x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:r6b3ak.linkghm.top    

时间 速度

检测时间:2022-05-26 03:22:42

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 8 40 113个独立IP 67个独立节点 有非200状态 0.317s 0.178s 0.226s 0.052s 文件不一致 文件不一致 32.521MB/s  
新疆伊犁州电信 电信 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 * 连接失败 * 0.775s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.243.200.113 中国安徽芜湖联通 200 10.002s 0.382s 0.778s 8.825790s 6.7KB 0.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 * 连接失败 * 0.526s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 123.6.33.48 中国河南郑州联通 200 5.051s 5.021s 5.036s 0.000214s 6.7KB 6.7KB 30.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 58.223.176.205 中国江苏连云港电信 200 2.701s 2.616s 2.66s 0.000080s 6.7KB 6.7KB 81.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 58.215.90.158 中国江苏无锡电信 200 2.66s 2.577s 2.619s 0.000018s 6.7KB 6.7KB 363.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 211.162.179.149 中国四川成都长城宽带 200 2.177s 2.126s 2.151s 0.000567s 6.7KB 6.7KB 11.54MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 220.194.87.235 中国天津联通 200 2.046s 1.018s 2.029s 0.002440s 6.7KB 6.7KB 2.682MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 116.136.170.251 中国内蒙古联通 200 1.717s 1.22s 1.468s 0.000040s 6.7KB 6.7KB 163.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 58.242.226.19 中国安徽蚌埠联通 200 1.604s 1.252s 1.562s 0.000515s 6.398KB 6.398KB 12.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 116.136.170.251 中国内蒙古联通 200 1.569s 0.278s 0.918s 0.000395s 6.7KB 6.7KB 16.565MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 116.136.159.99 中国内蒙古联通 200 1.555s 1.205s 1.38s 0.000083s 6.7KB 6.7KB 78.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 122.188.38.246 中国湖北荆门联通 200 1.161s 0.793s 0.977s 0.000380s 6.7KB 6.7KB 17.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 120.237.199.178 中国广东移动 200 1.09s 0.042s 1.06s 0.005460s 6.7KB 6.7KB 1.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 116.136.159.209 中国内蒙古联通 200 1s 0.88s 0.94s 0.000090s 6.7KB 6.7KB 72.702MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 42.56.76.117 中国辽宁沈阳联通 200 0.854s 0.594s 0.675s 0.001040s 6.7KB 6.7KB 6.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海崇明电信 电信 上海 180.153.119.74 中国上海电信 200 0.751s 0.734s 0.741s 0.001460s 6.7KB 6.7KB 4.482MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 122.188.38.246 中国湖北荆门联通 200 0.644s 0.585s 0.614s 0.000060s 6.7KB 6.7KB 109.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 36.156.122.91 中国江苏连云港移动 200 0.382s 0.193s 0.277s 0.004480s 6.398KB 6.398KB 1.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山移动 移动 云南 36.147.37.65 中国云南昆明移动 200 0.358s 0.212s 0.327s 0.001629s 6.7KB 6.7KB 4.017MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.162.179.148 中国四川成都长城宽带 200 0.35s 0.226s 0.242s 0.000742s 6.7KB 6.7KB 8.818MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 112.90.43.230 中国广东揭阳联通 200 0.338s 0.254s 0.293s 0.003021s 6.7KB 6.7KB 2.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 111.31.106.247 中国天津移动 200 0.333s 0.179s 0.238s 0.014180s 6.7KB 6.7KB 472.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.162.179.149 中国四川成都长城宽带 200 0.325s 0.225s 0.243s 0.000710s 6.7KB 6.7KB 9.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳电信 电信 贵州 211.162.179.148 中国四川成都长城宽带 200 0.317s 0.196s 0.22s 0.000367s 6.7KB 6.7KB 17.829MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 223.210.5.33 中国安徽合肥长城宽带 200 0.314s 0.232s 0.272s 0.000351s 6.7KB 6.7KB 18.641MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 223.210.5.33 中国安徽合肥长城宽带 200 0.309s 0.226s 0.266s 0.000540s 6.7KB 6.7KB 12.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 180.97.252.127 中国江苏徐州电信 200 0.297s 0.191s 0.243s 0.000779s 6.7KB 6.7KB 8.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 116.136.170.251 中国内蒙古联通 200 0.288s 0.098s 0.183s 0.003640s 6.7KB 6.7KB 1.798MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 113.1.0.77 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.286s 0.154s 0.219s 0.000460s 6.7KB 6.7KB 14.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 221.229.161.172 中国江苏徐州电信 200 0.28s 0.121s 0.185s 0.001700s 6.7KB 6.7KB 3.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 116.136.170.202 中国内蒙古联通 200 0.279s 0.15s 0.207s 0.003000s 6.7KB 6.7KB 2.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 61.128.151.81 中国重庆大渡口电信 200 0.252s 0.098s 0.136s 0.106281s 6.7KB 6.7KB 63.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 123.245.253.206 中国辽宁锦州电信 200 0.248s 0.017s 0.115s 0.000563s 6.7KB 6.7KB 11.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 111.202.85.126 中国北京联通 200 0.247s 0.164s 0.203s 0.000980s 6.7KB 6.7KB 6.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 111.161.14.94 中国天津联通 200 0.242s 0.136s 0.188s 0.000700s 6.7KB 6.7KB 9.347MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.11.143 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.242s 0.113s 0.173s 0.001900s 6.7KB 6.7KB 3.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 36.156.122.91 中国江苏连云港移动 200 0.24s 0.116s 0.175s 0.004400s 6.398KB 6.398KB 1.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 120.232.15.213 中国广东移动 200 0.238s 0.216s 0.226s 0.000021s 6.7KB 6.7KB 311.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 111.40.174.125 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.232s 0.182s 0.194s 0.000488s 6.7KB 6.7KB 13.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州移动 移动 安徽 36.150.159.86 中国江苏南京移动 200 0.231s 0.109s 0.169s 0.000340s 6.7KB 6.7KB 19.245MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番移动 移动 新疆 111.19.230.253 中国陕西西安移动 200 0.23s 0.11s 0.166s 0.005080s 6.7KB 6.7KB 1.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 223.111.191.198 中国江苏常州移动 200 0.23s 0.176s 0.202s 0.000651s 6.7KB 6.7KB 10.051MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 117.34.34.121 中国陕西西安电信 200 0.227s 0.078s 0.154s 0.001480s 6.7KB 6.7KB 4.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 111.202.85.126 中国北京联通 200 0.221s 0.155s 0.181s 0.000400s 6.7KB 6.7KB 16.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市电信 电信 陕西 223.109.113.175 中国江苏移动 200 0.221s 0.1s 0.154s 0.013700s 6.398KB 6.398KB 467.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 121.51.82.109 中国上海腾讯云 200 0.211s 0.164s 0.177s 0.000420s 6.398KB 6.398KB 14.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.14.21.12 中国上海长城宽带 200 0.206s 0.178s 0.191s 0.000355s 6.398KB 6.398KB 17.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 117.34.34.122 中国陕西西安电信 200 0.202s 0.107s 0.141s 0.003940s 6.7KB 6.7KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 36.147.37.101 中国云南昆明移动 200 0.198s 0.055s 0.123s 0.000579s 6.7KB 6.7KB 11.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 223.111.194.191 中国江苏连云港移动 200 0.197s 0.102s 0.147s 0.002560s 6.398KB 6.398KB 2.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 120.221.226.161 中国山东青岛移动 200 0.196s 0.084s 0.133s 0.009980s 6.7KB 6.7KB 671.362KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 124.202.189.81 中国北京鹏博士 200 0.191s 0.149s 0.168s 0.000558s 6.7KB 6.7KB 11.726MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 58.223.176.138 中国江苏连云港电信 200 0.188s 0.124s 0.155s 0.000500s 6.7KB 6.7KB 13.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 119.36.226.211 中国湖北襄阳联通 200 0.187s 0.093s 0.136s 0.000400s 6.7KB 6.7KB 16.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 221.229.161.124 中国江苏徐州电信 200 0.181s 0.143s 0.161s 0.000183s 6.7KB 6.7KB 35.755MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 220.194.87.235 中国天津联通 200 0.178s 0.081s 0.123s 0.004900s 6.7KB 6.7KB 1.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 117.34.34.97 中国陕西西安电信 200 0.176s 0.038s 0.099s 0.013940s 6.7KB 6.7KB 480.645KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 182.254.53.194 中国天津腾讯云 200 0.167s 0.102s 0.132s 0.002620s 6.7KB 6.7KB 2.497MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 182.254.53.194 中国天津腾讯云 200 0.166s 0.123s 0.141s 0.004080s 6.7KB 6.7KB 1.604MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市联通 联通 陕西 58.215.90.175 中国江苏无锡电信 200 0.166s 0.085s 0.127s 0.001960s 6.7KB 6.7KB 3.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 112.47.1.191 中国福建泉州移动 200 0.165s 0.035s 0.09s 0.014160s 6.7KB 6.7KB 473.178KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 124.202.189.81 中国北京鹏博士 200 0.165s 0.112s 0.134s 0.000353s 6.7KB 6.7KB 18.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 123.6.33.48 中国河南郑州联通 200 0.159s 0.075s 0.114s 0.001640s 6.7KB 6.7KB 3.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.223.176.138 中国江苏连云港电信 200 0.157s 0.074s 0.115s 0.000043s 6.7KB 6.7KB 152.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 223.109.113.229 中国江苏移动 200 0.155s 0.109s 0.132s 0.000085s 6.398KB 6.398KB 73.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 223.109.113.120 中国江苏移动 200 0.153s 0.062s 0.106s 0.002620s 6.398KB 6.398KB 2.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 220.194.87.235 中国天津联通 200 0.151s 0.079s 0.114s 0.000500s 6.7KB 6.7KB 13.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 124.202.189.91 中国北京鹏博士 200 0.149s 0.097s 0.118s 0.000548s 6.7KB 6.7KB 11.94MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 223.111.191.198 中国江苏常州移动 200 0.147s 0.078s 0.11s 0.001600s 6.7KB 6.7KB 4.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 112.47.23.205 中国福建泉州移动 200 0.146s 0.073s 0.109s 0.002280s 6.7KB 6.7KB 2.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 118.180.31.51 中国甘肃兰州电信 200 0.142s 0.05s 0.094s 0.000980s 6.7KB 6.7KB 6.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 116.162.172.123 中国湖南联通 200 0.138s 0.079s 0.108s 0.000025s 6.7KB 6.7KB 261.726MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 223.109.113.142 中国江苏移动 200 0.137s 0.081s 0.109s 0.001820s 6.398KB 6.398KB 3.433MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 36.147.37.101 中国云南昆明移动 200 0.136s 0.107s 0.119s 0.001840s 6.7KB 6.7KB 3.556MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙移动 移动 海南 120.233.180.136 中国广东广州移动 200 0.134s 0.065s 0.095s 0.004220s 6.7KB 6.7KB 1.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 120.237.199.129 中国广东移动 200 0.132s 0.066s 0.088s 0.021420s 6.7KB 6.7KB 312.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 116.136.159.209 中国内蒙古联通 200 0.129s 0.036s 0.082s 0.001085s 6.7KB 6.7KB 6.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 150.138.136.200 中国山东青岛电信 200 0.124s 0.051s 0.087s 0.000580s 6.7KB 6.7KB 11.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽电信 电信 山东 223.111.194.191 中国江苏连云港移动 200 0.123s 0.052s 0.085s 0.001480s 6.398KB 6.398KB 4.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 58.215.90.158 中国江苏无锡电信 200 0.116s 0.042s 0.068s 0.012140s 6.7KB 6.7KB 551.911KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 220.194.123.6 中国天津联通 200 0.113s 0.069s 0.087s 0.000660s 6.7KB 6.7KB 9.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 58.215.90.158 中国江苏无锡电信 200 0.11s 0.058s 0.084s 0.000062s 6.7KB 6.7KB 105.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.66.191 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.106s 0.057s 0.08s 0.000440s 6.7KB 6.7KB 14.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 112.90.43.134 中国广东揭阳联通 200 0.105s 0.055s 0.079s 0.000420s 6.7KB 6.7KB 15.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 182.118.11.105 中国河南郑州联通 200 0.101s 0.047s 0.072s 0.001980s 6.7KB 6.7KB 3.305MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 111.19.134.181 中国陕西咸阳移动 200 0.098s 0.035s 0.066s 0.001780s 6.7KB 6.7KB 3.676MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市电信 电信 江苏 58.223.176.138 中国江苏连云港电信 200 0.098s 0.053s 0.076s 0.000420s 6.7KB 6.7KB 15.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 111.161.14.94 中国天津联通 200 0.097s 0.046s 0.069s 0.003600s 6.7KB 6.7KB 1.818MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 180.97.252.127 中国江苏徐州电信 200 0.096s 0.04s 0.068s 0.000168s 6.7KB 6.7KB 38.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 220.194.123.6 中国天津联通 200 0.096s 0.031s 0.062s 0.001080s 6.7KB 6.7KB 6.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 112.67.251.118 中国海南海口电信 200 0.095s 0.063s 0.075s 0.000760s 6.7KB 6.7KB 8.609MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 111.40.180.120 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.094s 0.055s 0.074s 0.001793s 6.7KB 6.7KB 3.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 111.19.244.249 中国陕西西安移动 200 0.093s 0.032s 0.061s 0.000400s 6.7KB 6.7KB 16.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 122.188.38.246 中国湖北荆门联通 200 0.093s 0.023s 0.058s 0.000055s 6.7KB 6.7KB 118.967MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 111.62.131.121 中国河北石家庄移动 200 0.089s 0.028s 0.046s 0.001360s 6.7KB 6.7KB 4.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 103.18.208.211 中国北京电信 200 0.088s 0.031s 0.056s 0.000900s 6.7KB 6.7KB 7.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 121.51.175.64 中国广东深圳腾讯云 200 0.088s 0.06s 0.071s 0.000360s 6.7KB 6.7KB 18.175MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 223.109.113.142 中国江苏移动 200 0.088s 0.038s 0.063s 0.000360s 6.398KB 6.398KB 17.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 58.223.176.138 中国江苏连云港电信 200 0.088s 0.045s 0.066s 0.000135s 6.7KB 6.7KB 48.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 117.34.34.121 中国陕西西安电信 200 0.087s 0.055s 0.067s 0.001820s 6.7KB 6.7KB 3.595MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 111.19.134.181 中国陕西咸阳移动 200 0.086s 0.025s 0.054s 0.000980s 6.7KB 6.7KB 6.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 219.151.17.98 中国贵州贵阳电信 200 0.084s 0.064s 0.072s 0.000920s 6.7KB 6.7KB 7.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳移动 移动 辽宁 111.40.180.120 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.083s 0.034s 0.058s 0.000880s 6.7KB 6.7KB 7.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 124.227.184.222 中国广西南宁电信 200 0.083s 0.045s 0.062s 0.005660s 6.7KB 6.7KB 1.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 117.187.179.140 中国贵州安顺移动 200 0.082s 0.045s 0.061s 0.000640s 6.7KB 6.7KB 10.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 112.194.66.251 中国四川德阳联通 200 0.079s 0.032s 0.054s 0.000740s 6.7KB 6.7KB 8.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 182.247.250.216 中国云南昆明电信 200 0.079s 0.038s 0.057s 0.000440s 6.7KB 6.7KB 14.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 112.47.23.243 中国福建泉州移动 200 0.078s 0.052s 0.062s 0.003820s 6.7KB 6.7KB 1.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 117.187.179.233 中国贵州安顺移动 200 0.077s 0.037s 0.05s 0.003020s 6.7KB 6.7KB 2.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 111.161.14.94 中国天津联通 200 0.076s 0.03s 0.052s 0.000580s 6.7KB 6.7KB 11.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 111.19.134.181 中国陕西咸阳移动 200 0.076s 0.02s 0.045s 0.001840s 6.7KB 6.7KB 3.556MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 218.90.205.193 中国江苏泰州电信 200 0.075s 0.034s 0.054s 0.000079s 6.7KB 6.7KB 82.825MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 58.215.90.158 中国江苏无锡电信 200 0.075s 0.039s 0.056s 0.000030s 6.7KB 6.7KB 218.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺移动 移动 贵州 112.194.66.188 中国四川德阳联通 200 0.074s 0.025s 0.046s 0.005980s 6.7KB 6.7KB 1.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 116.136.159.233 中国内蒙古联通 200 0.074s 0.024s 0.051s 0.006520s 6.7KB 6.7KB 1.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市电信 电信 安徽 59.63.235.213 中国江西南昌电信 200 0.073s 0.027s 0.049s 0.001440s 6.7KB 6.7KB 4.544MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 111.161.14.94 中国天津联通 200 0.072s 0.026s 0.044s 0.006600s 6.7KB 6.7KB 1015.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 111.40.180.120 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.072s 0.02s 0.044s 0.000620s 6.7KB 6.7KB 10.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 180.153.93.110 中国上海电信 200 0.071s 0.042s 0.056s 0.000103s 6.7KB 6.7KB 63.526MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 123.6.2.103 中国河南郑州联通 200 0.07s 0.037s 0.054s 0.000064s 6.7KB 6.7KB 102.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 124.227.184.236 中国广西南宁电信 200 0.07s 0.041s 0.056s 0.000580s 6.7KB 6.7KB 11.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 223.109.113.120 中国江苏移动 200 0.07s 0.022s 0.045s 0.001260s 6.398KB 6.398KB 4.959MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 111.161.14.94 中国天津联通 200 0.069s 0.031s 0.05s 0.000026s 6.7KB 6.7KB 251.66MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 112.90.43.134 中国广东揭阳联通 200 0.069s 0.025s 0.045s 0.000640s 6.7KB 6.7KB 10.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 218.75.176.196 中国湖南岳阳电信 200 0.068s 0.033s 0.049s 0.003180s 6.7KB 6.7KB 2.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 110.185.116.88 中国四川成都电信 200 0.067s 0.034s 0.047s 0.005160s 6.7KB 6.7KB 1.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 123.6.33.48 中国河南郑州联通 200 0.067s 0.039s 0.052s 0.000036s 6.7KB 6.7KB 181.754MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 111.31.105.57 中国天津移动 200 0.066s 0.018s 0.041s 0.001420s 6.7KB 6.7KB 4.608MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 58.215.90.235 中国江苏无锡电信 200 0.065s 0.034s 0.049s 0.000077s 6.7KB 6.7KB 84.976MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 111.19.244.249 中国陕西西安移动 200 0.064s 0.041s 0.048s 0.007000s 6.7KB 6.7KB 957.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 120.226.7.69 中国湖南长沙移动 200 0.064s 0.027s 0.037s 0.002880s 6.7KB 6.7KB 2.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.62.131.121 中国河北石家庄移动 200 0.063s 0.028s 0.046s 0.001320s 6.7KB 6.7KB 4.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 116.136.159.233 中国内蒙古联通 200 0.063s 0.036s 0.048s 0.001920s 6.7KB 6.7KB 3.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 1.189.213.232 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.061s 0.023s 0.04s 0.002060s 6.7KB 6.7KB 3.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 111.40.180.120 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.06s 0.028s 0.04s 0.003300s 6.7KB 6.7KB 1.983MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 116.136.159.209 中国内蒙古联通 200 0.06s 0.011s 0.031s 0.000540s 6.7KB 6.7KB 12.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 58.223.176.253 中国江苏连云港电信 200 0.06s 0.027s 0.043s 0.000038s 6.7KB 6.7KB 172.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀区移动 移动 北京 120.221.226.161 中国山东青岛移动 200 0.059s 0.014s 0.035s 0.001189s 6.7KB 6.7KB 5.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市移动 移动 陕西 117.34.34.121 中国陕西西安电信 200 0.058s 0.031s 0.044s 0.000360s 6.7KB 6.7KB 18.175MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳移动 移动 河南 183.204.68.197 中国河南郑州移动 200 0.058s 0.032s 0.044s 0.001260s 6.7KB