x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.xitongzu.com    

时间 速度

检测时间:2021-03-02 18:39:15

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
185个点 8 39 144个独立IP 80个独立节点 有非200状态 0.193s 0.081s 0.134s 0.007s 文件不一致 文件不一致 26.773MB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 * 连接失败 * 15.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 111.63.53.221 中国河北石家庄移动 200 5.168s 5.105s 5.135s 0.001352s 9.013KB 9.013KB 6.51MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 4.187s 0.759s 3.97s 0.000542s 9.013KB 9.013KB 16.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 58.16.232.174 中国贵州贵阳联通 200 1.222s 0.022s 0.027s 0.001100s 9.013KB 9.013KB 8.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 0.962s 0.151s 0.632s 0.007207s 9.013KB 9.013KB 1.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 0.762s 0.021s 0.175s 0.000095s 9.013KB 9.013KB 92.647MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林电信 电信 广西 117.91.179.222 中国江苏扬州电信 200 0.677s 0.358s 0.542s 0.003380s 9.013KB 9.013KB 2.604MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 14.17.78.248 中国广东东莞电信 200 0.675s 0.663s 0.669s 0.000058s 9.013KB 9.013KB 151.749MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市联通 联通 山东 120.221.225.240 中国山东青岛移动 200 0.665s 0.047s 0.08s 0.566782s 9.013KB 9.013KB 15.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 0.606s 0.018s 0.311s 0.000053s 9.013KB 9.013KB 166.065MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 0.546s 0.009s 0.273s 0.006360s 9.013KB 9.013KB 1.384MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 117.91.179.226 中国江苏扬州电信 200 0.545s 0.433s 0.486s 0.001140s 9.013KB 9.013KB 7.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 0.544s 0.004s 0.251s 0.026779s 9.013KB 9.013KB 336.558KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 61.162.49.114 中国山东青岛联通 200 0.538s 0.33s 0.43s 0.004720s 9.013KB 9.013KB 1.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 42.236.90.248 中国河南郑州联通 200 0.478s 0.126s 0.453s 0.008540s 9.013KB 9.013KB 1.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.65.241 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.468s 0.219s 0.345s 0.031260s 9.013KB 9.013KB 288.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 183.201.192.206 中国山西太原移动 200 0.446s 0.101s 0.319s 0.017080s 9.013KB 9.013KB 527.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 223.111.26.240 中国江苏南京移动 200 0.414s 0.205s 0.299s 0.011020s 9.013KB 9.013KB 817.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 121.29.38.240 中国河北石家庄联通 200 0.36s 0.022s 0.037s 0.096419s 53.993KB 53.993KB 559.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 58.215.159.248 中国江苏无锡电信 200 0.355s 0.019s 0.191s 0.000760s 9.013KB 9.013KB 11.581MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 123.96.93.206 中国浙江舟山电信 200 0.318s 0.019s 0.168s 0.000282s 9.013KB 9.013KB 31.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 120.237.196.238 中国广东移动 200 0.293s 0.004s 0.132s 0.010920s 9.013KB 9.013KB 825.338KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.250.217 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.277s 0.008s 0.01s 0.000073s 9.013KB 9.013KB 120.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆北碚电信 电信 重庆 219.153.52.207 中国重庆电信 200 0.246s 0.15s 0.227s 0.003648s 9.013KB 9.013KB 2.413MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁移动 移动 山东 36.156.96.240 中国江苏扬州移动 200 0.243s 0.141s 0.19s 0.001060s 9.013KB 9.013KB 8.303MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 124.200.113.115 中国北京鹏博士 200 0.227s 0.188s 0.205s 0.001074s 9.013KB 9.013KB 8.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 27.221.120.112 中国山东济南联通 200 0.227s 0.114s 0.167s 0.009163s 9.013KB 9.013KB 983.597KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 61.162.49.117 中国山东青岛联通 200 0.223s 0.095s 0.161s 0.000720s 9.013KB 9.013KB 12.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 218.94.206.241 中国江苏苏州电信 200 0.21s 0.081s 0.114s 0.004460s 9.013KB 9.013KB 1.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 36.156.96.240 中国江苏扬州移动 200 0.21s 0.084s 0.137s 0.028520s 9.013KB 9.013KB 316.013KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 103.98.80.224 中国湖北黄石 200 0.207s 0.151s 0.182s 0.000880s 9.013KB 9.013KB 10.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 58.222.29.238 中国江苏泰州电信 200 0.195s 0.092s 0.138s 0.008180s 9.013KB 9.013KB 1.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 125.35.234.229 中国天津联通 200 0.189s 0.117s 0.143s 0.000740s 9.013KB 9.013KB 11.894MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德联通 联通 湖南 27.221.120.119 中国山东济南联通 200 0.186s 0.057s 0.093s 0.012800s 9.013KB 9.013KB 704.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远移动 移动 广东 120.238.157.242 中国广东江门移动 200 0.184s 0.051s 0.071s 0.012980s 9.013KB 9.013KB 694.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 49.67.72.238 中国江苏南通电信 200 0.184s 0.079s 0.13s 0.000202s 9.013KB 9.013KB 43.572MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 42.236.90.241 中国河南郑州联通 200 0.182s 0.149s 0.158s 0.011640s 9.013KB 9.013KB 774.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 36.147.2.239 中国云南昆明移动 200 0.18s 0.07s 0.079s 0.002360s 9.013KB 9.013KB 3.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 14.17.78.240 中国广东东莞电信 200 0.179s 0.076s 0.099s 0.000700s 9.013KB 9.013KB 12.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 113.215.232.226 中国浙江杭州华数 200 0.178s 0.122s 0.141s 0.005960s 9.013KB 9.013KB 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 119.36.166.232 中国湖北鄂州联通 200 0.178s 0.088s 0.13s 0.004180s 9.013KB 9.013KB 2.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 39.130.147.73 中国云南昆明移动 200 0.178s 0.055s 0.134s 0.003240s 9.013KB 9.013KB 2.717MB/s 查看 GET    PING    Trace