x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.eastday.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-04 12:01:17

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
198个点 9 40 114个独立IP 83个独立节点 有非200状态 0.334s 0.127s 0.163s 0.038s 文件不一致 文件不一致 7.952MB/s  
西藏移动 移动 西藏 223.111.199.59 中国江苏连云港移动 200 8.012s 5.153s 7.68s 0.223241s 70.574KB 70.574KB 316.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 59.108.138.81 中国北京方正宽带 200 5.27s 0.86s 0.863s 0.025145s 16.521KB 16.521KB 657.01KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 4.692s 4.685s 4.687s 0.001670s 16.521KB 16.521KB 9.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 0.044s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.184.77 美国 200 2.567s 0.619s 0.881s 0.737210s 16.521KB 16.521KB 22.41KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 1.337s 0.028s 0.045s 0.017387s 16.521KB 16.521KB 950.164KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮联通 联通 广东 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 1.309s 0.03s 0.057s 0.031060s 16.521KB 16.521KB 531.89KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 1.238s 0.295s 0.747s 0.091658s 16.521KB 16.521KB 180.241KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 1.119s 0.818s 0.912s 0.149631s 70.574KB 70.574KB 471.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 1.089s 0.271s 0.549s 0.284721s 16.521KB 16.521KB 58.023KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 1.072s 0.444s 0.488s 0.003267s 16.521KB 16.521KB 4.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 122.188.0.18 中国湖北黄冈联通 200 1.06s 0.084s 0.121s 0.050980s 16.521KB 16.521KB 324.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 1.03s 0.004s 0.052s 0.045241s 16.521KB 16.521KB 365.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州联通 联通 江苏 2408:80f1:90:200 IP Address illegal 200 0.985s 0.024s 0.042s 0.014232s 16.521KB 16.521KB 1.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.926s 0.033s 0.049s 0.054560s 16.521KB 16.521KB 302.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.911s 0.451s 0.575s 0.151400s 16.521KB 16.521KB 109.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 2408:8752:300:6: IP Address illegal 200 0.894s 0.081s 0.107s 0.015194s 16.521KB 16.521KB 1.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 222.163.80.15 中国吉林四平联通 200 0.891s 0.035s 0.048s 0.015820s 16.521KB 16.521KB 1.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 113.194.59.229 中国江西宜春联通 200 0.885s 0.039s 0.075s 0.013419s 16.521KB 16.521KB 1.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.881s 0.094s 0.1s 0.015876s 16.521KB 16.521KB 1.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.163.158 美国马萨诸塞波士顿 200 0.698s 0.424s 0.44s 0.016262s 16.521KB 16.521KB 1015.896KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州移动 移动 河南 111.7.109.98 中国河南郑州移动 200 0.674s 0.095s 0.16s 0.138756s 70.574KB 70.574KB 508.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 14.21.76.71 中国广东珠海电信 200 0.563s 0.54s 0.549s 0.001847s 16.521KB 16.521KB 8.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 2409:8c54:2000:6 IP Address illegal 200 0.471s 0.136s 0.191s 0.112216s 70.574KB 70.574KB 628.914KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.463s 0.045s 0.047s 0.002820s 16.521KB 16.521KB 5.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.456s 0.065s 0.107s 0.299717s 16.521KB 16.521KB 55.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.454s 0.034s 0.039s 0.001340s 16.521KB 16.521KB 12.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 106.60.70.100 中国云南昆明电信 200 0.419s 0.338s 0.365s 0.025833s 16.521KB 16.521KB 639.512KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.416s 0.035s 0.049s 0.289321s 70.574KB 70.574KB 243.931KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.411s 0.124s 0.187s 0.167360s 70.574KB 70.574KB 421.691KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.4s 0.303s 0.336s 0.031873s 16.521KB 16.521KB 518.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.398s 0.108s 0.147s 0.152163s 16.521KB 16.521KB 108.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.391s 0.051s 0.079s 0.148049s 16.521KB 16.521KB 111.588KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 125.73.209.67 中国广西南宁电信 200 0.382s 0.085s 0.135s 0.060840s 16.521KB 16.521KB 271.54KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州移动 移动 新疆 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.372s 0.035s 0.118s 0.171241s 70.574KB 70.574KB 412.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.361s 0.354s 0.356s 0.000076s 16.521KB 16.521KB 212.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.328s 0.232s 0.243s 0.017100s 16.521KB 16.521KB 966.112KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 2408:876c:0:140: IP Address illegal 200 0.328s 0.29s 0.307s 0.008567s 16.521KB 16.521KB 1.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.318s 0.023s 0.096s 0.148760s 70.574KB 70.574KB 474.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.306s 0.219s 0.225s 0.028765s 70.574KB 70.574KB 2.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.169.208 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.303s 0.005s 0.006s 0.022855s 16.521KB 16.521KB 722.84KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 221.182.23.72 中国四川成都移动 200 0.3s 0.107s 0.16s 0.074844s 70.574KB 70.574KB 942.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾未知台湾 台湾 台湾 210.61.181.22 中国台湾新北中華電信 200 0.282s 0.112s 0.12s 0.021881s 16.521KB 16.521KB 755.016KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.275s 0.145s 0.177s 0.066131s 70.574KB 70.574KB 1.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.193.149 中国香港 200 0.273s 0.026s 0.028s 0.000097s 16.521KB 16.521KB 166.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.161.122.18 中国天津联通 200 0.272s 0.171s 0.181s 0.006105s 16.521KB 16.521KB 2.643MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.272s 0.076s 0.106s 0.062120s 70.574KB 70.574KB 1.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.269s 0.137s 0.196s 0.011080s 16.521KB 16.521KB 1.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.265s 0.087s 0.098s 0.010180s 16.521KB 16.521KB 1.585MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 112.16.227.18 中国浙江温州移动 200 0.265s 0.032s 0.039s 0.011685s 70.574KB 70.574KB 5.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.26s 0.063s 0.082s 0.020180s 16.521KB 16.521KB 818.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.259s 0.048s 0.068s 0.165909s 70.574KB 70.574KB 425.379KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.256s 0.091s 0.106s 0.026981s 16.521KB 16.521KB 612.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.254s 0.139s 0.149s 0.013980s 16.521KB 16.521KB 1.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.254s 0.042s 0.095s 0.106788s 70.574KB 70.574KB 660.882KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.252s 0.045s 0.081s 0.090737s 70.574KB 70.574KB 777.789KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.249s 0.118s 0.133s 0.003336s 16.521KB 16.521KB 4.836MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.246s 0.027s 0.098s 0.081501s 70.574KB 70.574KB 865.931KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 113.194.59.120 中国江西宜春联通 200 0.241s 0.138s 0.159s 0.021086s 16.521KB 16.521KB 783.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州电信 电信 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.237s 0.031s 0.044s 0.076400s 70.574KB 70.574KB 923.746KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.235s 0.078s 0.087s 0.008964s 16.521KB 16.521KB 1.8MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市移动 移动 吉林 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.229s 0.051s 0.091s 0.080900s 70.574KB 70.574KB 872.364KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 106.41.202.42 中国吉林长春电信 200 0.225s 0.221s 0.223s 0.000201s 16.521KB 16.521KB 80.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 14.21.76.71 中国广东珠海电信 200 0.225s 0.08s 0.127s 0.050781s 16.521KB 16.521KB 325.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.218s 0.007s 0.061s 0.065959s 70.574KB 70.574KB 1.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.181.20 中国台湾新北中華電信 200 0.217s 0.042s 0.053s 0.011051s 16.521KB 16.521KB 1.46MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.216s 0.013s 0.043s 0.091400s 70.574KB 70.574KB 772.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 223.111.199.59 中国江苏连云港移动 200 0.215s 0.109s 0.143s 0.035868s 70.574KB 70.574KB 1.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 221.230.142.27 中国江苏泰州电信 200 0.214s 0.127s 0.166s 0.006132s 16.521KB 16.521KB 2.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.93 中国河北石家庄移动 200 0.212s 0.104s 0.117s 0.017539s 16.521KB 16.521KB 941.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.211s 0.117s 0.149s 0.030620s 16.521KB 16.521KB 539.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.21s 0.145s 0.166s 0.022032s 70.574KB 70.574KB 3.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.208s 0.039s 0.064s 0.080741s 70.574KB 70.574KB 874.082KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.203s 0.078s 0.108s 0.060940s 70.574KB 70.574KB 1.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西移动 移动 湖南 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.201s 0.037s 0.077s 0.084158s 70.574KB 70.574KB 838.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 2409:8c34:4400:7 IP Address illegal 200 0.196s 0.028s 0.057s 0.070792s 70.574KB 70.574KB 996.924KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 118.123.235.208 中国四川成都电信 200 0.195s 0.143s 0.148s 0.002711s 16.521KB 16.521KB 5.951MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.195s 0.068s 0.09s 0.042421s 70.574KB 70.574KB 1.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 59.108.129.61 中国北京方正宽带/电信/联通 200 0.194s 0.069s 0.076s 0.008473s 16.521KB 16.521KB 1.904MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.192s 0.042s 0.062s 0.056840s 70.574KB 70.574KB 1.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.19s 0.02s 0.061s 0.088694s 70.574KB 70.574KB 795.705KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.19s 0.146s 0.164s 0.007240s 16.521KB 16.521KB 2.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.187s 0.024s 0.056s 0.018420s 16.521KB 16.521KB 896.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市联通 联通 湖南 113.219.132.25 中国湖南衡阳电信 200 0.185s 0.037s 0.053s 0.053460s 16.521KB 16.521KB 309.026KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 123.150.105.171 中国天津电信 200 0.183s 0.107s 0.118s 0.009443s 16.521KB 16.521KB 1.708MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 116.199.127.50 中国广东广州联通 200 0.181s 0.055s 0.065s 0.026839s 16.521KB 16.521KB 615.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 2409:8c20:6ed1:1 IP Address illegal 200 0.177s 0.041s 0.07s 0.031960s 70.574KB 70.574KB 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 2409:8c50:5e00:: IP Address illegal 200 0.177s 0.054s 0.084s 0.062034s 70.574KB 70.574KB 1.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 2409:8c6a:b011:2 IP Address illegal 200 0.174s 0.037s 0.046s 0.079642s 70.574KB 70.574KB 886.143KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 14.21.76.71 中国广东珠海电信 200 0.172s 0.088s 0.114s 0.035420s 16.521KB 16.521KB 466.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.171s 0.05s 0.074s 0.013560s 16.521KB 16.521KB 1.19MB/s 查看 GET    PING