x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:myteachershop.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-05 10:18:52

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
186个点 9 39 2个独立IP 1个独立节点 有非200状态 14.223s 0.063s 0.167s 0.493s 11.579KB 11.579KB 0.346KB/s  
西藏移动 移动 西藏 45.121.197.59 中国香港 301 57.614s 0.015s 1.289s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 45.121.197.59 中国香港 301 57.401s 0.106s 0.361s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 45.121.197.60 中国香港 301 56.117s 0.002s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 45.121.197.60 中国香港 301 54.029s 0.002s 0.036s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 45.121.197.60 中国香港 301 44.668s 0.023s 0.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 45.121.197.60 中国香港 301 37.939s 0.01s 0.109s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 45.121.197.60 中国香港 301 34.822s 0.002s 0.327s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 45.121.197.60 中国香港 301 33.721s 0.01s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市电信 电信 山西 45.121.197.59 中国香港 301 32.317s 0.002s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 45.121.197.59 中国香港 301 32.121s 0.002s 0.032s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾未知台湾 台湾 台湾 45.121.197.59 中国香港 301 31.819s 0.003s 0.037s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 45.121.197.60 中国香港 301 24.707s 0.034s 0.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 45.121.197.60 中国香港 301 24.321s 0.013s 0.247s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 45.121.197.60 中国香港 301 23.304s 0.002s 0.016s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 45.121.197.60 中国香港 301 22.469s 0.002s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 45.121.197.59 中国香港 301 22.415s 0.003s 0.018s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 45.121.197.60 中国香港 301 22.173s 0.003s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 45.121.197.59 中国香港 301 22.009s 0.01s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 45.121.197.59 中国香港 301 21.961s 0.007s 0.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 45.121.197.60 中国香港 301 21.375s 0.005s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远移动 移动 广东 45.121.197.59 中国香港 301 20.727s 0.002s 0.181s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 45.121.197.60 中国香港 301 19.81s 0.002s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 45.121.197.59 中国香港 301 18.989s 0.005s 0.016s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 45.121.197.59 中国香港 301 17.702s 0.002s 0.244s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 45.121.197.59 中国香港 301 17.434s 0.005s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 45.121.197.59 中国香港 301 17.396s 0.89s 0.927s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 45.121.197.59 中国香港 301 17.169s 0.021s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 45.121.197.60 中国香港 301 16.37s 1.794s 1.859s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 45.121.197.59 中国香港 301 15.859s 0.002s 0.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 45.121.197.60 中国香港 301 14.761s 0.021s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 45.121.197.59 中国香港 301 14.724s 0.003s 0.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 45.121.197.60 中国香港 301 14.709s 0.002s 0.194s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 45.121.197.60 中国香港 301 14.661s 0.002s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 45.121.197.60 中国香港 301 14.57s 0.002s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 45.121.197.60 中国香港 301 14.498s 0.002s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 45.121.197.59 中国香港 301 14.497s 0.002s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 45.121.197.59 中国香港 301 14.438s 0.002s 0.045s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 45.121.197.59 中国香港 301 14.39s 0.002s 0.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 45.121.197.59 中国香港 301 14.359s 0.002s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 45.121.197.60 中国香港 301 14.271s 0.002s 0.312s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通电信 电信 云南 45.121.197.59 中国香港 301 14.264s 0.003s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 45.121.197.60 中国香港 301 14.156s 0.002s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 45.121.197.60 中国香港 301 14.15s 0.1s 0.124s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东阳江市联通 联通 广东 45.121.197.60 中国香港 301 14.024s 0.001s 0.095s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁移动 移动 山东 45.121.197.60 中国香港 301 14.01s 0.137s 0.661s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 45.121.197.60 中国香港 301 14.005s 0.002s 0.039s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 45.121.197.60 中国香港 301 13.871s 0.002s 0.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 45.121.197.60 中国香港 301 13.864s 0.002s 0.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 45.121.197.59 中国香港 301 13.86s 0.002s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 45.121.197.60 中国香港 301 13.845s 0.002s 0.251s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市电信 电信 山东 45.121.197.60 中国香港 301 13.836s 0.029s 0.259s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 45.121.197.60 中国香港 301 13.825s 0.002s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 45.121.197.59 中国香港 301 13.804s 0.017s 0.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 45.121.197.60 中国香港 301 13.792s 0.124s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 45.121.197.59 中国香港 301 13.785s 0.002s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔联通 联通 黑龙江 45.121.197.59 中国香港 301 13.684s 0.002s 0.247s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 45.121.197.60 中国香港 301 13.684s 0.006s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州电信 电信 新疆 45.121.197.60 中国香港 301 13.663s 0.002s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 45.121.197.60 中国香港 301 13.648s 0.002s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 45.121.197.60 中国香港 301 13.642s 0.002s 0.204s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 45.121.197.60 中国香港 301 13.625s 0.002s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 45.121.197.60 中国香港 301 13.611s 0.002s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 45.121.197.59 中国香港 301 13.521s 0.002s 0.029s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 45.121.197.60 中国香港 301 13.516s 0.018s 0.033s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 45.121.197.60 中国香港 301 13.489s 0.002s 0.032s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 45.121.197.59 中国香港 301 13.438s 0.001s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 45.121.197.60 中国香港 301 13.372s 0.002s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 45.121.197.60 中国香港 301 13.337s 0.003s 0.037s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州移动 移动 新疆 45.121.197.59 中国香港 301 13.336s 0.002s 0.276s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 45.121.197.60 中国香港 301 13.318s 0.002s 0.225s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 45.121.197.60 中国香港 301 13.29s 0.002s 0.192s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 45.121.197.60 中国香港 301 13.261s 0.003s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中移动 移动 陕西 45.121.197.59 中国香港 301 13.246s 0.002s 0.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 45.121.197.60 中国香港 301 13.199s 0.006s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 45.121.197.59 中国香港 301 13.196s 0.002s 0.192s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 45.121.197.59 中国香港 301 13.187s 0.002s 0.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 45.121.197.59 中国香港 301 13.18s 0.061s 0.329s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 45.121.197.60 中国香港 301 13.167s 0.001s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 45.121.197.60 中国香港 301 13.157s 0.012s 0.09s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 45.121.197.59 中国香港 301 13.026s 0.002s 0.252s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 45.121.197.59 中国香港 301 12.995s 0.002s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄联通 联通 云南 45.121.197.60 中国香港 301 12.838s 0.002s 0.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 45.121.197.60 中国香港 301 12.832s 0.002s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 45.121.197.59 中国香港 301 12.824s 0.002s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 45.121.197.59 中国香港 301 12.811s 0.002s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 45.121.197.59 中国香港 301 12.803s 0.013s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 45.121.197.59 中国香港 301 12.771s 0.065s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 45.121.197.59 中国香港 301 12.752s 0.002s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 45.121.197.60 中国香港 301 12.714s 0.002s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 45.121.197.59 中国香港 301 12.581s 0.007s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 45.121.197.59 中国香港 301 12.529s 0.003s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 45.121.197.60 中国香港 301 12.507s 0.02s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州电信 电信 安徽 45.121.197.59 中国香港 301 12.437s 0.003s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 45.121.197.60 中国香港 301 12.356s 0.002s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛移动 移动 河北 45.121.197.59 中国香港 301 12.351s 0.002s 0.218s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 45.121.197.60 中国香港 301 12.325s 0.002s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 45.121.197.59 中国香港 301 12.284s 0.021s 0.067s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 45.121.197.60 中国香港 301 12.236s 0.012s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 45.121.197.59 中国香港 301 12.202s 0.013s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 45.121.197.60 中国香港 301 12.194s 0.003s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 45.121.197.59 中国香港 301 12.076s 0.002s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 45.121.197.60 中国香港 301 12.076s 0.001s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 45.121.197.59 中国香港 301 12.062s 0.027s 0.068s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 45.121.197.60 中国香港 301 11.989s 0.002s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市联通 联通 河南 45.121.197.59 中国香港 301 11.896s 0.003s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 45.121.197.59 中国香港 301 11.886s 0.009s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 45.121.197.60 中国香港 301 11.865s 0.002s 0.04s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 45.121.197.60 中国香港 301 11.853s 0.001s 0.096s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 45.121.197.60 中国香港 301 11.772s 0.031s 0.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 45.121.197.59 中国香港 301 11.665s 0.002s 0.035s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾电信 电信 山西 45.121.197.59 中国香港 301 11.638s 0.002s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 45.121.197.60 中国香港 301 11.605s 0.001s 0.128s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 45.121.197.60 中国香港 301 11.512s 0.042s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京延庆联通 联通 北京 45.121.197.60 中国香港 301 11.512s 0.002s 0.082s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 45.121.197.59 中国香港 301 11.483s 0.002s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 45.121.197.60 中国香港 301 11.386s 0.001s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 45.121.197.60 中国香港 301 11.343s 0.002s 0.097s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 45.121.197.60 中国香港 301 11.342s 0.002s 0.252s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄移动 移动 山东 45.121.197.60 中国香港 301 11.32s 0.002s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 45.121.197.60 中国香港 301 11.258s 0.008s 0.029s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 45.121.197.59 中国香港 301 11.225s 0.002s 0.052s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州联通 联通 江西 45.121.197.59 中国香港 301 11.207s 0.03s 0.075s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市电信 电信 广西 45.121.197.60 中国香港 301 11.194s 0.002s 0.031s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆丰都县电信 电信 重庆 45.121.197.60 中国香港 301 10.967s 0.003s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 45.121.197.59 中国香港 301 10.946s 0.002s 0.028s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 45.121.197.59 中国香港 301 10.889s 0.004s 0.034s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南定安市电信 电信 海南 45.121.197.60 中国香港 301 10.86s 0.002s 0.024s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 45.121.197.59 中国香港 301 10.808s 0.002s 0.042s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.121.197.59 中国香港 301 10.783s 0.002s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 45.121.197.60 中国香港 301 10.771s 0.791s 0.83s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 45.121.197.60 中国香港 301 10.643s 0.001s 0.011s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 45.121.197.59 中国香港 301 10.46s 0.002s 0.259s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 45.121.197.60 中国香港 301 10.451s 0.002s 0.224s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 45.121.197.59 中国香港 301 10.118s 0.478s 0.709s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 45.121.197.60 中国香港 301 10.076s 0.14s 0.193s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 45.121.197.59 中国香港 301 10.002s 0.029s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 45.121.197.59 中国香港 301 10.002s 0.026s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 45.121.197.59 中国香港 301 10.002s 0.006s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 45.121.197.59 中国香港 301 10.001s 0.04s 0.077s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 45.121.197.59 中国香港 301 10.001s 0.087s 0.127s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 45.121.197.59 中国香港 301 10.001s 0.196s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 45.121.197.59 中国香港 301 10.001s 0.247s 0.286s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市联通 联通 西藏 45.121.197.59 中国香港 301 10.001s 0.241s 0.305s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 45.121.197.59 中国香港 301 10.001s 0.062s 0.19s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.111s 0.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.054s 0.09s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.055s 0.068s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.047s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.04s 0.103s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.563s 0.781s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 45.121.197.60 中国香港 301 10.001s 0.048s 0.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 45.121.197.59 中国香港 301 10s 0.027s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 45.121.197.59 中国香港 301 10s 0.075s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 45.121.197.60 中国香港 301 10s 0.17s 0.175s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 45.121.197.60 中国香港 301 10s 0.061s 0.217s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 45.121.197.60 中国香港 301 10s 0.034s 0.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 45.121.197.60 中国香港 301 10s 0.109s 0.157s 0s * 查看