x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-06-11 12:27:26

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
192个点 10 39 110个独立IP 92个独立节点 有非200状态 0.155s 0.051s 0.074s 0.054s 40.963KB 40.963KB 4.134MB/s  
江西南昌移动 移动 江西 * 连接失败 * 0.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市移动 移动 河南 * 连接失败 * 2.733s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 2.959s 0.077s 0.155s 2.663207s 40.963KB 40.963KB 15.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 163.171.130.132 英国英格兰伦敦 200 0.995s 0.431s 0.611s 0.190619s 40.963KB 40.963KB 214.894KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.971s 0.377s 0.568s 0.203100s 40.963KB 40.963KB 201.688KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.801s 0.097s 0.178s 0.480522s 40.963KB 40.963KB 85.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安移动 移动 山东 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.684s 0.03s 0.048s 0.618622s 40.963KB 40.963KB 66.216KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.232.97.70 中国广东广州移动 200 0.684s 0.251s 0.371s 0.180461s 40.963KB 40.963KB 226.99KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 202.168.172.168 中国广东东莞广电网 200 0.641s 0.136s 0.143s 0.461405s 40.963KB 40.963KB 88.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.12.41.16 中国天津联通 200 0.639s 0.114s 0.15s 0.048200s 40.963KB 40.963KB 849.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.584s 0.26s 0.463s 0.090361s 40.963KB 40.963KB 453.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.576s 0.473s 0.506s 0.035248s 40.963KB 40.963KB 1.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 61.176.215.232 中国辽宁大连联通 200 0.494s 0.458s 0.47s 0.012853s 40.963KB 40.963KB 3.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.412s 0.089s 0.167s 0.158061s 40.963KB 40.963KB 259.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.392s 0.148s 0.222s 0.088300s 40.963KB 40.963KB 463.906KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密移动 移动 新疆 117.145.179.71 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.382s 0.045s 0.321s 0.043780s 40.963KB 40.963KB 935.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 221.230.142.27 中国江苏泰州电信 200 0.369s 0.189s 0.246s 0.081480s 40.963KB 40.963KB 502.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 0.325s 0.11s 0.184s 0.100281s 40.963KB 40.963KB 408.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.322s 0.025s 0.052s 0.241540s 40.963KB 40.963KB 169.591KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.307s 0.123s 0.179s 0.079620s 40.963KB 40.963KB 514.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.305s 0.011s 0.104s 0.106640s 40.963KB 40.963KB 384.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.27s 0.077s 0.148s 0.066360s 40.963KB 40.963KB 617.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 183.242.42.72 中国北京移动 200 0.269s 0.076s 0.101s 0.101181s 40.963KB 40.963KB 404.848KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则市电信 电信 西藏 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.26s 0.058s 0.119s 0.077119s 40.963KB 40.963KB 531.165KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 36.155.85.55 中国江苏无锡移动 200 0.252s 0.097s 0.145s 0.056112s 40.963KB 40.963KB 730.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.242s 0.036s 0.087s 0.125460s 40.963KB 40.963KB 326.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.234s 0.099s 0.149s 0.044847s 40.963KB 40.963KB 913.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 121.18.212.254 中国河北保定联通 200 0.232s 0.058s 0.076s 0.140681s 40.963KB 40.963KB 291.176KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.229s 0.036s 0.099s 0.088301s 40.963KB 40.963KB 463.901KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.227s 0.038s 0.075s 0.107662s 40.963KB 40.963KB 380.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.225s 0.116s 0.129s 0.076856s 40.963KB 40.963KB 532.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.224s 0.039s 0.078s 0.102201s 40.963KB 40.963KB 400.807KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.22s 0.077s 0.123s 0.041724s 40.963KB 40.963KB 981.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.217s 0.085s 0.128s 0.044924s 40.963KB 40.963KB 911.826KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市移动 移动 安徽 112.28.235.150 中国安徽合肥移动 200 0.208s 0.035s 0.053s 0.110022s 40.963KB 40.963KB 372.315KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.132 中国甘肃兰州联通 200 0.206s 0.124s 0.138s 0.033840s 40.963KB 40.963KB 1.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.199s 0.029s 0.057s 0.126180s 40.963KB 40.963KB 324.639KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.191s 0.139s 0.14s 0.017137s 40.963KB 40.963KB 2.334MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 117.156.18.146 中国甘肃兰州移动 200 0.187s 0.11s 0.129s 0.034861s 40.963KB 40.963KB 1.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.181.22 中国台湾新北中華電信 200 0.185s 0.058s 0.08s 0.063997s 40.963KB 40.963KB 640.075KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.183s 0.068s 0.115s 0.038820s 40.963KB 40.963KB 1.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 111.40.58.50 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.177s 0.071s 0.095s 0.040681s 40.963KB 40.963KB 1006.929KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 106.60.70.100 中国云南昆明电信 200 0.173s 0.067s 0.092s 0.037780s 40.963KB 40.963KB 1.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.169s 0.028s 0.073s 0.049280s 40.963KB 40.963KB 831.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.161s 0.078s 0.102s 0.037260s 40.963KB 40.963KB 1.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 111.123.43.194 中国贵州贵阳电信 200 0.157s 0.021s 0.068s 0.041360s 40.963KB 40.963KB 990.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.12.41.16 中国天津联通 200 0.155s 0.034s 0.077s 0.035240s 40.963KB 40.963KB 1.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 117.59.127.77 中国重庆广电网 200 0.155s 0.021s 0.034s 0.093319s 40.963KB 40.963KB 438.956KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 183.66.110.25 中国重庆电信 200 0.152s 0.032s 0.041s 0.073500s 40.963KB 40.963KB 557.318KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 0.151s 0.051s 0.084s 0.033241s 40.963KB 40.963KB 1.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 218.75.154.19 中国湖南常德电信 200 0.15s 0.037s 0.062s 0.070920s 40.963KB 40.963KB 577.593KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 183.242.42.72 中国北京移动 200 0.144s 0.079s 0.095s 0.031321s 40.963KB 40.963KB 1.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 14.0.44.247 日本东京 200 0.143s 0.034s 0.069s 0.038740s 40.963KB 40.963KB 1.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.142s 0.017s 0.042s 0.073260s 40.963KB 40.963KB 559.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.112.197 中国江苏扬州电信 200 0.139s 0.054s 0.079s 0.032060s 40.963KB 40.963KB 1.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.135s 0.128s 0.13s 0.001866s 40.963KB 40.963KB 21.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 0.131s 0.037s 0.063s 0.032875s 40.963KB 40.963KB 1.217MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.13s 0.068s 0.087s 0.021470s 40.963KB 40.963KB 1.863MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.13s 0.033s 0.056s 0.040740s 40.963KB 40.963KB 1005.471KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南