x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:skfjeew.hljsdsmy.com    

时间 速度

检测时间:2021-10-14 14:56:29

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
104个点 6 34 81个独立IP 36个独立节点 有非200状态 0.619s 0.377s 0.422s 0.001s 771B 771B 7.517MB/s  
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.226s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水电信 电信 甘肃 118.180.56.7 中国甘肃兰州电信 200 5.698s 5.38s 5.5s 0.000320s 771B 771B 2.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 27.221.44.37 中国山东青岛联通 200 5.221s 5.02s 5.029s 0.000036s 771B 771B 20.425MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.37.142.223 中国广东广州电信 200 5.131s 5.11s 5.118s 0.000044s 771B 771B 16.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 58.215.145.103 中国江苏无锡电信 200 5.039s 5.004s 5.021s 0.000046s 771B 771B 15.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 61.184.215.176 中国湖北襄阳电信 200 1.623s 1.474s 1.502s 0.000033s 771B 771B 22.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 112.54.108.67 中国河北承德移动 200 1.491s 1.397s 1.442s 0.000397s 771B 771B 1.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 58.218.215.148 中国江苏徐州电信 200 1.447s 1.338s 1.39s 0.000817s 771B 771B 921.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 183.232.159.186 中国广东深圳移动 200 1.39s 1.308s 1.348s 0.000382s 771B 771B 1.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 122.228.7.225 中国浙江温州电信 200 1.359s 0.915s 1.137s 0.000037s 771B 771B 19.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 58.216.118.227 中国江苏常州电信 200 0.956s 0.608s 0.751s 0.000087s 771B 771B 8.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 111.6.243.230 中国河南郑州移动 200 0.955s 0.629s 0.741s 0.000388s 771B 771B 1.895MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 111.6.243.229 中国河南郑州移动 200 0.872s 0.021s 0.847s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 58.215.145.107 中国江苏无锡电信 200 0.834s 0.547s 0.687s 0.000064s 771B 771B 11.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 121.207.229.143 中国福建福州电信 200 0.812s 0.434s 0.485s 0.000078s 771B 771B 9.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳移动 移动 四川 118.180.56.198 中国甘肃兰州电信 200 0.582s 0.292s 0.51s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 221.181.200.216 中国江苏南京移动 200 0.547s 0.288s 0.407s 0.000560s 771B 771B 1.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.215.145.104 中国江苏无锡电信 200 0.541s 0.452s 0.483s 0.000197s 771B 771B 3.732MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 122.228.74.146 中国浙江温州电信 200 0.53s 0.29s 0.381s 0.000057s 771B 771B 12.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.253.60.105 中国宁夏银川广电网 200 0.525s 0.182s 0.192s 0.002140s 771B 771B 351.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 183.232.159.202 中国广东深圳移动 200 0.522s 0.042s 0.052s 0.000382s 771B 771B 1.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 116.253.29.202 中国广西南宁电信 200 0.521s 0.379s 0.448s 0.000046s 771B 771B 15.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 58.218.215.131 中国江苏徐州电信 200 0.488s 0.17s 0.213s 0.000036s 771B 771B 20.425MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 118.180.56.10 中国甘肃兰州电信 200 0.46s 0.432s 0.443s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 163.177.20.208 中国广东广州联通 200 0.429s 0.217s 0.319s 0.000560s 771B 771B 1.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 219.147.157.78 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.423s 0.058s 0.068s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 219.147.157.76 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.422s 0.273s 0.29s 0.000069s 771B 771B 10.656MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 120.201.240.29 中国辽宁大连移动 200 0.419s 0.182s 0.197s 0.000071s 771B 771B 10.356MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 221.181.200.213 中国江苏南京移动 200 0.404s 0.2s 0.303s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 112.54.108.72 中国河北承德移动 200 0.399s 0.143s 0.178s 0.000398s 771B 771B 1.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 140.249.61.192 中国山东青岛电信 200 0.388s 0.097s 0.107s 0.000540s 771B 771B 1.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 113.229.254.7 中国辽宁丹东联通 200 0.384s 0.127s 0.138s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 112.25.18.130 中国江苏南京移动 200 0.382s 0.273s 0.321s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 58.215.145.108 中国江苏无锡电信 200 0.376s 0.228s 0.278s 0.000880s 771B 771B 855.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 112.19.5.221 中国四川成都移动 200 0.372s 0.123s 0.15s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 124.236.20.198 中国河北石家庄电信 200 0.366s 0.02s 0.029s 0.000580s 771B 771B 1.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州联通 联通 山西 27.221.44.46 中国山东青岛联通 200 0.365s 0.069s 0.12s 0.000380s 771B 771B 1.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 111.6.243.234 中国河南郑州移动 200 0.364s 0.086s 0.138s 0.000378s 771B 771B 1.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 221.178.6.177 中国重庆移动 200 0.36s 0.077s 0.147s 0.000406s 771B 771B 1.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 221.181.200.216 中国江苏南京移动 200 0.357s 0.185s 0.204s 0.000043s 771B 771B 17.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂移动 移动 山东 120.221.181.184 中国山东济南移动 200 0.356s 0.026s 0.034s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 140.249.61.18 中国山东青岛电信 200 0.355s 0.067s 0.116s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 111.6.243.230 中国河南郑州移动 200 0.354s 0.057s 0.103s 0.010980s 771B 771B 68.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 139.215.234.232 中国吉林长春联通 200 0.353s 0.022s 0.044s 0.000820s 771B 771B 918.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 139.215.234.226 中国吉林长春联通 200 0.352s 0.018s 0.032s 0.000427s 771B 771B 1.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 183.232.159.174 中国广东深圳移动 200 0.352s 0.039s 0.056s 0.000980s 771B 771B 768.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 221.181.200.207 中国江苏南京移动 200 0.351s 0.061s 0.089s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 27.221.44.45 中国山东青岛联通 200 0.349s 0.051s 0.077s 0.000112s 771B 771B 6.565MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 27.221.44.34 中国山东青岛联通 200 0.348s 0.057s 0.081s 0.000043s 771B 771B 17.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.37.142.223 中国广东广州电信 200 0.347s 0.226s 0.231s 0.000050s 771B 771B 14.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 111.6.243.229 中国河南郑州移动 200 0.344s 0.123s 0.193s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 27.221.44.34 中国山东青岛联通 200 0.343s 0.08s 0.122s 0.000600s 771B 771B 1.225MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 27.221.44.34 中国山东青岛联通 200 0.343s 0.043s 0.062s 0.000039s 771B 771B 18.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林移动 移动 陕西 111.6.243.234 中国河南郑州移动 200 0.342s 0.182s 0.216s 0.000600s 771B 771B 1.225MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 27.221.44.55 中国山东青岛联通 200 0.342s 0.083s 0.104s 0.000074s 771B 771B 9.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 36.102.212.95 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.342s 0.017s 0.038s 0.000440s 771B 771B 1.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 27.221.44.37 中国山东青岛联通 200 0.34s 0.093s 0.098s 0.000105s 771B 771B 7.003MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 27.221.44.54 中国山东青岛联通 200 0.34s 0.064s 0.086s 0.000042s 771B 771B 17.507MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 221.181.200.207 中国江苏南京移动 200 0.336s 0.06s 0.093s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 27.221.44.36 中国山东青岛联通 200 0.335s 0.043s 0.049s 0.000065s 771B 771B 11.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 27.221.44.55 中国山东青岛联通 200 0.334s 0.031s 0.047s 0.000049s 771B 771B 15.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 27.221.44.51 中国山东青岛联通 200 0.331s 0.034s 0.05s 0.000460s 771B 771B 1.598MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 118.180.56.200 中国甘肃兰州电信 200 0.33s 0.148s 0.175s 0.004260s 771B 771B 176.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳联通 联通 北京 116.117.158.79 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.328s 0.113s 0.128s 0.000378s 771B 771B 1.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 36.102.212.87 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.328s 0.251s 0.273s 0.001100s 771B 771B 684.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城电信 电信 江苏 112.54.108.74 中国河北承德移动 200 0.326s 0.052s 0.106s 0.000383s 771B 771B 1.92MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 61.240.154.41 中国河北石家庄联通 200 0.323s 0.047s 0.068s 0.004260s 771B 771B 176.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 112.19.5.221 中国四川成都移动 200 0.32s 0.188s 0.211s 0.000378s 771B 771B 1.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 61.240.154.60 中国河北石家庄联通 200 0.32s 0.046s 0.065s 0.002120s 771B 771B 355.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 27.221.44.51 中国山东青岛联通 200 0.317s 0.111s 0.166s 0.000440s 771B 771B 1.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州伊宁市电信 电信 新疆 118.180.56.203 中国甘肃兰州电信 200 0.315s 0.014s 0.046s 0.000440s 771B 771B 1.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 112.19.5.225 中国四川成都移动 200 0.307s 0.175s 0.196s 0.000380s 771B 771B 1.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁移动 移动 江苏 112.25.18.135 中国江苏南京移动 200 0.307s 0.032s 0.05s 0.000383s 771B 771B 1.92MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 42.48.120.121 中国湖南长沙联通 200 0.305s 0.028s 0.055s 0.001340s 771B 771B 561.888KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 111.6.243.233 中国河南郑州移动 200 0.299s 0.021s 0.08s 0.000380s 771B 771B 1.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 112.48.153.101 中国福建厦门移动 200 0.297s 0.128s 0.199s 0.000480s 771B 771B 1.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆南川移动 移动 重庆 221.181.200.201 中国江苏南京移动 200 0.297s 0.069s 0.125s 0.002800s 771B 771B 268.903KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 223.111.24.76 中国江苏南京移动 200 0.297s 0.08s 0.091s 0.000054s 771B 771B 13.616MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 122.228.7.225 中国浙江温州电信 200 0.296s 0.072s 0.084s 0.000075s 771B 771B 9.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 60.221.23.224 中国山西临汾联通 200 0.296s 0.002s 0.018s 0.000041s 771B 771B 17.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 122.228.7.226 中国浙江温州电信 200 0.294s 0.089s 0.103s 0.000040s 771B 771B 18.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 112.25.18.136 中国江苏南京移动 200 0.291s 0.078s 0.117s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 123.138.67.49 中国陕西西安联通 200 0.291s 0.03s 0.042s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 223.111.24.76 中国江苏南京移动 200 0.29s 0.095s 0.132s 0.000380s 771B 771B 1.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 180.130.112.224 中国云南昭通联通 200 0.286s 0.07s 0.085s 0.000400s 771B 771B 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 223.111.24.84 中国江苏南京移动 200 0.286s 0.036s 0.068s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆江北联通 联通 重庆 58.144.252.180 中国重庆联通 200 0.285s 0.009s 0.012s 0.000393s 771B 771B 1.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 58.215.145.98 中国江苏无锡电信 200 0.273s 0.069s 0.093s 0.000008s 771B 771B 91.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 112.48.153.101 中国福建厦门移动 200 0.27s 0.088s 0.096s 0.000420s 771B 771B 1.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 58.215.145.103 中国江苏无锡电信 200 0.27s 0.026s 0.037s 0.000034s 771B 771B 21.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.215.145.111 中国江苏无锡电信 200 0.269s 0.046s 0.093s 0.000031s 771B 771B 23.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 58.215.145.107 中国江苏无锡电信 200 0.268s 0.057s 0.069s 0.000052s 771B 771B 14.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 58.215.145.104 中国江苏无锡电信 200 0.267s 0.058s 0.072s 0.000055s 771B 771B 13.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 111.6.243.231 中国河南郑州移动 200 0.265s 0.005s 0.061s 0.000374s 771B 771B 1.966MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 58.215.145.104 中国江苏无锡电信 200 0.265s 0.044s 0.052s 0.000150s 771B 771B 4.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 58.215.145.108 中国江苏无锡电信 200 0.261s 0.046s 0.065s 0.000012s 771B 771B 61.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 58.215.145.111 中国江苏无锡电信 200 0.26s 0.034s 0.036s 0.000055s 771B 771B 13.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 36.158.205.41 中国湖南长沙移动 200 0.257s 0.099s 0.114s 0.000372s 771B 771B 1.977MB/s