x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:g.alicdn.com    

时间 速度

检测时间:2021-06-01 09:20:42

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
105个点 8 39 79个独立IP 63个独立节点 有非200状态 0.142s 0.047s 0.066s 0.026s 文件不一致 文件不一致 3.554MB/s  
吉林长春移动 移动 吉林 * 连接失败 * 6.929s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 * 连接失败 * 15.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 * 连接失败 * 15.011s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 123.53.182.220 中国河南洛阳电信 200 1.124s 0.042s 0.047s 0.004558s 21.721KB 21.721KB 4.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 113.137.53.126 中国陕西西安电信 200 1.073s 0.033s 0.054s 0.033680s 21.721KB 21.721KB 644.914KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东未知联通 联通 山东 27.221.24.189 中国山东青岛联通 200 0.621s 0.172s 0.252s 0.240439s 21.891KB 21.891KB 91.044KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.251.253 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.455s 0.076s 0.078s 0.003041s 21.721KB 21.721KB 6.975MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 112.13.173.248 中国浙江杭州移动 200 0.447s 0.034s 0.038s 0.078061s 61.967KB 61.967KB 793.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.22.254 美国纽约阿里云 200 0.413s 0.2s 0.27s 0.070660s 19.322KB 19.322KB 273.454KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 111.10.39.251 中国重庆移动 200 0.351s 0.075s 0.162s 0.088694s 21.721KB 21.721KB 244.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 47.246.7.253 南非约翰内斯堡阿里云 200 0.32s 0.245s 0.272s 0.024160s 19.322KB 19.322KB 799.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.181.42.251 新加坡阿里云 200 0.317s 0.104s 0.171s 0.081457s 19.322KB 19.322KB 237.208KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.246.16.253 中国香港阿里云 200 0.296s 0.282s 0.286s 0.004793s 19.322KB 19.322KB 3.937MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 1.28.145.252 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.291s 0.092s 0.16s 0.066560s 21.721KB 21.721KB 326.333KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 106.117.213.241 中国河北唐山电信 200 0.278s 0.02s 0.11s 0.021080s 21.721KB 21.721KB 1.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.26.242 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.275s 0.11s 0.149s 0.061020s 21.692KB 21.692KB 355.496KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 183.201.217.194 中国山西太原移动 200 0.271s 0.059s 0.128s 0.075300s 21.721KB 21.721KB 288.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 106.117.213.241 中国河北唐山电信 200 0.248s 0.088s 0.14s 0.054721s 21.721KB 21.721KB 396.935KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 223.111.255.251 中国江苏苏州移动 200 0.24s 0.091s 0.138s 0.053029s 21.891KB 21.891KB 412.805KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津武清移动 移动 天津 183.201.217.193 中国山西太原移动 200 0.226s 0.092s 0.151s 0.043420s 21.721KB 21.721KB 500.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 113.5.183.242 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.223s 0.047s 0.051s 0.139120s 61.967KB 61.967KB 445.42KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 222.188.8.252 中国江苏盐城电信 200 0.209s 0.074s 0.12s 0.044316s 21.891KB 21.891KB 493.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 103.1.171.123 中国河北石家庄广电网 200 0.192s 0.094s 0.118s 0.037121s 21.796KB 21.796KB 587.158KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 45.253.17.253 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.182s 0.055s 0.097s 0.041597s 21.796KB 21.796KB 523.978KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 121.9.244.106 中国广东佛山电信 200 0.18s 0.046s 0.07s 0.083722s 21.729KB 21.729KB 259.532KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 183.201.217.194 中国山西太原移动 200 0.172s 0.066s 0.1s 0.033309s 21.721KB 21.721KB 652.097KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 112.19.3.199 中国四川成都移动 200 0.152s 0.034s 0.071s 0.040040s 21.721KB 21.721KB 542.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色铁通 铁通 广西 36.159.96.180 中国广西南宁移动 200 0.152s 0.05s 0.08s 0.037480s 21.729KB 21.729KB 579.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 222.188.8.251 中国江苏盐城电信 200 0.147s 0.058s 0.086s 0.030952s 21.891KB 21.891KB 707.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 58.205.221.2 中国湖北武汉教育网 200 0.147s 0.012s 0.055s 0.042780s 21.721KB 21.721KB 507.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 45.115.200.124 中国北京朝阳联通 200 0.145s 0.113s 0.123s 0.009760s 21.796KB 21.796KB 2.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田联通 联通 福建 125.210.73.124 中国浙江杭州华数 200 0.143s 0.081s 0.087s 0.027872s 21.767KB 21.767KB 780.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 42.236.78.252 中国河南郑州联通 200 0.143s 0.069s 0.093s 0.024122s 21.721KB 21.721KB 900.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古移动 移动 内蒙古 117.161.26.242 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.14s 0.061s 0.087s 0.026140s 21.692KB 21.692KB 829.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 47.246.24.253 美国弗吉尼亚阿什本阿里云 200 0.137s 0.095s 0.109s 0.013567s 19.322KB 19.322KB 1.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 27.221.24.189 中国山东青岛联通 200 0.133s 0.052s 0.079s 0.026683s 21.891KB 21.891KB 820.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 113.137.53.126 中国陕西西安电信 200 0.131s 0.069s 0.089s 0.020436s 21.721KB 21.721KB 1.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 42.236.78.251 中国河南郑州联通 200 0.13s 0.017s 0.026s 0.081561s 21.721KB 21.721KB 266.312KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾移动 移动 山西 183.201.217.194 中国山西太原移动 200 0.124s 0.055s 0.067s 0.038099s 21.721KB 21.721KB 570.112KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 36.103.251.144 中国宁夏中卫电信 200 0.123s 0.119s 0.12s 0.000835s 21.891KB 21.891KB 25.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市电信 电信 黑龙江 36.104.139.35 中国吉林长春电信 200 0.123s 0.041s 0.062s 0.035460s 21.721KB 21.721KB 612.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 47.246.16.254 中国香港阿里云 200 0.118s 0.02s 0.053s 0.033460s 19.322KB 19.322KB 577.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 113.5.183.241 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.116s 0.055s 0.073s 0.023920s 21.891KB 21.891KB 915.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 125.77.167.197 中国福建泉州电信 200 0.116s 0.035s 0.062s 0.023160s 21.729KB 21.729KB 938.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 163.181.36.252 新加坡阿里云 200 0.112s 0.078s 0.086s 0.017017s 19.322KB 19.322KB 1.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 139.170.154.179 中国青海西宁联通 200 0.11s 0.059s 0.075s 0.017973s 21.721KB 21.721KB 1.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 113.137.53.126 中国陕西西安电信 200 0.107s 0.018s 0.048s 0.029340s 21.721KB 21.721KB 740.31KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 125.74.19.254 中国甘肃兰州电信 200 0.107s 0.09s 0.095s 0.005247s 21.721KB 21.721KB 4.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 113.59.42.253 中国海南海口联通 200 0.106s 0.086s 0.092s 0.005261s 21.729KB 21.729KB 4.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 121.9.244.106 中国广东佛山电信 200 0.102s 0.027s 0.047s 0.029100s 21.729KB 21.729KB 746.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 121.9.244.107 中国广东佛山电信 200 0.102s 0.031s 0.049s 0.029460s 21.729KB 21.729KB 737.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 111.48.28.228 中国湖北武汉移动 200 0.093s 0.033s 0.052s 0.019680s 21.721KB 21.721KB 1.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 111.41.52.215 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.089s 0.034s 0.052s 0.015380s 21.692KB 21.692KB 1.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 183.201.217.193 中国山西太原移动 200 0.088s 0.011s 0.032s 0.031260s 21.721KB 21.721KB 694.84KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.104.139.88 中国吉林长春电信 200 0.086s 0.084s 0.085s 0.000316s 21.721KB 21.721KB 67.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市联通 联通 浙江 36.249.67.122 中国福建泉州联通 200 0.086s 0.022s 0.042s 0.022760s 21.729KB 21.729KB 954.68KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 124.89.24.252 中国陕西西安联通 200 0.08s 0.038s 0.051s 0.013321s 21.721KB 21.721KB 1.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 223.15.226.209 中国山西晋中电信 200 0.08s 0.028s 0.03s 0.020520s 61.967KB 61.967KB 2.949MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 119.96.205.242 中国湖北武汉电信 200 0.079s 0.046s 0.056s 0.010606s 21.721KB 21.721KB 2MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 153.3.235.123 中国江苏南京联通 200 0.078s 0.045s 0.055s 0.010380s 21.891KB 21.891KB 2.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 120.221.137.9 中国山东济南移动 200 0.077s 0.032s 0.043s 0.022000s 21.891KB 21.891KB 995.028KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 219.144.108.251 中国陕西西安电信 200 0.077s 0.023s 0.04s 0.017349s 21.721KB 21.721KB 1.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 150.138.121.254 中国山东青岛电信 200 0.075s 0.027s 0.041s 0.018540s 21.886KB 21.886KB 1.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 222.188.8.251 中国江苏盐城电信 200 0.075s 0.028s 0.042s 0.014445s 21.891KB 21.891KB 1.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 125.74.19.253 中国甘肃兰州电信 200 0.074s 0.032s 0.046s 0.013680s 21.721KB 21.721KB 1.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春联通 联通 江西 45.253.17.219 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.074s 0.012s 0.032s 0.019994s 21.796KB 21.796KB 1.065MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 221.180.211.249 中国辽宁沈阳移动 200 0.072s 0.04s 0.05s 0.009980s 21.692KB 21.692KB 2.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 101.72.202.236 中国河北唐山联通 200 0.07s 0.022s 0.031s 0.028623s 21.721KB 21.721KB 758.855KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 42.236.78.252 中国河南郑州联通 200 0.069s 0.03s 0.038s 0.017300s 21.721KB 21.721KB 1.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 153.3.235.122 中国江苏南京联通 200 0.068s 0.037s 0.047s 0.009182s 21.891KB 21.891KB 2.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 219.144.108.251 中国陕西西安电信 200 0.068s 0.032s 0.042s 0.015340s 21.721KB 21.721KB 1.383MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 125.77.167.197 中国福建泉州电信 200 0.063s 0.046s 0.051s 0.005021s 21.729KB 21.729KB 4.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河移动 移动 云南 36.147.19.252 中国云南昆明移动 200 0.062s 0.028s 0.036s 0.015480s 21.729KB 21.729KB 1.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 221.204.189.251 中国山西太原联通 200 0.058s 0.009s 0.02s 0.025740s 21.721KB 21.721KB 843.85KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 42.236.78.251 中国河南郑州联通 200 0.056s 0.004s 0.02s 0.016013s 21.721KB 21.721KB 1.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县电信 电信 海南 121.9.244.106 中国广东佛山电信 200 0.055s 0.01s 0.024s 0.013940s 21.729KB 21.729KB 1.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 111.48.28.227 中国湖北武汉移动 200 0.054s 0.046s 0.048s 0.002006s 21.721KB 21.721KB 10.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 120.253.62.169 中国宁夏银川移动 200 0.054s 0.016s 0.026s 0.015560s 21.721KB 21.721KB 1.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 222.188.8.252 中国江苏盐城电信 200 0.051s 0.001s 0.017s 0.015592s 21.891KB 21.891KB 1.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 124.89.24.252 中国陕西西安联通 200 0.05s 0.035s 0.039s 0.003627s 21.721KB 21.721KB 5.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 110.52.196.122 中国湖南长沙联通 200 0.049s 0.009s 0.022s 0.012570s 21.721KB 21.721KB 1.687MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳移动 移动 广东 183.232.253.122 中国广东深圳移动 200 0.049s 0.026s 0.032s 0.007664s 21.729KB 21.729KB 2.769MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 117.187.148.251 中国贵州铜仁移动 200 0.048s 0.028s 0.033s 0.004106s 21.721KB 21.721KB 5.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 111.29.22.244 中国海南海口移动 200 0.045s 0.018s 0.026s 0.008480s 21.729KB 21.729KB 2.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 183.214.165.201 中国湖南长沙移动 200 0.044s 0.015s 0.032s 0.003880s 21.721KB 21.721KB 5.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 153.3.235.123 中国江苏南京联通 200 0.043s 0.01s 0.021s 0.010760s 21.891KB 21.891KB 1.987MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.162.8 中国广东东莞广电网 200 0.043s 0.021s 0.028s 0.006140s 21.787KB 21.787KB 3.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 42.236.78.251 中国河南郑州联通 200 0.042s 0.033s 0.036s 0.002607s 21.721KB 21.721KB 8.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 112.13.173.244 中国浙江杭州移动 200 0.04s 0.03s 0.032s 0.002791s 21.891KB 21.891KB 7.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.164.16.252 中国天津联通 200 0.039s 0.022s 0.028s 0.004451s 21.891KB 21.891KB 4.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市移动 移动 安徽 112.30.160.175 中国安徽合肥移动 200 0.036s 0.009s 0.017s 0.008980s 21.891KB 21.891KB 2.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 222.188.8.252 中国江苏盐城电信 200 0.036s 0.006s 0.016s 0.009442s 21.891KB 21.891KB 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 202.168.180.251 中国广东广电网 200 0.034s 0.008s 0.016s 0.008778s 21.787KB 21.787KB 2.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆大渡口移动 移动 重庆 111.10.39.251 中国重庆移动 200 0.033s 0.018s 0.023s 0.004867s 21.721KB 21.721KB 4.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 121.31.31.235 中国广西南宁联通 200 0.03s 0.014s 0.018s 0.006520s 21.729KB 21.729KB 3.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 222.188.8.251 中国江苏盐城电信 200 0.03s 0.006s 0.014s 0.007705s 21.891KB 21.891KB 2.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 113.207.33.236 中国重庆联通 200 0.028s 0.011s 0.016s 0.004689s 21.721KB 21.721KB 4.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 218.61.209.251 中国辽宁大连联通 200 0.028s 0.01s 0.013s 0.010486s 21.891KB 21.891KB 2.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 27.221.59.195 中国山东青岛联通 200 0.027s 0.011s 0.016s 0.005182s 21.891KB 21.891KB 4.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 111.123.48.221 中国贵州贵阳电信 200 0.021s 0.007s 0.011s 0.004388s 21.729KB 21.729KB 4.836MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳联通 联通 贵州 58.16.232.253 中国贵州贵阳联通 200 0.019s 0.008s 0.011s 0.003429s 21.721KB 21.721KB 6.186MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 42.236.78.251 中国河南郑州联通 200 0.014s 0.001s 0.004s 0.005110s 21.721KB 21.721KB 4.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 182.242.48.245 中国云南昆明电信 200 0.013s 0.009s 0.011s 0.000748s 21.729KB 21.729KB 28.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.181.42.252 新加坡阿里云 200 0.007s 0.004s 0.005s 0.000788s 19.322KB 19.322KB 23.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 111.26.42.252 中国吉林移动 200 0.006s 0.002s 0.003s 0.000921s 21.692KB 21.692KB 23.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig