x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-02-24 09:16:51

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
189个点 8 39 100个独立IP 88个独立节点 有非200状态 0.194s 0.096s 0.12s 0.047s 文件不一致 文件不一致 3.965MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 6.144s 4.275s 5.22s 0.524494s 41.058KB 41.058KB 78.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 59.80.52.152 中国贵州贵阳联通 200 1.662s 1.619s 1.632s 0.015426s 41.058KB 41.058KB 2.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 1.572s 1.056s 1.11s 0.381182s 41.058KB 41.058KB 107.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 111.43.179.208 中国黑龙江哈尔滨移动 200 1.371s 0.022s 0.034s 1.321295s 41.058KB 41.058KB 31.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 123.66.30.36 中国广东广州铁通 200 1.363s 0.93s 0.986s 0.037061s 41.058KB 41.058KB 1.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 125.77.130.22 中国福建泉州电信 200 0.957s 0.133s 0.213s 0.678617s 41.058KB 41.058KB 60.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.916s 0.536s 0.626s 0.206039s 41.058KB 41.058KB 199.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.614s 0.174s 0.317s 0.149820s 41.058KB 41.058KB 274.046KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.182.68.25 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.613s 0.334s 0.372s 0.159960s 41.058KB 41.058KB 256.674KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 125.73.209.67 中国广西南宁电信 200 0.575s 0.082s 0.094s 0.468900s 41.058KB 41.058KB 87.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.554s 0.536s 0.541s 0.006301s 41.058KB 41.058KB 6.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 220.112.197.91 中国广东深圳长城宽带 200 0.492s 0.316s 0.367s 0.012782s 41.058KB 41.058KB 3.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 117.148.128.134 中国浙江杭州移动 200 0.411s 0.09s 0.188s 0.100371s 41.058KB 41.058KB 409.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西太原移动 200 0.39s 0.271s 0.296s 0.066183s 41.058KB 41.058KB 620.365KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.354s 0.19s 0.24s 0.058419s 41.058KB 41.058KB 702.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.344s 0.125s 0.145s 0.174337s 41.058KB 41.058KB 235.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.343s 0.106s 0.166s 0.094379s 41.058KB 41.058KB 435.029KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.324s 0.194s 0.233s 0.060780s 41.058KB 41.058KB 675.512KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 163.171.198.117 中国香港 200 0.318s 0.098s 0.176s 0.085837s 41.058KB 41.058KB 478.321KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 1.182.68.25 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.31s 0.116s 0.163s 0.062580s 41.058KB 41.058KB 656.082KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.299s 0.046s 0.087s 0.153181s 41.058KB 41.058KB 268.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.286s 0.112s 0.158s 0.049720s 41.058KB 41.058KB 825.777KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.278s 0.107s 0.161s 0.062329s 41.058KB 41.058KB 658.724KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津宁河移动 移动 天津 120.221.24.58 中国山东青岛移动 200 0.269s 0.079s 0.139s 0.098961s 41.058KB 41.058KB 414.887KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.236s 0.024s 0.091s 0.076819s 41.058KB 41.058KB 534.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.229s 0.121s 0.14s 0.063320s 41.058KB 41.058KB 648.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.225s 0.098s 0.107s 0.104260s 41.058KB 41.058KB 393.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.223s 0.219s 0.221s 0.001195s 41.058KB 41.058KB 33.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.215s 0.182s 0.192s 0.009288s 41.058KB 41.058KB 4.317MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.211s 0.081s 0.123s 0.044962s 41.058KB 41.058KB 913.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 116.178.68.139 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.205s 0.138s 0.158s 0.021440s 41.058KB 41.058KB 1.87MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.205s 0.087s 0.126s 0.039210s 41.058KB 41.058KB 1.023MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田市电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.204s 0.082s 0.113s 0.047380s 41.058KB 41.058KB 866.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.202s 0.078s 0.117s 0.044640s 41.058KB 41.058KB 919.749KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.201s 0.082s 0.121s 0.040035s 41.058KB 41.058KB 1.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.199s 0.087s 0.123s 0.039698s 41.058KB 41.058KB 1.01MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 218.75.154.19 中国湖南常德电信 200 0.196s 0.127s 0.138s 0.041220s 41.058KB 41.058KB 996.061KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 111.40.58.50 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.188s 0.078s 0.096s 0.072320s 41.058KB 41.058KB 567.721KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 113.219.132.66 中国湖南衡阳电信 200 0.175s 0.038s 0.04s 0.044380s 163.701KB 163.701KB 3.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.175s 0.093s 0.107s 0.036941s 41.058KB 41.058KB 1.085MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.12 中国台湾台北 200 0.174s 0.057s 0.079s 0.054394s 41.058KB 41.058KB 754.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 203.189.242.189 中国贵州贵阳联通 200 0.173s 0.071s 0.093s 0.059782s 41.058KB 41.058KB 686.789KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.164s 0.061s 0.093s 0.040141s 41.058KB 41.058KB 1022.835KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市移动 移动 河北 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.163s 0.042s 0.082s 0.040050s 41.058KB 41.058KB 1.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 218.86.241.98 中国贵州黔西南电信 200 0.163s 0.061s 0.086s 0.057280s 41.058KB 41.058KB 716.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 117.174.177.115 中国四川成都移动 200 0.158s 0.043s 0.082s 0.038860s 41.058KB 41.058KB 1.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 117.174.177.114 中国四川成都移动 200 0.156s 0.054s 0.081s 0.043020s 41.058KB 41.058KB 954.384KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.153s 0.075s 0.1s 0.026818s 41.058KB 41.058KB 1.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.153s 0.034s 0.074s 0.041139s 41.058KB 41.058KB 998.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.153s 0.1s 0.111s 0.028740s 41.058KB 41.058KB 1.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.152s 0.077s 0.101s 0.026075s 41.058KB 41.058KB 1.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色联通 联通 广西 183.95.80.125 中国湖北武汉联通 200 0.151s 0.025s 0.066s 0.043540s 41.058KB 41.058KB 942.986KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.149s 0.018s 0.057s 0.058459s 41.058KB 41.058KB 702.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.148s 0.015s 0.048s 0.061980s 41.058KB 41.058KB 662.433KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.144s 0.042s 0.076s 0.037073s 41.058KB 41.058KB 1.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.143s 0.025s 0.059s 0.049421s 41.058KB 41.058KB 830.773KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.143s 0.073s 0.086s 0.030919s 41.058KB 41.058KB 1.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.143s 0.063s 0.088s 0.030132s 41.058KB 41.058KB 1.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.141s 0.116s 0.123s 0.009218s 41.058KB 41.058KB 4.35MB/s