x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-02-23 14:43:13

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 8 39 99个独立IP 88个独立节点 有非200状态 0.212s 0.09s 0.117s 0.053s 文件不一致 文件不一致 3.719MB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南移动 移动 贵州 * 连接失败 * 10.114s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州铁通 铁通 广东 202.168.175.69 中国广东东莞广电网 200 10.001s 2.318s 3.417s 3.672542s 13.571KB 13.571KB 3.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳移动 移动 四川 * 连接失败 * 0.004s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津电信 电信 天津 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 5.089s 5.061s 5.069s 0.009841s 41.058KB 41.058KB 4.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 218.86.241.98 中国贵州黔西南电信 200 0.908s 0.442s 0.524s 0.293101s 41.058KB 41.058KB 140.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.819s 0.393s 0.532s 0.144861s 41.058KB 41.058KB 283.428KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 125.77.130.22 中国福建泉州电信 200 0.658s 0.587s 0.612s 0.023271s 41.058KB 41.058KB 1.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市电信 电信 辽宁 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.656s 0.28s 0.396s 0.143939s 41.058KB 41.058KB 285.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.26.7.137 马来西亚 200 0.441s 0.051s 0.183s 0.126733s 41.058KB 41.058KB 323.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 117.148.128.134 中国浙江杭州移动 200 0.433s 0.103s 0.212s 0.109590s 41.058KB 41.058KB 374.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.4s 0.088s 0.146s 0.033400s 41.058KB 41.058KB 1.2MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 36.25.247.68 中国浙江湖州电信 200 0.399s 0.077s 0.157s 0.159416s 41.058KB 41.058KB 257.55KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.365s 0.04s 0.051s 0.290041s 41.058KB 41.058KB 141.558KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.364s 0.114s 0.171s 0.070339s 41.058KB 41.058KB 583.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 218.86.241.98 中国贵州黔西南电信 200 0.329s 0.127s 0.193s 0.069625s 41.058KB 41.058KB 589.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.313s 0.105s 0.162s 0.080600s 41.058KB 41.058KB 509.4KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.313s 0.069s 0.145s 0.083001s 41.058KB 41.058KB 494.664KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.294s 0.095s 0.165s 0.058080s 41.058KB 41.058KB 706.915KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市联通 联通 黑龙江 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.253s 0.083s 0.134s 0.061280s 41.058KB 41.058KB 670KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.248s 0.084s 0.132s 0.062940s 41.058KB 41.058KB 652.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 111.7.109.98 中国河南郑州移动 200 0.241s 0.045s 0.062s 0.152950s 163.848KB 163.848KB 1.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.24s 0.066s 0.098s 0.114980s 41.058KB 41.058KB 357.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.234s 0.079s 0.088s 0.034980s 41.058KB 41.058KB 1.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.228s 0.042s 0.113s 0.054020s 41.058KB 41.058KB 760.045KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.218s 0.109s 0.139s 0.051287s 41.058KB 41.058KB 800.546KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.214s 0.094s 0.101s 0.099080s 41.058KB 41.058KB 414.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 111.40.58.50 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.213s 0.072s 0.114s 0.060260s 41.058KB 41.058KB 681.341KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.211s 0.039s 0.092s 0.063960s 41.058KB 41.058KB 641.926KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠移动 移动 宁夏 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.21s 0.096s 0.132s 0.036780s 41.058KB 41.058KB 1.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.209s 0.161s 0.177s 0.015317s 41.058KB 41.058KB 2.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 163.171.198.117 中国香港 200 0.203s 0.081s 0.107s 0.068077s 41.058KB 41.058KB 603.106KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.192s 0.071s 0.106s 0.042481s 41.058KB 41.058KB 966.494KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡移动 移动 陕西 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.192s 0.076s 0.121s 0.039080s 41.058KB 41.058KB 1.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.192s 0.069s 0.107s 0.046277s 41.058KB 41.058KB 887.214KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.191s 0.084s 0.118s 0.036658s 41.058KB 41.058KB 1.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州移动 移动 广西 36.159.58.19 中国广西南宁移动 200 0.188s 0.069s 0.118s 0.049881s 41.058KB 41.058KB 823.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 36.159.58.19 中国广西南宁移动 200 0.181s 0.043s 0.084s 0.054200s 41.058KB 41.058KB 757.521KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.178s 0.085s 0.108s 0.046460s 41.058KB 41.058KB 883.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 124.236.26.43 中国河北石家庄电信 200 0.177s 0.065s 0.094s 0.044160s 41.058KB 41.058KB 929.747KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.132 中国甘肃兰州联通 200 0.175s 0.08s 0.104s 0.033981s 41.058KB 41.058KB 1.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 61.163.111.36 中国河南驻马店联通 200 0.175s 0.024s 0.043s 0.052921s 41.058KB 41.058KB 775.828KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.174s 0.039s 0.06s 0.034851s 41.058KB 41.058KB 1.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 113.142.25.185 中国陕西西安电信 200 0.171s 0.026s 0.047s 0.095801s 163.771KB 163.771KB 1.669MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 120.221.24.58 中国山东青岛移动 200 0.171s 0.044s 0.054s 0.089160s 41.058KB 41.058KB 460.494KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.17s 0.06s 0.086s 0.049120s 41.058KB 41.058KB 835.864KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.166s 0.062s 0.094s 0.034363s 41.058KB 41.058KB 1.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃甘南州电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.16s 0.042s 0.064s 0.070540s 41.058KB 41.058KB 582.047KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 218.86.241.98 中国贵州黔西南电信 200 0.157s 0.103s 0.12s 0.019140s 41.058KB 41.058KB 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.155s 0.091s 0.111s 0.025020s 41.058KB 41.058KB 1.603MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.155s 0.078s 0.112s 0.007306s 41.058KB 41.058KB 5.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.152s 0.057s 0.081s 0.046678s 41.058KB 41.058KB 879.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 223.111.14.130 中国江苏南京移动 200 0.141s 0.062s 0.086s 0.030860s 41.058KB 41.058KB 1.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 60.210.18.180 中国山东淄博联通 200 0.141s 0.021s 0.059s 0.052800s 41.058KB 41.058KB 777.606KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.14s 0.051s 0.077s 0.029560s 41.058KB 41.058KB 1.356MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 117.174.177.115 中国四川成都移动 200 0.138s 0.028s 0.055s 0.048901s 41.058KB 41.058KB 839.607KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.138s 0.053s 0.079s 0.031706s 41.058KB 41.058KB 1.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.92 中国河北石家庄移动 200 0.137s 0.076s 0.095s 0.019201s 41.058KB 41.058KB 2.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.137s 0.051s 0.078s 0.027196s 41.058KB 41.058KB 1.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 218.26.75.216 中国山西晋中联通 200 0.133s 0.054s 0.073s 0.038640s 41.058KB 41.058KB 1.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市移动 移动 河北 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.129s 0.051s 0.086s 0.007544s 41.058KB 41.058KB 5.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.128s 0.029s 0.06s 0.036180s 41.058KB 41.058KB 1.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.127s 0.019s 0.049s 0.046360s 41.058KB 41.058KB 885.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 116.178.68.139 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.126s 0.074s 0.091s 0.016040s 41.058KB 41.058KB 2.5MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.125s 0.05s 0.071s 0.031980s 41.058KB 41.058KB 1.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市联通 联通 安徽 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.123s 0.042s 0.067s 0.028760s 41.058KB 41.058KB 1.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.121s 0.01s 0.047s 0.034361s 41.058KB 41.058KB 1.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 119.188.36.27 中国山东济南联通 200 0.12s 0.043s 0.068s 0.025289s 41.058KB 41.058KB 1.585MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.12 中国台湾台北 200 0.12s 0.026s 0.055s 0.034842s 41.058KB 41.058KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃酒泉移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.119s 0.04s 0.061s 0.038440s 41.058KB 41.058KB 1.043MB/s 查看 GET