x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.eastmoney.com    

时间 速度

检测时间:2021-04-08 12:23:39

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
195个点 8 40 105个独立IP 87个独立节点 有非200状态 0.353s 0.072s 0.094s 0.094s 文件不一致 文件不一致 4.211MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 5.042s 0.956s 0.959s 0.002679s 99.718KB 99.718KB 36.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.198.117 中国香港 200 2.921s 0.213s 0.255s 1.784170s 99.718KB 99.718KB 55.89KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 163.171.133.124 法国巴黎 200 1.879s 0.043s 0.076s 0.297542s 99.718KB 99.718KB 335.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 157.185.177.205 美国弗吉尼亚阿什本 200 1.628s 0.423s 0.646s 0.281093s 99.688KB 99.688KB 354.646KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 1.513s 0.397s 0.505s 0.436057s 99.718KB 99.718KB 228.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 115.223.12.46 中国浙江温州电信 200 1.511s 1.03s 1.055s 0.273940s 99.718KB 99.718KB 364.013KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 1.405s 0.226s 0.231s 0.513081s 99.718KB 99.718KB 194.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 125.77.130.22 中国福建泉州电信 200 1.187s 1.087s 1.104s 0.021402s 99.718KB 99.718KB 4.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 122.70.142.36 中国北京铁通 200 1.149s 0.206s 0.277s 0.256538s 99.718KB 99.718KB 388.706KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 1.083s 0.864s 0.901s 0.054270s 99.718KB 99.718KB 1.794MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.137 马来西亚 200 1.013s 0.121s 0.171s 0.362060s 99.718KB 99.718KB 275.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 1.007s 0.124s 0.165s 0.577982s 99.718KB 99.718KB 172.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 111.6.177.127 中国河南郑州移动 200 0.958s 0.075s 0.109s 0.597226s 99.718KB 99.718KB 166.968KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 45.116.82.61 中国香港 200 0.871s 0.025s 0.061s 0.458363s 99.718KB 99.718KB 217.552KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 122.70.142.36 中国北京铁通 200 0.831s 0.135s 0.198s 0.139939s 99.718KB 99.718KB 712.58KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 122.70.142.36 中国北京铁通 200 0.829s 0.108s 0.195s 0.204699s 99.718KB 99.718KB 487.143KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.776s 0.005s 0.008s 0.339898s 99.718KB 99.718KB 293.376KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.177.205 美国弗吉尼亚阿什本 200 0.771s 0.352s 0.426s 0.098238s 99.688KB 99.688KB 1014.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 221.178.2.18 中国重庆移动 200 0.706s 0.13s 0.21s 0.213079s 99.718KB 99.718KB 467.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 113.215.224.70 中国浙江杭州华数 200 0.658s 0.088s 0.133s 0.259600s 99.688KB 99.688KB 384.008KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 122.77.253.65 中国陕西西安铁通 200 0.657s 0.082s 0.171s 0.191536s 99.718KB 99.718KB 520.622KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 45.116.209.89 中国吉林长春电信 200 0.624s 0.014s 0.032s 0.202221s 99.718KB 99.718KB 493.113KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.588s 0.118s 0.186s 0.150020s 99.718KB 99.718KB 664.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.577s 0.097s 0.137s 0.295319s 99.718KB 99.718KB 337.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 0.575s 0.08s 0.141s 0.202118s 99.718KB 99.718KB 493.364KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 219.144.91.20 中国陕西西安电信 200 0.523s 0.041s 0.06s 0.190339s 99.718KB 99.718KB 523.896KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.93 中国河北石家庄移动 200 0.52s 0.216s 0.253s 0.117661s 99.718KB 99.718KB 847.501KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.177.205 美国弗吉尼亚阿什本 200 0.508s 0.161s 0.223s 0.077376s 99.688KB 99.688KB 1.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 120.226.55.88 中国湖南长沙移动 200 0.496s 0.024s 0.038s 0.152620s 99.688KB 99.688KB 653.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.161.122.17 中国天津联通 200 0.474s 0.171s 0.209s 0.093786s 99.718KB 99.718KB 1.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 0.47s 0.023s 0.04s 0.317061s 99.718KB 99.718KB 314.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 0.468s 0.094s 0.135s 0.152339s 99.718KB 99.718KB 654.578KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 110.16.63.124 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.438s 0.094s 0.148s 0.084680s 99.718KB 99.718KB 1.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁州移动 移动 新疆 117.157.238.251 中国甘肃兰州移动 200 0.43s 0.028s 0.087s 0.131521s 99.718KB 99.718KB 758.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州移动 移动 新疆 117.157.238.251 中国甘肃兰州移动 200 0.41s 0.023s 0.075s 0.147580s 99.718KB 99.718KB 675.686KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 110.16.63.124 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.409s 0.044s 0.097s 0.123220s 99.718KB 99.718KB 809.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 45.116.209.89 中国吉林长春电信 200 0.401s 0.011s 0.016s 0.142122s 99.718KB 99.718KB 701.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 117.174.50.79 中国四川成都移动 200 0.398s 0.163s 0.181s 0.082640s 99.718KB 99.718KB 1.178MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.134 中国天津长城宽带 200 0.386s 0.121s 0.142s 0.060421s 99.718KB 99.718KB 1.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 0.386s 0.018s 0.067s 0.137582s 99.718KB 99.718KB 724.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 119.188.36.25 中国山东济南联通 200 0.385s 0.056s 0.097s 0.190638s 99.718KB 99.718KB 523.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 0.374s 0.047s 0.073s 0.155561s 99.718KB 99.718KB 641.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 103.254.188.49 中国北京朝阳电信 200 0.37s 0.02s 0.065s 0.139260s 99.718KB 99.718KB 716.055KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 119.188.36.25 中国山东济南联通 200 0.37s 0.082s 0.121s 0.084201s 99.718KB 99.718KB 1.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.37s 0.011s 0.022s 0.035820s 99.718KB 99.718KB 2.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 110.16.63.124 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.364s 0.065s 0.116s 0.074301s 99.718KB 99.718KB 1.311MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.364s 0.031s 0.046s 0.223822s 99.718KB 99.718KB 445.523KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 36.156.206.19 中国江苏南通移动 200 0.362s 0.08s 0.115s 0.112021s 99.718KB 99.718KB 890.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市移动 移动 甘肃 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.359s 0.097s 0.13s 0.098079s 99.718KB 99.718KB 1016.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 111.31.16.74 中国天津移动 200 0.358s 0.095s 0.135s 0.079380s 99.688KB 99.688KB 1.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市联通 联通 云南 113.207.4.7 中国重庆联通 200 0.353s 0.041s 0.074s 0.086168s 99.718KB 99.718KB 1.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 180.88.61.56 中国广东广州长城宽带 200 0.349s 0.142s 0.159s 0.050241s 99.688KB 99.688KB 1.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.348s 0.124s 0.15s 0.035881s 99.718KB 99.718KB 2.714MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.165.41 美国 200 0.348s 0.036s 0.044s 0.034859s 99.718KB 99.718KB 2.794MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.345s 0.032s 0.043s 0.241899s 99.718KB 99.718KB 412.229KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 120.221.65.8 中国山东青岛移动 200 0.341s 0.032s 0.08s 0.070597s 99.718KB 99.718KB 1.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.336s 0.049s 0.069s 0.148140s 99.718KB 99.718KB 673.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市移动 移动 广西 123.66.30.25 中国广东广州铁通 200 0.333s 0.097s 0.122s 0.076680s 99.718KB 99.718KB 1.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.332s 0.1s 0.107s 0.091472s 99.718KB 99.718KB 1.065MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.331s 0.076s 0.121s 0.059318s 99.718KB 99.718KB 1.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 221.180.192.151 中国辽宁沈阳移动 200 0.315s 0.071s 0.099s 0.087000s 99.688KB 99.688KB 1.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 36.156.77.49 中国江苏南通移动 200 0.314s 0.063s 0.095s 0.091760s 99.688KB 99.688KB 1.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.312s 0.01s 0.017s 0.206578s 99.718KB 99.718KB 482.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州移动 移动 广西 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.308s 0.04s 0.072s 0.118860s 99.688KB 99.688KB 838.705KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 106.8.46.51 中国河北秦皇岛电信 200 0.304s 0.027s 0.052s 0.077722s 99.718KB 99.718KB 1.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 117.187.241.20 中国贵州贵阳移动 200 0.302s 0.016s 0.023s 0.077545s 99.718KB 99.718KB 1.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.302s 0.072s 0.111s 0.049261s 99.718KB 99.718KB 1.977MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市联通 联通 贵州 117.187.241.20 中国贵州贵阳移动 200 0.294s 0.024s 0.034s 0.075581s 99.718KB 99.718KB 1.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.205.169.205 中国北京鹏博士 200 0.29s 0.047s 0.069s 0.063871s 99.718KB 99.718KB 1.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 59.108.138.81 中国北京方正宽带 200 0.282s 0.052s 0.071s 0.061143s 99.718KB 99.718KB 1.593MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 117.157.238.251 中国甘肃兰州移动 200 0.273s 0.043s 0.081s 0.071480s 99.718KB 99.718KB 1.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 211.97.89.35 中国广西梧州联通 200 0.27s 0.075s 0.089s 0.043321s 99.718KB 99.718KB 2.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 117.157.238.251 中国甘肃兰州移动 200 0.269s 0.027s 0.054s 0.042800s 99.718KB 99.718KB 2.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 118.112.241.91 中国四川成都电信 200 0.269s 0.013s 0.038s 0.109501s 99.718KB 99.718KB 910.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.267s 0.053s 0.085s 0.072278s 99.718KB 99.718KB 1.347MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.264s 0.005s 0.026s 0.095681s 99.718KB 99.718KB 1.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 119.188.36.26 中国山东济南联通 200 0.264s 0.033s 0.06s 0.097659s 99.718KB 99.718KB 1021.081KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 120.221.65.8 中国山东青岛移动 200 0.261s 0.011s 0.035s 0.051941s 99.718KB 99.718KB 1.875MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.258s 0.025s 0.052s 0.084381s 99.718KB 99.718KB 1.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 106.8.46.51 中国河北秦皇岛电信 200 0.256s 0.036s 0.064s 0.067960s 99.718KB 99.718KB 1.433MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾电信 电信 广西 125.77.130.22 中国福建泉州电信 200 0.254s 0.062s 0.082s 0.067641s 99.718KB 99.718KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 59.80.52.152 中国贵州贵阳联通 200 0.254s 0.015s 0.032s 0.071581s 99.718KB 99.718KB 1.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.252s 0.011s 0.043s 0.090594s 99.718KB 99.718KB 1.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.25s 0.091s 0.105s 0.061881s 99.718KB 99.718KB 1.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 221.180.192.151 中国辽宁沈阳移动 200 0.25s 0.033s 0.046s 0.041800s 99.688KB 99.688KB 2.329MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市电信 电信 吉林 42.101.78.188 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.248s 0.035s 0.057s 0.082040s 99.718KB 99.718KB 1.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 125.74.50.222 中国甘肃兰州电信 200 0.243s 0.187s 0.196s 0.010140s 99.718KB 99.718KB 9.604MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 139.215.227.242 中国吉林长春联通 200 0.243s 0.038s 0.064s 0.062301s 99.718KB 99.718KB 1.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 106.8.46.49 中国河北秦皇岛电信 200 0.24s 0.018s 0.037s 0.056133s 99.718KB 99.718KB 1.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 111.6.177.240 中国河南郑州移动 200 0.24s 0.046s 0.061s 0.046520s 99.718KB 99.718KB 2.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 112.47.27.202 中国福建泉州移动 200 0.238s 0.033s 0.05s 0.046368s 99.688KB 99.688KB 2.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.25 中国山东济南联通 200 0.235s 0.052s 0.081s 0.040380s 99.718KB 99.718KB 2.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南万宁市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.235s