x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-15 13:18:51

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
185个点 8 39 112个独立IP 93个独立节点 200 0.198s 0.084s 0.111s 0.053s 文件不一致 文件不一致 4.294MB/s  
广东清远移动 移动 广东 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 9.221s 6.649s 6.851s 2.332811s 40.914KB 40.914KB 17.539KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市电信 电信 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 1.703s 0.682s 0.71s 0.734577s 161.921KB 161.921KB 220.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 111.10.29.169 中国重庆移动 200 1.592s 0.549s 1.488s 0.073020s 40.914KB 40.914KB 560.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.905s 0.098s 0.318s 0.333247s 40.914KB 40.914KB 122.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 111.10.29.169 中国重庆移动 200 0.891s 0.081s 0.261s 0.429458s 40.914KB 40.914KB 95.269KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.677s 0.024s 0.048s 0.072740s 40.914KB 40.914KB 562.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 163.171.130.132 英国英格兰伦敦 200 0.622s 0.06s 0.238s 0.199519s 40.914KB 40.914KB 205.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.541s 0.01s 0.145s 0.127720s 40.914KB 40.914KB 320.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.515s 0.497s 0.502s 0.005524s 40.914KB 40.914KB 7.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 218.75.154.19 中国湖南常德电信 200 0.512s 0.049s 0.056s 0.343723s 161.921KB 161.921KB 471.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市电信 电信 海南 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.484s 0.053s 0.058s 0.254040s 161.921KB 161.921KB 637.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.392s 0.149s 0.219s 0.086000s 40.914KB 40.914KB 475.745KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.372s 0.152s 0.219s 0.088160s 40.914KB 40.914KB 464.089KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.356s 0.122s 0.18s 0.094621s 40.914KB 40.914KB 432.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.353s 0.122s 0.184s 0.083001s 40.914KB 40.914KB 492.935KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.352s 0.129s 0.185s 0.095060s 40.914KB 40.914KB 430.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市电信 电信 广东 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.304s 0.099s 0.156s 0.088939s 40.914KB 40.914KB 460.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.258s 0.143s 0.18s 0.039475s 40.914KB 40.914KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市电信 电信 河北 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.256s 0.187s 0.209s 0.024492s 40.914KB 40.914KB 1.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.25s 0.091s 0.124s 0.067420s 40.914KB 40.914KB 606.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.227s 0.044s 0.08s 0.106101s 40.914KB 40.914KB 385.614KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.223s 0.093s 0.139s 0.036046s 40.914KB 40.914KB 1.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.221s 0.047s 0.092s 0.052201s 40.914KB 40.914KB 783.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.219s 0.084s 0.126s 0.048694s 40.914KB 40.914KB 840.228KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市联通 联通 广西 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.217s 0.043s 0.096s 0.052080s 40.914KB 40.914KB 785.6KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 14.0.41.244 日本大阪 200 0.214s 0.092s 0.131s 0.042402s 40.914KB 40.914KB 964.909KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.181.22 中国台湾新北中華電信 200 0.213s 0.051s 0.075s 0.101254s 40.914KB 40.914KB 404.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.211s 0.075s 0.115s 0.061743s 40.914KB 40.914KB 662.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.211s 0.074s 0.116s 0.045813s 40.914KB 40.914KB 893.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 113.142.25.185 中国陕西西安电信 200 0.21s 0.018s 0.081s 0.068381s 40.914KB 40.914KB 598.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.206s 0.086s 0.125s 0.040368s 40.914KB 40.914KB 1013.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.201s 0.034s 0.036s 0.072841s 161.921KB 161.921KB 2.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.199s 0.002s 0.023s 0.099040s 40.914KB 40.914KB 413.106KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.198s 0.099s 0.139s 0.032360s 40.914KB 40.914KB 1.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.192s 0.067s 0.103s 0.052133s 40.914KB 40.914KB 784.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.191s 0.03s 0.067s 0.016559s 40.914KB 40.914KB 2.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.183s 0.003s 0.055s 0.065742s 40.914KB 40.914KB 622.343KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州联通 联通 江苏 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.178s 0.025s 0.042s 0.018909s 40.914KB 40.914KB 2.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.171s 0.118s 0.135s 0.016651s 40.914KB 40.914KB 2.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.171s 0.045s 0.058s 0.013387s 40.914KB 40.914KB 2.985MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.17s 0.035s 0.049s 0.101881s 40.914KB 40.914KB 401.587KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.165s 0.086s 0.122s 0.013880s 40.914KB 40.914KB 2.879MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.164s 0.021s 0.056s 0.060560s 40.914KB 40.914KB 675.595KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 42.101.78.188 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.162s 0.047s 0.065s 0.076761s 40.914KB 40.914KB 533.006KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.16s 0.103s 0.118s 0.025865s 40.914KB 40.914KB 1.545MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.132 中国甘肃兰州联通 200 0.155s 0.092s 0.101s 0.030680s 40.914KB 40.914KB 1.302MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 0.153s 0.056s 0.087s 0.032468s 40.914KB 40.914KB 1.231MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.152s 0.052s 0.086s 0.035430s 40.914KB 40.914KB 1.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 111.29.28.73 中国海南移动 200 0.15s 0.061s 0.072s 0.045280s 40.914KB 40.914KB 903.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.15s 0.099s 0.115s 0.017534s 40.914KB 40.914KB 2.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田联通 联通 福建 113.215.224.70 中国浙江杭州华数 200 0.147s 0.051s 0.069s 0.038739s 40.914KB 40.914KB 1.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 218.1.70.80 中国上海浦东电信 200 0.143s 0.018s 0.048s 0.074460s 40.914KB 40.914KB 549.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.142s 0.058s 0.085s 0.029720s 40.914KB 40.914KB 1.344MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.138s 0.131s 0.133s 0.001247s 40.914KB 40.914KB 32.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 45.116.209.89 中国吉林长春电信 200 0.138s 0.045s 0.06s 0.061140s 40.914KB 40.914KB 669.186KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.134s 0.088s 0.103s 0.015039s 40.914KB 40.914KB 2.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.92 中国河北石家庄移动 200 0.133s 0.048s 0.071s 0.036040s 40.914KB 40.914KB 1.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.131s 0.083s 0.098s 0.016640s 40.914KB 40.914KB 2.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市移动 移动 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.13s 0.073s 0.091s 0.020020s 40.914KB 40.914KB 1.996MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.13s 0.068s 0.086s 0.021874s 40.914KB 40.914KB 1.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连联通 联通 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.13s 0.003s 0.043s 0.044360s 40.914KB 40.914KB 922.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.126s 0.059s 0.081s 0.021560s 40.914KB 40.914KB 1.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.126s 0.035s 0.06s 0.048557s 40.914KB 40.914KB 842.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 116.163.42.66 中国湖南长沙联通 200 0.125s 0.015s 0.046s 0.045521s 40.914KB 40.914KB 898.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.12s 0.033s 0.061s 0.029603s 40.914KB 40.914KB 1.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 218.86.241.94 中国贵州黔西南电信 200 0.118s 0.04s 0.06s 0.030080s 40.914KB 40.914KB 1.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动<