x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:1001ka.cn    

时间 速度

检测时间:2021-04-22 23:59:10

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
182个点 9 39 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 1.026s 0.157s 0.225s 0.001s 文件不一致 文件不一致 33.738MB/s  
菲律宾国外 国外 菲律宾 * 连接失败 * 0.281s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 * 连接失败 * 0.09s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 * 连接失败 * 0.127s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 * 连接失败 * 1.626s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津电信 电信 天津 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 6.549s 5.015s 5.082s 0.000582s 7.001KB 7.001KB 11.747MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 5.551s 4.094s 4.15s 0.000597s 7.001KB 7.001KB 11.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 5.141s 4.886s 4.928s 0.000640s 7.002KB 7.002KB 10.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 4.662s 1.728s 1.81s 0.004654s 7.001KB 7.001KB 1.469MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 4.515s 1.208s 4.244s 0.000640s 7.002KB 7.002KB 10.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.959s 1.04s 1.325s 0.000612s 7.002KB 7.002KB 11.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.77s 0.121s 0.311s 0.000700s 7.001KB 7.001KB 9.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.499s 2.278s 2.295s 0.000652s 7KB 7KB 10.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 * 连接失败 * 0.29s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市移动 移动 山西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.393s 0.037s 0.087s 0.000680s 7.003KB 7.003KB 10.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.3s 0.168s 0.197s 0.000590s 7.002KB 7.002KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.251s 0.053s 0.087s 0.000580s 7.002KB 7.002KB 11.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.212s 0.032s 0.089s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 * 连接失败 * 0.003s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.15s 0.081s 0.128s 0.000600s 7.002KB 7.002KB 11.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.089s 0.068s 0.11s 0.000580s 7KB 7KB 11.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁盘锦市联通 联通 辽宁 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.087s 0.04s 0.082s 0.000600s 7KB 7KB 11.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.081s 0.004s 0.05s 0.000600s 7.001KB 7.001KB 11.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.071s 0.056s 0.077s 0.000612s 7.003KB 7.003KB 11.175MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.061s 0.013s 0.042s 0.000443s 7.001KB 7.001KB 15.433MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.061s 0.026s 0.071s 0.000600s 7.001KB 7.001KB 11.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄石移动 移动 湖北 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.051s 0.021s 0.043s 0.000612s 6.999KB 6.999KB 11.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.047s 0.038s 0.065s 0.000660s 7.001KB 7.001KB 10.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.033s 0.2s 0.297s 0.000780s 7.002KB 7.002KB 8.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 2.014s 0.064s 0.101s 0.000580s 7.001KB 7.001KB 11.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.907s 0.024s 0.036s 0.000076s 7.002KB 7.002KB 89.972MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市联通 联通 安徽 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.853s 0.016s 0.043s 0.000640s 7.001KB 7.001KB 10.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.563s 0.03s 0.069s 0.000600s 7KB 7KB 11.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.371s 0.007s 1.073s 0.000640s 7.001KB 7.001KB 10.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.317s 0.041s 0.085s 0.000600s 7.001KB 7.001KB 11.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市移动 移动 广东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.287s 0.023s 0.064s 0.000640s 7.001KB 7.001KB 10.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.287s 0.034s 0.071s 0.000620s 7.001KB 7.001KB 11.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.25s 0.078s 0.126s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.181s 0.199s 0.309s 0.000580s 7KB 7KB 11.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市电信 电信 安徽 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.171s 0.03s 0.055s 0.000600s 7.003KB 7.003KB 11.398MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.158s 1.003s 1.02s 0.000121s 7.003KB 7.003KB 56.519MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.156s 0.033s 0.152s 0.000740s 7.003KB 7.003KB 9.242MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.153s 0.123s 0.234s 0.000620s 7.001KB 7.001KB 11.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.142s 0.045s 0.109s 0.000560s 7.001KB 7.001KB 12.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.139s 0.14s 0.204s 0.000465s 7.001KB 7.001KB 14.703MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.138s 0.134s 0.227s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.131s 0.105s 0.201s 0.000600s 7.001KB 7.001KB 11.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.129s 0.108s 0.228s 0.000660s 7.001KB 7.001KB 10.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.103s 0.122s 0.168s 0.005076s 7.002KB 7.002KB 1.347MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.102s 0.002s 0.052s 0.000700s 7.003KB 7.003KB 9.77MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.102s 0.095s 0.164s 0.000640s 7.002KB 7.002KB 10.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市电信 电信 河北 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.092s 0.112s 0.172s 0.000587s 7.003KB 7.003KB 11.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州移动 移动 新疆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.083s 0.002s 0.103s 0.000600s 7.002KB 7.002KB 11.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.069s 0.127s 0.209s 0.000680s 7KB 7KB 10.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.067s 0.029s 0.129s 0.000660s 7.003KB 7.003KB 10.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.042s 0.002s 0.059s 0.000570s 7.001KB 7.001KB 11.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.04s 0.009s 0.06s 0.000687s 7KB 7KB 9.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.027s 0.002s 0.019s 0.000652s 7KB 7KB 10.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春移动 移动 黑龙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.014s 0.117s 0.169s 0.000820s 7.002KB 7.002KB 8.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市移动 移动 甘肃 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 1.005s 0.099s 0.157s 0.000580s 7KB 7KB 11.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.999s 0.133s 0.199s 0.000044s 7.003KB 7.003KB 155.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.972s 0.081s 0.139s 0.000600s 7.001KB 7.001KB 11.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.969s 0.001s 0.067s 0.000660s 7KB 7KB 10.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.965s 0.014s 0.07s 0.000615s 7.003KB 7.003KB 11.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.961s 0.013s 0.058s 0.000580s 7.001KB 7.001KB 11.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.953s 0.01s 0.056s 0.000686s 7.002KB 7.002KB 9.968MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.947s 0.001s 0.066s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.946s 0.08s 0.136s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.943s 0.085s 0.134s 0.000660s 7.002KB 7.002KB 10.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.935s 0.055s 0.116s 0.000620s 7.003KB 7.003KB 11.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.928s 0.015s 0.055s 0.000610s 6.999KB 6.999KB 11.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.915s 0.096s 0.142s 0.000640s 7.001KB 7.001KB 10.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.907s 0.008s 0.053s 0.000651s 7.002KB 7.002KB 10.504MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.907s 0.021s 0.061s 0.000673s 7.002KB 7.002KB 10.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.896s 0.002s 0.064s 0.000452s 7KB 7KB 15.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.891s 0.035s 0.1s 0.000640s 7.003KB 7.003KB 10.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.891s 0.017s 0.049s 0.000677s 7KB 7KB 10.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.889s 0.04s 0.083s 0.000860s 7.003KB 7.003KB 7.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.883s 0.018s 0.063s 0.000620s 7KB 7KB 11.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.879s 0.017s 0.076s 0.000620s 7.003KB 7.003KB 11.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.878s 0.057s 0.103s 0.000580s 7.001KB 7.001KB 11.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.87s 0.01s 0.05s 0.000595s 7KB 7KB 11.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.866s 0.037s 0.089s 0.000620s 7.001KB 7.001KB 11.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.854s 0.002s 0.029s 0.000591s 7KB 7KB 11.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.854s 0.041s 0.074s 0.000680s 7.002KB 7.002KB 10.056MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.854s 0.023s 0.06s 0.000635s 7.001KB 7.001KB 10.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.851s 0.033s 0.087s 0.000780s 7.002KB 7.002KB 8.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.848s 0.002s 0.055s 0.001500s 7.003KB 7.003KB 4.559MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.839s 0.002s 0.061s 0.000700s 7.001KB 7.001KB 9.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.839s 0.043s 0.102s 0.000720s 7.001KB 7.001KB 9.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.83s 0.015s 0.065s 0.000620s 7.001KB 7.001KB 11.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆黔江电信 电信 重庆 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.83s 0.014s 0.055s 0.000660s 7.001KB 7.001KB 10.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.824s 0.012s 0.05s 0.000560s 7.001KB 7.001KB 12.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.82s 0.024s 0.076s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港联通 联通 广西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.818s 0.013s 0.058s 0.000640s 7.003KB 7.003KB 10.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.794s 0.015s 0.071s 0.000620s 7.002KB 7.002KB 11.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.784s 0.022s 0.058s 0.000604s 7KB 7KB 11.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.781s 0.067s 0.086s 0.000643s 7KB 7KB 10.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.766s 0.041s 0.091s 0.000040s 7KB 7KB 170.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南移动 移动 陕西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.761s 0.025s 0.07s 0.000700s 7.001KB 7.001KB 9.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.76s 0.053s 0.086s 0.000111s 7.002KB 7.002KB 61.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.754s 0.02s 0.072s 0.000620s 7KB 7KB 11.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.736s 0.026s 0.06s 0.000600s 7.002KB 7.002KB 11.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.735s 0.019s 0.064s 0.000580s 7.003KB 7.003KB 11.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.727s 0.006s 0.04s 0.000593s 7.002KB 7.002KB 11.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.725s 0.021s 0.067s 0.000720s 7.003KB 7.003KB 9.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 103.88.34.220 中国浙江宁波电信&联通&移动 200 0.723s 0.03s 0.075s 0.000760s 7KB 7KB 8.995MB/s