x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-04-08 16:14:02

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
191个点 8 40 109个独立IP 93个独立节点 有非200状态 0.358s 0.082s 0.111s 0.067s 文件不一致 文件不一致 2.961MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 9.793s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 211.95.52.116 中国上海联通 200 6.602s 0.053s 0.073s 0.874672s 40.769KB 40.769KB 46.61KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 6.379s 0.035s 0.067s 0.301798s 40.769KB 40.769KB 135.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 5.442s 0.008s 0.029s 0.278134s 40.769KB 40.769KB 146.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 202.168.172.169 中国广东东莞广电网 200 3.565s 0.156s 0.263s 0.251293s 40.769KB 40.769KB 162.235KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 3.51s 0.025s 0.09s 0.080160s 40.769KB 40.769KB 508.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江七台河市联通 联通 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 3.111s 1.199s 1.955s 0.733336s 40.769KB 40.769KB 55.593KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市电信 电信 河北 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 3.058s 0.637s 1.423s 1.103475s 40.769KB 40.769KB 36.946KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 2.976s 0.025s 0.049s 0.027176s 40.769KB 40.769KB 1.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 2.863s 0.054s 0.191s 2.496976s 161.65KB 161.65KB 64.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 2.565s 2.491s 2.514s 0.025892s 40.769KB 40.769KB 1.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 1.182s 0.946s 0.949s 0.007108s 40.769KB 40.769KB 5.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.896s 0.039s 0.059s 0.024860s 40.769KB 40.769KB 1.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 222.141.198.222 中国河南漯河联通 200 0.868s 0.85s 0.855s 0.008717s 40.769KB 40.769KB 4.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 218.1.70.80 中国上海浦东电信 200 0.84s 0.006s 0.011s 0.075001s 40.769KB 40.769KB 543.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 120.226.55.88 中国湖南长沙移动 200 0.647s 0.022s 0.042s 0.577295s 40.769KB 40.769KB 70.62KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.553s 0.537s 0.542s 0.005069s 40.769KB 40.769KB 7.854MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.512s 0.196s 0.286s 0.118340s 40.769KB 40.769KB 344.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.475s 0.21s 0.287s 0.107661s 40.769KB 40.769KB 378.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.438s 0.054s 0.066s 0.182140s 161.65KB 161.65KB 887.506KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.145.214 马来西亚 200 0.428s 0.182s 0.247s 0.097057s 40.769KB 40.769KB 420.048KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.39s 0.259s 0.296s 0.037791s 40.769KB 40.769KB 1.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.371s 0.094s 0.146s 0.115095s 40.769KB 40.769KB 354.217KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.368s 0.152s 0.216s 0.090581s 40.769KB 40.769KB 450.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 183.240.58.48 中国广东佛山移动 200 0.342s 0.056s 0.119s 0.116040s 40.769KB 40.769KB 351.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.329s 0.126s 0.19s 0.073079s 40.769KB 40.769KB 557.87KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.328s 0.076s 0.148s 0.104300s 40.769KB 40.769KB 390.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.297s 0.045s 0.077s 0.186900s 40.769KB 40.769KB 218.13KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.296s 0.119s 0.175s 0.063824s 40.769KB 40.769KB 638.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.266s 0.073s 0.104s 0.125601s 40.769KB 40.769KB 324.588KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.259s 0.069s 0.115s 0.051060s 40.769KB 40.769KB 798.444KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 120.221.65.8 中国山东青岛移动 200 0.254s 0.135s 0.184s 0.051479s 40.769KB 40.769KB 791.945KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.249s 0.095s 0.144s 0.055301s 40.769KB 40.769KB 737.212KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.92 中国河北石家庄移动 200 0.242s 0.121s 0.158s 0.045900s 40.769KB 40.769KB 888.204KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 111.29.28.73 中国海南海口移动 200 0.238s 0.038s 0.048s 0.167181s 40.769KB 40.769KB 243.859KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 113.215.224.70 中国浙江杭州华数 200 0.238s 0.082s 0.114s 0.049720s 40.769KB 40.769KB 819.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.235s 0.123s 0.14s 0.049960s 40.769KB 40.769KB 816.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.23s 0.082s 0.13s 0.050942s 40.769KB 40.769KB 800.294KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺移动 移动 辽宁 183.240.58.48 中国广东佛山移动 200 0.23s 0.012s 0.081s 0.064441s 40.769KB 40.769KB 632.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.225s 0.097s 0.146s 0.063301s 40.769KB 40.769KB 644.043KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.222s 0.082s 0.125s 0.044800s 40.769KB 40.769KB 910.012KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 219.144.91.65 中国陕西西安电信 200 0.214s 0.097s 0.123s 0.047220s 40.769KB 40.769KB 863.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.212s 0.065s 0.09s 0.086401s 40.769KB 40.769KB 471.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.212s 0.046s 0.06s 0.046178s 40.769KB 40.769KB 882.857KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.209s 0.122s 0.149s 0.030615s 40.769KB 40.769KB 1.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.209s 0.077s 0.119s 0.043363s 40.769KB 40.769KB 940.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.206s 0.139s 0.16s 0.023360s 40.769KB 40.769KB 1.704MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市移动 移动 河北 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.202s 0.09s 0.126s 0.040060s 40.769KB 40.769KB 1017.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.199s 0.001s 0.028s 0.150361s 40.769KB 40.769KB 271.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.196s 0.061s 0.106s 0.047500s 40.769KB 40.769KB 858.285KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.191s 0.1s 0.124s 0.043640s 40.769KB 40.769KB 934.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.188s 0.097s 0.126s 0.032294s 40.769KB 40.769KB 1.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.185s 0.039s 0.085s 0.057919s 40.769KB 40.769KB 703.889KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 0.183s 0.062s 0.075s 0.058780s 40.769KB 40.769KB 693.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.18s 0.04s 0.072s 0.031714s 40.769KB 40.769KB 1.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东未知电信 电信 山东 223.93.163.230 中国浙江杭州移动 200 0.174s 0.105s 0.117s 0.039999s 40.769KB 40.769KB 1019.239KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.17s 0.122s 0.138s 0.016009s 40.769KB 40.769KB 2.487MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市电信 电信 湖南 222.243.141.25 中国湖南湘潭电信 200 0.166s 0.014s 0.025s 0.052377s 40.769KB 40.769KB 778.368KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 202.150.17.109 中国陕西西安广电网 200 0.164s 0.113s 0.121s 0.029001s 40.769KB 40.769KB 1.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 222.245.78.15 中国湖南邵阳电信 200 0.164s 0.035s 0.068s 0.034639s 40.769KB 40.769KB 1.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.161s 0.069s 0.098s 0.032700s 40.769KB 40.769KB 1.218MB/s