x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:g.alicdn.com    

时间 速度

检测时间:2021-06-11 12:32:25

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
104个点 10 39 69个独立IP 55个独立节点 有非200状态 0.213s 0.079s 0.119s 0.053s 文件不一致 文件不一致 3.351MB/s  
青海西宁市联通 联通 青海 111.19.135.228 中国陕西咸阳移动 200 2.969s 1.32s 2.32s 0.618181s 21.739KB 21.739KB 35.166KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 111.10.39.252 中国重庆移动 200 2.621s 0.316s 1.203s 1.079406s 21.739KB 21.739KB 20.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 202.168.163.251 中国广东东莞广电网 200 1.594s 0.659s 0.67s 0.001922s 21.799KB 21.799KB 11.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.246.12.254 马来西亚吉隆坡阿里云 200 1.189s 1.171s 1.172s 0.014704s 19.322KB 19.322KB 1.283MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.246.24.253 美国弗吉尼亚阿什本阿里云 200 0.997s 0.381s 0.586s 0.205337s 19.322KB 19.322KB 94.1KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.26.241 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.764s 0.082s 0.124s 0.587955s 21.803KB 21.803KB 37.082KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 45.115.202.123 中国北京朝阳联通 200 0.623s 0.099s 0.208s 0.363239s 21.895KB 21.895KB 60.276KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 47.246.7.254 南非约翰内斯堡阿里云 200 0.547s 0.294s 0.32s 0.193199s 19.322KB 19.322KB 100.012KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.24.253 美国弗吉尼亚阿什本阿里云 200 0.402s 0.221s 0.281s 0.059888s 19.322KB 19.322KB 322.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 121.9.244.107 中国广东佛山电信 200 0.385s 0.128s 0.191s 0.128961s 21.734KB 21.734KB 168.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 111.10.39.252 中国重庆移动 200 0.312s 0.086s 0.145s 0.078621s 21.739KB 21.739KB 276.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 221.180.211.250 中国辽宁沈阳移动 200 0.305s 0.009s 0.023s 0.013300s 21.803KB 21.803KB 1.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则市电信 电信 西藏 36.103.251.252 中国宁夏中卫电信 200 0.254s 0.056s 0.12s 0.065199s 21.666KB 21.666KB 332.306KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 223.111.255.251 中国江苏苏州移动 200 0.251s 0.091s 0.143s 0.055175s 21.666KB 21.666KB 392.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密移动 移动 新疆 111.19.135.228 中国陕西咸阳移动 200 0.212s 0.041s 0.094s 0.065080s 21.739KB 21.739KB 334.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 112.13.173.248 中国浙江杭州移动 200 0.191s 0.025s 0.077s 0.064240s 21.666KB 21.666KB 337.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市联通 联通 吉林 150.138.121.253 中国山东青岛电信 200 0.188s 0.07s 0.108s 0.039220s 21.757KB 21.757KB 554.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 150.138.121.254 中国山东青岛电信 200 0.187s 0.074s 0.111s 0.037332s 21.757KB 21.757KB 582.793KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 60.13.2.124 中国甘肃联通 200 0.174s 0.086s 0.099s 0.037720s 21.739KB 21.739KB 576.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 123.53.182.150 中国河南洛阳电信 200 0.173s 0.039s 0.045s 0.005214s 21.666KB 21.666KB 4.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 113.215.232.203 中国浙江杭州华数 200 0.172s 0s 0.009s 0.143261s 21.826KB 21.826KB 152.353KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 183.214.165.201 中国湖南长沙移动 200 0.17s 0.018s 0.068s 0.049820s 21.739KB 21.739KB 436.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 150.138.121.253 中国山东青岛电信 200 0.169s 0.052s 0.091s 0.040251s 21.757KB 21.757KB 540.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 45.253.17.219 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.165s 0.042s 0.082s 0.040441s 21.826KB 21.826KB 539.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 106.117.213.241 中国河北唐山电信 200 0.157s 0.008s 0.024s 0.113499s 21.739KB 21.739KB 191.537KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 125.77.167.198 中国福建泉州电信 200 0.157s 0.056s 0.085s 0.039120s 21.734KB 21.734KB 555.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 111.19.135.227 中国陕西咸阳移动 200 0.155s 0.084s 0.107s 0.023017s 21.739KB 21.739KB 944.487KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 27.211.197.187 中国山东济南联通 200 0.149s 0.116s 0.124s 0.006994s 21.844KB 21.844KB 3.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛电信 电信 陕西 219.144.108.252 中国陕西西安电信 200 0.148s 0.046s 0.062s 0.063260s 21.739KB 21.739KB 343.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 27.221.59.195 中国山东青岛联通 200 0.145s 0.055s 0.081s 0.025716s 21.739KB 21.739KB 845.359KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 211.93.250.252 中国北京联通 200 0.141s 0.035s 0.051s 0.024799s 21.739KB 21.739KB 876.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 223.221.177.71 中国青海西宁电信 200 0.14s 0.136s 0.137s 0.000630s 21.739KB 21.739KB 33.698MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 211.93.250.251 中国北京联通 200 0.138s 0.03s 0.064s 0.033510s 21.739KB 21.739KB 648.739KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 125.77.167.197 中国福建泉州电信 200 0.136s 0.04s 0.068s 0.040360s 21.734KB 21.734KB 538.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 111.19.135.227 中国陕西咸阳移动 200 0.133s 0.077s 0.094s 0.017520s 21.739KB 21.739KB 1.212MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 103.57.13.252 中国吉林长春电信 200 0.125s 0.026s 0.043s 0.050720s 21.895KB 21.895KB 431.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 27.221.24.189 中国山东青岛联通 200 0.125s 0.067s 0.085s 0.018392s 21.739KB 21.739KB 1.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.16.253 中国香港阿里云 200 0.121s 0.019s 0.05s 0.038041s 19.322KB 19.322KB 507.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 219.144.108.251 中国陕西西安电信 200 0.12s 0.069s 0.085s 0.016365s 21.739KB 21.739KB 1.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东潮州市联通 联通 广东 121.31.31.234 中国广西南宁联通 200 0.119s 0.034s 0.061s 0.029980s 21.734KB 21.734KB 724.962KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 27.211.197.187 中国山东济南联通 200 0.116s 0.054s 0.072s 0.021840s 21.844KB 21.844KB 1000.172KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 27.211.197.188 中国山东济南联通 200 0.116s 0.027s 0.043s 0.021340s 21.844KB 21.844KB 1023.606KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 36.159.96.180 中国广西南宁移动 200 0.115s 0.033s 0.059s 0.028440s 21.734KB 21.734KB 764.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 27.211.197.188 中国山东济南联通 200 0.111s 0.047s 0.068s 0.020890s 21.844KB 21.844KB 1.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞移动 移动 广东 111.48.28.228 中国湖北武汉移动 200 0.11s 0.021s 0.051s 0.029320s 21.739KB 21.739KB 741.448KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 36.159.96.180 中国广西南宁移动 200 0.11s 0.019s 0.056s 0.036140s 21.734KB 21.734KB 601.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 150.138.121.253 中国山东青岛电信 200 0.109s 0.038s 0.057s 0.027260s 21.757KB 21.757KB 798.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.181.42.252 新加坡阿里云 200 0.109s 0.106s 0.106s 0.000713s 19.322KB 19.322KB 26.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 111.19.135.228 中国陕西咸阳移动 200 0.108s 0.025s 0.051s 0.027981s 21.739KB 21.739KB 776.929KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.104.139.88 中国吉林长春电信 200 0.106s 0.097s 0.104s 0.000438s 21.739KB 21.739KB 48.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 125.74.19.254 中国甘肃兰州电信 200 0.105s 0.025s 0.038s 0.052780s 21.739KB 21.739KB 411.884KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 27.211.197.187 中国山东济南联通 200 0.105s 0.039s 0.059s 0.021199s 21.844KB 21.844KB 1.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 211.91.163.96 中国湖北黄石联通 200 0.104s 0.004s 0.037s 0.031841s 21.739KB 21.739KB 682.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 183.214.165.202 中国湖南长沙移动 200 0.102s 0.021s 0.023s 0.055260s 61.967KB 61.967KB 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 36.103.251.143 中国宁夏中卫电信 200 0.093s 0.089s 0.09s 0.000838s 21.666KB 21.666KB 25.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 111.43.171.252 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.092s 0.034s 0.05s 0.016420s 21.803KB 21.803KB 1.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 121.31.31.234 中国广西南宁联通 200 0.089s 0.035s 0.05s 0.022901s 21.734KB 21.734KB 949.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 113.137.53.127 中国陕西西安电信 200 0.087s 0.033s 0.05s 0.020940s 21.739KB 21.739KB 1.014MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 221.229.203.229 中国江苏徐州电信 200 0.086s 0.025s 0.045s 0.020043s 21.666KB 21.666KB 1.056MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳移动 移动 河南 111.6.249.251 中国河南郑州移动 200 0.085s 0.047s 0.059s 0.012520s 21.739KB 21.739KB 1.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 202.143.100.121 中国河北石家庄广电网 200 0.083s 0.034s 0.048s 0.017220s 21.895KB 21.895KB 1.242MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 221.180.211.250 中国辽宁沈阳移动 200 0.083s 0.018s 0.038s 0.021880s 21.803KB 21.803KB 996.469KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 153.3.235.123 中国江苏南京联通 200 0.081s 0.039s 0.053s 0.013362s 21.666KB 21.666KB 1.583MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 153.3.235.123 中国江苏南京联通 200 0.081s 0.037s 0.051s 0.014103s 21.666KB 21.666KB 1.5MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 223.111.255.251 中国江苏苏州移动 200 0.078s 0.01s 0.025s 0.034140s 21.666KB 21.666KB 634.623KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 27.221.24.197 中国山东青岛联通 200 0.077s 0.019s 0.035s 0.015842s 21.739KB 21.739KB 1.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 221.229.203.229 中国江苏徐州电信 200 0.075s 0.001s 0.024s 0.023309s 21.666KB 21.666KB 929.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 47.246.24.253 美国弗吉尼亚阿什本阿里云 200 0.075s 0.034s 0.047s 0.013426s 19.322KB 19.322KB 1.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 101.72.202.236 中国河北唐山联通 200 0.074s 0.023s 0.032s 0.029154s 21.739KB 21.739KB 745.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.10.39.251 中国重庆移动 200 0.073s 0.029s 0.037s 0.023860s 21.739KB 21.739KB 911.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.251.253 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.072s 0.067s 0.068s 0.001467s 21.739KB 21.739KB 14.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 150.138.121.253 中国山东青岛电信 200 0.067s 0.007s 0.027s 0.019525s 21.757KB 21.757KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 116.153.34.235 中国江西南昌联通 200 0.065s 0.015s 0.031s 0.016740s 21.666KB 21.666KB 1.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 103.110.93.251 中国天津和平 200 0.064s 0.027s 0.033s 0.008260s 21.895KB 21.895KB 2.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 124.227.186.251 中国广西南宁电信 200 0.064s 0.032s 0.042s 0.009740s 21.734KB 21.734KB 2.179MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 125.77.167.198 中国福建泉州电信 200 0.062s 0.041s 0.048s 0.006260s 21.734KB 21.734KB 3.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 219.144.108.251 中国陕西西安电信 200 0.062s 0.016s 0.029s 0.013094s 21.739KB 21.739KB 1.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 111.48.28.228 中国湖北武汉移动 200 0.061s 0.054s 0.056s 0.001855s 21.739KB 21.739KB 11.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 125.77.167.198 中国福建泉州电信 200 0.061s 0.006s 0.024s 0.017971s 21.734KB 21.734KB 1.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥移动 移动 安徽 112.30.160.175 中国安徽合肥移动 200 0.059s 0.018s 0.027s 0.022360s 21.666KB 21.666KB 968.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.180.252 中国广东广电网 200 0.059s 0.022s 0.033s 0.011940s 21.799KB 21.799KB 1.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 111.123.48.221 中国贵州贵阳电信 200 0.058s 0.024s 0.035s 0.011580s 21.734KB 21.734KB 1.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 113.207.33.235 中国重庆联通 200 0.057s 0.012s 0.026s 0.014780s 21.739KB 21.739KB 1.436MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 119.96.205.242 中国湖北武汉电信 200 0.055s 0.024s 0.034s 0.009719s 21.739KB 21.739KB 2.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 27.221.24.189 中国山东青岛联通 200 0.05s 0.004s 0.019s 0.014582s 21.739KB 21.739KB 1.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 111.48.28.227 中国湖北武汉移动 200 0.045s 0.015s 0.024s 0.010071s 21.739KB 21.739KB 2.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 111.19.135.227 中国陕西咸阳移动 200 0.044s 0.018s 0.026s 0.008640s 21.739KB 21.739KB 2.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 101.206.201.251 中国四川成都联通 200 0.042s 0.025s 0.03s 0.005889s 21.739KB 21.739KB 3.605MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 111.164.16.251 中国天津联通 200 0.042s 0.006s 0.018s 0.011129s 21.739KB 21.739KB 1.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 202.143.100.121 中国河北石家庄广电网 200 0.042s 0.019s 0.024s 0.011000s 21.895KB 21.895KB 1.944MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 211.93.250.251 中国北京联通 200 0.038s 0.021s 0.028s 0.005584s 21.739KB 21.739KB 3.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 119.96.205.242 中国湖北武汉电信 200 0.036s 0.028s 0.03s 0.002326s 21.739KB 21.739KB 9.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 183.201.217.193 中国山西太原移动 200 0.032s 0.015s 0.02s 0.004580s 21.739KB 21.739KB 4.635MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳移动 移动 四川 112.19.3.199 中国四川成都移动 200 0.031s 0.011s 0.015s 0.009140s 21.739KB 21.739KB 2.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 27.221.24.189 中国山东青岛联通 200 0.031s 0.015s 0.02s 0.004594s 21.739KB 21.739KB 4.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 27.221.24.189 中国山东青岛联通 200 0.031s 0.011s 0.017s 0.006109s 21.739KB 21.739KB 3.475MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 218.61.209.252 中国辽宁大连联通 200 0.026s 0.01s 0.014s 0.003580s 21.666KB 21.666KB 5.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝中联通 联通 重庆 113.207.33.235 中国重庆联通 200 0.022s 0.009s 0.013s 0.002803s 21.739KB 21.739KB 7.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 221.180.211.250 中国辽宁沈阳移动 200 0.018s 0.002s 0.007s 0.005065s 21.803KB 21.803KB 4.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.254.254 中国澳门 200 0.013s 0.005s 0.007s 0.002640s 19.322KB 19.322KB 7.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 182.242.48.245 中国云南昆明电信 200 0.007s 0.003s 0.004s 0.000892s 21.734KB 21.734KB 23.795MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 * 连接失败 * 15.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 * 连接失败 * 15.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 * 连接失败 * 10.169s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig