x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-11 12:23:15

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 10 39 116个独立IP 95个独立节点 有非200状态 0.144s 0.048s 0.068s 0.049s 文件不一致 文件不一致 3.813MB/s  
西藏移动 移动 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 2.427s 0.068s 0.132s 2.153022s 41.014KB 41.014KB 19.049KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 1.618s 0.703s 0.942s 0.461722s 41.014KB 41.014KB 88.828KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安移动 移动 四川 118.123.235.208 中国四川成都电信 200 0.901s 0.105s 0.119s 0.750381s 41.014KB 41.014KB 54.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 0.659s 0.254s 0.371s 0.147240s 41.014KB 41.014KB 278.55KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.602s 0.5s 0.506s 0.043641s 41.014KB 41.014KB 939.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.568s 0.168s 0.243s 0.231415s 41.014KB 41.014KB 177.23KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 0.526s 0.074s 0.297s 0.134922s 41.014KB 41.014KB 303.981KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.26.7.254 马来西亚 200 0.489s 0s 0.157s 0.171208s 41.014KB 41.014KB 239.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.448s 0.003s 0.023s 0.249874s 162.199KB 162.199KB 649.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.369s 0.138s 0.195s 0.101040s 41.014KB 41.014KB 405.915KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.366s 0.034s 0.051s 0.199861s 41.014KB 41.014KB 205.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.348s 0.028s 0.032s 0.196839s 162.199KB 162.199KB 824.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.329s 0.223s 0.258s 0.035921s 41.014KB 41.014KB 1.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.312s 0.135s 0.188s 0.066657s 41.014KB 41.014KB 615.294KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 116.163.42.66 中国湖南长沙联通 200 0.304s 0.043s 0.071s 0.194880s 41.014KB 41.014KB 210.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.298s 0.102s 0.167s 0.067143s 41.014KB 41.014KB 610.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.296s 0.025s 0.063s 0.190680s 41.014KB 41.014KB 215.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.267s 0.022s 0.033s 0.036120s 41.014KB 41.014KB 1.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.263s 0.083s 0.092s 0.021920s 41.014KB 41.014KB 1.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.26s 0.105s 0.145s 0.072680s 41.014KB 41.014KB 564.305KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.239s 0.102s 0.11s 0.061940s 41.014KB 41.014KB 662.152KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.229s 0.052s 0.13s 0.079840s 41.014KB 41.014KB 513.698KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.227s 0.107s 0.145s 0.056080s 41.014KB 41.014KB 731.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州移动 移动 安徽 112.28.235.150 中国安徽合肥移动 200 0.224s 0.05s 0.071s 0.129101s 41.014KB 41.014KB 317.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.222s 0.054s 0.106s 0.060121s 41.014KB 41.014KB 682.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.219s 0.083s 0.125s 0.050087s 41.014KB 41.014KB 818.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.212s 0.088s 0.127s 0.033129s 41.014KB 41.014KB 1.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.2s 0.019s 0.076s 0.064941s 41.014KB 41.014KB 631.553KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.198s 0.071s 0.108s 0.046387s 41.014KB 41.014KB 884.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.19s 0.075s 0.112s 0.039492s 41.014KB 41.014KB 1.014MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.181s 0.044s 0.053s 0.017560s 41.014KB 41.014KB 2.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 124.14.2.6 中国上海长城宽带 200 0.175s 0.102s 0.125s 0.025420s 41.014KB 41.014KB 1.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 120.211.143.101 中国河北石家庄移动 200 0.169s 0.126s 0.136s 0.023260s 41.014KB 41.014KB 1.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.168s 0.052s 0.084s 0.056200s 41.014KB 41.014KB 729.781KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 182.106.174.18 中国江西南昌电信 200 0.166s 0.018s 0.049s 0.084786s 41.014KB 41.014KB 483.732KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.166s 0.068s 0.1s 0.034560s 41.014KB 41.014KB 1.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.158s 0.119s 0.13s 0.016740s 41.014KB 41.014KB 2.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.157s 0.06s 0.088s 0.041460s 41.014KB 41.014KB 989.235KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 124.14.2.6 中国上海长城宽带 200 0.153s 0.063s 0.09s 0.034515s 41.014KB 41.014KB 1.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 0.148s 0.051s 0.083s 0.033135s 41.014KB 41.014KB 1.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.147s 0.124s 0.13s 0.008226s 41.014KB 41.014KB 4.869MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义移动 移动 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.143s 0.055s 0.081s 0.031140s 41.014KB 41.014KB 1.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 218.86.241.98 中国贵州黔西南电信 200 0.143s 0.082s 0.09s 0.031960s 41.014KB 41.014KB 1.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.142s 0.021s 0.057s 0.044674s 41.014KB 41.014KB 918.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.14s 0.033s 0.064s 0.041220s 41.014KB 41.014KB 994.994KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.14s 0.068s 0.091s 0.025080s 41.014KB 41.014KB 1.597MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.139s 0.047s 0.075s 0.033356s 41.014KB 41.014KB 1.201MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.138s 0.053s 0.076s 0.031500s 41.014KB 41.014KB 1.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.138s 0.131s 0.133s 0.001615s 41.014KB 41.014KB 24.8MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.138s 0.027s 0.061s 0.040339s 41.014KB 41.014KB 1016.725KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.137s 0.09s 0.104s 0.018040s 41.014KB 41.014KB 2.22MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.136s 0.097s 0.11s 0.012808s 41.014KB 41.014KB 3.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 0.134s 0.086s 0.1s 0.014987s 41.014KB 41.014KB 2.672MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 113.215.224.70 中国浙江杭州华数 200 0.133s 0.048s 0.07s 0.040780s 41.014KB 41.014KB 1005.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 116.177.226.16 中国青海联通 200 0.133s 0.088s 0.102s 0.014772s 41.014KB 41.014KB 2.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市联通 联通 湖南 222.141.198.218 中国河南漯河联通 200 0.128s 0.019s 0.048s 0.046180s 41.014KB 41.014KB 888.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.121s 0.022s 0.054s 0.033440s 41.014KB 41.014KB 1.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.12s 0.049s 0.062s 0.042942s 41.014KB 41.014KB 955.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.119s 0.051s 0.074s 0.024221s 41.014KB 41.014KB 1.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 119.79.243.170 中国湖北武汉长城宽带 200 0.119s 0.077s 0.089s 0.014043s 41.014KB 41.014KB 2.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.118s 0.033s 0.049s 0.047561s 41.014KB 41.014KB 862.338KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.115s 0.016s 0.044s 0.038400s 41.014KB 41.014KB 1.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.113s 0.054s 0.081s 0.005080s 41.014KB 41.014KB 7.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.111s 0.049s 0.069s 0.021717s 41.014KB 41.014KB 1.844MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.169.113.81 中国江西南昌移动 200 0.11s 0.06s 0.064s 0.015676s 41.014KB 41.014KB 2.555MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.109s 0.08s 0.089s 0.009677s 41.014KB 41.014KB 4.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.63.53.22 中国河北石家庄移动 200 0.108s 0.059s 0.071s 0.023441s 41.014KB 41.014KB 1.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 203.189.242.189 中国贵州贵阳联通 200 0.108s 0.047s 0.086s 0.014800s 41.014KB 41.014KB 2.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.106s 0.013s 0.023s 0.072860s 41.014KB 41.014KB 562.911KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.105s 0.018s 0.028s 0.064700s 41.014KB 41.014KB 633.905KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市联通 联通 安徽 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.104s 0.038s 0.059s 0.024520s 41.014KB 41.014KB 1.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.103s 0.038s 0.058s 0.019933s 41.014KB 41.014KB 2.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.102s 0.03s 0.053s 0.025381s 41.014KB 41.014KB 1.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 120.211.143.75 中国河北石家庄移动 200 0.101s 0.08s 0.085s 0.008600s 41.014KB 41.014KB 4.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 0.101s 0.026s 0.041s 0.041240s 41.014KB 41.014KB 994.512KB/s 查看 GET    PING