x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.pinchetang.com    

时间 速度

检测时间:2022-05-22 06:48:41

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
175个点 8 41 76个独立IP 59个独立节点 有非200状态 0.524s 0.132s 0.168s 0.015s 文件不一致 文件不一致 39.299MB/s  
江西上饶市联通 联通 江西 * 连接失败 * 15.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 5.09s 5.017s 5.03s 0.000053s 17.127KB 17.127KB 315.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 111.123.50.143 中国贵州贵阳电信 200 5.018s 1.466s 1.659s 0.054681s 17.127KB 17.127KB 313.216KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银电信 电信 甘肃 125.74.108.110 中国甘肃张掖电信 200 3.938s 0.983s 0.995s 0.000403s 11.859KB 11.859KB 28.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山市移动 移动 云南 36.147.37.172 中国云南昆明移动 200 3.631s 0.053s 0.075s 0.011720s 17.127KB 17.127KB 1.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝移动 移动 四川 223.85.108.126 中国四川甘孜移动 200 3.382s 0.03s 0.044s 0.001200s 17.127KB 17.127KB 13.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 111.41.56.190 中国黑龙江哈尔滨移动 200 3.03s 0.024s 0.045s 0.001220s 17.127KB 17.127KB 13.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 36.25.253.79 中国浙江湖州电信 200 2.24s 2.036s 2.074s 0.000029s 11.859KB 11.859KB 399.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 112.29.213.221 中国安徽合肥移动 200 2.006s 1.01s 1.572s 0.001280s 17.127KB 17.127KB 13.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 3.220.1.154 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 1.657s 0.42s 0.654s 0.001780s 17.127KB 17.127KB 9.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.202.188.150 中国北京鹏博士 200 1.566s 0.977s 1.068s 0.000608s 11.859KB 11.859KB 19.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 36.25.253.79 中国浙江湖州电信 200 1.565s 1.341s 1.395s 0.000048s 17.127KB 17.127KB 348.449MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 13.214.66.190 新加坡亚马逊云 200 1.358s 0.001s 0.002s 0.000075s 11.859KB 11.859KB 154.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 3.220.1.154 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 1.281s 0.555s 0.557s 0.000060s 11.859KB 11.859KB 193.024MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 18.210.182.60 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 1.146s 0s 0.227s 0.000097s 17.127KB 17.127KB 172.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 3.220.1.154 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 1.137s 0s 0.21s 0.000107s 17.127KB 17.127KB 156.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 3.220.1.154 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 1.041s 0.249s 0.367s 0.011960s 17.127KB 17.127KB 1.398MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 18.162.182.4 中国香港亚马逊云 200 1.038s 0.023s 0.04s 0.000880s 11.859KB 11.859KB 13.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市电信 电信 四川 219.151.17.39 中国贵州贵阳电信 200 0.991s 0.036s 0.132s 0.075141s 17.127KB 17.127KB 227.931KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 118.180.60.20 中国甘肃兰州电信 200 0.988s 0.55s 0.744s 0.001540s 11.859KB 11.859KB 7.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 125.74.108.110 中国甘肃张掖电信 200 0.956s 0.388s 0.466s 0.000580s 11.859KB 11.859KB 19.968MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 120.221.218.218 中国山东青岛移动 200 0.837s 0.232s 0.353s 0.000580s 11.859KB 11.859KB 19.968MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 36.99.68.110 中国河南郑州电信 200 0.775s 0.004s 0.36s 0.000580s 11.859KB 11.859KB 19.968MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 112.17.55.147 中国浙江金华移动 200 0.74s 0.258s 0.305s 0.001262s 17.127KB 17.127KB 13.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 112.17.55.147 中国浙江金华移动 200 0.591s 0.104s 0.201s 0.001220s 17.127KB 17.127KB 13.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔电信 电信 新疆 118.183.8.76 中国甘肃金昌电信 200 0.569s 0.033s 0.101s 0.001320s 17.127KB 17.127KB 12.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 13.114.51.208 日本东京亚马逊云 200 0.568s 0.28s 0.282s 0.000052s 11.859KB 11.859KB 222.72MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 211.162.213.211 中国重庆长城宽带 200 0.55s 0.058s 0.111s 0.001259s 17.127KB 17.127KB 13.285MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 58.49.157.59 中国湖北武汉电信 200 0.522s 0.038s 0.049s 0.000128s 11.859KB 11.859KB 90.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市联通 联通 湖北 101.70.154.119 中国浙江舟山联通 200 0.51s 0.028s 0.064s 0.231741s 17.127KB 17.127KB 73.906KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 183.204.68.74 中国河南郑州移动 200 0.484s 0.004s 0.054s 0.001600s 17.127KB 17.127KB 10.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.49.157.59 中国湖北武汉电信 200 0.471s 0.1s 0.142s 0.000034s 11.859KB 11.859KB 340.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.109.200 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.464s 0.132s 0.181s 0.038559s 17.127KB 17.127KB 444.175KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 220.112.25.162 中国广东深圳长城宽带 200 0.454s 0.265s 0.269s 0.001297s 17.127KB 17.127KB 12.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 112.47.20.111 中国福建泉州移动 200 0.45s 0.04s 0.093s 0.004540s 17.127KB 17.127KB 3.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.443s 0.009s 0.095s 0.026059s 17.127KB 17.127KB 657.238KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 118.183.8.76 中国甘肃金昌电信 200 0.441s 0.06s 0.111s 0.004260s 17.127KB 17.127KB 3.926MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.105.165.185 中国广东东莞电信 200 0.437s 0.395s 0.399s 0.000093s 17.127KB 17.127KB 179.845MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 111.44.253.159 中国青海西宁移动 200 0.432s 0.012s 0.035s 0.056460s 17.127KB 17.127KB 303.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 36.147.37.158 中国云南昆明移动 200 0.43s 0.004s 0.079s 0.001232s 17.127KB 17.127KB 13.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州移动 移动 广西 36.159.127.104 中国广西南宁移动 200 0.43s 0.16s 0.219s 0.000580s 11.859KB 11.859KB 19.968MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.419s 0.26s 0.265s 0.021794s 69.639KB 69.639KB 3.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 18.210.182.60 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.418s 0.083s 0.146s 0.000096s 17.127KB 17.127KB 174.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.105.165.185 中国广东东莞电信 200 0.408s 0.378s 0.383s 0.000048s 17.127KB 17.127KB 348.449MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.405s 0.009s 0.072s 0.023961s 17.127KB 17.127KB 714.785KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 18.162.182.4 中国香港亚马逊云 200 0.404s 0.176s 0.225s 0.000066s 11.859KB 11.859KB 175.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 125.74.108.110 中国甘肃张掖电信 200 0.401s 0.04s 0.093s 0.006740s 11.859KB 11.859KB 1.718MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 121.51.52.73 中国上海腾讯云 200 0.391s 0.056s 0.101s 0.016280s 17.127KB 17.127KB 1.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.202.188.150 中国北京鹏博士 200 0.391s 0.048s 0.092s 0.000551s 11.859KB 11.859KB 21.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 58.49.157.59 中国湖北武汉电信 200 0.385s 0.041s 0.063s 0.000050s 11.859KB 11.859KB 231.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 182.254.52.48 中国天津腾讯云 200 0.384s 0.069s 0.117s 0.000560s 11.859KB 11.859KB 20.681MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 58.49.157.59 中国湖北武汉电信 200 0.384s 0.013s 0.03s 0.000100s 11.859KB 11.859KB 115.814MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 182.254.52.213 中国天津腾讯云 200 0.377s 0.086s 0.11s 0.001211s 17.127KB 17.127KB 13.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 119.188.123.181 中国山东济南联通 200 0.373s 0.055s 0.109s 0.001600s 17.127KB 17.127KB 10.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.372s 0.076s 0.113s 0.076960s 69.639KB 69.639KB 904.868KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 119.36.33.90 中国湖北武汉联通 200 0.371s 0.068s 0.097s 0.056471s 69.639KB 69.639KB 1.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 13.114.51.208 日本东京亚马逊云 200 0.37s 0.053s 0.058s 0.000124s 11.859KB 11.859KB 93.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 117.161.109.200 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.364s 0.058s 0.096s 0.001260s 17.127KB 17.127KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 113.137.62.20 中国陕西西安电信 200 0.363s 0.062s 0.079s 0.039805s 17.127KB 17.127KB 430.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 119.188.123.181 中国山东济南联通 200 0.362s 0.056s 0.184s 0.001900s 17.127KB 17.127KB 8.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 36.147.37.158 中国云南昆明移动 200 0.358s 0.062s 0.094s 0.005840s 17.127KB 17.127KB 2.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.357s 0.003s 0.046s 0.000823s 17.127KB 17.127KB 20.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 58.49.157.59 中国湖北武汉电信 200 0.356s 0.028s 0.045s 0.000053s 11.859KB 11.859KB 218.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 116.55.252.168 中国云南昆明电信 200 0.355s 0.016s 0.036s 0.063700s 17.127KB 17.127KB 268.869KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 36.147.37.158 中国云南昆明移动 200 0.355s 0.039s 0.068s 0.005760s 17.127KB 17.127KB 2.904MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市电信 电信 山西 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.354s 0.02s 0.048s 0.108880s 69.639KB 69.639KB 639.591KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 111.47.228.98 中国湖北武汉移动 200 0.353s 0.071s 0.109s 0.002220s 17.127KB 17.127KB 7.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 118.180.60.20 中国甘肃兰州电信 200 0.352s 0.134s 0.15s 0.004140s 11.859KB 11.859KB 2.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.351s 0.043s 0.073s 0.087501s 69.639KB 69.639KB 795.861KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 117.161.109.200 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.349s 0.038s 0.059s 0.008920s 17.127KB 17.127KB 1.875MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市联通 联通 河北 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.346s 0.087s 0.123s 0.000842s 17.127KB 17.127KB 19.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.204.139.249 中国云南昆明联通 200 0.345s 0.011s 0.03s 0.001635s 17.127KB 17.127KB 10.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲联通 联通 湖南 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.343s 0.004s 0.03s 0.071100s 17.127KB 17.127KB 240.885KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 61.54.91.228 中国河南洛阳联通 200 0.342s 0.029s 0.048s 0.016560s 17.127KB 17.127KB 1.01MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶移动 移动 江西 112.17.55.147 中国浙江金华移动 200 0.341s 0.051s 0.107s 0.001280s 17.127KB 17.127KB 13.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 121.51.52.73 中国上海腾讯云 200 0.34s 0.037s 0.084s 0.000560s 11.859KB 11.859KB 20.681MB/s