200 5.211s 5.004s 5.031s 0.000445s 8.321KB 8.321KB 18.261MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 180.97.245.248 中国江苏徐州电信 200 5.196s 5.005s 5.021s 0.012077s 8.32KB 8.32KB 688.939KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 180.97.252.199 中国江苏徐州电信 200 5.165s 5.004s 5.015s 0.000191s 8.32KB 8.32KB 42.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 103.105.60.190 中国北京朝阳 200 4.62s 0.086s 0.117s 0.030420s 8.329KB 8.329KB 273.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山电信 电信 安徽 58.215.90.158 中国江苏无锡电信 200 3.204s 2.95s 2.99s 0.012040s 8.322KB 8.322KB 691.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 124.202.189.81 中国北京鹏博士 200 2.887s 2.549s 2.558s 0.015467s 8.319KB 8.319KB 537.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 211.152.148.72 美国乔治亚亚特兰大腾讯云 200 1.916s 0.51s 0.571s 0.000058s 8.321KB 8.321KB 140.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.132.80.53 新加坡腾讯云 200 1.639s 0.721s 0.813s 0.000157s 8.33KB 8.33KB 51.814MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 211.152.130.11 马来西亚吉隆坡腾讯云 200 1.366s 0.196s 0.251s 0.000720s 8.33KB 8.33KB 11.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 117.187.179.225 中国贵州安顺移动 200 1.274s 0.229s 0.336s 0.007160s 8.33KB 8.33KB 1.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 101.33.10.114 德国黑森法兰克福腾讯云 200 1.237s 0.079s 0.097s 0.000720s 8.329KB 8.329KB 11.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 211.152.146.86 美国加利福尼亚圣何塞腾讯云 200 1.202s 0.237s 0.239s 0.000298s 8.329KB 8.329KB 27.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 116.55.252.131 中国云南昆明电信 200 1.194s 0.151s 0.221s 0.061860s 8.33KB 8.33KB 134.66KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.132.80.52 新加坡腾讯云 200 1.151s 0.315s 0.39s 0.000272s 8.331KB 8.331KB 29.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 101.33.10.52 德国黑森法兰克福腾讯云 200 1.13s 0.005s 0.006s 0.000069s 8.33KB 8.33KB 117.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 150.138.231.220 中国山东济南电信 200 1.103s 0.207s 0.713s 0.046140s 8.331KB 8.331KB 180.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 211.152.130.11 马来西亚吉隆坡腾讯云 200 1.011s 0.058s 0.059s 0.000066s 8.329KB 8.329KB 123.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古锡林郭勒盟移动 移动 内蒙古 117.161.41.130 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.988s 0.249s 0.411s 0.020779s 8.329KB 8.329KB 400.842KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.132.80.54 新加坡腾讯云 200 0.984s 0.17s 0.246s 0.000106s 8.329KB 8.329KB 76.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 43.132.80.46 新加坡腾讯云 200 0.956s 0.221s 0.287s 0.000700s 8.33KB 8.33KB 11.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 211.162.179.149 中国四川成都长城宽带 200 0.935s 0.544s 0.568s 0.056234s 8.333KB 8.333KB 148.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 43.132.80.47 新加坡腾讯云 200 0.923s 0.202s 0.257s 0.000474s 8.332KB 8.332KB 17.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市广电网 广电网 四川 182.254.53.181 中国天津腾讯云 200 0.845s 0.161s 0.266s 0.024400s 8.32KB 8.32KB 340.996KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 111.19.244.59 中国陕西西安移动 200 0.83s 0.288s 0.356s 0.068720s 8.323KB 8.323KB 121.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 211.162.179.149 中国四川成都长城宽带 200 0.773s 0.241s 0.29s 0.019913s 8.32KB 8.32KB 417.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳移动 移动 广东 120.221.218.196 中国山东青岛移动 200 0.756s 0.084s 0.199s 0.012680s 8.319KB 8.319KB 656.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 124.202.189.81 中国北京鹏博士 200 0.668s 0.278s 0.3s 0.004607s 8.32KB 8.32KB 1.764MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 124.202.189.81 中国北京鹏博士 200 0.661s 0.162s 0.202s 0.008212s 8.319KB 8.319KB 1013.071KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 211.162.179.149 中国四川成都长城宽带 200 0.648s 0.264s 0.281s 0.042480s 8.323KB 8.323KB 195.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 124.202.189.81 中国北京鹏博士 200 0.64s 0.315s 0.324s 0.005987s 8.323KB 8.323KB 1.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 49.221.129.237 中国江西南昌长城宽带 200 0.639s 0.219s 0.267s 0.013226s 8.321KB 8.321KB 629.161KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 124.14.5.141 中国上海长城宽带 200 0.634s 0.229s 0.276s 0.003572s 8.32KB 8.32KB 2.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 203.205.159.46 新加坡腾讯云 200 0.631s 0.08s 0.116s 0.000077s 8.323KB 8.323KB 105.561MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 211.162.179.149 中国四川成都长城宽带 200 0.576s 0.247s 0.263s 0.046079s 8.32KB 8.32KB 180.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 124.202.189.91 中国北京鹏博士 200 0.554s 0.08s 0.117s 0.009166s 8.32KB 8.32KB 907.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 120.221.226.211 中国山东青岛移动 200 0.522s 0.128s 0.177s 0.032320s 8.322KB 8.322KB 257.496KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 111.19.134.195 中国陕西咸阳移动 404 0.511s 0.141s 0.208s 0.000760s 548B 548B 704.153KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.202.189.82 中国北京鹏博士 200 0.505s 0.161s 0.178s 0.006998s 8.32KB 8.32KB 1.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 111.19.230.253 中国陕西西安移动 200 0.501s 0.085s 0.139s 0.058980s 8.323KB 8.323KB 141.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 223.210.6.16 中国安徽合肥长城宽带 404 0.501s 0.311s 0.323s 0.000151s 548B 548B 3.461MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海黄南移动 移动 青海 111.19.244.249 中国陕西西安移动 200 0.496s 0.183s 0.208s 0.003020s 8.321KB 8.321KB 2.691MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市移动 移动 辽宁 111.40.180.90 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.493s 0.119s 0.145s 0.018320s 8.323KB 8.323KB 454.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 183.66.103.201 中国重庆电信 404 0.481s 0.226s 0.247s 0.000140s 548B 548B 3.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 124.232.162.238 中国湖南长沙电信 404 0.477s 0.125s 0.187s 0.000260s 548B 548B 2.01MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 222.162.104.69 中国吉林延边联通 200 0.471s 0.094s 0.127s 0.002960s 8.323KB 8.323KB 2.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 111.40.180.110 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.47s 0.05s 0.076s 0.025300s 8.323KB 8.323KB 328.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 117.180.229.11 中国西藏林芝移动 200 0.468s 0.074s 0.097s 0.008940s 8.32KB 8.32KB 930.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 43.132.80.44 新加坡腾讯云 200 0.462s 0.041s 0.042s 0.000113s 8.319KB 8.319KB 71.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 14.204.186.139 中国云南昆明联通 404 0.46s 0.254s 0.277s 0.000140s 548B 548B 3.733MB/s 查看