x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.eastday.com    

时间 速度

检测时间:2021-06-08 12:01:17

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
196个点 10 38 113个独立IP 85个独立节点 有非200状态 0.231s 0.104s 0.14s 0.019s 16.656KB 16.656KB 13.596MB/s  
西藏移动 移动 西藏 * 连接失败 * 10.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 * 连接失败 * 10.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.083s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.1s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 6.714s 1.352s 4.098s 1.032900s 16.656KB 16.656KB 16.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.205.169.206 中国北京鹏博士 200 6.256s 6.233s 6.24s 0.006239s 16.656KB 16.656KB 2.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 1.411s 0.383s 0.575s 0.019266s 16.656KB 16.656KB 864.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 1.265s 0.545s 0.994s 0.041241s 16.656KB 16.656KB 403.876KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.802s 0.136s 0.264s 0.142601s 16.656KB 16.656KB 116.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.777s 0.77s 0.772s 0.000069s 16.656KB 16.656KB 235.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.665s 0.014s 0.016s 0.002680s 16.656KB 16.656KB 6.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.628s 0.157s 0.184s 0.027126s 16.656KB 16.656KB 614.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 14.21.76.71 中国广东珠海电信 200 0.575s 0.551s 0.562s 0.000235s 16.656KB 16.656KB 69.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.163.158 美国马萨诸塞波士顿 200 0.534s 0.245s 0.261s 0.015764s 16.656KB 16.656KB 1.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.181.22 中国台湾新北中華電信 200 0.522s 0.226s 0.232s 0.005740s 16.656KB 16.656KB 2.834MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.137 马来西亚 200 0.518s 0.025s 0.027s 0.012168s 16.656KB 16.656KB 1.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.476s 0.28s 0.374s 0.014292s 16.656KB 16.656KB 1.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 120.211.143.75 中国河北石家庄移动 200 0.416s 0.159s 0.172s 0.054101s 16.656KB 16.656KB 307.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 2408:8752:300:6: IP Address illegal 200 0.407s 0.296s 0.323s 0.001704s 16.656KB 16.656KB 9.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.387s 0.348s 0.349s 0.000156s 16.656KB 16.656KB 104.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.361s 0.121s 0.19s 0.091360s 16.656KB 16.656KB 182.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.331s 0.158s 0.204s 0.062059s 16.656KB 16.656KB 268.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.313s 0.088s 0.127s 0.004284s 16.656KB 16.656KB 3.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.193.149 中国香港 200 0.31s 0.074s 0.076s 0.003685s 16.656KB 16.656KB 4.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 111.206.179.205 中国北京联通 200 0.308s 0.15s 0.218s 0.014580s 16.656KB 16.656KB 1.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.307s 0.151s 0.203s 0.005164s 16.656KB 16.656KB 3.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.305s 0.104s 0.144s 0.003140s 16.656KB 16.656KB 5.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.301s 0.28s 0.289s 0.000477s 16.656KB 16.656KB 34.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 175.153.178.60 中国四川成都联通 200 0.281s 0.178s 0.186s 0.021460s 16.656KB 16.656KB 776.153KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州移动 移动 新疆 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.279s 0.032s 0.113s 0.082120s 16.656KB 16.656KB 202.828KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.132 中国甘肃兰州联通 200 0.262s 0.183s 0.195s 0.005240s 16.656KB 16.656KB 3.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.181.20 中国台湾新北中華電信 200 0.256s 0.041s 0.052s 0.005311s 16.656KB 16.656KB 3.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市移动 移动 陕西 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.245s 0.126s 0.184s 0.033960s 16.656KB 16.656KB 490.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 211.93.241.55 中国北京联通 200 0.245s 0.015s 0.228s 0.004200s 16.656KB 16.656KB 3.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 223.111.199.59 中国江苏连云港移动 200 0.24s 0.125s 0.176s 0.011727s 16.656KB 16.656KB 1.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.237s 0.091s 0.106s 0.019500s 16.656KB 16.656KB 854.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 2409:8c54:810:80 IP Address illegal 200 0.228s 0.016s 0.075s 0.058497s 16.656KB 16.656KB 284.737KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 117.23.51.67 中国陕西西安电信 200 0.226s 0.12s 0.147s 0.043500s 16.656KB 16.656KB 382.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.224s 0.116s 0.136s 0.000804s 16.656KB 16.656KB 20.231MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.22s 0.018s 0.071s 0.053716s 16.656KB 16.656KB 310.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 110.16.63.183 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.214s 0.08s 0.122s 0.004676s 16.656KB 16.656KB 3.479MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.213s 0.085s 0.105s 0.019258s 16.656KB 16.656KB 864.9KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.211s 0.098s 0.151s 0.005220s 16.656KB 16.656KB 3.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.204s 0.039s 0.094s 0.054296s 16.656KB 16.656KB 306.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 117.23.51.67 中国陕西西安电信 200 0.201s 0.12s 0.149s 0.017500s 16.656KB 16.656KB 951.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.201s 0.064s 0.088s 0.021840s 16.656KB 16.656KB 762.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.195s 0.035s 0.067s 0.002260s 16.656KB 16.656KB 7.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.195s 0.05s 0.075s 0.024825s 16.656KB 16.656KB 670.947KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.193s 0.098s 0.131s 0.002840s 16.656KB 16.656KB 5.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 113.194.59.111 中国江西宜春联通 200 0.192s 0.02s 0.087s 0.025860s 16.656KB 16.656KB 644.093KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 2409:8c34:4400:7 IP Address illegal 200 0.19s 0.024s 0.061s 0.044902s 16.656KB 16.656KB 370.947KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.189s 0.048s 0.059s 0.062560s 16.656KB 16.656KB 266.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.189s 0.028s 0.081s 0.053722s 16.656KB 16.656KB 310.045KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.184s 0.059s 0.073s 0.013119s 16.656KB 16.656KB 1.24MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 123.150.105.173 中国天津电信 200 0.175s 0.11s 0.116s 0.006960s 16.656KB 16.656KB 2.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 60.28.100.37 中国天津联通 200 0.174s 0.156s 0.164s 0.002936s 16.656KB 16.656KB 5.54MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.173s 0.017s 0.042s 0.023700s 16.656KB 16.656KB 702.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.173s 0.025s 0.058s 0.032340s 16.656KB 16.656KB 515.036KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.171s 0.039s 0.055s 0.016521s 16.656KB 16.656KB 1008.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.169s 0.058s 0.07s 0.011272s 16.656KB 16.656KB 1.443MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.169s 0.029s 0.059s 0.002320s 16.656KB 16.656KB 7.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 124.205.169.206 中国北京鹏博士 200 0.168s 0.099s 0.122s 0.022399s 16.656KB 16.656KB 743.616KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 118.123.233.23 中国四川成都电信 200 0.166s 0.065s 0.07s 0.000528s 16.656KB 16.656KB 30.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 0.163s 0.012s 0.027s 0.014154s 16.656KB 16.656KB 1.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 120.226.49.49 中国湖南长沙移动 200 0.162s 0.14s 0.149s 0.002520s 16.656KB 16.656KB 6.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市移动 移动 湖南 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.162s 0.025s 0.061s 0.034391s 16.656KB 16.656KB 484.32KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 2409:801a:3006:1 IP Address illegal 200 0.161s 0.03s 0.044s 0.013334s 16.656KB 16.656KB 1.22MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 0.159s 0.015s 0.031s 0.013380s 16.656KB 16.656KB 1.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.156s 0.086s 0.11s 0.009040s 16.656KB 16.656KB 1.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.12.41.16 中国天津联通 200 0.156s 0.075s 0.079s 0.002250s 16.656KB 16.656KB 7.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.155s 0.131s 0.138s 0.006900s 16.656KB 16.656KB 2.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.175.69 中国广东东莞广电网 200 0.154s 0.021s 0.031s 0.007940s 16.656KB 16.656KB 2.049MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.152s 0.047s 0.069s 0.020700s 16.656KB 16.656KB 804.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.152s 0.062s 0.082s 0.024600s 16.656KB 16.656KB 677.083KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 0.151s 0.01s 0.024s 0.012373s 16.656KB 16.656KB 1.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.15s 0.098s 0.115s 0.015467s 16.656KB 16.656KB 1.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.148s 0.004s 0.05s 0.049641s 16.656KB 16.656KB 335.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 113.194.59.111 中国江西宜春联通 200 0.147s 0.054s 0.094s 0.006756s 16.656KB 16.656KB 2.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 59.80.29.19 中国贵州贵阳联通 200 0.147s 0.014s 0.027s 0.012600s 16.656KB 16.656KB 1.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.141s 0.015s 0.047s 0.037760s 16.656KB 16.656KB 441.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市移动 移动 甘肃 117.156.18.146 中国甘肃兰州移动 200 0.137s 0.086s 0.103s 0.016420s 16.656KB 16.656KB 1014.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 118.123.233.23 中国四川成都电信 200 0.137s 0.03s 0.04s 0.004685s 16.656KB 16.656KB 3.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 240e:95d:c02:200 IP Address illegal 200 0.137s 0.088s 0.096s 0.000456s 16.656KB 16.656KB 35.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 111.47.221.205 中国湖北武汉移动 200 0.134s 0.118s 0.125s 0.000411s 16.656KB 16.656KB 39.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.134s 0.084s 0.106s 0.001160s 16.656KB 16.656KB 14.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 211.97.89.35 中国广西梧州联通 200 0.134s 0.034s 0.038s 0.003100s 16.656KB 16.656KB 5.247MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 59.108.138.81 中国北京方正宽带 200 0.132s 0.1s 0.103s 0.001459s 16.656KB 16.656KB 11.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 61.176.215.232 中国辽宁大连联通 200 0.132s 0.1s 0.11s 0.009273s 16.656KB 16.656KB 1.754MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 211.97.89.35 中国广西梧州联通 200 0.131s 0.015s 0.019s 0.000940s 16.656KB 16.656KB 17.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 117.156.18.146 中国甘肃兰州移动 200 0.13s 0.027s 0.044s 0.020260s 16.656KB 16.656KB 822.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市联通 联通 江苏 219.83.189.17 中国江苏常州电信 200 0.13s 0.034s 0.049s 0.016260s 16.656KB 16.656KB 1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.129s 0.03s 0.041s 0.010846s 16.656KB 16.656KB 1.5MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.126s 0.013s 0.021s 0.007648s 16.656KB 16.656KB 2.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联