x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-09-27 14:36:26

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
196个点 10 41 117个独立IP 97个独立节点 有非200状态 0.157s 0.074s 0.094s 0.037s 文件不一致 文件不一致 4.176MB/s  
吉林长春铁通 铁通 吉林 * 连接失败 * 5.291s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 5.047s 5.021s 5.03s 0.007543s 41.234KB 41.234KB 5.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市电信 电信 安徽 106.225.223.76 中国江西南昌电信 200 0.786s 0.038s 0.062s 0.667103s 41.234KB 41.234KB 61.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.727s 0.049s 0.073s 0.443570s 41.234KB 41.234KB 92.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 120.221.66.76 中国山东青岛移动 200 0.644s 0.254s 0.374s 0.141019s 41.234KB 41.234KB 292.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 120.221.66.76 中国山东青岛移动 200 0.63s 0.248s 0.356s 0.153219s 41.234KB 41.234KB 269.121KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.549s 0.162s 0.229s 0.230973s 41.234KB 41.234KB 178.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 111.10.29.169 中国重庆移动 200 0.499s 0.145s 0.279s 0.120579s 41.234KB 41.234KB 341.97KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.14.17.164 中国上海长城宽带 200 0.471s 0.426s 0.439s 0.014360s 41.234KB 41.234KB 2.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.170.144 美国纽约纽约市 200 0.452s 0.287s 0.361s 0.015959s 41.234KB 41.234KB 2.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 125.73.209.67 中国广西南宁电信 200 0.426s 0.245s 0.305s 0.061559s 41.234KB 41.234KB 669.835KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市电信 电信 广西 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.394s 0.029s 0.06s 0.299902s 41.234KB 41.234KB 137.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 123.138.203.30 中国陕西宝鸡联通 200 0.37s 0.162s 0.227s 0.075640s 41.234KB 41.234KB 545.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.343s 0.024s 0.028s 0.145480s 162.846KB 162.846KB 1.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江移动 移动 广东 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 0.34s 0.179s 0.246s 0.047420s 41.234KB 41.234KB 869.557KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.328s 0.115s 0.175s 0.078079s 41.234KB 41.234KB 528.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 182.106.174.17 中国江西南昌电信 200 0.325s 0.178s 0.222s 0.056495s 41.234KB 41.234KB 729.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 0.322s 0.028s 0.038s 0.234964s 41.234KB 41.234KB 175.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.311s 0.157s 0.208s 0.052641s 41.234KB 41.234KB 783.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.304s 0.237s 0.258s 0.022683s 41.234KB 41.234KB 1.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.301s 0.081s 0.138s 0.105116s 41.234KB 41.234KB 392.275KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.296s 0.103s 0.152s 0.087600s 41.234KB 41.234KB 470.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.284s 0.097s 0.151s 0.076140s 41.234KB 41.234KB 541.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.165.41 美国 200 0.278s 0.253s 0.261s 0.008810s 41.234KB 41.234KB 4.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.266s 0.066s 0.131s 0.069185s 41.234KB 41.234KB 596.002KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.258s 0.19s 0.2s 0.026660s 41.234KB 41.234KB 1.51MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.254s 0.087s 0.141s 0.056590s 41.234KB 41.234KB 728.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.226.222 中国西藏拉萨移动 200 0.228s 0.082s 0.118s 0.057267s 41.234KB 41.234KB 720.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 61.184.117.55 中国湖北黄石电信 200 0.205s 0.095s 0.131s 0.037196s 41.234KB 41.234KB 1.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.196s 0.082s 0.111s 0.053500s 41.234KB 41.234KB 770.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.186s 0.084s 0.109s 0.033100s 41.234KB 41.234KB 1.217MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市移动 移动 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.185s 0.042s 0.055s 0.018640s 41.234KB 41.234KB 2.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.183s 0.102s 0.124s 0.033760s 41.234KB 41.234KB 1.193MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.18s 0.022s 0.072s 0.056660s 41.234KB 41.234KB 727.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 113.96.147.71 中国广东广州电信 200 0.17s 0.068s 0.093s 0.055040s 41.234KB 41.234KB 749.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.169s 0.081s 0.099s 0.059400s 41.234KB 41.234KB 694.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.169s 0.035s 0.069s 0.054885s 41.234KB 41.234KB 751.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 120.226.49.49 中国湖南长沙移动 200 0.165s 0.019s 0.039s 0.092920s 41.234KB 41.234KB 443.762KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.165s 0.055s 0.089s 0.035681s 41.234KB 41.234KB 1.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.159s 0.093s 0.11s 0.020140s 41.234KB 41.234KB 1.999MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 113.24.194.72 中国山西忻州电信 200 0.153s 0.04s 0.059s 0.033400s 41.234KB 41.234KB 1.206MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.148s 0.061s 0.088s 0.033359s 41.234KB 41.234KB 1.207MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.147s 0.049s 0.069s 0.051880s 41.234KB 41.234KB 794.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.26 中国山东济南联通 200 0.146s 0.05s 0.081s 0.032855s 41.234KB 41.234KB 1.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 211.97.89.35 中国广西梧州联通 200 0.145s 0.038s 0.058s 0.042880s 41.234KB 41.234KB 961.623KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.144s 0.053s 0.08s 0.031143s 41.234KB 41.234KB 1.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 123.184.108.94 中国辽宁沈阳电信 200 0.143s 0.121s 0.128s 0.007074s 41.234KB 41.234KB 5.692MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.141s 0.037s 0.069s 0.038922s 41.234KB 41.234KB 1.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 0.14s 0.018s 0.042s 0.055300s 41.234KB 41.234KB 745.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.14s 0.016s 0.055s 0.044248s 41.234KB 41.234KB 931.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.14s 0.079s 0.093s 0.033460s 41.234KB 41.234KB 1.203MB/s 查看 GET    PING    Trace