x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:aff.ttt001.net    

时间 速度

检测时间:2021-10-14 14:56:37

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
101个点 6 32 4个独立IP 2个独立节点 有非200状态 1.193s 0.104s 0.758s 0.015s 文件不一致 文件不一致 516.644KB/s  
河南新乡市电信 电信 河南 * 连接失败 * 10.04s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.063s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 7.027s 5.016s 5.302s 0.009584s 4.372KB 4.372KB 456.184KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 6.541s 0.002s 5.503s 0.002700s 4.412KB 4.412KB 1.596MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 6.476s 0.005s 6.474s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 6.305s 0.871s 6.303s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 5.266s 0.054s 5.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中移动 移动 四川 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 5.263s 0.029s 5.215s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 5.231s 0.013s 5.189s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁移动 移动 江苏 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 5.204s 0.013s 5.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 4.222s 0.617s 3.24s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 2.512s 0.044s 2.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 2.428s 0.001s 1.169s 0.018257s 4.405KB 4.405KB 241.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 2.314s 0.037s 0.214s 0.232149s 4.407KB 4.407KB 18.984KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.496s 0.01s 0.186s 0.545076s 4.466KB 4.466KB 8.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 1.485s 0.077s 1.274s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.383s 0.002s 0.216s 0.284833s 4.412KB 4.412KB 15.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 1.378s 0.112s 0.349s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.367s 0.038s 0.292s 0.016865s 4.406KB 4.406KB 261.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.317s 0.031s 0.29s 0.016707s 4.466KB 4.466KB 267.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.312s 0.003s 0.281s 0.019615s 4.412KB 4.412KB 224.935KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 2606:4700:3033:: IP Address illegal 200 1.295s 0.001s 0.271s 0.021429s 4.403KB 4.403KB 205.484KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 1.261s 0.025s 0.258s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 2606:4700:3037:: IP Address illegal 0 1.256s 0.013s 0.205s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 1.252s 0.252s 1.009s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.251s 0.013s 0.23s 0.007968s 4.382KB 4.382KB 549.929KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.227s 0.031s 0.291s 0.019854s 4.413KB 4.413KB 222.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 1.172s 0.002s 1.171s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.125s 0.001s 0.231s 0.009775s 4.412KB 4.412KB 451.367KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.121s 0.055s 0.253s 0.021468s 4.405KB 4.405KB 205.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.084s 0.001s 0.208s 0.016514s 4.408KB 4.408KB 266.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.075s 0.02s 0.224s 0.000749s 4.412KB 4.412KB 5.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.022s 0.002s 0.189s 0.018556s 4.403KB 4.403KB 237.299KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.015s 0.029s 0.216s 0.006532s 4.428KB 4.428KB 677.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.013s 0.063s 0.225s 0.021177s 4.411KB 4.411KB 208.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.009s 0.049s 0.228s 0.019408s 4.389KB 4.389KB 226.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1.008s 0.025s 0.206s 0.011872s 4.382KB 4.382KB 369.09KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.004s 0.041s 0.22s 0.005689s 4.403KB 4.403KB 774.006KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 1.003s 0.001s 0.192s 0.020147s 4.389KB 4.389KB 217.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 1s 0.061s 0.226s 0.020478s 4.382KB 4.382KB 213.978KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.979s 0.061s 0.233s 0.007007s 4.406KB 4.406KB 628.835KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.971s 0.031s 0.2s 0.017458s 4.406KB 4.406KB 252.391KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.957s 0.044s 0.208s 0.000291s 4.313KB 4.313KB 14.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市联通 联通 江苏 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.943s 0.228s 0.546s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 0.943s 0.046s 0.21s 0.001856s 4.346KB 4.346KB 2.287MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 0.933s 0.008s 0.17s 0.017754s 4.442KB 4.442KB 250.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 2606:4700:3037:: IP Address illegal 200 0.915s 0.034s 0.194s 0.018970s 4.403KB 4.403KB 232.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.911s 0.01s 0.186s 0.003516s 4.382KB 4.382KB 1.217MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州联通 联通 山西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.892s 0.002s 0.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.867s 0.055s 0.28s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.806s 0.226s 0.515s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.599s 0.037s 0.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.598s 0.011s 0.295s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.591s 0.236s 0.589s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.558s 0.013s 0.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市电信 电信 河北 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.551s 0.02s 0.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.551s 0.051s 0.305s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.543s 0.036s 0.302s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.488s 0.002s 0.246s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.486s 0.028s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.475s 0.019s 0.236s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.465s 0.002s 0.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.449s 0.115s 0.389s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.442s 0.074s 0.262s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.441s 0.031s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.433s 0.062s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.416s 0.063s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.392s 0.029s 0.217s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.39s 0.19s 0.379s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.383s 0.019s 0.199s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆大渡口移动 移动 重庆 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.382s 0.002s 0.19s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市联通 联通 安徽 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.382s 0.002s 0.19s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.38s 0.002s 0.188s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.378s 0.068s 0.114s 0.001033s 4.342KB 4.342KB 4.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.354s 0.036s 0.044s 0.011010s 4.498KB 4.498KB 408.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.352s 0.146s 0.324s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳联通 联通 北京 2606:4700:3033:: IP Address illegal 0 0.349s 0.058s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.307s 0.011s 0.306s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.306s 0.053s 0.265s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.298s 0.051s 0.296s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.279s 0.002s 0.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.271s 0.024s 0.026s 0.010863s 4.443KB 4.443KB 409.036KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.264s 0.014s 0.224s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.259s 0.013s 0.015s 0.002961s 4.446KB 4.446KB 1.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州移动 移动 福建 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.25s 0.021s 0.215s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.25s 0.032s 0.228s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北移动 移动 重庆 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.24s 0.037s 0.215s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.235s 0.029s 0.219s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海移动 移动 天津 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.229s 0.018s 0.209s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.226s 0.001s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.225s 0.024s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城电信 电信 江苏 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.212s 0.002s 0.21s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.211s 0.009s 0.201s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 104.21.33.240 泛播Cloudflare 0 0.21s 0.009s 0.176s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 2606:4700:3037:: IP Address illegal 0 0.209s 0.002s 0.207s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.206s 0.001s 0.205s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 172.67.151.177 泛播Cloudflare 0 0.203s 0.002s 0.166s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 172.67.151.177 泛播Cloudflare 200 0.168s 0.013s 0.015s 0.000945s 4.413KB 4.413KB 4.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.137s 0.033s 0.035s 0.000955s 4.341KB 4.341KB 4.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 104.21.33.240 泛播Cloudflare 200 0.066s 0.012s 0.013s 0.003373s 4.313KB 4.313KB 1.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 * 连接失败 * 15.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig