x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-06-07 20:24:52

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 10 38 126个独立IP 106个独立节点 有非200状态 0.159s 0.023s 0.066s 0.048s 40.808KB 40.808KB 6.742MB/s  
重庆移动 移动 重庆 * 连接失败 * 10.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市电信 电信 湖南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 8.092s 0.007s 1.953s 2.437938s 40.808KB 40.808KB 16.739KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 1.113s 0.013s 1.036s 0.037960s 40.808KB 40.808KB 1.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 1.092s 0.003s 1.032s 0.033740s 40.808KB 40.808KB 1.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.996s 0.381s 0.578s 0.208475s 40.808KB 40.808KB 195.743KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.888s 0.6s 0.663s 0.002427s 40.808KB 40.808KB 16.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.745s 0.718s 0.727s 0.008519s 40.808KB 40.808KB 4.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 139.215.227.242 中国吉林长春联通 200 0.626s 0.003s 0.434s 0.179962s 40.808KB 40.808KB 226.757KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.586s 0.002s 0.162s 0.327820s 40.808KB 40.808KB 124.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.571s 0.003s 0.015s 0.518007s 40.808KB 40.808KB 78.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 14.0.44.247 日本东京 200 0.527s 0.003s 0.127s 0.268720s 40.808KB 40.808KB 151.859KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.454s 0.007s 0.056s 0.318260s 40.808KB 40.808KB 128.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.423s 0.066s 0.125s 0.232418s 40.808KB 40.808KB 175.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.296s 0.003s 0.096s 0.102475s 40.808KB 40.808KB 398.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.295s 0.003s 0.019s 0.199478s 40.808KB 40.808KB 204.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.278s 0.003s 0.066s 0.135930s 40.808KB 40.808KB 300.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.273s 0.004s 0.216s 0.043294s 40.808KB 40.808KB 942.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.238s 0.003s 0.073s 0.087260s 40.808KB 40.808KB 467.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.236s 0.089s 0.134s 0.053700s 40.808KB 40.808KB 759.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.214s 0.084s 0.126s 0.043359s 40.808KB 40.808KB 941.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.202s 0.082s 0.12s 0.041830s 40.808KB 40.808KB 975.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 183.240.58.177 中国广东佛山移动 200 0.194s 0.064s 0.103s 0.059240s 40.808KB 40.808KB 688.852KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 175.153.178.60 中国四川成都联通 200 0.169s 0.003s 0.022s 0.086080s 40.808KB 40.808KB 474.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市联通 联通 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.163s 0.005s 0.034s 0.066040s 40.808KB 40.808KB 617.923KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.156s 0.049s 0.082s 0.037280s 40.808KB 40.808KB 1.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.151s 0.059s 0.088s 0.033534s 40.808KB 40.808KB 1.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 123.66.30.60 中国广东广州铁通 200 0.149s 0.024s 0.062s 0.045400s 40.808KB 40.808KB 898.846KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.147s 0.003s 0.034s 0.051547s 40.808KB 40.808KB 791.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.141s 0.137s 0.138s 0.001038s 40.808KB 40.808KB 38.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.136s 0.003s 0.033s 0.064460s 40.808KB 40.808KB 633.069KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.136s 0.013s 0.051s 0.043460s 40.808KB 40.808KB 938.97KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 163.171.138.116 意大利米兰 200 0.136s 0.012s 0.026s 0.090201s 40.808KB 40.808KB 452.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 106.60.70.100 中国云南昆明电信 200 0.135s 0.048s 0.067s 0.035839s 40.808KB 40.808KB 1.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.133s 0.021s 0.058s 0.037640s 40.808KB 40.808KB 1.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.13s 0.002s 0.024s 0.051101s 40.808KB 40.808KB 798.568KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.127s 0.003s 0.043s 0.044240s 40.808KB 40.808KB 922.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 0.127s 0.028s 0.06s 0.033527s 40.808KB 40.808KB 1.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.126s 0.118s 0.12s 0.002222s 40.808KB 40.808KB 17.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.126s 0.029s 0.054s 0.034620s 40.808KB 40.808KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 113.142.25.185 中国陕西西安电信 200 0.124s 0.035s 0.05s 0.054460s 40.808KB 40.808KB 749.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.124s 0.003s 0.039s 0.045161s 40.808KB 40.808KB 903.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 0.123s 0.021s 0.039s 0.026400s 40.808KB 40.808KB 1.51MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 211.93.21.5 中国宁夏联通 200 0.119s 0.003s 0.011s 0.095620s 40.808KB 40.808KB 426.769KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 222.141.198.218 中国河南漯河联通 200 0.115s 0.001s 0.016s 0.077720s 40.808KB 40.808KB 525.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.113s 0.081s 0.091s 0.009949s 40.808KB 40.808KB 4.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.112s 0.003s 0.052s 0.048000s 40.808KB 40.808KB 850.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 120.226.55.88 中国湖南长沙移动 200 0.111s 0.014s 0.028s 0.063560s 40.808KB 40.808KB 642.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.111s 0.003s 0.037s 0.038580s 40.808KB 40.808KB 1.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 123.66.30.60 中国广东广州铁通 200 0.105s 0.014s 0.043s 0.031726s 40.808KB 40.808KB 1.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 221.230.142.27 中国江苏泰州电信 200 0.104s 0.003s 0.052s 0.026160s 40.808KB 40.808KB 1.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山联通 联通 安徽 219.83.189.17 中国江苏常州电信 200 0.103s 0.003s 0.025s 0.045280s 40.808KB 40.808KB 901.228KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.102s 0.013s 0.04s 0.029128s 40.808KB 40.808KB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新移动 移动 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.102s 0.001s 0.031s 0.040121s 40.808KB 40.808KB 1017.114KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.099s 0.001s 0.019s 0.058760s 40.808KB 40.808KB 694.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.098s 0.023s 0.037s 0.045542s 40.808KB 40.808KB 896.044KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.097s 0.003s 0.028s 0.027080s 40.808KB 40.808KB 1.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.097s 0.045s 0.061s 0.017566s 40.808KB 40.808KB 2.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.095s 0.025s 0.034s 0.048281s 40.808KB 40.808KB 845.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 182.106.174.18 中国江西南昌电信 200 0.095s 0.006s 0.031s 0.036160s 40.808KB 40.808KB 1.102MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市联通 联通 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.094s 0.003s 0.017s 0.058960s 40.808KB 40.808KB 692.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 218.86.241.95 中国贵州黔西南电信 200 0.093s 0.019s 0.043s 0.024608s 40.808KB 40.808KB 1.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.193.128 中国香港 200 0.092s 0.076s 0.077s 0.010355s 40.808KB 40.808KB 3.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市移动 移动 陕西 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.091s 0.003s 0.031s 0.031141s 40.808KB 40.808KB 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 218.95.139.27