x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-04-16 10:02:24

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 10 40 127个独立IP 101个独立节点 有非200状态 0.135s 0.06s 0.077s 0.035s 40.833KB 40.833KB 3.645MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 * 连接失败 * 0.107s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 * 连接失败 * 0.006s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 125.73.209.67 中国广西南宁电信 200 2.406s 2.355s 2.375s 0.002826s 40.833KB 40.833KB 14.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 121.18.212.254 中国河北保定联通 200 1.502s 0.034s 0.045s 1.400143s 40.833KB 40.833KB 29.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 1.044s 0.94s 0.965s 0.042437s 40.833KB 40.833KB 962.203KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.742s 0.223s 0.373s 0.189202s 40.833KB 40.833KB 215.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.92 中国河北石家庄移动 200 0.619s 0.237s 0.283s 0.088959s 40.833KB 40.833KB 459.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.546s 0.034s 0.06s 0.098280s 40.833KB 40.833KB 415.476KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.385s 0.082s 0.129s 0.206152s 40.833KB 40.833KB 198.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.355s 0.15s 0.168s 0.159121s 40.833KB 40.833KB 256.616KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠电信 电信 宁夏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.339s 0.123s 0.152s 0.133340s 40.833KB 40.833KB 306.232KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.333s 0.115s 0.178s 0.072700s 40.833KB 40.833KB 561.664KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.308s 0.078s 0.127s 0.078960s 40.833KB 40.833KB 517.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州移动 移动 安徽 112.30.236.25 中国安徽合肥移动 200 0.294s 0.031s 0.044s 0.232521s 40.833KB 40.833KB 175.61KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.284s 0.094s 0.134s 0.110600s 40.833KB 40.833KB 369.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市电信 电信 山东 124.14.2.6 中国上海长城宽带 200 0.267s 0.179s 0.207s 0.031148s 40.833KB 40.833KB 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.23s 0.199s 0.201s 0.024502s 40.833KB 40.833KB 1.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.229s 0.055s 0.108s 0.068139s 40.833KB 40.833KB 599.26KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.219s 0.079s 0.117s 0.042860s 40.833KB 40.833KB 952.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.204s 0.083s 0.123s 0.040964s 40.833KB 40.833KB 996.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 120.211.143.75 中国河北石家庄移动 200 0.202s 0.152s 0.16s 0.031300s 40.833KB 40.833KB 1.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.202s 0.078s 0.116s 0.042608s 40.833KB 40.833KB 958.341KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.201s 0.073s 0.113s 0.044839s 40.833KB 40.833KB 910.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.199s 0.071s 0.111s 0.046460s 40.833KB 40.833KB 878.885KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 218.75.154.19 中国湖南常德电信 200 0.193s 0.102s 0.115s 0.060160s 40.833KB 40.833KB 678.74KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.191s 0.115s 0.132s 0.023780s 40.833KB 40.833KB 1.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.19s 0.008s 0.058s 0.054234s 40.833KB 40.833KB 752.904KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.188s 0.046s 0.066s 0.089320s 40.833KB 40.833KB 457.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 112.28.237.61 中国安徽合肥移动 200 0.182s 0.041s 0.058s 0.100060s 40.833KB 40.833KB 408.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.18s 0.063s 0.097s 0.045900s 40.833KB 40.833KB 889.608KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.177s 0.089s 0.108s 0.049121s 40.833KB 40.833KB 831.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.176s 0.139s 0.15s 0.012957s 40.833KB 40.833KB 3.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.176s 0.111s 0.118s 0.029140s 40.833KB 40.833KB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.174s 0.059s 0.085s 0.049280s 40.833KB 40.833KB 828.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 113.142.25.185 中国陕西西安电信 200 0.163s 0.034s 0.063s 0.078599s 40.833KB 40.833KB 519.511KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.162s 0.038s 0.079s 0.042378s 40.833KB 40.833KB 963.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.162s 0.068s 0.096s 0.031020s 40.833KB 40.833KB 1.285MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.158s 0.142s 0.146s 0.005856s 40.833KB 40.833KB 6.809MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 113.62.126.135 中国西藏拉萨电信 200 0.155s 0.064s 0.092s 0.034920s 40.833KB 40.833KB 1.142MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.149s 0.125s 0.131s 0.008644s 40.833KB 40.833KB 4.613MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 111.7.109.98 中国河南郑州移动 200 0.148s 0.064s 0.083s 0.046561s 40.833KB 40.833KB 876.979KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.156.194 美国加利福尼亚圣何塞 200 0.148s 0.005s 0.052s 0.048842s 40.833KB 40.833KB 836.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.145s 0.082s 0.098s 0.026948s 40.833KB 40.833KB 1.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.14s 0.058s 0.085s 0.028042s 40.833KB 40.833KB 1.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.137s 0.053s 0.075s 0.036361s 40.833KB 40.833KB 1.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 183.66.110.25 中国重庆电信 200 0.136s 0.115s 0.121s 0.007672s 40.833KB 40.833KB 5.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.26.7.254 马来西亚 200 0.136s 0s 0.044s 0.046956s 40.833KB 40.833KB 869.601KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 123.150.105.171 中国天津电信 200 0.134s 0.103s 0.112s 0.014211s 40.833KB 40.833KB 2.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.133s 0.053s 0.078s 0.029957s 40.833KB 40.833KB 1.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.132s 0.073s 0.092s 0.019560s 40.833KB 40.833KB 2.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.131s 0.058s 0.081s 0.024545s 40.833KB 40.833KB 1.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.128s 0.09s 0.091s 0.032651s 40.833KB 40.833KB 1.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.124s 0.027s 0.039s 0.056760s 40.833KB 40.833KB 719.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.124s 0.027s 0.057s 0.034095s 40.833KB 40.833KB 1.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.123s 0.046s 0.07s 0.027239s 40.833KB 40.833KB 1.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 112.47.27.202 中国福建泉州移动 200 0.119s 0.048s 0.07s 0.023953s 40.833KB 40.833KB 1.665MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.116s 0.027s 0.057s 0.030646s 40.833KB 40.833KB 1.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山移动 移动 广东 202.168.172.168 中国广东东莞广电网 200 0.116s 0.046s 0.062s 0.038321s 40.833KB 40.833KB 1.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.115s 0.056s 0.075s 0.019010s 40.833KB 40.833KB 2.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.114s 0.074s 0.092s 0.003264s 40.833KB 40.833KB 12.217MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.112s 0.09s 0.096s 0.008980s 40.833KB 40.833KB 4.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 117.156.18.146 中国甘肃兰州移动 200 0.112s 0.047s 0.065s 0.027661s 40.833KB 40.833KB 1.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.207.134 中国台湾高雄中華電信 200 0.112s 0.079s 0.089s 0.012801s 40.833KB 40.833KB 3.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 113.96.140.116 中国广东江门电信 200 0.111s 0.03s 0.047s 0.035300s 40.833KB 40.833KB 1.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.111s 0.014s 0.046s 0.032021s 40.833KB 40.833KB 1.245MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 122.188.0.18 中国湖北黄冈联通 200 0.111s 0.018s 0.048s 0.033101s 40.833KB 40.833KB 1.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig