x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-05-03 11:16:04

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
97个点 9 40 82个独立IP 74个独立节点 200 0.134s 0.062s 0.082s 0.028s 41.011KB 41.011KB 6.735MB/s  
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.957s 0.935s 0.941s 0.007742s 41.011KB 41.011KB 5.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 117.169.113.110 中国江西南昌移动 200 0.831s 0.647s 0.653s 0.090974s 41.011KB 41.011KB 450.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.10.29.168 中国重庆移动 200 0.576s 0.212s 0.296s 0.172719s 41.011KB 41.011KB 237.442KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.399s 0.036s 0.087s 0.245879s 41.011KB 41.011KB 166.792KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.381s 0.231s 0.253s 0.019920s 41.011KB 41.011KB 2.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.381s 0.159s 0.222s 0.097756s 41.011KB 41.011KB 419.521KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾未知台湾 台湾 台湾 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.336s 0.139s 0.203s 0.067662s 41.011KB 41.011KB 606.112KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.329s 0.125s 0.19s 0.081639s 41.011KB 41.011KB 502.343KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.308s 0.19s 0.229s 0.040633s 41.011KB 41.011KB 1009.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 120.226.55.88 中国湖南长沙移动 200 0.283s 0.04s 0.132s 0.088740s 41.011KB 41.011KB 462.145KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.264s 0.079s 0.121s 0.100995s 41.011KB 41.011KB 406.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.251s 0.122s 0.162s 0.045379s 41.011KB 41.011KB 903.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 112.47.27.202 中国福建泉州移动 200 0.237s 0.055s 0.141s 0.064820s 41.011KB 41.011KB 632.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 106.41.202.42 中国吉林长春电信 200 0.23s 0.221s 0.223s 0.003762s 41.011KB 41.011KB 10.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 163.171.138.116 英国 200 0.201s 0.082s 0.118s 0.058740s 41.011KB 41.011KB 698.174KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.198s 0.157s 0.175s 0.003938s 41.011KB 41.011KB 10.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.197s 0.074s 0.111s 0.046674s 41.011KB 41.011KB 878.664KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.192s 0.054s 0.096s 0.053580s 41.011KB 41.011KB 765.411KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.185s 0.181s 0.182s 0.001161s 41.011KB 41.011KB 34.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市移动 移动 吉林 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.172s 0.044s 0.084s 0.045840s 41.011KB 41.011KB 894.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.168s 0.102s 0.124s 0.023100s 41.011KB 41.011KB 1.734MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.16s 0.018s 0.063s 0.050481s 41.011KB 41.011KB 812.4KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.157s 0.028s 0.041s 0.018139s 41.011KB 41.011KB 2.208MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.156s 0.048s 0.071s 0.050740s 41.011KB 41.011KB 808.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.155s 0.145s 0.148s 0.001595s 41.011KB 41.011KB 25.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.149s 0.048s 0.072s 0.052660s 41.011KB 41.011KB 778.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.142s 0.023s 0.052s 0.046940s 41.011KB 41.011KB 873.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.142s 0.056s 0.082s 0.032457s 41.011KB 41.011KB 1.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.137s 0.04s 0.054s 0.035801s 41.011KB 41.011KB 1.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.136s 0.029s 0.065s 0.035180s 41.011KB 41.011KB 1.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.136s 0.05s 0.075s 0.034749s 41.011KB 41.011KB 1.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 218.86.241.95 中国贵州黔西南电信 200 0.134s 0.016s 0.062s 0.002560s 41.011KB 41.011KB 15.644MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.119s 0.029s 0.062s 0.033420s 41.011KB 41.011KB 1.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 218.75.154.19 中国湖南常德电信 200 0.119s 0.027s 0.053s 0.043040s 41.011KB 41.011KB 952.852KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.117s 0.017s 0.048s 0.035500s 41.011KB 41.011KB 1.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.117s 0.056s 0.075s 0.020757s 41.011KB 41.011KB 1.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.117s 0.06s 0.085s 0.005257s 41.011KB 41.011KB 7.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.112s 0.051s 0.071s 0.019815s 41.011KB 41.011KB 2.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.103s 0.068s 0.078s 0.013213s 41.011KB 41.011KB 3.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.101s 0.038s 0.058s 0.021201s 41.011KB 41.011KB 1.889MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.096s 0.004s 0.034s 0.032260s 41.011KB 41.011KB 1.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 61.176.215.232 中国辽宁大连联通 200 0.091s 0.022s 0.039s 0.033320s 41.011KB 41.011KB 1.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.09s 0.021s 0.034s 0.041972s 41.011KB 41.011KB 977.098KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.09s 0.071s 0.076s 0.007489s 41.011KB 41.011KB 5.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.09s 0.047s 0.06s 0.014374s 41.011KB 41.011KB 2.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 0.089s 0.042s 0.053s 0.019000s 41.011KB 41.011KB 2.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 118.123.235.208 中国四川成都电信 200 0.088s 0.072s 0.077s 0.005183s 41.011KB 41.011KB 7.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 111.29.28.73 中国海南海口移动 200 0.087s 0.031s 0.042s 0.028060s 41.011KB 41.011KB 1.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西萍乡市联通 联通 江西 113.194.59.229 中国江西宜春联通 200 0.087s 0.052s 0.063s 0.012920s 41.011KB 41.011KB 3.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.087s 0.047s 0.065s 0.003385s 41.011KB 41.011KB 11.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.087s 0.008s 0.032s 0.025531s 41.011KB 41.011KB 1.569MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 112.28.235.150 中国安徽合肥移动 200 0.086s 0.034s 0.044s 0.026420s 41.011KB 41.011KB 1.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.93 中国河北石家庄移动 200 0.084s 0.02s 0.031s 0.036380s 41.011KB 41.011KB 1.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 122.225.28.29 中国浙江嘉兴电信 200 0.083s 0.034s 0.049s 0.014689s 41.011KB 41.011KB 2.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.082s 0.009s 0.032s 0.023860s 41.011KB 41.011KB 1.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 116.163.42.66 中国湖南长沙联通 200 0.081s 0.053s 0.065s 0.002594s 41.011KB 41.011KB 15.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 117.156.18.146 中国甘肃兰州移动 200 0.077s 0.03s 0.045s 0.016980s 41.011KB 41.011KB 2.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 119.6.234.139 中国四川绵阳联通 200 0.075s 0.029s 0.043s 0.014600s 41.011KB 41.011KB 2.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.12.41.16 中国天津联通 200 0.07s 0.027s 0.033s 0.029400s 41.011KB 41.011KB 1.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市移动 移动 湖南 120.226.49.49 中国湖南长沙移动 200 0.067s 0.026s 0.038s 0.013630s 41.011KB 41.011KB 2.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.064s 0.015s 0.029s 0.019860s 41.011KB 41.011KB 2.017MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.063s 0.016s 0.03s 0.017260s 41.011KB 41.011KB 2.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 36.99.198.98 中国河南信阳电信 200 0.063s 0.041s 0.048s 0.007111s 41.011KB 41.011KB 5.632MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 0.062s 0.031s 0.036s 0.008509s 41.011KB 41.011KB 4.707MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.062s 0.01s 0.027s 0.017453s 41.011KB 41.011KB 2.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.10.29.168 中国重庆移动 200 0.061s 0.03s 0.038s 0.014934s 41.011KB 41.011KB 2.682MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.168.15 日本东京 200 0.061s 0.007s 0.025s 0.018971s 41.011KB 41.011KB 2.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 111.40.58.50 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.059s 0.023s 0.034s 0.013885s 41.011KB 41.011KB 2.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.058s 0.034s 0.043s 0.007442s 41.011KB 41.011KB 5.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.10.29.168 中国重庆移动 200 0.057s 0.02s 0.032s 0.013532s 41.011KB 41.011KB 2.96MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 125.77.130.22 中国福建泉州电信 200 0.057s 0.04s 0.046s 0.005334s 41.011KB 41.011KB 7.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.193.128 中国香港 200 0.057s 0.04s 0.045s 0.005327s 41.011KB 41.011KB 7.518MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安移动 移动 四川 122.72.101.184 中国四川成都铁通 200 0.056s 0.012s 0.024s 0.018281s 41.011KB 41.011KB 2.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 0.055s 0.01s 0.024s 0.016312s 41.011KB 41.011KB 2.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 203.189.242.188 中国贵州贵阳联通 200 0.055s 0.011s 0.024s 0.016020s 41.011KB 41.011KB 2.5MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州楚雄市移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 0.053s 0.016s 0.025s 0.014920s 41.011KB 41.011KB 2.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.052s 0.009s 0.015s 0.000164s 41.011KB 41.011KB 244.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.156.194 美国加利福尼亚圣何塞 200 0.051s 0.005s 0.02s 0.015207s 41.011KB 41.011KB 2.634MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 122.225.28.29 中国浙江嘉兴电信 200 0.05s 0.03s 0.036s 0.005998s 41.011KB 41.011KB 6.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 0.048s 0.03s 0.035s 0.006360s 41.011KB 41.011KB 6.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.047s 0.009s 0.021s 0.013300s 41.011KB 41.011KB 3.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津电信 电信 天津 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.045s 0.019s 0.025s 0.012464s 41.011KB 41.011KB 3.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.044s 0.025s 0.031s 0.006138s 41.011KB 41.011KB 6.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.042s 0.019s 0.026s 0.007720s 41.011KB 41.011KB 5.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.042s 0.014s 0.021s 0.011000s 41.011KB 41.011KB 3.641MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.04s 0.021s 0.027s 0.005901s 41.011KB 41.011KB 6.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 202.168.172.169 中国广东东莞广电网 200 0.039s 0.012s 0.02s 0.010586s 41.011KB 41.011KB 3.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 113.215.224.70 中国浙江杭州华数 200 0.038s 0.024s 0.027s 0.006160s 41.011KB 41.011KB 6.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 111.206.176.78 中国北京联通 200 0.031s 0.004s 0.007s 0.020213s 41.011KB 41.011KB 1.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.172.168 中国广东东莞广电网 200 0.031s 0.011s 0.017s 0.007560s 41.011KB 41.011KB 5.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.027s 0.02s 0.021s 0.002757s 41.011KB 41.011KB 14.526MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.44.151.73 中国上海铁通 200 0.026s 0.009s 0.013s 0.007116s 41.011KB 41.011KB 5.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 211.93.241.55 中国北京联通 200 0.025s 0.007s 0.012s 0.004300s 41.011KB 41.011KB 9.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 0.021s 0.001s 0.006s 0.008782s 41.011KB 41.011KB 4.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 61.172.238.25 中国上海青浦电信 200 0.021s 0.008s 0.012s 0.004389s 41.011KB 41.011KB 9.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.017s 0.004s 0.007s 0.005160s 41.011KB 41.011KB 7.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.007s 0.003s 0.003s 0.001667s 41.011KB 41.011KB 24.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig