x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:qd2.chaowanapp.cn    

时间 速度

检测时间:2021-09-28 15:17:16

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
190个点 10 39 73个独立IP 67个独立节点 有非200状态 0.336s 0.105s 0.14s 0.041s 文件不一致 文件不一致 2.091MB/s  
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 * 连接失败 * 22.299s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密地区联通 联通 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感移动 移动 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 153.35.88.35 中国江苏无锡联通 200 5.134s 5.023s 5.041s 0.017176s 46.24KB 46.24KB 2.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 14.215.89.35 中国广东潮州电信 200 2.585s 1.088s 1.371s 0.306599s 46.24KB 46.24KB 150.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 113.113.73.35 中国广东佛山电信 200 2.127s 0.201s 0.57s 0.340725s 46.422KB 46.422KB 136.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 14.215.89.35 中国广东潮州电信 200 1.941s 1.034s 1.211s 0.161568s 46.24KB 46.24KB 286.197KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 14.215.89.35 中国广东潮州电信 200 1.845s 0.039s 0.378s 0.328923s 46.24KB 46.24KB 140.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 121.32.228.35 中国广东湛江电信 200 1.693s 0.79s 0.964s 0.164545s 46.24KB 46.24KB 281.019KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 121.32.228.35 中国广东湛江电信 200 1.429s 0.033s 0.289s 0.271941s 46.24KB 46.24KB 170.038KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏扬州市电信 电信 江苏 122.228.115.35 中国浙江温州电信 200 1.403s 0.42s 0.724s 0.246712s 46.24KB 46.24KB 187.426KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.152.86.35 中国广东东莞电信 200 1.373s 0.779s 0.901s 0.100444s 46.422KB 46.422KB 462.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.31.84.35 中国天津移动 200 1.181s 0.036s 0.052s 0.318799s 46.24KB 46.24KB 145.045KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市移动 移动 内蒙古 117.161.123.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 1.112s 0.953s 0.974s 0.030400s 46.24KB 46.24KB 1.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 14.215.89.35 中国广东潮州电信 200 1.003s 0.004s 0.191s 0.194878s 46.24KB 46.24KB 237.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 36.99.225.35 中国河南郑州电信 200 0.835s 0.669s 0.698s 0.027005s 46.24KB 46.24KB 1.672MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.123.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.751s 0.576s 0.605s 0.021360s 46.24KB 46.24KB 2.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 59.44.25.35 中国辽宁沈阳电信 200 0.72s 0.173s 0.278s 0.102264s 46.422KB 46.422KB 453.942KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 182.140.225.35 中国四川成都电信 200 0.629s 0.079s 0.176s 0.102820s 46.24KB 46.24KB 449.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.627s 0.462s 0.486s 0.031557s 46.422KB 46.422KB 1.437MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 122.228.115.35 中国浙江温州电信 200 0.602s 0.129s 0.216s 0.090980s 46.24KB 46.24KB 508.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 14.215.89.35 中国广东潮州电信 200 0.531s 0.043s 0.125s 0.100416s 46.24KB 46.24KB 460.487KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.523s 0.09s 0.161s 0.071381s 46.24KB 46.24KB 647.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.123.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.493s 0.143s 0.197s 0.051780s 46.24KB 46.24KB 893.013KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 111.63.60.35 中国河北张家口移动 200 0.486s 0.07s 0.13s 0.068840s 46.24KB 46.24KB 671.706KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 120.226.29.35 中国湖南移动 200 0.483s 0.025s 0.053s 0.133920s 46.24KB 46.24KB 345.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 153.35.88.35 中国江苏无锡联通 200 0.481s 0.059s 0.127s 0.062480s 46.24KB 46.24KB 740.081KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 223.112.144.35 中国江苏无锡移动 200 0.469s 0.132s 0.201s 0.041681s 46.24KB 46.24KB 1.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.452s 0.132s 0.189s 0.058972s 46.422KB 46.422KB 787.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州移动 移动 广西 36.159.89.35 中国广西南宁移动 200 0.446s 0.134s 0.182s 0.048764s 46.24KB 46.24KB 948.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 182.84.120.35 中国江西萍乡电信 200 0.426s 0.181s 0.227s 0.042888s 46.422KB 46.422KB 1.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 182.84.120.35 中国江西萍乡电信 200 0.414s 0.109s 0.166s 0.055053s 46.422KB 46.422KB 843.222KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.411s 0.215s 0.244s 0.020420s 46.24KB 46.24KB 2.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 111.225.213.35 中国河北廊坊电信 200 0.404s 0.047s 0.099s 0.064480s 46.24KB 46.24KB 717.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.234.35 中国西藏拉萨移动 200 0.398s 0.101s 0.15s 0.039451s 46.24KB 46.24KB 1.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.192.164.35 中国北京鹏博士 200 0.383s 0.008s 0.053s 0.062288s 46.24KB 46.24KB 742.362KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 223.112.144.35 中国江苏无锡移动 200 0.373s 0.093s 0.141s 0.048659s 46.24KB 46.24KB 950.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 111.1.142.35 中国浙江嘉兴移动 200 0.369s 0.015s 0.066s 0.068991s 46.24KB 46.24KB 670.236KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.365s 0.119s 0.145s 0.055723s 46.24KB 46.24KB 829.823KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁市电信 电信 四川 153.35.88.35 中国江苏无锡联通 200 0.364s 0.083s 0.126s 0.057580s 46.24KB 46.24KB 803.061KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 122.228.115.35 中国浙江温州电信 200 0.362s 0.078s 0.128s 0.050032s 46.24KB 46.24KB 924.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 116.114.96.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.349s 0.022s 0.077s 0.051160s 46.24KB 46.24KB 903.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.341s 0.186s 0.213s 0.026789s 46.422KB 46.422KB 1.692MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.192.164.35 中国北京鹏博士 200 0.336s 0.011s 0.059s 0.049000s 46.24KB 46.24KB 943.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色铁通 铁通 广西 36.250.245.35 中国福建泉州联通 200 0.334s 0.045s 0.095s 0.054440s 46.24KB 46.24KB 849.38KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 223.112.144.35 中国江苏无锡移动 200 0.325s 0.078s 0.121s 0.044141s 46.24KB 46.24KB 1.023MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.324s 0.022s 0.059s 0.040364s 46.24KB 46.24KB 1.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 182.61.128.230 中国广东广州百度云 200 0.318s 0.051s 0.097s 0.052721s 46.24KB 46.24KB 877.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.315s 0.012s 0.057s 0.045543s 46.24KB 46.24KB 1015.309KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 36.99.225.35 中国河南郑州电信 200 0.315s 0.054s 0.094s 0.055760s 46.24KB 46.24KB 829.272KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.201.226.35 中国山西太原移动 200 0.305s 0.124s 0.142s 0.047163s 46.24KB 46.24KB 980.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南张家界市联通 联通 湖南 120.234.106.35 中国广东江门移动 200 0.302s 0.051s 0.085s 0.047360s 46.24KB 46.24KB 976.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 111.19.223.35 中国陕西西安移动 200 0.292s 0.034s 0.054s 0.073700s 46.422KB 46.422KB 629.876KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 124.192.164.35 中国北京鹏博士 200 0.292s 0.126s 0.148s 0.025703s 46.24KB 46.24KB 1.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 117.175.91.35 中国四川成都移动 200 0.291s 0.037s 0.062s 0.029990s 46.24KB 46.24KB 1.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.285s 0.038s 0.068s 0.045239s 46.24KB 46.24KB 1022.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 42.202.152.35 中国辽宁大连电信 200 0.278s 0.103s 0.104s 0.106759s 46.24KB 46.24KB 433.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.14.15.35 中国上海长城宽带 200 0.275s 0.136s 0.147s 0.016865s 46.24KB 46.24KB 2.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林电信 电信 广西 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.274s 0.039s 0.072s 0.042400s 46.422KB 46.422KB 1.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 182.140.225.35 中国四川成都电信 200 0.267s 0.009s 0.053s 0.045300s 46.24KB 46.24KB 1020.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 120.226.29.35 中国湖南移动 200 0.266s 0.018s 0.052s 0.038836s 46.24KB 46.24KB 1.163MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 111.7.110.35 中国河南郑州移动 200 0.264s 0.044s 0.074s 0.027840s 46.422KB 46.422KB 1.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市电信 电信 山东 111.7.110.35 中国河南郑州移动 200 0.256s 0.042s 0.078s 0.036880s 46.422KB 46.422KB 1.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 120.221.162.35 中国山东济南移动 200 0.255s 0.094s 0.122s 0.026579s 46.422KB 46.422KB 1.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 180.97.198.35 中国江苏苏州电信 200 0.254s 0.066s 0.096s 0.024201s 46.24KB 46.24KB 1.866MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 36.99.3.35 中国河南信阳电信 200 0.254s 0.045s 0.073s 0.054901s 46.422KB 46.422KB 845.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 223.112.144.35 中国江苏无锡移动 200 0.252s 0.061s 0.092s 0.032640s 46.24KB 46.24KB 1.383MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 60.221.212.35 中国山西临汾联通 200 0.251s 0.107s 0.125s 0.022820s 46.24KB 46.24KB 1.979MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 124.152.1.35 中国甘肃联通 200 0.245s 0.07s 0.083s 0.032760s 46.24KB 46.24KB 1.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙移动 移动 海南 111.12.25.35 中国广西南宁移动 200 0.242s 0.032s 0.062s 0.042120s 46.24KB 46.24KB 1.072MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 153.35.88.35 中国江苏无锡联通 200 0.235s 0.031s 0.067s 0.032359s 46.24KB 46.24KB 1.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 120.234.106.35 中国广东江门移动 200 0.233s 0.042s 0.068s 0.027968s 46.24KB 46.24KB 1.615MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.232s 0.026s 0.055s 0.033136s 46.422KB 46.422KB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 101.72.249.35 中国河北唐山联通 200 0.231s 0.089s 0.107s 0.030380s 46.24KB 46.24KB 1.486MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 115.238.242.35 中国浙江丽水电信 200 0.231s 0.028s 0.067s 0.029480s 46.422KB 46.422KB 1.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 113.62.122.35 中国西藏拉萨电信 200 0.228s 0.057s 0.081s 0.029020s 46.24KB 46.24KB 1.556MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 180.130.118.35 中国云南昭通联通 200 0.225s 0.029s 0.061s 0.033381s 46.24KB 46.24KB 1.353MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 180.97.198.35 中国江苏苏州电信 200 0.224s 0.041s 0.067s 0.023715s 46.24KB 46.24KB 1.904MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 117.177.64.35 中国四川甘孜移动 200 0.223s 0.034s 0.063s 0.031140s 46.24KB 46.24KB 1.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 117.34.37.35 中国陕西西安电信 200 0.223s 0.058s 0.085s 0.022600s 46.24KB 46.24KB 1.998MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 120.234.106.35 中国广东江门移动 200 0.223s 0.041s 0.065s 0.026998s 46.24KB 46.24KB 1.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 117.177.64.35 中国四川甘孜移动 200 0.218s 0.04s 0.069s 0.022353s 46.24KB 46.24KB 2.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 112.29.215.35 中国安徽合肥移动 200 0.215s 0.04s 0.062s 0.026383s 46.24KB 46.24KB 1.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 111.170.27.1 中国湖北襄阳电信 200 0.213s 0.013s 0.039s 0.043230s 46.422KB 46.422KB 1.049MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.213s 0.069s 0.087s 0.020422s 46.24KB 46.24KB 2.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 120.221.162.35 中国山东济南移动 200 0.213s 0.019s 0.051s 0.034680s 46.422KB 46.422KB 1.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 120.221.162.35 中国山东济南移动 200 0.213s 0.012s 0.041s 0.025961s 46.422KB 46.422KB 1.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 180.97.198.35 中国江苏苏州电信 200 0.212s 0.048s 0.077s 0.025093s 46.24KB 46.24KB 1.8MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安移动 移动 山东 111.7.110.35 中国河南郑州移动 200 0.209s 0.031s 0.052s 0.018700s 46.422KB 46.422KB 2.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 112.16.240.35 中国浙江温州移动 200 0.209s 0.071s 0.087s 0.021486s 46.422KB 46.422KB 2.11MB/s