x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:rloanshop.finzfin.com    

时间 速度

检测时间:2022-08-16 10:15:13

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 9 39 65个独立IP 38个独立节点 有非200状态 0.415s 0.087s 0.152s 0.002s 6.01KB 6.01KB 15.929MB/s  
山东聊城市移动 移动 山东 * 连接失败 * 0.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.099s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 120.240.98.26 中国广东广州移动 200 7.924s 1.73s 2.856s 0.018659s 6.01KB 6.01KB 322.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 183.56.150.26 中国广东广州电信 200 3.609s 0.375s 0.606s 0.001860s 6.01KB 6.01KB 3.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 183.56.150.26 中国广东广州电信 200 2.836s 0.27s 1.499s 0.000102s 6.01KB 6.01KB 57.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 183.56.150.27 中国广东广州电信 200 2.434s 0.187s 0.492s 0.001600s 6.01KB 6.01KB 3.668MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.56.150.26 中国广东广州电信 200 1.927s 1.276s 1.434s 0.000071s 6.01KB 6.01KB 82.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 123.6.0.65 中国河南郑州联通 200 1.733s 0.373s 0.485s 0.054560s 6.01KB 6.01KB 110.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 180.101.150.219 中国江苏常州电信 200 1.452s 1.239s 1.282s 0.000052s 6.01KB 6.01KB 112.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 218.77.192.57 中国海南海口电信 200 1.393s 0.823s 1.09s 0.001700s 6.01KB 6.01KB 3.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 112.48.156.140 中国福建厦门移动 200 1.217s 0.23s 0.473s 0.001560s 6.01KB 6.01KB 3.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 120.240.98.26 中国广东广州移动 200 1.139s 0.395s 0.725s 0.001700s 6.01KB 6.01KB 3.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 222.185.228.94 中国江苏常州电信 200 0.962s 0.744s 0.795s 0.001540s 6.01KB 6.01KB 3.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.56.150.27 中国广东广州电信 200 0.814s 0.166s 0.324s 0.000153s 6.01KB 6.01KB 38.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 36.110.220.110 中国北京电信 200 0.768s 0.035s 0.62s 0.007520s 6.01KB 6.01KB 799.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 117.167.98.74 中国江西南昌移动 200 0.669s 0.146s 0.333s 0.003800s 6.01KB 6.01KB 1.544MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 58.216.99.31 中国江苏常州电信 200 0.654s 0.105s 0.219s 0.029501s 6.01KB 6.01KB 203.714KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市移动 移动 山东 120.240.98.26 中国广东广州移动 200 0.618s 0.108s 0.168s 0.005520s 6.01KB 6.01KB 1.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 117.89.179.29 中国江苏南京电信 200 0.617s 0.117s 0.226s 0.013620s 6.01KB 6.01KB 441.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 117.167.98.74 中国江西南昌移动 200 0.61s 0.082s 0.182s 0.001460s 6.01KB 6.01KB 4.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.167.98.75 中国江西南昌移动 200 0.608s 0.112s 0.208s 0.001860s 6.01KB 6.01KB 3.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 117.167.98.75 中国江西南昌移动 200 0.603s 0.076s 0.183s 0.001660s 6.01KB 6.01KB 3.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市移动 移动 黑龙江 120.240.98.28 中国广东广州移动 200 0.593s 0.042s 0.358s 0.001720s 6.01KB 6.01KB 3.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 117.167.98.75 中国江西南昌移动 200 0.571s 0.121s 0.22s 0.001580s 6.01KB 6.01KB 3.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 120.240.98.27 中国广东广州移动 200 0.52s 0.057s 0.146s 0.001476s 6.01KB 6.01KB 3.976MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 117.89.179.28 中国江苏南京电信 200 0.497s 0.076s 0.144s 0.023360s 6.01KB 6.01KB 257.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 223.13.112.101 中国山西临汾电信 200 0.468s 0.085s 0.181s 0.002480s 6.01KB 6.01KB 2.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 112.48.156.140 中国福建厦门移动 200 0.466s 0.02s 0.101s 0.005860s 6.01KB 6.01KB 1.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 117.167.98.74 中国江西南昌移动 200 0.463s 0.082s 0.157s 0.001500s 6.01KB 6.01KB 3.913MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 113.24.209.158 中国山西大同电信 200 0.453s 0.066s 0.162s 0.016720s 6.01KB 6.01KB 359.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 42.236.8.94 中国河南郑州联通 200 0.451s 0.011s 0.038s 0.001520s 6.01KB 6.01KB 3.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 117.167.98.75 中国江西南昌移动 200 0.445s 0.069s 0.149s 0.001520s 6.01KB 6.01KB 3.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 223.13.112.101 中国山西临汾电信 200 0.425s 0.047s 0.1s 0.000095s 6.01KB 6.01KB 61.778MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 183.56.150.26 中国广东广州电信 200 0.418s 0.103s 0.169s 0.000480s 6.01KB 6.01KB 12.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 42.101.23.53 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.416s 0.031s 0.086s 0.000113s 6.01KB 6.01KB 51.937MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 42.236.8.94 中国河南郑州联通 200 0.412s 0.016s 0.041s 0.001620s 6.01KB 6.01KB 3.623MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 42.236.8.95 中国河南郑州联通 200 0.406s 0.014s 0.04s 0.002341s 6.01KB 6.01KB 2.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 120.240.98.26 中国广东广州移动 200 0.402s 0.08s 0.123s 0.001440s 6.01KB 6.01KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 116.162.25.202 中国湖南长沙联通 200 0.4s 0.071s 0.145s 0.001620s 6.01KB 6.01KB 3.623MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 42.101.23.52 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.396s 0.075s 0.112s 0.000110s 6.01KB 6.01KB 53.354MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 61.179.106.24 中国山东烟台联通 200 0.391s 0.079s 0.15s 0.001500s 6.01KB 6.01KB 3.913MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 42.101.23.53 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.385s 0.062s 0.19s 0.002420s 6.01KB 6.01KB 2.425MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 42.236.8.94 中国河南郑州联通 200 0.382s 0.031s 0.071s 0.003040s 6.01KB 6.01KB 1.931MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 223.13.112.100 中国山西临汾电信 200 0.38s 0.056s 0.12s 0.002040s 6.01KB 6.01KB 2.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连电信 电信 辽宁 117.89.179.29 中国江苏南京电信 200 0.373s 0.071s 0.107s 0.000084s 6.01KB 6.01KB 69.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.101.23.52 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.36s 0.032s 0.065s 0.001620s 6.01KB 6.01KB 3.623MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市电信 电信 黑龙江 42.101.23.51 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.357s 0.117s 0.131s 0.002460s 6.01KB 6.01KB 2.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 117.89.179.29 中国江苏南京电信 200 0.356s 0.084s 0.13s 0.001640s 6.01KB 6.01KB 3.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 183.56.150.25 中国广东广州电信 200 0.356s 0.075s 0.137s 0.000146s 6.01KB 6.01KB 40.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 223.13.112.100 中国山西临汾电信 200