x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:171.34.169.79    

时间 速度

检测时间:2022-03-11 14:50:58

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
57个点 8 29 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.24s 0.001s 0.081s 0.005s 8.166KB 8.166KB 1.749MB/s  
四川成都市电信 电信 四川 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 2.092s 0s 2.049s 0.000274s 8.166KB 8.166KB 29.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 1.329s 0s 1.16s 0.000460s 8.166KB 8.166KB 17.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.49s 0s 0.242s 0.000050s 8.166KB 8.166KB 159.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.375s 0s 0.182s 0.000940s 8.166KB 8.166KB 8.484MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.364s 0s 0.178s 0.000320s 8.166KB 8.166KB 24.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.34s 0s 0.166s 0.000056s 8.166KB 8.166KB 142.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.262s 0s 0.117s 0.002969s 8.166KB 8.166KB 2.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.24s 0.001s 0.081s 0.004560s 8.166KB 8.166KB 1.749MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.175s 0s 0.08s 0.000081s 8.166KB 8.166KB 98.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.158s 0s 0.07s 0.005548s 8.166KB 8.166KB 1.437MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.148s 0s 0.07s 0.000043s 8.166KB 8.166KB 185.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.145s 0s 0.067s 0.000638s 8.166KB 8.166KB 12.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.136s 0s 0.069s 0.000577s 8.166KB 8.166KB 13.821MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.129s 0s 0.058s 0.001490s 8.166KB 8.166KB 5.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.129s 0s 0.061s 0.000049s 8.166KB 8.166KB 162.747MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.126s 0s 0.06s 0.001140s 8.166KB 8.166KB 6.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市移动 移动 吉林 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.124s 0s 0.058s 0.000780s 8.166KB 8.166KB 10.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.121s 0s 0.057s 0.000760s 8.166KB 8.166KB 10.493MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东淄博电信 电信 山东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.12s 0s 0.042s 0.023120s 8.166KB 8.166KB 353.201KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.113s 0s 0.046s 0.015100s 8.166KB 8.166KB 540.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.113s 0s 0.052s 0.000651s 8.166KB 8.166KB 12.25MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.112s 0s 0.053s 0.000060s 8.166KB 8.166KB 132.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.106s 0s 0.049s 0.001185s 8.166KB 8.166KB 6.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.098s 0s 0.045s 0.000049s 8.166KB 8.166KB 162.747MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.097s 0s 0.044s 0.001692s 8.166KB 8.166KB 4.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.096s 0s 0.045s 0.000927s 8.166KB 8.166KB 8.603MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市教育网 教育网 江苏 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.095s 0s 0.045s 0.001080s 8.166KB 8.166KB 7.384MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.09s 0s 0.041s 0.000280s 8.166KB 8.166KB 28.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.081s 0s 0.034s 0.001320s 8.166KB 8.166KB 6.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.069s 0s 0.022s 0.010300s 8.166KB 8.166KB 792.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.067s 0s 0.026s 0.000055s 8.166KB 8.166KB 144.993MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.067s 0s 0.028s 0.003740s 8.166KB 8.166KB 2.132MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.065s 0s 0.027s 0.000091s 8.166KB 8.166KB 87.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.063s 0s 0.027s 0.002794s 8.166KB 8.166KB 2.854MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.057s 0s 0.023s 0.000095s 8.166KB 8.166KB 83.943MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.057s 0s 0.024s 0.000510s 8.166KB 8.166KB 15.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.056s 0s 0.024s 0.000047s 8.166KB 8.166KB 169.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.055s 0s 0.023s 0.000170s 8.166KB 8.166KB 46.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.055s 0s 0.023s 0.000379s 8.166KB 8.166KB 21.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.055s 0s 0.021s 0.000500s 8.166KB 8.166KB 15.949MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.053s 0s 0.023s 0.000360s 8.166KB 8.166KB 22.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.052s 0s 0.021s 0.000364s 8.166KB 8.166KB 21.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.051s 0s 0.022s 0.000355s 8.166KB 8.166KB 22.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.051s 0s 0.021s 0.000380s 8.166KB 8.166KB 20.986MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.051s 0s 0.02s 0.000071s 8.166KB 8.166KB 112.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.05s 0s 0.02s 0.000323s 8.166KB 8.166KB 24.689MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.049s 0s 0.02s 0.000048s 8.166KB 8.166KB 166.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.048s 0s 0.02s 0.000047s 8.166KB 8.166KB 169.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.048s 0s 0.021s 0.000370s 8.166KB 8.166KB 21.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.048s 0s 0.02s 0.000534s 8.166KB 8.166KB 14.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.045s 0s 0.014s 0.000405s 8.166KB 8.166KB 19.69MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.043s 0s 0.017s 0.000117s 8.166KB 8.166KB 68.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.042s 0s 0.017s 0.000660s 8.166KB 8.166KB 12.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.039s 0s 0.015s 0.000097s 8.166KB 8.166KB 82.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.037s 0s 0.014s 0.000055s 8.166KB 8.166KB 144.993MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 171.34.169.79 中国江西南昌联通 200 0.022s 0s 0.007s 0.000053s 8.166KB 8.166KB 150.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig