x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-04-07 10:19:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 9 40 115个独立IP 94个独立节点 有非200状态 0.196s 0.082s 0.1s 0.067s 文件不一致 文件不一致 3.34MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 202.168.172.168 中国广东东莞广电网 200 4.845s 0.149s 0.155s 4.644934s 40.742KB 40.742KB 8.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 1.996s 1.059s 1.062s 0.930946s 40.742KB 40.742KB 43.764KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 1.618s 1.556s 1.574s 0.019867s 40.742KB 40.742KB 2.003MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 1.553s 1.436s 1.474s 0.040400s 40.742KB 40.742KB 1008.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 111.10.29.168 中国重庆移动 200 1.078s 0.306s 0.399s 0.552298s 40.742KB 40.742KB 73.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.903s 0.737s 0.741s 0.009535s 40.742KB 40.742KB 4.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.67s 0.128s 0.193s 0.406679s 40.742KB 40.742KB 100.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 163.171.185.57 菲律宾 200 0.656s 0.203s 0.253s 0.117675s 40.742KB 40.742KB 346.226KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 113.62.126.135 中国西藏拉萨电信 200 0.641s 0.631s 0.633s 0.005371s 40.742KB 40.742KB 7.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.116 中国广东江门电信 200 0.575s 0.555s 0.561s 0.006705s 40.742KB 40.742KB 5.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 121.18.212.254 中国河北保定联通 200 0.559s 0.067s 0.081s 0.449522s 40.742KB 40.742KB 90.634KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.543s 0.216s 0.311s 0.123061s 40.742KB 40.742KB 331.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 45.116.209.89 中国吉林长春电信 200 0.424s 0.034s 0.036s 0.075840s 161.68KB 161.68KB 2.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.365s 0.124s 0.175s 0.130838s 40.742KB 40.742KB 311.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 203.189.242.189 中国贵州贵阳联通 200 0.345s 0.054s 0.068s 0.243345s 40.742KB 40.742KB 167.426KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.334s 0.128s 0.182s 0.083520s 40.742KB 40.742KB 487.814KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.44.151.73 中国上海铁通 200 0.32s 0.023s 0.034s 0.042340s 40.742KB 40.742KB 962.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.26.7.254 马来西亚 200 0.311s 0.173s 0.218s 0.046968s 40.742KB 40.742KB 867.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.229.190 中国西藏林芝移动 200 0.286s 0.109s 0.167s 0.072766s 40.742KB 40.742KB 559.907KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.277s 0.033s 0.035s 0.084960s 161.68KB 161.68KB 1.858MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南景洪市电信 电信 云南 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.275s 0.03s 0.046s 0.045720s 40.742KB 40.742KB 891.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.266s 0.238s 0.244s 0.003920s 40.742KB 40.742KB 10.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.25s 0.011s 0.079s 0.077160s 40.742KB 40.742KB 528.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 106.8.46.49 中国河北秦皇岛电信 200 0.245s 0.054s 0.094s 0.113219s 40.742KB 40.742KB 359.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.243s 0.198s 0.208s 0.024260s 40.742KB 40.742KB 1.64MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.243s 0.098s 0.14s 0.054301s 40.742KB 40.742KB 750.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.231s 0.075s 0.101s 0.097620s 40.742KB 40.742KB 417.355KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.212s 0.019s 0.081s 0.065798s 40.742KB 40.742KB 619.201KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.207s 0.081s 0.122s 0.043108s 40.742KB 40.742KB 945.119KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市移动 移动 四川 218.89.76.103 中国四川德阳电信 200 0.205s 0.109s 0.151s 0.027820s 40.742KB 40.742KB 1.43MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.204s 0.078s 0.119s 0.042818s 40.742KB 40.742KB 951.52KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.202s 0.018s 0.03s 0.156719s 40.742KB 40.742KB 259.97KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.202s 0.053s 0.093s 0.063561s 40.742KB 40.742KB 640.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.201s 0.113s 0.141s 0.031520s 40.742KB 40.742KB 1.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.198s 0.145s 0.157s 0.023379s 40.742KB 40.742KB 1.702MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.198s 0.077s 0.105s 0.063280s 40.742KB 40.742KB 643.84KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市联通 联通 广东 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.195s 0.047s 0.1s 0.058220s 40.742KB 40.742KB 699.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.192s 0.187s 0.189s 0.001031s 40.742KB 40.742KB 38.591MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 112.90.246.55 中国广东揭阳联通 200 0.189s 0.091s 0.124s 0.033148s 40.742KB 40.742KB 1.2MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.189s 0.122s 0.143s 0.023080s 40.742KB 40.742KB 1.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.188s 0.058s 0.086s 0.040459s 40.742KB 40.742KB 1006.999KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.186s 0.11s 0.135s 0.026181s 40.742KB 40.742KB 1.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.181s 0.078s 0.103s 0.050505s 40.742KB 40.742KB 806.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.181s 0.059s 0.093s 0.060358s 40.742KB 40.742KB 675.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.172s 0.122s 0.138s 0.016767s 40.742KB 40.742KB 2.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.163s 0.124s 0.141s 0.003386s 40.742KB 40.742KB 11.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.159s 0.089s 0.11s 0.025021s 40.742KB 40.742KB 1.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.157s 0.075s 0.101s 0.029307s 40.742KB 40.742KB 1.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.155s 0.022s 0.063s 0.048657s 40.742KB 40.742KB 837.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.154s 0.008s 0.055s 0.050048s 40.742KB 40.742KB 814.062KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.156.194 美国加利福尼亚圣何塞 200 0.15s 0.079s 0.103s 0.023640s 40.742KB 40.742KB 1.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 211.97.89.35 中国广西梧州联通 200 0.149s 0.033s 0.072s 0.051661s 40.742KB 40.742KB 788.645KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆市联通 联通 广东 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.143s 0.045s 0.074s 0.039721s 40.742KB 40.742KB 1.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 120.232.176.254 中国广东广州移动 200 0.143s 0.033s 0.065s 0.041515s 40.742KB 40.742KB 981.385KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 163.171.138.116 意大利米兰 200 0.143s 0.041s 0.057s 0.066680s 40.742KB 40.742KB 611.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.227.78 中国江苏南通电信 200 0.142s 0.051s 0.08s 0.033496s 40.742KB 40.742KB 1.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.139s 0.02s 0.054s 0.046441s 40.742KB 40.742KB 877.289KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.93 中国河北石家庄移动 200 0.138s 0.054s 0.078s 0.030660s 40.742KB 40.742KB 1.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.138s 0.096s 0.106s 0.019040s 40.742KB 40.742KB 2.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.137s 0.12s 0.125s 0.006660s 40.742KB 40.742KB 5.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.136s 0.048s 0.064s 0.029500s 40.742KB 40.742KB 1.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.136s 0.057s 0.082s 0.027651s 40.742KB 40.742KB 1.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.135s 0.031s 0.065s 0.035230s 40.742KB 40.742KB 1.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.134s 0.058s 0.075s 0.041719s 40.742KB 40.742KB 976.586KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.181.20 中国台湾新北中華電信 200 0.134s 0.12s 0.124s 0.005820s 40.742KB 40.742KB 6.836MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市电信 电信 甘肃 125.74.50.175 中国甘肃兰州电信 200 0.133s 0.045s 0.068s 0.034643s 40.742KB 40.742KB 1.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 117.12.41.16 中国天津联通 200 0.129s 0.111s 0.116s 0.006148s 40.742KB 40.742KB 6.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.129s 0.052s 0.076s 0.027287s 40.742KB 40.742KB 1.458MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 36.150.103.19 中国江苏扬州移动 200 0.128s 0.051s 0.076s 0.027060s 40.742KB 40.742KB 1.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.182.68.25 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.126s 0.022s 0.055s 0.037240s 40.742KB 40.742KB 1.068MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.124s 0.041s 0.061s 0.030171s 40.742KB 40.742KB 1.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.122s 0.025s 0.056s 0.034113s 40.742KB 40.742KB 1.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.115s 0.089s 0.096s 0.008596s 40.742KB 40.742KB 4.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 117.161.5.195 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.114s 0.032s 0.053s 0.037220s 40.742KB 40.742KB 1.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.114s 0.092s 0.098s 0.008126s 40.742KB 40.742KB 4.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 36.155.85.56 中国江苏无锡移动 200 0.114s 0.06s 0.084s 0.009734s 40.742KB 40.742KB 4.087MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.113s 0.04s 0.063s 0.025665s 40.742KB 40.742KB 1.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig