x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:625643.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-15 17:23:14

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 40 5个独立IP 3个独立节点 有非200状态 1.5s 0.125s 0.237s 0.67s 742B 742B 1.713KB/s  
山东莱芜市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 * 连接失败 * 22.689s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 134.122.186.91 中国香港 301 11.353s 5.273s 5.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春联通 联通 江西 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 301 10.239s 1.227s 1.421s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 * 连接失败 * 0.208s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市联通 联通 湖南 * 连接失败 * 0.128s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 连接失败 * 1.211s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 * 连接失败 * 0.313s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 * 连接失败 * 1.282s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 134.122.186.91 中国香港 200 8.255s 0.012s 0.084s 7.591634s 742B 742B 0.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.529s 2.246s 2.434s 1.841743s 742B 742B 0.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 134.122.135.199 中国香港 200 5.355s 1.832s 1.89s 3.236206s 742B 742B 0.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.942s 0.005s 0.2s 2.425917s 742B 742B 0.299KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 134.122.186.91 中国香港 200 3.9s 0.756s 0.813s 2.841413s 742B 742B 0.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.759s 0.031s 0.241s 2.059414s 742B 742B 0.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.644s 0.035s 0.196s 2.436561s 742B 742B 0.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 134.122.135.199 中国香港 200 3.472s 0.004s 0.469s 1.432635s 742B 742B 0.506KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 134.122.133.162 中国香港 200 3.46s 0.761s 1.01s 1.667111s 742B 742B 0.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 134.122.135.199 中国香港 200 3.27s 0.005s 0.339s 0.834052s 742B 742B 0.869KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.231s 0.004s 0.198s 0.756736s 742B 742B 0.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.218s 0.014s 0.211s 1.184669s 742B 742B 0.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.152s 0.342s 0.545s 1.256351s 742B 742B 0.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 134.122.186.91 中国香港 200 2.949s 0.006s 0.086s 2.449860s 742B 742B 0.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 134.122.133.162 中国香港 200 2.922s 2.225s 2.254s 0.501801s 742B 742B 1.444KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 134.122.186.91 中国香港 200 2.697s 0.036s 0.134s 1.932900s 742B 742B 0.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 134.122.186.91 中国香港 200 2.424s 0.082s 0.183s 1.763454s 742B 742B 0.411KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.316s 0.393s 0.554s 0.735895s 742B 742B 0.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 134.122.135.199 中国香港 200 2.278s 0.027s 0.089s 1.972264s 742B 742B 0.367KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 134.122.135.199 中国香港 200 2.278s 0.007s 0.073s 1.979783s 742B 742B 0.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.198s 0.006s 0.216s 0.820463s 742B 742B 0.883KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市联通 联通 甘肃 202.36.56.206 柬埔寨 200 2.15s 0.004s 0.116s 1.522969s 742B 742B 0.476KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 134.122.133.162 中国香港 200 2.026s 0.67s 0.823s 0.701990s 742B 742B 1.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.016s 0.001s 0.218s 0.633352s 742B 742B 1.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.005s 0.025s 0.191s 0.647505s 742B 742B 1.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝中联通 联通 重庆 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.948s 0.004s 0.189s 0.493128s 742B 742B 1.469KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 134.122.135.199 中国香港 200 1.897s 0.007s 0.107s 1.421045s 742B 742B 0.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.888s 0.004s 0.193s 0.412602s 742B 742B 1.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 134.122.186.91 中国香港 200 1.869s 0.002s 0.087s 1.287692s 742B 742B 0.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 134.122.133.162 中国香港 200 1.867s 0.613s 0.65s 1.080346s 742B 742B 0.671KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.828s 0.333s 0.423s 1.101892s 742B 742B 0.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.721s 0.005s 0.185s 0.857058s 742B 742B 0.845KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.7s 0.013s 0.171s 0.564116s 742B 742B 1.285KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.689s 0.08s 0.254s 0.411481s 742B 742B 1.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.683s 0.011s 0.167s 0.541439s 742B 742B 1.338KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.662s 0.002s 0.095s 0.754345s 742B 742B 0.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.649s 0.016s 0.132s 0.922353s 742B 742B 0.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.636s 0.004s 0.229s 0.617321s 742B 742B 1.174KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 103.61.30.52 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.625s 0.042s 0.211s 0.405301s 742B 742B 1.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.609s 0.029s 0.102s 1.157375s 742B 742B 0.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 134.122.186.91 中国香港 200 1.599s 0.001s 1.064s 0.261743s 742B 742B 2.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.543s 0.005s 0.199s 0.679621s 742B 742B 1.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 134.122.135.199 中国香港 200 1.54s 0.005s 0.115s 0.276463s 742B 742B 2.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.523s 0.019s 0.177s 0.754379s 742B 742B 0.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.52s 0.002s 0.164s 0.643144s 742B 742B 1.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 134.122.186.91 中国香港 200 1.503s 0.005s 0.085s 0.674172s 742B 742B 1.075KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 134.122.186.91 中国香港 200 1.488s 0.004s 0.095s 0.825422s 742B 742B 0.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.479s 0.024s 0.163s 0.453241s 742B 742B 1.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.405s 0.004s 0.231s 0.564860s 742B 742B 1.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.382s 0.033s 0.165s 0.647080s 742B 742B 1.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 134.122.186.91 中国香港 200 1.374s 0.004s 0.092s 0.825579s 742B 742B 0.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 134.122.186.91 中国香港 200 1.305s 0.007s 0.119s 0.377365s 742B 742B 1.92KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.287s 0.389s 0.474s 0.526943s 742B 742B 1.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 134.122.135.199 中国香港 200 1.286s 0.069s 0.158s 0.835842s 742B 742B 0.867KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.264s 0.001s 0.137s 0.548704s 742B 742B 1.321KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.263s 0.004s 0.102s 0.797162s 742B 742B 0.909KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.25s 0.004s 0.137s 0.569899s 742B 742B 1.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 134.122.186.91 中国香港 200 1.247s 0.006s 0.112s 0.428170s 742B 742B 1.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.235s 0.004s 0.13s 0.599666s 742B 742B 1.208KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.23s 0.007s 0.113s 0.544938s 742B 742B 1.33KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.225s 0.004s 0.137s 0.622105s 742B 742B 1.165KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 134.122.186.91 中国香港 200 1.215s 0.341s 0.414s 0.508599s 742B 742B 1.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城联通 联通 山西 134.122.186.91 中国香港 200 1.197s 0.003s 0.085s 0.418108s 742B 742B 1.733KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.193s 0.005s 0.084s 0.728776s 742B 742B 0.994KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市移动 移动 陕西 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.186s 0.004s 0.144s 0.535168s 742B 742B 1.354KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市联通 联通 辽宁 134.122.186.91 中国香港 200 1.181s 0.01s 0.114s 0.687623s 742B 742B 1.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 134.122.186.91 中国香港 200 1.18s 0.004s 0.103s 0.413681s 742B 742B 1.752KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 134.122.135.199 中国香港 200 1.156s 0.05s 0.107s 0.842407s 742B 742B 0.86KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.129s 0.072s 0.204s 0.416323s 742B 742B 1.74KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.119s 0.004s 0.125s 0.540998s 742B 742B 1.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.104s 0.005s 0.077s 0.674462s 742B 742B 1.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北移动 移动 重庆 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.102s 0.011s 0.083s 0.667244s 742B 742B 1.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 134.122.135.199 中国香港 200 1.098s 0.004s 0.114s 0.579851s 742B 742B 1.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.081s 0.032s 0.108s 0.274859s 742B 742B 2.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 134.122.135.199 中国香港 200 1.08s 0.024s 0.087s 0.783208s 742B 742B 0.925KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.073s 0.004s 0.102s 0.510517s 742B 742B 1.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.072s 0.005s 0.082s 0.640293s 742B 742B 1.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 134.122.135.199 中国香港 200 1.07s 0.054s 0.143s 0.246579s 742B 742B 2.939KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 202.36.56.206 柬埔寨 200 1.069s 0.004s 0.104s 0.594875s 742B 742B 1.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 134.122.186.91 中国香港 200 1.043s 0.004s 0.076s 0.568959s 742B 742B 1.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 134.122.135.199 中国香港 200 1.02s 0.203s 0.327s 0.296838s 742B 742B 2.441KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 134.122.135.199 中国香港 200 1.006s 0.008s 0.109s 0.463198s 742B 742B 1.564KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 134.122.135.199 中国香港 200 1.004s 0.002s 0.1s 0.443304s 742B 742B 1.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 202.36.56.206 柬埔寨 200 0.996s 0.005s 0.115s 0.482924s 742B 742B 1.5KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 134.122.135.199 中国香港 200 0.995s 0.004s 0.102s 0.534559s 742B 742B 1.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 202.36.56.206 柬埔寨 200 0.992s 0.003s 0.089s 0.490684s 742B 742B 1.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 134.122.135.199 中国香港 200 0.989s 0.006s 0.1