x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:ecloud.eos-guangzhou-1.cmecloud.cn    

时间 速度

检测时间:2021-12-01 09:02:17

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 39 135个独立IP 69个独立节点 有非200状态 0.507s 0.162s 0.196s 0.126s 114.722KB 114.722KB 2.288MB/s  
安徽阜阳移动 移动 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 36.156.131.59 中国江苏移动 0 10.001s 6.983s 7.551s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 36.150.145.170 中国江苏南京移动 200 6.425s 0.112s 0.16s 5.420284s 114.722KB 114.722KB 21.165KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 180.127.236.51 中国江苏连云港电信 200 5.33s 5.077s 5.116s 0.074148s 114.722KB 114.722KB 1.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 222.134.66.190 中国山东淄博联通 200 5.289s 5.021s 5.029s 0.048623s 114.722KB 114.722KB 2.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝州移动 移动 四川 36.147.15.28 中国云南昆明移动 200 1.706s 0.376s 0.523s 0.646000s 114.722KB 114.722KB 177.588KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州电信 电信 广西 183.232.187.17 中国广东佛山移动 200 1.464s 0.058s 0.093s 0.144959s 114.722KB 114.722KB 791.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 4.34.42.103 美国科罗拉多Level3 200 1.354s 0.878s 0.952s 0.164467s 114.722KB 114.722KB 697.536KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 113.106.97.4 中国广东珠海电信 200 1.303s 0.435s 0.591s 0.205037s 114.722KB 114.722KB 559.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 36.156.131.59 中国江苏移动 200 1.242s 0.218s 0.357s 0.412717s 114.722KB 114.722KB 277.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 4.34.42.104 美国科罗拉多Level3 200 1.144s 0.012s 0.159s 0.425701s 114.722KB 114.722KB 269.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 106.41.208.30 中国吉林长春电信 200 1.122s 0.113s 0.164s 0.174399s 114.722KB 114.722KB 657.812KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.120.90 中国内蒙古呼和浩特移动 200 1.009s 0.166s 0.241s 0.221640s 114.722KB 114.722KB 517.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.157.248.249 中国甘肃兰州移动 200 0.967s 0.335s 0.432s 0.242440s 114.722KB 114.722KB 473.196KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 36.150.11.206 中国江苏盐城移动 200 0.868s 0.216s 0.321s 0.144562s 114.722KB 114.722KB 793.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 124.132.156.25 中国山东枣庄联通 200 0.786s 0.156s 0.24s 0.244339s 114.722KB 114.722KB 469.518KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 4.34.42.103 美国科罗拉多Level3 200 0.781s 0.486s 0.529s 0.092440s 114.722KB 114.722KB 1.212MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 125.44.162.62 中国河南南阳联通 200 0.775s 0.206s 0.308s 0.114079s 114.722KB 114.722KB 1005.634KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 139.215.144.62 中国吉林联通 200 0.756s 0.119s 0.195s 0.336861s 114.722KB 114.722KB 340.561KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 107.155.25.122 美国 200 0.718s 0.005s 0.1s 0.283843s 114.722KB 114.722KB 404.173KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 36.156.0.200 中国江苏常州移动 200 0.702s 0.026s 0.115s 0.252602s 114.722KB 114.722KB 454.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 221.178.101.51 中国重庆移动 200 0.685s 0.099s 0.178s 0.191833s 114.722KB 114.722KB 598.029KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 101.106.15.16 中国天津长城宽带 200 0.654s 0.097s 0.152s 0.159944s 114.722KB 114.722KB 717.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 103.1.169.134 中国河北石家庄广电网 200 0.647s 0.174s 0.2s 0.257845s 114.722KB 114.722KB 444.925KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化电信 电信 湖南 180.127.43.60 中国江苏连云港电信 200 0.645s 0.076s 0.124s 0.247076s 114.722KB 114.722KB 464.317KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 42.49.13.28 中国湖南邵阳联通 200 0.644s 0.024s 0.065s 0.305563s 114.722KB 114.722KB 375.444KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.120.90 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.639s 0.067s 0.149s 0.203659s 114.722KB 114.722KB 563.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 36.156.131.59 中国江苏移动 200 0.629s 0.122s 0.165s 0.147679s 114.722KB 114.722KB 776.831KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 124.205.198.170 中国北京鹏博士 200 0.613s 0.011s 0.034s 0.365539s 114.722KB 114.722KB 313.843KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 36.150.145.170 中国江苏南京移动 200 0.589s 0.25s 0.292s 0.120139s 114.722KB 114.722KB 954.908KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 36.150.11.204 中国江苏盐城移动 200 0.585s 0.15s 0.173s 0.294022s 114.722KB 114.722KB 390.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 183.232.187.13 中国广东佛山移动 200 0.567s 0.064s 0.106s 0.233380s 114.722KB 114.722KB 491.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 117.157.248.252 中国甘肃兰州移动 200 0.562s 0.033s 0.096s 0.184718s 114.722KB 114.722KB 621.064KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 222.134.66.187 中国山东淄博联通 200 0.543s 0.033s 0.048s 0.333220s 114.722KB 114.722KB 344.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 60.222.11.9 中国山西运城联通 200 0.524s 0.094s 0.161s 0.098780s 114.722KB 114.722KB 1.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 129.227.156.178 中国香港 200 0.508s 0.209s 0.253s 0.092823s 114.722KB 114.722KB 1.207MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 180.127.236.51 中国江苏连云港电信 200 0.506s 0.053s 0.111s 0.161978s 114.722KB 114.722KB 708.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 220.200.121.113 中国广西柳州联通 200 0.495s 0.119s 0.173s 0.078476s 114.722KB 114.722KB 1.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 61.162.187.233 中国山东烟台联通 200 0.478s 0.089s 0.124s 0.104449s 114.722KB 114.722KB 1.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 36.150.145.170 中国江苏南京移动 200 0.473s 0.081s 0.129s 0.145942s 114.722KB 114.722KB 786.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 60.165.117.19 中国甘肃兰州电信 200 0.462s 0.073s 0.124s 0.145359s 114.722KB 114.722KB 789.23KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 119.84.174.94 中国重庆电信 200 0.459s 0.006s 0.076s 0.163741s 114.722KB 114.722KB 700.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 129.227.156.179 中国香港 200 0.457s 0.175s 0.222s 0.078620s 114.722KB 114.722KB 1.425MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 2409:8c28:34b0:a IP Address illegal 200 0.455s 0.11s 0.137s 0.116492s 114.722KB 114.722KB 984.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 221.178.101.34 中国重庆移动 200 0.446s 0.084s 0.114s 0.120061s 114.722KB 114.722KB 955.528KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 222.134.66.189 中国山东淄博联通 200 0.446s 0.082s 0.12s 0.109060s 114.722KB 114.722KB 1.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 101.106.15.12 中国天津长城宽带 200 0.445s 0.044s 0.087s 0.111027s 114.722KB 114.722KB 1.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 202.101.195.125 中国江西南昌电信 200 0.443s 0.142s 0.185s 0.076710s 114.722KB 114.722KB 1.46MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 101.106.15.11 中国天津长城宽带 200 0.439s 0.019s 0.064s 0.116351s 114.722KB 114.722KB 985.997KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 222.134.66.188 中国山东淄博联通 200 0.439s 0.021s 0.087s 0.108082s 114.722KB 114.722KB 1.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 222.134.66.189 中国山东淄博联通 200 0.438s 0.046s 0.093s 0.125339s 114.722KB 114.722KB 915.291KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 180.127.236.51 中国江苏连云港电信 200 0.434s 0.075s 0.121s 0.127658s 114.722KB 114.722KB 898.664KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.163 中国宁夏银川移动 200 0.432s 0.035s 0.045s 0.238918s 114.722KB 114.722KB 480.172KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 221.178.101.60 中国重庆移动 200 0.424s 0.059s 0.094s 0.170821s 114.722KB 114.722KB 671.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 117.161.120.74 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.423s 0.08s 0.12s 0.119286s 114.722KB 114.722KB 961.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 107.155.25.122 美国 200 0.417s 0.005s 0.042s 0.149580s 114.722KB 114.722KB 766.959KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 2409:8c20:5026:1 IP Address illegal 200 0.416s 0.078s 0.099s 0.098780s 114.722KB 114.722KB 1.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 180.127.236.51 中国江苏连云港电信 200 0.414s 0.044s 0.067s 0.115740s 114.722KB 114.722KB 991.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 103.57.14.250 中国吉林长春电信 200 0.412s 0.005s 0.021s 0.243543s 114.722KB 114.722KB 471.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 2409:8c18:700:10 IP Address illegal 200 0.401s 0.023s 0.035s 0.069000s 114.722KB 114.722KB 1.624MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 118.182.230.54 中国甘肃武威电信 200 0.398s 0.108s 0.149s 0.074300s 114.722KB 114.722KB 1.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 2409:8c18:700:10 IP Address illegal 200 0.384s 0.019s 0.029s 0.041239s 114.722KB 114.722KB 2.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 222.134.66.188 中国山东淄博联通 200 0.38s 0.037s 0.256s 0.034682s 114.722KB 114.722KB 3.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.39.1.110 中国广东佛山电信 200 0.374s 0.305s 0.312s 0.014012s 114.722KB 114.722KB 7.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 60.222.11.14 中国山西运城联通 200 0.366s 0.06s 0.101s 0.074140s 114.722KB 114.722KB 1.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 180.127.236.62 中国江苏连云港电信 200 0.357s 0.082s 0.122s 0.076554s 114.722KB 114.722KB 1.463MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.243 中国甘肃兰州联通 200 0.345s 0.075s 0.099s 0.094101s 114.722KB 114.722KB 1.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 183.232.112.91 中国广东惠州移动 200 0.333s 0.035s 0.068s 0.126760s 114.722KB 114.722KB 905.031KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 182.106.151.62 中国江西九江电信 200 0.332s 0.082s 0.123s 0.073915s 114.722KB 114.722KB 1.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 2409:8c28:34b0:a IP Address illegal 200 0.325s 0.018s 0.043s 0.065770s 114.722KB 114.722KB 1.703MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 36.147.15.26 中国云南昆明移动 200 0.324s 0.054s 0.079s 0.072076s 114.722KB 114.722KB 1.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 36.150.152.76 中国江苏南京移动 200 0.324s 0.029s 0.05s 0.097681s 114.722KB 114.722KB 1.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 1.180.18.28 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.323s 0.039s 0.073s 0.103858s 114.722KB 114.722KB 1.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 111.31.45.165 中国天津移动 200 0.32s 0.034s 0.058s 0.076080s 114.722KB 114.722KB 1.473MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.120.90 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.316s 0.108s 0.134s 0.054439s 114.722KB 114.722KB 2.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 129.227.156.179 中国香港 200 0.315s 0.006s 0.038s 0.088124s 114.722KB 114.722KB 1.271MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig