x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.metabolismonline.com    

时间 速度

检测时间:2021-11-30 17:33:30

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
180个点 8 38 48个独立IP 38个独立节点 有非200状态 0.27s 0.135s 0.17s 0.025s 文件不一致 文件不一致 10.356MB/s  
云南昆明市电信 电信 云南 218.92.216.54 中国江苏盐城电信 200 5.152s 5.075s 5.111s 0.000480s 16.353KB 16.353KB 33.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 5.048s 5.022s 5.033s 0.001321s 16.353KB 16.353KB 12.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺移动 移动 贵州 * 连接失败 * 0.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 59.108.130.6 中国北京方正宽带 200 1.755s 0.486s 0.489s 0.002761s 15.44KB 15.44KB 5.461MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 103.221.132.26 中国北京电信通 200 1.463s 1.354s 1.388s 0.033625s 15.426KB 15.426KB 458.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 116.199.11.156 中国广东广州联通 200 1.391s 0.047s 0.058s 0.011320s 15.487KB 15.487KB 1.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 202.168.174.251 中国广东东莞广电网 200 1.193s 0.005s 0.017s 0.009001s 15.462KB 15.462KB 1.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 175.153.165.179 中国四川成都联通 200 1.184s 0.04s 0.044s 0.001240s 15.423KB 15.423KB 12.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 218.92.216.54 中国江苏盐城电信 200 1.088s 0.749s 0.908s 0.078100s 16.353KB 16.353KB 209.38KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 218.92.216.53 中国江苏盐城电信 200 0.897s 0.132s 0.39s 0.251780s 16.353KB 16.353KB 64.948KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 1.180.202.249 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.814s 0.528s 0.544s 0.014298s 15.437KB 15.437KB 1.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.765s 0.078s 0.281s 0.192501s 16.353KB 16.353KB 84.948KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 58.51.170.151 中国湖北孝感电信 200 0.711s 0.28s 0.489s 0.010590s 15.437KB 15.437KB 1.423MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 58.51.170.151 中国湖北孝感电信 200 0.591s 0.283s 0.434s 0.000978s 15.437KB 15.437KB 15.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.124.91 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.541s 0.371s 0.431s 0.047339s 16.353KB 16.353KB 345.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 218.92.216.53 中国江苏盐城电信 200 0.501s 0.375s 0.434s 0.003800s 16.353KB 16.353KB 4.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 223.111.169.93 中国江苏泰州移动 200 0.5s 0.452s 0.465s 0.012259s 16.353KB 16.353KB 1.303MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市联通 联通 河南 2408:8722:8001:1 IP Address illegal 200 0.441s 0.414s 0.421s 0.006403s 15.458KB 15.458KB 2.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 58.51.170.151 中国湖北孝感电信 200 0.436s 0.125s 0.23s 0.094580s 15.437KB 15.437KB 163.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 183.220.150.253 中国四川成都移动 200 0.424s 0.235s 0.313s 0.003321s 16.353KB 16.353KB 4.809MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.75.102.252 中国甘肃兰州电信 200 0.421s 0.267s 0.314s 0.018020s 15.47KB 15.47KB 858.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 36.99.71.28 中国河南郑州电信 200 0.421s 0.053s 0.077s 0.312517s 15.451KB 15.451KB 49.441KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 14.204.150.245 中国云南西双版纳联通 200 0.41s 0.081s 0.188s 0.106839s 15.498KB 15.498KB 145.06KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 117.21.235.18 中国江西九江电信 200 0.39s 0.295s 0.34s 0.001040s 15.437KB 15.437KB 14.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 125.75.102.252 中国甘肃兰州电信 200 0.386s 0.29s 0.319s 0.031300s 15.47KB 15.47KB 494.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.124.91 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.382s 0.165s 0.233s 0.064599s 16.353KB 16.353KB 253.139KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 36.99.71.28 中国河南郑州电信 200 0.377s 0.322s 0.345s 0.003280s 15.451KB 15.451KB 4.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.376s 0.108s 0.216s 0.048801s 16.353KB 16.353KB 335.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 223.111.169.93 中国江苏泰州移动 200 0.374s 0.055s 0.097s 0.016420s 16.353KB 16.353KB 995.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 183.131.178.88 中国浙江湖州电信 200 0.358s 0.171s 0.255s 0.013469s 15.426KB 15.426KB 1.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 218.92.216.52 中国江苏盐城电信 200 0.347s 0.033s 0.14s 0.099560s 16.353KB 16.353KB 164.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 112.83.191.125 中国江苏泰州联通 200 0.344s 0.111s 0.216s 0.017860s 16.353KB 16.353KB 915.596KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 1.180.202.249 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.333s 0.164s 0.202s 0.041980s 15.437KB 15.437KB 367.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 182.140.224.28 中国四川成都电信 200 0.33s 0.315s 0.32s 0.001260s 16.353KB 16.353KB 12.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 36.131.112.220 中国辽宁移动 200 0.323s 0.292s 0.304s 0.000439s 16.353KB 16.353KB 36.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 103.221.132.26 中国北京电信通 200 0.313s 0.116s 0.155s 0.068201s 15.426KB 15.426KB 226.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 183.220.150.254 中国四川成都移动 200 0.313s 0.084s 0.159s 0.073440s 16.353KB 16.353KB 222.665KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 218.92.216.53 中国江苏盐城电信 200 0.305s 0.121s 0.183s 0.059599s 16.353KB 16.353KB 274.376KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.297s 0.166s 0.208s 0.041480s 16.353KB 16.353KB 394.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 218.92.216.52 中国江苏盐城电信 200 0.283s 0.028s 0.111s 0.084400s 16.353KB 16.353KB 193.75KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 103.221.132.26 中国北京电信通 200 0.268s 0.233s 0.244s 0.009693s 15.426KB 15.426KB 1.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南景洪市电信 电信 云南 183.131.178.88 中国浙江湖州电信 200 0.26s 0.056s 0.121s 0.071699s 15.426KB 15.426KB 215.146KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 117.21.235.18 中国江西九江电信 200 0.251s 0.137s 0.187s 0.009048s 15.437KB 15.437KB 1.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 103.221.132.26 中国北京电信通 200 0.245s 0.068s 0.126s 0.054441s 15.426KB 15.426KB 283.349KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 103.221.132.26 中国北京电信通 200 0.241s 0.053s 0.115s 0.060368s 15.426KB 15.426KB 255.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.24s 0.014s 0.087s 0.038820s 16.353KB 16.353KB 421.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 218.92.216.54 中国江苏盐城电信 200 0.219s 0.088s 0.13s 0.040920s 16.353KB 16.353KB 399.622KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.219s 0.076s 0.112s 0.035880s 16.353KB 16.353KB 455.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 112.90.131.26 中国广东汕头联通 200 0.217s 0.041s 0.096s 0.055359s 15.437KB 15.437KB 278.844KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.212s 0.147s 0.171s 0.009701s 16.353KB 16.353KB 1.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 218.92.216.53 中国江苏盐城电信 200 0.21s 0.057s 0.131s 0.000079s 16.353KB 16.353KB 202.143MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 116.162.105.28 中国湖南联通 200 0.208s 0.076s 0.109s 0.044260s 16.353KB 16.353KB 369.465KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.207s 0.091s 0.127s 0.036640s 16.353KB 16.353KB 446.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 60.215.152.147 中国山东济南联通 200 0.204s 0.065s 0.111s 0.044600s 16.353KB 16.353KB 366.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化电信 电信 湖南 218.92.216.54 中国江苏盐城电信 200 0.201s 0.067s 0.111s 0.040480s 16.353KB 16.353KB 403.966KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 183.239.21.99 中国广东肇庆移动 200 0.194s 0.086s 0.116s 0.034860s 15.437KB 15.437KB 442.815KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 125.75.102.252 中国甘肃兰州电信 200<