x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:img.alicdn.com    

时间 速度

检测时间:2021-01-14 09:49:49

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 159个点 9 40 117个独立IP 85个独立节点 有非200状态 0.397s 0.137s 0.172s 0.003s 6.495KB 6.495KB 25.626MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 * 连接失败 * 20.026s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 * 连接失败 * 15.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 * 连接失败 * 15.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 * 连接失败 * 15.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 * 连接失败 * 11.228s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 121.31.31.235 中国广西南宁联通 200 9.657s 0.148s 0.153s 0.000881s 6.495KB 6.495KB 7.2MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾移动 移动 山西 * 连接失败 * 0.46s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 27.211.197.187 中国山东济南联通 200 5.703s 3.452s 5.286s 0.000640s 6.495KB 6.495KB 9.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 61.182.131.251 中国河北张家口联通 200 5.033s 3.561s 3.581s 0.168080s 6.495KB 6.495KB 38.643KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.250.235 中国新疆乌鲁木齐电信 200 5.03s 0.988s 0.99s 0.000038s 6.495KB 6.495KB 166.918MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 113.137.53.127 中国陕西西安电信 200 3.26s 1.732s 2.04s 0.000800s 6.495KB 6.495KB 7.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 180.97.251.251 中国江苏徐州电信 200 1.737s 0.542s 0.819s 0.000431s 6.495KB 6.495KB 14.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 223.221.177.72 中国青海西宁电信 200 1.351s 1.338s 1.339s 0.000051s 6.495KB 6.495KB 124.37MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.246.17.254 美国伊利诺斯芝加哥阿里云 200 1.277s 0.473s 0.671s 0.000049s 6.495KB 6.495KB 129.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 47.246.42.254 澳大利亚新南威尔士悉尼阿里云 200 1.154s 0.376s 0.527s 0.002260s 6.495KB 6.495KB 2.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.104.137.5 中国吉林长春电信 200 1.054s 0.999s 1.006s 0.000680s 6.495KB 6.495KB 9.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 125.74.19.254 中国甘肃兰州电信 200 0.962s 0.503s 0.618s 0.000680s 6.495KB 6.495KB 9.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 112.45.115.124 中国四川成都移动 200 0.957s 0.766s 0.797s 0.001700s 6.495KB 6.495KB 3.731MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 223.111.123.253 中国江苏扬州移动 200 0.767s 0.241s 0.353s 0.000860s 6.495KB 6.495KB 7.375MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.42.254 澳大利亚新南威尔士悉尼阿里云 200 0.758s 0.034s 0.213s 0.000600s 6.495KB 6.495KB 10.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 120.241.32.237 中国广东深圳移动 200 0.71s 0.254s 0.353s 0.002360s 6.495KB 6.495KB 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 36.102.211.56 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.619s 0.121s 0.146s 0.078580s 6.495KB 6.495KB 82.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 220.113.153.244 中国广东深圳长城宽带 200 0.456s 0.071s 0.131s 0.002545s 6.495KB 6.495KB 2.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 119.167.237.253 中国山东青岛联通 200 0.424s 0.09s 0.143s 0.000615s 6.495KB 6.495KB 10.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 125.39.135.243 中国天津联通 200 0.405s 0.019s 0.042s 0.000600s 6.495KB 6.495KB 10.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 218.60.77.251 中国辽宁大连联通 200 0.394s 0.271s 0.29s 0.000540s 6.495KB 6.495KB 11.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 116.136.135.249 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.381s 0.121s 0.18s 0.000620s 6.495KB 6.495KB 10.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 116.136.135.249 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.38s 0.091s 0.142s 0.000720s 6.495KB 6.495KB 8.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 47.246.0.224 菲律宾马尼拉阿里云 200 0.346s 0.092s 0.147s 0.002499s 6.495KB 6.495KB 2.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 116.177.250.254 中国青海西宁联通 200 0.333s 0.056s 0.098s 0.000636s 6.495KB 6.495KB 9.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海奉贤联通 联通 上海 139.227.230.8 中国上海联通 200 0.314s 0.221s 0.226s 0.000597s 6.495KB 6.495KB 10.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 180.97.251.251 中国江苏徐州电信 200 0.309s 0.083s 0.134s 0.000076s 6.495KB 6.495KB 83.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 119.167.237.253 中国山东青岛联通 200 0.286s 0.092s 0.135s 0.000620s 6.495KB 6.495KB 10.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 101.246.176.188 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.281s 0.066s 0.072s 0.006081s 6.495KB 6.495KB 1.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.25.254 美国加利福尼亚洛杉矶阿里云 200 0.26s 0.016s 0.023s 0.000177s 6.495KB 6.495KB 35.836MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.155.221.232 中国江苏苏州电信 200 0.252s 0.085s 0.124s 0.000582s 6.495KB 6.495KB 10.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 116.178.65.125 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.239s 0.09s 0.107s 0.000580s 6.495KB 6.495KB 10.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 117.91.179.150 中国江苏扬州电信 200 0.234s 0.071s 0.107s 0.000083s 6.495KB 6.495KB 76.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 150.138.211.29 中国山东济南电信 200 0.233s 0.009s 0.041s 0.001500s 6.495KB 6.495KB 4.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都地区电信 电信 西藏 125.74.19.253 中国甘肃兰州电信 200 0.223s 0.019s 0.064s 0.002420s 6.495KB 6.495KB 2.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 125.39.135.243 中国天津联通 200 0.222s 0.016s 0.063s 0.000244s 6.495KB 6.495KB 25.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.19.253 中国甘肃兰州电信 200 0.219s 0.025s 0.034s 0.000580s 6.495KB 6.495KB 10.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 27.211.197.188 中国山东济南联通 200 0.219s 0.062s 0.091s 0.000560s 6.495KB 6.495KB 11.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 111.164.19.251 中国天津联通 200 0.215s 0.059s 0.091s 0.002660s 6.495KB 6.495KB 2.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市移动 移动 内蒙古 45.116.153.125 中国辽宁大连电信 200 0.214s 0.034s 0.057s 0.000580s 6.495KB 6.495KB 10.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 103.15.99.107 中国北京阿里云 200 0.211s 0.021s 0.041s 0.000740s 6.495KB 6.495KB 8.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 182.242.48.253 中国云南昆明电信 200 0.211s 0.039s 0.073s 0.001056s 6.495KB 6.495KB 6.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 36.104.137.4 中国吉林长春电信 200 0.207s 0.031s 0.068s 0.000800s 6.495KB 6.495KB 7.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 45.253.17.253 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.207s 0.029s 0.044s 0.002435s 6.495KB 6.495KB 2.605MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 45.116.153.125 中国辽宁大连电信 200 0.195s 0.049s 0.078s 0.000800s 6.495KB 6.495KB 7.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 163.177.119.253 中国广东惠州联通 200 0.194s 0.031s 0.043s 0.002043s 6.495KB 6.495KB 3.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.215.145.240 中国江苏无锡电信 200 0.187s 0.055s 0.085s 0.003111s 6.495KB 6.495KB 2.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市移动 移动 四川 118.123.2.229 中国四川绵阳电信 200 0.186s 0.047s 0.066s 0.000600s 6.495KB 6.495KB 10.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 14.215.57.252 中国广东广州电信 200 0.184s 0.014s 0.026s 0.002460s 6.495KB 6.495KB 2.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 113.219.136.7 中国湖南衡阳电信 200 0.182s 0.051s 0.075s 0.000680s 6.495KB 6.495KB 9.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 117.91.179.150 中国江苏扬州电信 200 0.182s 0.047s 0.064s 0.004660s 6.495KB 6.495KB 1.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 116.211.183.160 中国湖北武汉电信 200 0.179s 0.043s 0.054s 0.002580s 6.495KB 6.495KB 2.458MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 183.240.213.252 中国广东广州移动 200 0.176s 0.036s 0.057s 0.000620s 6.495KB 6.495KB 10.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 61.182.131.252 中国河北张家口联通 200 0.174s 0.047s 0.068s 0.002420s 6.495KB 6.495KB 2.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.167.168.251 中国山东青岛联通 200 0.169s 0.052s 0.076s 0.000122s 6.495KB 6.495KB 51.991MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 36.104.137.5 中国吉林长春电信 200 0.168s 0.067s 0.084s 0.000740s 6.495KB 6.495KB 8.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 111.48.178.230 中国湖北武汉移动 200 0.163s 0.059s 0.079s 0.000600s 6.495KB 6.495KB 10.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 119.188.99.253 中国山东济南联通 200 0.162s 0.042s 0.069s 0.000084s 6.495KB 6.495KB 75.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 111.123.48.220 中国贵州贵阳电信 200 0.161s 0.029s 0.043s 0.000560s 6.495KB 6.495KB 11.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市移动 移动 湖北 119.36.225.251 中国湖北襄阳联通 200 0.159s 0.04s 0.055s 0.002120s 6.495KB 6.495KB 2.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig