x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:cache.qiuqiusd.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-14 09:44:55

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 9 38 140个独立IP 50个独立节点 有非200状态 0.19s 0.11s 0.147s 0.008s 文件不一致 文件不一致 37.851MB/s  
西藏移动 移动 西藏 * 连接失败 * 15.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 123.6.91.98 中国河南郑州联通 200 6.428s 6.106s 6.214s 0.181161s 10.184KB 10.184KB 56.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 123.184.157.60 中国辽宁沈阳电信 200 1.38s 1.221s 1.267s 0.061220s 10.184KB 10.184KB 166.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 119.188.76.92 中国山东济南联通 200 1.343s 1.305s 1.322s 0.000718s 10.184KB 10.184KB 13.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 221.194.169.74 中国河北廊坊联通 200 1.339s 0.808s 1.073s 0.000082s 10.184KB 10.184KB 121.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 113.201.107.9 中国陕西安康联通 200 1.28s 0.052s 1.277s 0.000047s 10.184KB 10.184KB 211.594MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 61.160.199.202 中国江苏常州电信 200 1.002s 0.248s 0.318s 0.614090s 10.184KB 10.184KB 16.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 119.188.76.99 中国山东济南联通 200 0.986s 0.476s 0.728s 0.000064s 10.184KB 10.184KB 155.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 61.160.199.203 中国江苏常州电信 200 0.849s 0.786s 0.817s 0.000237s 10.184KB 10.184KB 41.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 119.188.76.99 中国山东济南联通 200 0.8s 0.437s 0.618s 0.000081s 10.184KB 10.184KB 122.777MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 221.194.169.72 中国河北廊坊联通 200 0.535s 0.1s 0.316s 0.004700s 10.184KB 10.184KB 2.116MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 221.194.169.80 中国河北廊坊联通 200 0.518s 0.011s 0.255s 0.003504s 10.184KB 10.184KB 2.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 111.32.171.50 中国天津移动 200 0.504s 0.236s 0.367s 0.016820s 10.184KB 10.184KB 605.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.118.178 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.391s 0.138s 0.307s 0.003720s 10.184KB 10.184KB 2.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 61.160.199.231 中国江苏常州电信 200 0.369s 0.276s 0.322s 0.000024s 10.184KB 10.184KB 414.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密地区移动 移动 新疆 111.6.237.206 中国河南郑州移动 200 0.364s 0.174s 0.256s 0.029220s 10.184KB 10.184KB 348.515KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 45.252.225.178 中国北京长城宽带 200 0.309s 0.262s 0.284s 0.000480s 10.184KB 10.184KB 20.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 220.115.190.124 中国广东佛山长城宽带 200 0.307s 0.272s 0.289s 0.000484s 10.184KB 10.184KB 20.547MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 106.225.234.102 中国江西南昌电信 200 0.305s 0.15s 0.227s 0.000687s 10.184KB 10.184KB 14.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.118.178 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.299s 0.171s 0.225s 0.017640s 10.184KB 10.184KB 577.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 119.188.76.82 中国山东济南联通 200 0.277s 0.126s 0.194s 0.002380s 10.184KB 10.184KB 4.179MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁移动 移动 山东 111.32.171.11 中国天津移动 200 0.272s 0.162s 0.227s 0.009280s 10.184KB 10.184KB 1.072MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 111.32.171.11 中国天津移动 200 0.259s 0.07s 0.144s 0.034320s 10.184KB 10.184KB 296.725KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 120.233.45.180 中国广东深圳移动 200 0.253s 0.084s 0.144s 0.026100s 10.184KB 10.184KB 390.176KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 106.225.234.108 中国江西南昌电信 200 0.217s 0.036s 0.07s 0.002769s 10.184KB 10.184KB 3.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 111.6.237.209 中国河南郑州移动 200 0.205s 0.086s 0.131s 0.004501s 10.184KB 10.184KB 2.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 120.201.98.146 中国辽宁沈阳移动 200 0.202s 0.051s 0.132s 0.014840s 10.184KB 10.184KB 686.226KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 61.160.199.228 中国江苏常州电信 200 0.201s 0.118s 0.16s 0.000027s 10.184KB 10.184KB 368.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 61.160.199.217 中国江苏常州电信 200 0.199s 0.117s 0.159s 0.000365s 10.184KB 10.184KB 27.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 163.177.223.2 中国广东东莞联通 200 0.192s 0.115s 0.124s 0.000708s 10.184KB 10.184KB 14.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 36.158.229.52 中国湖南长沙移动 200 0.188s 0.084s 0.103s 0.011440s 10.184KB 10.184KB 890.174KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 120.223.247.246 中国山东济南移动 200 0.185s 0.099s 0.141s 0.000480s 10.184KB 10.184KB 20.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 112.28.230.191 中国安徽合肥移动 200 0.183s 0.08s 0.13s 0.001026s 10.184KB 10.184KB 9.693MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市移动 移动 江苏 223.111.114.106 中国江苏常州移动 200 0.18s 0.098s 0.138s 0.032181s 10.184KB 10.184KB 316.447KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 36.170.41.207 中国四川成都移动 200 0.18s 0.053s 0.114s 0.003187s 10.184KB 10.184KB 3.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番移动 移动 新疆 111.6.237.210 中国河南郑州移动 200 0.178s 0.032s 0.104s 0.005360s 10.184KB 10.184KB 1.855MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 14.205.44.41 中国云南玉溪联通 200 0.174s 0.021s 0.045s 0.000900s 10.184KB 10.184KB 11.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 123.157.77.130 中国浙江舟山联通 200 0.171s 0.137s 0.153s 0.000058s 10.184KB 10.184KB 171.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 220.115.190.125 中国广东佛山长城宽带 200 0.169s 0.101s 0.133s 0.000783s 10.184KB 10.184KB 12.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.160.199.215 中国江苏常州电信 200 0.166s 0.082s 0.123s 0.000135s 10.184KB 10.184KB 73.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市联通 联通 辽宁 122.143.5.67 中国吉林长春联通 200 0.165s 0.014s 0.033s 0.031842s 10.184KB 10.184KB 319.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 14.205.44.40 中国云南玉溪联通 200 0.163s 0.106s 0.125s 0.001280s 10.184KB 10.184KB 7.769MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.160.199.215 中国江苏常州电信 200 0.163s 0.08s 0.118s 0.000085s 10.184KB 10.184KB 116.999MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 120.233.45.185 中国广东深圳移动 200 0.162s 0.082s 0.117s 0.006680s 10.184KB 10.184KB 1.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 125.75.102.36 中国甘肃兰州电信 200 0.158s 0.042s 0.095s 0.000580s 10.184KB 10.184KB 17.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 61.160.199.217 中国江苏常州电信 200 0.145s 0.068s 0.103s 0.006313s 10.184KB 10.184KB 1.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 60.15.139.35 中国黑龙江绥化联通 200 0.144s 0.067s 0.1s 0.009400s 10.184KB 10.184KB 1.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 60.163.132.210 中国浙江金华电信 200 0.141s 0.05s 0.095s 0.001280s 10.184KB 10.184KB 7.769MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 61.160.199.222 中国江苏常州电信 200 0.14s 0.022s 0.06s 0.000859s 10.184KB 10.184KB 11.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳电信 电信 甘肃 125.75.102.37 中国甘肃兰州电信 200 0.139s 0.045s 0.11s 0.000500s 10.184KB 10.184KB 19.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥电信 电信 安徽 112.28.230.233 中国安徽合肥移动 200 0.138s 0.089s 0.108s 0.010261s 10.184KB 10.184KB 992.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市联通 联通 云南 14.205.44.43 中国云南玉溪联通 200 0.138s 0.082s 0.096s 0.000900s 10.184KB 10.184KB 11.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 119.188.76.88 中国山东济南联通 200 0.137s 0.043s 0.09s 0.000067s 10.184KB 10.184KB 148.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 36.170.41.202 中国四川成都移动 200 0.137s 0.124s 0.129s 0.002220s 10.184KB 10.184KB 4.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 223.111.114.143 中国江苏常州移动 200 0.134s 0.042s 0.085s 0.007160s 10.184KB 10.184KB 1.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.118.131 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.132s 0.068s 0.101s 0.000500s 10.184KB 10.184KB 19.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 163.177.223.11 中国广东东莞联通 200 0.132s 0.095s 0.113s 0.000499s 10.184KB 10.184KB 19.93MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 60.15.139.39 中国黑龙江绥化联通 200 0.131s 0.097s 0.11s 0.000460s 10.184KB 10.184KB 21.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 111.174.3.47 中国湖北黄石电信 200 0.126s 0.071s 0.098s 0.000441s 10.184KB 10.184KB 22.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.32.171.49 中国天津移动 200 0.122s 0.072s 0.095s 0.000980s 10.184KB 10.184KB 10.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 123.157.77.130 中国浙江舟山联通 200 0.121s 0.026s 0.05s 0.003500s 10.184KB 10.184KB 2.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 36.158.229.27 中国湖南长沙移动 200 0.12s 0.095s 0.106s 0.002126s 10.184KB 10.184KB 4.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 60.163.132.188 中国浙江金华电信 200 0.119s 0.071s 0.094s 0.000090s 10.184KB 10.184KB 110.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 113.201.107.9 中国陕西安康联通 200 0.118s 0.055s 0.073s 0.001860s 10.184KB 10.184KB 5.347MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 120.201.98.131 中国辽宁沈阳移动 200 0.117s 0.046s 0.079s 0.000520s 10.184KB 10.184KB 19.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 218.60.55.29 中国辽宁沈阳联通 200 0.117s 0.079s 0.097s 0.000335s 10.184KB 10.184KB 29.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.76.89 中国山东济南联通 200 0.116s 0.054s 0.085s 0.000057s 10.184KB 10.184KB 174.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 220.115.190.124 中国广东佛山长城宽带 200 0.115s 0.065s 0.089s 0.000550s 10.184KB 10.184KB 18.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.160.199.203 中国江苏常州电信 200 0.113s 0.053s 0.08s 0.004490s 10.184KB 10.184KB 2.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 113.250.13.77 中国重庆电信 200 0.109s 0.004s 0.056s 0.000500s 10.184KB 10.184KB 19.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 183.201.193.81 中国山西太原移动 200 0.108s 0.048s 0.075s 0.004420s 10.184KB 10.184KB 2.25MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 27.128.215.58 中国河北廊坊电信 200 0.108s 0.039s 0.055s 0.034600s 10.184KB 10.184KB 294.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 125.75.102.36 中国甘肃兰州电信 200 0.106s 0.074s 0.087s 0.002260s 10.184KB 10.184KB 4.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市移动 移动 陕西 183.201.193.80 中国山西太原移动 200 0.106s 0.06s 0.082s 0.000480s 10.184KB 10.184KB 20.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 101.206.110.55 中国四川成都联通 200 0.105s 0.056s 0.08s 0.000069s 10.184KB 10.184KB 144.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 183.201.193.79 中国山西太原移动 200 0.105s 0.034s 0.068s 0.002600s 10.184KB 10.184KB 3.825MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 43.225.210.169 中国黑龙江哈尔滨广电网 200 0.105s 0.02s 0.031s 0.019680s 10.184KB 10.184KB 517.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁移动 移动 河南 111.6.237.215 中国河南郑州移动 200 0.104s 0.089s 0.096s 0.000580s 10.184KB 10.184KB 17.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 183.201.193.78 中国山西太原移动 200 0.104s 0.012s 0.053s 0.000540s 10.184KB 10.184KB 18.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 111.32.171.50 中国天津移动 200 0.103s 0.019s 0.041s 0.032860s 10.184KB 10.184KB 309.909KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通电信 电信 云南 113.250.13.26 中国重庆电信 200 0.103s 0.033s 0.068s 0.001323s 10.184KB 10.184KB 7.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 113.250.13.50 中国重庆电信 200 0.103s 0.03s 0.062s 0.005940s 10.184KB 10.184KB 1.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 120.201.98.131 中国辽宁沈阳移动 200 0.102s 0.028s 0.062s 0.001798s 10.184KB 10.184KB 5.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.101.5.5 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.1s 0.091s 0.095s 0.000043s 10.184KB 10.184KB 231.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 60.163.132.208 中国浙江金华电信 200 0.1s 0.037s 0.068s 0.000900s 10.184KB 10.184KB 11.05MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 27.128.215.75 中国河北廊坊电信 200 0.099s 0.017s 0.052s 0.004320s 10.184KB 10.184KB 2.302MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 183.201.193.75 中国山西太原移动 200 0.098s 0.03s 0.061s 0.003340s 10.184KB 10.184KB 2.978MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 221.194.169.79 中国河北廊坊联通 200 0.098s 0.03s 0.033s 0.002920s 10.847KB 10.847KB 3.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 118.212.238.37 中国江西南昌联通 200 0.097s 0.031s 0.053s 0.000840s 10.184KB 10.184KB 11.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 220.115.190.114 中国广东佛山长城宽带 200 0.097s 0.089s 0.091s 0.000587s 10.184KB 10.184KB 16.942MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 111.174.3.62 中国湖北黄石电信 200 0.096s 0.026s 0.058s 0.004020s 10.184KB 10.184KB 2.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 121.22.238.206 中国河北秦皇岛联通 200 0.096s 0.038s 0.053s 0.028651s 10.184KB 10.184KB 355.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 59.80.31.8 中国贵州贵阳联通 200 0.094s 0.031s 0.044s 0.020842s 10.184KB 10.184KB 488.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 113.142.163.16 中国陕西咸阳电信 200 0.091s 0.044s 0.064s 0.002360s 10.184KB 10.184KB 4.214MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市联通 联通 湖南 118.212.238.37 中国江西南昌联通 200 0.091s 0.063s 0.075s 0.001260s 10.184KB 10.184KB 7.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 106.225.234.105 中国江西南昌电信 200 0.088s 0.02s 0.053s 0.000860s 10.184KB 10.184KB 11.564MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南移动 移动 陕西 183.201.193.78 中国山西太原移动 200 0.087s 0.02s 0.047s 0.001060s 10.184KB 10.184KB 9.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 101.206.110.55 中国四川成都联通 200 0.086s 0.019s 0.052s 0.000480s 10.184KB 10.184KB 20.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市电信 电信 山西 106.225.234.98 中国江西南昌电信 200 0.085s 0.031s 0.057s 0.001340s 10.184KB 10.184KB 7.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 60.163.132.185 中国浙江金华电信 200 0.084s 0.036s 0.058s 0.000580s 10.184KB 10.184KB 17.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 36.170.41.195 中国四川成都移动 200 0.082s 0.033s 0.056s 0.001776s 10.184KB 10.184KB 5.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市移动 移动 吉林 120.201.98.131 中国辽宁沈阳移动 200 0.08s 0.043s 0.06s 0.001260s 10.184KB 10.184KB 7.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 27.128.215.75 中国河北廊坊电信 200 0.079s 0.018s 0.03s 0.030800s 10.184KB 10.184KB 330.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 42.101.5.5 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.078s 0.043s 0.055s 0.008100s 10.184KB 10.184KB 1.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 60.163.132.205 中国浙江金华电信 200 0.078s 0.015s 0.045s 0.001360s 10.184KB 10.184KB 7.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 36.32.131.102 中国安徽蚌埠联通 200 0.076s 0.055s 0.065s 0.000171s 10.184KB 10.184KB 58.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 111.32.171.11 中国天津移动 200 0.075s 0.034s 0.053s 0.001200s 10.184KB 10.184KB 8.287MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 111.6.237.215 中国河南郑州移动 200 0.074s 0.041s 0.055s 0.000580s 10.184KB 10.184KB 17.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 39.130.157.44 中国云南昆明移动 200 0.074s 0.037s 0.049s 0.006780s 10.184KB 10.184KB 1.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 120.201.98.131 中国辽宁沈阳移动 200 0.073s 0.017s 0.042s 0.003700s 10.184KB 10.184KB 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 27.128.215.63 中国河北廊坊电信 200 0.073s 0.042s 0.057s 0.000065s 10.184KB 10.184KB 152.999MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市电信 电信 海南 112.67.243.35 中国海南海口电信 200 0.072s 0.014s 0.016s 0.007740s 10.847KB 10.847KB 1.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 120.233.45.185 中国广东深圳移动 200 0.072s 0.016s 0.042s 0.002660s 10.184KB 10.184KB 3.739MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 60.163.132.183 中国浙江金华电信 200 0.071s 0.056s 0.063s 0.000144s 10.184KB 10.184KB 69.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 36.159.118.202 中国广西南宁移动 200 0.07s 0.032s 0.049s 0.000800s 10.184KB 10.184KB 12.431MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 223.111.114.106 中国江苏常州移动 200 0.069s 0.028s 0.041s 0.001240s 10.184KB 10.184KB 8.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 223.111.114.135 中国江苏常州移动 200 0.068s 0.027s 0.045s 0.000860s 10.184KB 10.184KB 11.564MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 221.204.235.177 中国山西太原联通 200 0.066s 0.052s 0.057s 0.000620s 10.184KB 10.184KB 16.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 111.6.237.204 中国河南郑州移动 200 0.065s 0.023s 0.043s 0