x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:fbc6688.com    

时间 速度

检测时间:2021-01-14 08:59:24

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 164个点 9 40 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.943s 0.164s 0.324s 0.49s 文件不一致 文件不一致 292.055KB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 9.408s 0s 0.047s 9.313974s 800B 800B 0.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 8.716s 0s 0.722s 7.170638s 800B 800B 0.109KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 7.655s 0s 2.052s 5.558471s 800B 800B 0.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 7.303s 0s 0.04s 7.219628s 800B 800B 0.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 6.729s 0s 0.002s 6.566448s 1.362KB 1.362KB 0.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 6.381s 0s 0.038s 6.301678s 800B 800B 0.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 5.511s 0s 0.006s 5.279371s 1.362KB 1.362KB 0.258KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市联通 联通 河北 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 5.277s 0s 0.056s 5.166433s 800B 800B 0.151KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 5.252s 0s 0.054s 5.144709s 800B 800B 0.152KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 5.169s 0s 0.043s 5.083191s 800B 800B 0.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 4.421s 0s 0.034s 4.352534s 800B 800B 0.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 3.331s 0s 0.05s 3.229074s 800B 800B 0.242KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 3.12s 0s 3.034s 0.062199s 800B 800B 12.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 3.007s 0.01s 1.117s 1.135075s 800B 800B 0.688KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 2.763s 0s 1.08s 1.600247s 800B 800B 0.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 2.393s 0s 0.073s 2.244311s 800B 800B 0.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 2.389s 0s 0.046s 2.298244s 800B 800B 0.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 2.356s 0s 0.071s 2.214181s 800B 800B 0.353KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 2.206s 0s 0.444s 1.318986s 800B 800B 0.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 2.197s 0s 0.106s 1.985786s 800B 800B 0.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.983s 0s 0.073s 1.834048s 800B 800B 0.426KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.963s 0s 1.095s 0.800891s 800B 800B 0.975KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.96s 0s 0.048s 1.861751s 800B 800B 0.42KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.933s 0.139s 0.179s 1.647086s 800B 800B 0.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.852s 0.001s 0.242s 1.345665s 800B 800B 0.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.834s 0s 0.115s 1.607227s 800B 800B 0.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.788s 0s 1.064s 0.392645s 800B 800B 1.99KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.736s 0s 0.117s 1.507798s 800B 800B 0.518KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.715s 0s 0.109s 1.497273s 800B 800B 0.522KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.398s 0s 0.001s 1.325590s 800B 800B 0.589KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市电信 电信 湖北 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.389s 0s 1.044s 0.305250s 800B 800B 2.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.343s 0s 0.071s 1.201201s 800B 800B 0.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.322s 0s 0.042s 1.238247s 800B 800B 0.631KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.197s 0s 0.079s 0.993633s 800B 800B 0.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.194s 0s 0.083s 0.461717s 800B 800B 1.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.142s 0s 0.095s 0.804451s 800B 800B 0.971KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.079s 0s 0.037s 1.004408s 800B 800B 0.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.075s 1.016s 1.067s 0.000280s 302B 302B 1.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.073s 0s 0.073s 0.931312s 800B 800B 0.839KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.065s 0s 0.03s 1.004272s 800B 800B 0.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.038s 0s 0.09s 0.858056s 800B 800B 0.91KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾移动 移动 山西 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.035s 0s 0.08s 0.877267s 800B 800B 0.891KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.024s 0s 0.074s 0.892245s 800B 800B 0.876KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.02s 0s 0.078s 0.865400s 800B 800B 0.903KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 1.016s 0s 0.06s 0.895978s 800B 800B 0.872KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 0.978s 0s 0.062s 0.851093s 800B 800B 0.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 0.969s 0s 0.049s 0.375349s 800B 800B 2.081KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 0.962s 0s 0.071s 0.821741s 800B 800B 0.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 0.94s 0s 0.04s 0.860682s 800B 800B 0.908KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市电信 电信 河北 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 0.933s 0s 0.061s 0.544997s 800B 800B 1.433KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 35.220.252.48 中国香港谷歌云 200 0.925s 0s 0.1s 0.731891s 800B 800B 1.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信