x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:ecloud.eos-guangzhou-1.cmecloud.cn    

时间 速度

检测时间:2021-12-01 08:48:17

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 7 38 141个独立IP 72个独立节点 有非200状态 0.492s 0.183s 0.212s 0.122s 114.722KB 114.722KB 2.355MB/s  
江西南昌市电信 电信 江西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 222.220.214.121 中国云南玉溪电信 200 8.144s 8.116s 8.119s 0.004371s 114.722KB 114.722KB 25.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 61.162.187.233 中国山东烟台联通 200 5.42s 5.069s 5.111s 0.107079s 114.722KB 114.722KB 1.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 222.134.66.189 中国山东淄博联通 200 5.134s 5.019s 5.028s 0.016608s 114.722KB 114.722KB 6.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市电信 电信 黑龙江 106.41.208.30 中国吉林长春电信 200 3.094s 0.254s 0.343s 1.834017s 114.722KB 114.722KB 62.552KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 117.157.248.236 中国甘肃兰州移动 200 2.789s 0.047s 0.071s 1.941037s 114.722KB 114.722KB 59.103KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.61.8.28 中国广东珠海电信 200 2.217s 2.144s 2.153s 0.014272s 114.722KB 114.722KB 7.85MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 4.34.42.101 美国科罗拉多Level3 200 2.049s 0.615s 0.862s 0.314357s 114.722KB 114.722KB 364.941KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南移动 移动 贵州 36.147.15.28 中国云南昆明移动 200 2.036s 1.646s 1.682s 0.204600s 114.722KB 114.722KB 560.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 4.34.42.102 美国科罗拉多Level3 200 1.373s 1.079s 1.121s 0.092036s 114.722KB 114.722KB 1.217MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 4.34.42.101 美国科罗拉多Level3 200 1.198s 0.068s 0.217s 0.450801s 114.722KB 114.722KB 254.484KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 183.232.112.86 中国广东惠州移动 200 1.193s 0.293s 0.33s 0.603799s 114.722KB 114.722KB 190KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 1.180.21.59 中国内蒙古呼和浩特电信 200 1.119s 0.147s 0.194s 0.696261s 114.722KB 114.722KB 164.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 117.161.120.69 中国内蒙古呼和浩特移动 200 1.001s 0.231s 0.347s 0.197583s 114.722KB 114.722KB 580.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 103.57.14.241 中国吉林长春电信 200 0.974s 0.005s 0.019s 0.694507s 114.722KB 114.722KB 165.184KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.106.97.7 中国广东珠海电信 200 0.951s 0.021s 0.188s 0.213262s 114.722KB 114.722KB 537.938KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 4.34.42.104 美国科罗拉多Level3 200 0.916s 0.438s 0.511s 0.168079s 114.722KB 114.722KB 682.546KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 129.227.156.183 中国香港 200 0.849s 0.405s 0.448s 0.219822s 114.722KB 114.722KB 521.884KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.157.248.252 中国甘肃兰州移动 200 0.814s 0.212s 0.293s 0.241679s 114.722KB 114.722KB 474.686KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建三明市移动 移动 福建 223.111.173.62 中国江苏泰州移动 200 0.808s 0.147s 0.244s 0.273360s 114.722KB 114.722KB 419.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 129.227.156.181 中国香港 200 0.803s 0.102s 0.196s 0.287024s 114.722KB 114.722KB 399.694KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 61.162.187.233 中国山东烟台联通 200 0.748s 0.155s 0.232s 0.223439s 114.722KB 114.722KB 513.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波移动 移动 浙江 36.150.11.203 中国江苏盐城移动 200 0.715s 0.041s 0.137s 0.282659s 114.722KB 114.722KB 405.866KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 183.232.187.9 中国广东佛山移动 200 0.71s 0.233s 0.265s 0.269001s 114.722KB 114.722KB 426.473KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 113.250.82.27 中国重庆电信 200 0.709s 0.166s 0.269s 0.119939s 114.722KB 114.722KB 956.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 219.145.180.63 中国陕西渭南电信 200 0.676s 0.048s 0.056s 0.515839s 114.722KB 114.722KB 222.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 117.157.248.252 中国甘肃兰州移动 200 0.587s 0.037s 0.097s 0.204018s 114.722KB 114.722KB 562.312KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 117.161.120.66 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.578s 0.02s 0.039s 0.283766s 114.722KB 114.722KB 404.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 1.180.21.124 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.557s 0.097s 0.169s 0.135384s 114.722KB 114.722KB 847.38KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.120.90 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.55s 0.155s 0.209s 0.097381s 114.722KB 114.722KB 1.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 129.227.156.183 中国香港 200 0.547s 0.264s 0.311s 0.076631s 114.722KB 114.722KB 1.462MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 219.147.98.27 中国内蒙古包头电信 200 0.544s 0.044s 0.071s 0.294379s 114.722KB 114.722KB 389.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 221.178.101.37 中国重庆移动 200 0.544s 0.065s 0.144s 0.119377s 114.722KB 114.722KB 961.003KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 182.106.151.40 中国江西九江电信 200 0.542s 0.229s 0.277s 0.109292s 114.722KB 114.722KB 1.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 117.161.120.72 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.541s 0.202s 0.228s 0.109960s 114.722KB 114.722KB 1.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 61.162.187.233 中国山东烟台联通 200 0.527s 0.044s 0.072s 0.307729s 114.722KB 114.722KB 372.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 222.220.214.121 中国云南玉溪电信 200 0.51s 0.022s 0.086s 0.183740s 114.722KB 114.722KB 624.37KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠电信 电信 安徽 122.5.60.156 中国山东烟台电信 200 0.508s 0.02s 0.046s 0.160000s 114.722KB 114.722KB 717.01KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 36.150.11.206 中国江苏盐城移动 200 0.496s 0.099s 0.15s 0.149839s 114.722KB 114.722KB 765.633KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 118.182.230.53 中国甘肃武威电信 200 0.491s 0.104s 0.161s 0.135938s 114.722KB 114.722KB 843.926KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 60.165.117.20 中国甘肃兰州电信 200 0.487s 0.072s 0.129s 0.147959s 114.722KB 114.722KB 775.361KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 61.162.187.236 中国山东烟台联通 200 0.478s 0.018s 0.081s 0.185702s 114.722KB 114.722KB 617.773KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 180.127.236.52 中国江苏连云港电信 200 0.477s 0.075s 0.102s 0.178820s 114.722KB 114.722KB 641.548KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州电信 电信 江苏 101.106.15.15 中国天津长城宽带 200 0.46s 0.026s 0.069s 0.128548s 114.722KB 114.722KB 892.442KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 202.101.195.126 中国江西南昌电信 200 0.453s 0.184s 0.225s 0.077928s 114.722KB 114.722KB 1.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 101.104.148.8 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.441s 0.061s 0.097s 0.116078s 114.722KB 114.722KB 988.315KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 182.106.151.77 中国江西九江电信 200 0.44s 0.079s 0.124s 0.137139s 114.722KB 114.722KB 836.536KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 101.106.15.12 中国天津长城宽带 200 0.433s 0.005s 0.049s 0.122211s 114.722KB 114.722KB 938.718KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 129.227.156.178 中国香港 200 0.429s 0.004s 0.068s 0.127915s 114.722KB 114.722KB 896.859KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市移动 移动 河南 36.150.11.204 中国江苏盐城移动 200 0.427s 0.075s 0.111s 0.139000s 114.722KB 114.722KB 825.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 107.155.25.122 美国 200 0.42s 0.005s 0.05s 0.134162s 114.722KB 114.722KB 855.098KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.39.1.110 中国广东佛山电信 200 0.416s 0.338s 0.347s 0.015650s 114.722KB 114.722KB 7.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 182.106.151.77 中国江西九江电信 200 0.405s 0.124s 0.159s 0.101178s 114.722KB 114.722KB 1.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.244 中国甘肃兰州联通 200 0.39s 0.113s 0.127s 0.097282s 114.722KB 114.722KB 1.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 36.150.11.204 中国江苏盐城移动 200 0.387s 0.092s 0.137s 0.088714s 114.722KB 114.722KB 1.263MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市联通 联通 山东 222.134.66.188 中国山东淄博联通 200 0.383s 0.023s 0.04s 0.070461s 114.722KB 114.722KB 1.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林辽源市联通 联通 吉林 221.206.136.181 中国黑龙江牡丹江联通 200 0.376s 0.01s 0.032s 0.159279s 114.722KB 114.722KB 720.256KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.164 中国宁夏银川移动 200 0.374s 0.024s 0.031s 0.238696s 114.722KB 114.722KB 480.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 60.222.11.14 中国山西运城联通 200 0.362s 0.036s 0.076s 0.089061s 114.722KB 114.722KB 1.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 2408:8773:8000:2 IP Address illegal 200 0.361s 0.009s 0.041s 0.074960s 114.722KB 114.722KB 1.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 101.104.148.12 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.354s 0.023s 0.025s 0.240203s 114.722KB 114.722KB 477.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 222.134.66.189 中国山东淄博联通 200 0.353s 0.052s 0.079s 0.049841s 114.722KB 114.722KB 2.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市移动 移动 广西 120.233.2.135 中国广东深圳移动 200 0.351s 0.035s 0.07s 0.092240s 114.722KB 114.722KB 1.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 182.106.151.77 中国江西九江电信 200 0.35s 0.058s 0.105s 0.076421s 114.722KB 114.722KB 1.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州移动 移动 青海 36.156.131.59 中国江苏移动 200 0.347s 0.065s 0.107s 0.078965s 114.722KB 114.722KB 1.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市移动 移动 湖北 36.150.11.206 中国江苏盐城移动 200 0.331s 0.045s 0.083s 0.099639s 114.722KB 114.722KB 1.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 2408:873c:b810:2 IP Address illegal 200 0.327s 0.008s 0.038s 0.079549s 114.722KB 114.722KB 1.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 124.132.156.25 中国山东枣庄联通 200 0.326s 0.005s 0.04s 0.124354s 114.722KB 114.722KB 922.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 180.127.43.60 中国江苏连云港电信 200 0.325s 0.047s 0.088s 0.077054s 114.722KB 114.722KB 1.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 119.84.174.68 中国重庆电信 200 0.324s 0.03s 0.068s 0.107001s 114.722KB 114.722KB 1.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 120.52.72.103 中国河北廊坊联通 200 0.323s 0.01s 0.029s 0.185321s 114.722KB 114.722KB 619.043KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城电信 电信 山西 117.161.120.74 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.321s 0.023s 0.052s 0.125841s 114.722KB 114.722KB 911.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 117.126.5.135 中国北京广电网 200 0.32s 0.183s 0.192s 0.041380s 114.722KB 114.722KB 2.707MB/s