x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-05 00:01:52

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
195个点 10 39 120个独立IP 97个独立节点 有非200状态 0.186s 0.109s 0.134s 0.031s 40.893KB 40.893KB 4.515MB/s  
河北石家庄市电信 电信 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津电信 电信 天津 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 5.112s 5.045s 5.062s 0.030900s 40.893KB 40.893KB 1.292MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 5.054s 5.001s 5.018s 0.017471s 40.893KB 40.893KB 2.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 2.287s 0.425s 1.629s 0.446762s 40.893KB 40.893KB 91.531KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 1.798s 1.748s 1.763s 0.016970s 40.893KB 40.893KB 2.353MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.989s 0.262s 0.264s 0.722147s 40.893KB 40.893KB 56.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.676s 0.653s 0.661s 0.006963s 40.893KB 40.893KB 5.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.638s 0.621s 0.626s 0.005981s 40.893KB 40.893KB 6.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.564s 0.037s 0.258s 0.275698s 40.893KB 40.893KB 148.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.446s 0.14s 0.187s 0.101699s 40.893KB 40.893KB 402.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.358s 0.239s 0.278s 0.040940s 40.893KB 40.893KB 998.842KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 210.61.181.20 中国台湾新北中華電信 200 0.32s 0.071s 0.289s 0.015760s 40.893KB 40.893KB 2.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市电信 电信 河北 49.221.137.99 中国广东东莞长城宽带 200 0.303s 0.121s 0.178s 0.065944s 40.893KB 40.893KB 620.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.296s 0.293s 0.294s 0.000267s 40.893KB 40.893KB 149.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 0.292s 0.064s 0.152s 0.075440s 40.893KB 40.893KB 542.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.29s 0.029s 0.094s 0.114180s 40.893KB 40.893KB 358.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.265s 0.126s 0.167s 0.059600s 40.893KB 40.893KB 686.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.255s 0.103s 0.154s 0.051222s 40.893KB 40.893KB 798.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.234s 0.119s 0.159s 0.039860s 40.893KB 40.893KB 1.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.229s 0.095s 0.13s 0.051981s 40.893KB 40.893KB 786.683KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市联通 联通 内蒙古 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.225s 0.062s 0.113s 0.058980s 40.893KB 40.893KB 693.33KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.218s 0.081s 0.124s 0.047795s 40.893KB 40.893KB 855.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.21s 0.165s 0.179s 0.015521s 40.893KB 40.893KB 2.573MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.26.7.254 马来西亚 200 0.21s 0.049s 0.099s 0.056803s 40.893KB 40.893KB 719.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 61.147.112.197 中国江苏扬州电信 200 0.208s 0.084s 0.124s 0.046090s 40.893KB 40.893KB 887.233KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.206s 0.063s 0.099s 0.067079s 40.893KB 40.893KB 609.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.206s 0.087s 0.124s 0.043920s 40.893KB 40.893KB 931.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 115.164.114.46 马来西亚 200 0.205s 0.095s 0.14s 0.025160s 40.893KB 40.893KB 1.587MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.2s 0.046s 0.088s 0.058393s 40.893KB 40.893KB 700.299KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.199s 0.077s 0.116s 0.041196s 40.893KB 40.893KB 992.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.197s 0.014s 0.087s 0.055861s 40.893KB 40.893KB 732.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.195s 0.048s 0.089s 0.063439s 40.893KB 40.893KB 644.597KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.192s 0.017s 0.032s 0.142041s 40.893KB 40.893KB 287.893KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.188s 0.007s 0.066s 0.061677s 40.893KB 40.893KB 663.012KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 45.116.209.13 中国吉林长春电信 200 0.166s 0.018s 0.031s 0.112141s 40.893KB 40.893KB 364.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.162s 0.074s 0.095s 0.042521s 40.893KB 40.893KB 961.703KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.157s 0.021s 0.056s 0.066284s 40.893KB 40.893KB 616.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.157s 0.019s 0.063s 0.049760s 40.893KB 40.893KB 821.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 111.206.176.78 中国北京联通 200 0.149s 0.036s 0.039s 0.016055s 40.893KB 40.893KB 2.487MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.147s 0.097s 0.112s 0.021280s 40.893KB 40.893KB 1.877MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.147s 0.024s 0.058s 0.049100s 40.893KB 40.893KB 832.843KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.146s 0.029s 0.057s 0.057584s 40.893KB 40.893KB 710.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州移动 移动 安徽 218.1.70.80 中国上海浦东电信 200 0.146s 0.045s 0.067s 0.053141s 40.893KB 40.893KB 769.511KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 111.206.176.78 中国北京联通 200 0.143s 0.004s 0.007s 0.019441s 40.893KB 40.893KB 2.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.143s 0.041s 0.068s 0.041080s 40.893KB 40.893KB 995.438KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.142s 0.061s 0.081s 0.039613s 40.893KB 40.893KB 1.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.141s 0.137s 0.138s 0.001166s 40.893KB 40.893KB 34.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.14s 0.055s 0.081s 0.032239s 40.893KB 40.893KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.138s 0.084s 0.096s 0.021700s 40.893KB 40.893KB 1.84MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.138s 0.05s 0.071s 0.034682s 40.893KB 40.893KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 113.194.59.229 中国江西宜春联通 200 0.136s 0.012s 0.052s 0.044141s 40.893KB 40.893KB 926.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.136s 0.112s 0.118s 0.008406s 40.893KB 40.893KB 4.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 106.8.46.49 中国河北秦皇岛电信 200 0.134s 0.053s 0.079s 0.028342s 40.893KB 40.893KB 1.409MB/s