x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-07-20 12:43:13

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
183个点 9 38 116个独立IP 95个独立节点 有非200状态 0.133s 0.05s 0.07s 0.035s 40.951KB 40.951KB 5.24MB/s  
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 1.963s 0.788s 1.157s 0.415664s 40.951KB 40.951KB 98.52KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.887s 0.016s 0.031s 0.505480s 40.951KB 40.951KB 81.014KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.805s 0.356s 0.498s 0.153382s 40.951KB 40.951KB 266.988KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 157.185.179.12 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.785s 0.352s 0.491s 0.151004s 40.951KB 40.951KB 271.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 120.211.143.101 中国河北石家庄移动 200 0.669s 0.619s 0.626s 0.028301s 40.951KB 40.951KB 1.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.638s 0.225s 0.338s 0.168660s 40.951KB 40.951KB 242.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.598s 0.27s 0.39s 0.111201s 40.951KB 40.951KB 368.263KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 120.221.66.76 中国山东青岛移动 200 0.582s 0.224s 0.334s 0.127743s 40.951KB 40.951KB 320.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.542s 0.021s 0.031s 0.351200s 40.951KB 40.951KB 116.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.335s 0.086s 0.151s 0.110181s 40.951KB 40.951KB 371.672KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.323s 0.088s 0.143s 0.127835s 40.951KB 40.951KB 320.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.305s 0.119s 0.177s 0.065020s 40.951KB 40.951KB 629.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 122.188.0.18 中国湖北黄冈联通 200 0.29s 0.013s 0.05s 0.191000s 40.951KB 40.951KB 214.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.282s 0.081s 0.135s 0.090321s 40.951KB 40.951KB 453.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.26s 0.071s 0.13s 0.067100s 40.951KB 40.951KB 610.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.241s 0.095s 0.14s 0.053649s 40.951KB 40.951KB 763.317KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.218s 0.072s 0.124s 0.038454s 40.951KB 40.951KB 1.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.21s 0.083s 0.124s 0.045180s 40.951KB 40.951KB 906.4KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.208s 0.028s 0.033s 0.018220s 40.951KB 40.951KB 2.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.195s 0.188s 0.19s 0.002017s 40.951KB 40.951KB 19.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 0.189s 0.033s 0.057s 0.085619s 40.951KB 40.951KB 478.295KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.185s 0.039s 0.053s 0.108260s 40.951KB 40.951KB 378.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.17s 0.121s 0.125s 0.016540s 40.951KB 40.951KB 2.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.169s 0.064s 0.091s 0.045679s 40.951KB 40.951KB 896.499KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.168s 0.118s 0.134s 0.016517s 40.951KB 40.951KB 2.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 116.138.176.20 中国辽宁抚顺联通 200 0.161s 0.037s 0.067s 0.067468s 40.951KB 40.951KB 606.972KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理移动 移动 云南 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.159s 0.017s 0.038s 0.091521s 40.951KB 40.951KB 447.451KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 106.8.46.30 中国河北秦皇岛电信 200 0.156s 0.042s 0.062s 0.069219s 40.951KB 40.951KB 591.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市联通 联通 安徽 113.194.59.229 中国江西宜春联通 200 0.154s 0.062s 0.086s 0.043520s 40.951KB 40.951KB 940.974KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川雅安市电信 电信 四川 111.123.43.194 中国贵州贵阳电信 200 0.151s 0.07s 0.094s 0.027858s 40.951KB 40.951KB 1.436MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 111.161.122.17 中国天津联通 200 0.151s 0.047s 0.078s 0.042120s 40.951KB 40.951KB 972.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.26 中国山东济南联通 200 0.151s 0.054s 0.084s 0.031182s 40.951KB 40.951KB 1.283MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林移动 移动 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.151s 0.049s 0.068s 0.063839s 40.951KB 40.951KB 641.476KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远移动 移动 广东 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.149s 0.042s 0.064s 0.057320s 40.951KB 40.951KB 714.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.148s 0.061s 0.09s 0.029698s 40.951KB 40.951KB 1.347MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 0.145s 0.044s 0.075s 0.038061s 40.951KB 40.951KB 1.051MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.143s 0.138s 0.14s 0.001323s 40.951KB 40.951KB 30.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 111.161.122.17 中国天津联通 200 0.141s 0.063s 0.085s 0.032280s 40.951KB 40.951KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.139s 0.011s 0.052s 0.045778s 40.951KB 40.951KB 894.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.138s 0.088s 0.104s 0.016927s 40.951KB 40.951KB 2.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 117.156.18.146 中国甘肃兰州移动 200 0.136s 0.068s 0.09s 0.024189s 40.951KB 40.951KB 1.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.136s 0.072s 0.092s 0.022520s 40.951KB 40.951KB 1.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.112.197 中国江苏扬州电信 200 0.136s 0.054s 0.08s 0.029709s 40.951KB 40.951KB 1.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.135s 0.008s 0.037s 0.061720s 40.951KB 40.951KB 663.499KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 111.29.28.73 中国海南海口移动 200 0.13s 0.087s 0.095s 0.024041s 40.951KB 40.951KB 1.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.13s 0.069s 0.089s 0.020955s 40.951KB 40.951KB 1.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.129s 0.028s 0.061s 0.033380s 40.951KB 40.951KB 1.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 122.228.237.58 中国浙江温州电信 200 0.129s 0.001s 0.011s 0.029765s 40.951KB 40.951KB 1.344MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.129s 0.065s 0.075s 0.037621s 40.951KB 40.951KB 1.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江移动 移动 广东 120.232.97.70 中国广东广州移动 200 0.127s 0.039s 0.065s 0.029780s 40.951KB 40.951KB 1.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南保山市移动 移动 云南 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.125s 0.041s 0.066s 0.028680s 40.951KB 40.951KB 1.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.125s 0.028s 0.06s 0.032320s 40.951KB 40.951KB 1.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.125s 0.057s 0.078s 0.024024s 40.951KB 40.951KB 1.665MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 61.240.230.59 中国湖南郴州联通 200 0.125s 0.026s 0.056s 0.041060s 40.951KB 40.951KB 997.35KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店移动 移动 河南 111.7.109.98 中国河南郑州移动 200 0.123s 0.032s 0.052s 0.044161s 40.951KB 40.951KB 927.315KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.122s 0.043s 0.051s 0.018339s 40.951KB 40.951KB 2.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.168.15 日本东京 200 0.122s 0.09s 0.1s 0.011248s 40.951KB 40.951KB 3.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 112.47.27.202 中国福建泉州移动 200 0.12s 0.017s 0.031s 0.057380s 40.951KB 40.951KB 713.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.12s 0.017s 0.05s 0.036353s 40.951KB 40.951KB 1.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 110.188.67.74 中国四川成都电信 200 0.119s 0.033s 0.089s 0.015020s 40.951KB 40.951KB 2.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 123.150.201.180 中国天津电信 200 0.119s 0.038s 0.059s 0.039460s 40.951KB 40.951KB 1.013MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州移动 移动 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.118s 0.014s 0.042s 0.040581s 40.951KB 40.951KB 1009.122KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.117s 0.091s 0.099s 0.009017s 40.951KB 40.951KB 4.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 106.8.46.30 中国河北秦皇岛电信 200 0.116s 0.025s 0.043s 0.048220s 40.951KB 40.951KB 849.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.116s 0.06s 0.076s 0.018960s 40.951KB 40.951KB 2.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 123.150.105.173 中国天津电信 200 0.115s 0.088s 0.096s 0.010682s 40.951KB 40.951KB 3.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.114s 0.035s 0.057s 0.031567s 40.951KB 40.951KB 1.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.111s 0.029s 0.054s 0.030420s 40.951KB 40.951KB 1.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.11s 0.031s 0.056s 0.028286s 40.951KB 40.951KB 1.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆巴南联通 联通 重庆 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.11s 0.01s 0.041s 0.034874s 40.951KB 40.951KB 1.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.44.151.73 中国上海铁通 200 0.106s 0.033s 0.044s 0.029719s 40.951KB 40.951KB 1.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig