x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.rar8.net    

时间 速度

检测时间:2021-01-14 09:49:19

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 160个点 9 40 83个独立IP 54个独立节点 有非200状态 0.708s 0.223s 0.249s 0.308s 文件不一致 文件不一致 974.939KB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 62.234.202.66 中国北京腾讯云 连接失败 * 0.082s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 0.227s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.128s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 10.001s 1.156s 1.172s 8.812675s 35.611KB 5.173KB 4.041KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 125.74.17.121 中国甘肃兰州电信 200 6.587s 0.194s 0.216s 6.226016s 1.436KB 1.436KB 0.231KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 127.0.0.1 Local Address 200 5.309s 5.095s 5.096s 0.000180s 541B 541B 2.866MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 220.170.91.236 中国湖南衡阳电信 200 4.873s 0.499s 0.542s 3.923510s 1.436KB 1.436KB 0.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 1.81.2.59 中国陕西西安电信 200 4.633s 0.782s 1.101s 1.555184s 1.436KB 1.436KB 0.923KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 4.296s 3.765s 3.831s 0.136341s 35.611KB 35.611KB 261.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 221.13.202.64 中国河南焦作联通 200 3.456s 0.093s 0.134s 3.172490s 1.436KB 1.436KB 0.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 2.733s 2.607s 2.647s 0.039748s 35.611KB 5.079KB 895.928KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.120.61 中国天津电信 200 2.635s 0.019s 0.028s 2.538644s 1.436KB 1.436KB 0.565KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 127.0.0.1 Local Address 200 2.56s 2.477s 2.479s 0.001656s 16.267KB 16.267KB 9.593MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 127.0.0.1 Local Address 200 2.483s 2.477s 2.478s 0.001084s 16.267KB 16.267KB 14.654MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 2.372s 2.275s 2.298s 0.049137s 35.611KB 35.611KB 724.735KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 117.174.151.116 中国四川成都移动 200 1.883s 0.844s 0.87s 0.831468s 1.436KB 1.436KB 1.727KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 1.461s 1.256s 1.296s 0.123164s 35.611KB 35.611KB 289.137KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 223.111.195.110 中国江苏连云港移动 200 1.264s 0.233s 0.334s 0.512236s 1.436KB 1.436KB 2.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 223.111.104.66 中国江苏南通移动 200 1.192s 0.034s 0.081s 0.271759s 1.436KB 1.436KB 5.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.246.132.92 中国辽宁锦州电信 200 1.15s 0.085s 0.099s 0.966678s 1.436KB 1.436KB 1.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.12.28.75 中国广西南宁移动 200 1.099s 0.015s 0.126s 0.566983s 1.436KB 1.436KB 2.532KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 121.29.54.195 中国河北石家庄联通 200 1.05s 0.323s 0.344s 0.204820s 1.436KB 1.436KB 7.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 127.0.0.1 Local Address 200 0.925s 0.92s 0.921s 0.000140s 495B 495B 3.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 * 连接失败 * 0.921s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 127.0.0.1 Local Address 403 0.907s 0.134s 0.138s 0.009740s 3.529KB 3.529KB 362.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 221.204.166.60 中国山西太原联通 200 0.843s 0.252s 0.346s 0.203361s 1.436KB 1.436KB 7.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 101.206.209.227 中国四川成都联通 200 0.836s 0.037s 0.11s 0.399477s 1.436KB 1.436KB 3.594KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 150.138.232.125 中国山东济南电信 200 0.739s 0.057s 0.091s 0.407218s 1.436KB 1.436KB 3.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 116.95.25.243 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.685s 0.106s 0.159s 0.273098s 1.436KB 1.436KB 5.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 125.74.17.120 中国甘肃兰州电信 200 0.649s 0.183s 0.189s 0.428529s 1.436KB 1.436KB 3.35KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 * 连接失败 * 0.636s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 116.177.248.115 中国青海西宁联通 200 0.624s 0.086s 0.136s 0.173440s 1.436KB 1.436KB 8.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 42.63.21.227 中国宁夏银川联通 200 0.603s 0.06s 0.11s 0.119619s 1.436KB 1.436KB 12.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.603s 0.506s 0.529s 0.048599s 35.611KB 35.611KB 732.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 36.103.236.254 中国宁夏吴忠电信 200 0.563s 0.181s 0.181s 0.370158s 1.436KB 1.436KB 3.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 222.186.49.82 中国江苏镇江电信 200 0.542s 0.084s 0.113s 0.172920s 1.436KB 1.436KB 8.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾移动 移动 山西 120.253.38.85 中国宁夏中卫移动 200 0.533s 0.121s 0.168s 0.191321s 1.436KB 1.436KB 7.503KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 58.216.106.208 中国江苏常州电信 200 0.507s 0.07s 0.107s 0.219884s 1.436KB 1.436KB 6.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都地区电信 电信 西藏 118.112.11.75 中国四川成都电信 200 0.502s 0.02s 0.075s 0.167721s 1.436KB 1.436KB 8.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 118.112.22.191 中国四川成都电信 200 0.493s 0.007s 0.064s 0.196928s 1.436KB 1.436KB 7.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 182.247.250.210 中国云南昆明电信 200 0.484s 0.001s 0.04s 0.158301s 1.436KB 1.436KB 9.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 223.111.194.139 中国江苏连云港移动 200 0.477s 0.061s 0.103s 0.133280s 1.436KB 1.436KB 10.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市移动 移动 四川 118.112.11.198 中国四川成都电信 200 0.469s 0.042s 0.06s 0.173262s 1.436KB 1.436KB 8.285KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 121.12.122.81 中国广东东莞电信 200 0.455s 0.074s 0.086s 0.103781s 1.436KB 1.436KB 13.832KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 150.138.136.235 中国山东青岛电信 200 0.451s 0.04s 0.064s 0.190154s 1.436KB 1.436KB 7.549KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.216.106.208 中国江苏常州电信 200 0.45s 0.078s 0.121s 0.140572s 1.436KB 1.436KB 10.212KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.45s 0.368s 0.388s 0.040983s 35.611KB 35.611KB 868.929KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 127.0.0.1 Local Address 200 0.442s 0.44s 0.441s 0.000113s 541B 541B 4.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.441s 0.236s 0.287s 0.103586s 35.611KB 35.611KB 343.785KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 183.232.174.92 中国广东佛山移动 200 0.434s 0.044s 0.095s 0.153119s 1.436KB 1.436KB 9.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 111.123.50.102 中国贵州贵阳电信 200 0.433s 0.032s 0.058s 0.176523s 1.436KB 1.436KB 8.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.216.87.106 中国江苏常州电信 200 0.427s 0.081s 0.122s 0.119988s 1.436KB 1.436KB 11.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 59.49.81.237 中国山西太原电信 200 0.406s 0.044s 0.066s 0.156047s 1.436KB 1.436KB 9.199KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 150.138.232.125 中国山东济南电信 200 0.403s 0.028s 0.066s 0.092401s 1.436KB 1.436KB 15.536KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 219.144.82.47 中国陕西西安电信 200 0.402s 0.027s 0.043s 0.190922s 1.436KB 1.436KB 7.519KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 123.138.58.82 中国陕西西安联通 200 0.397s 0.037s 0.049s 0.282250s 1.436KB 1.436KB 5.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理市联通 联通 云南 59.80.39.108 中国贵州贵阳联通 200 0.396s 0.023s 0.051s 0.189722s 1.436KB 1.436KB 7.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色联通 联通 广西 220.197.201.216 中国贵州贵阳联通 200 0.394s 0.029s 0.059s 0.165118s 1.436KB 1.436KB 8.694KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 222.186.49.82 中国江苏镇江电信 200 0.394s 0.055s 0.084s 0.133217s 1.436KB 1.436KB 10.776KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 219.144.82.121 中国陕西西安电信 200 0.393s 0.06s 0.068s 0.181924s 1.436KB 1.436KB 7.891KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 111.123.50.102 中国贵州贵阳电信 200 0.387s 0.062s 0.065s 0.295288s 1.436KB 1.436KB 4.862KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 121.12.122.81 中国广东东莞电信 200 0.386s 0.031s 0.057s 0.187961s 1.436KB 1.436KB 7.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 220.194.87.190 中国天津联通 200 0.386s 0.06s 0.092s 0.135819s 1.436KB 1.436KB 10.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 124.236.32.117 中国河北石家庄电信 200 0.384s 0.047s 0.07s 0.120041s 1.436KB 1.436KB 11.959KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市电信 电信 湖南 220.197.201.216 中国贵州贵阳联通 200 0.381s 0.019s 0.062s 0.100699s 1.436KB 1.436KB 14.256KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 113.200.16.191 中国陕西榆林联通 200 0.38s 0.072s 0.091s 0.204256s 1.436KB 1.436KB 7.028KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 150.138.232.180 中国山东济南电信 200 0.38s 0.037s 0.056s 0.176833s 1.436KB 1.436KB 8.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.38s 0.174s 0.224s 0.110180s 35.611KB 35.611KB 323.21KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 127.0.0.1 Local Address 200 0.379s 0.374s 0.375s 0.000540s 495B 495B 895.182KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 219.151.30.83 中国贵州贵阳电信 200 0.375s 0.04s 0.053s 0.181733s 1.436KB 1.436KB 7.899KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.17.121 中国甘肃兰州电信 200 0.371s 0.041s 0.053s 0.100999s 1.436KB 1.436KB 14.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 222.186.49.82 中国江苏镇江电信 200 0.369s 0.008s 0.012s 0.114198s 1.436KB 1.436KB 12.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.369s 0.109s 0.163s 0.149761s 35.611KB 35.611KB 237.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 222.242.193.86 中国湖南岳阳电信 200 0.368s 0.017s 0.039s 0.197358s 1.436KB 1.436KB 7.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 113.59.43.98 中国海南海口联通 200 0.365s 0.047s 0.053s 0.264188s 1.436KB 1.436KB 5.434KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远市联通 联通 广东 211.91.245.53 中国湖南长沙联通 200 0.365s 0.013s 0.039s 0.172840s 1.436KB 1.436KB 8.306KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 111.40.180.77 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.359s 0.068s 0.089s 0.134500s 1.436KB 1.436KB 10.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 116.177.248.88 中国青海西宁联通 200 0.356s 0.019s 0.065s 0.108859s 1.436KB 1.436KB 13.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 218.11.11.246 中国河北石家庄联通 200 0.355s 0.049s 0.071s 0.106481s 1.436KB 1.436KB 13.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 123.6.2.102 中国河南郑州联通 200 0.354s 0.042s 0.073s 0.146950s 1.436KB 1.436KB 9.769KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 36.103.236.254 中国宁夏吴忠电信 200 0.354s 0.007s 0.023s 0.179520s 1.436KB 1.436KB 7.997KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市电信 电信 山东 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.354s 0.023s 0.045s 0.054840s 35.611KB 35.611KB 649.368KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 36.159.127.79 中国广西南宁移动 200 0.352s 0.046s 0.07s 0.105600s 1.436KB 1.436KB 13.594KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州联通 联通 浙江 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.351s 0.191s 0.229s 0.082650s 35.611KB 35.611KB 430.869KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 182.150.11.107 中国四川成都电信 200 0.349s 0.069s 0.073s 0.245437s 1.436KB 1.436KB 5.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.343s 0.023s 0.055s 0.093691s 35.611KB 35.611KB 380.093KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.341s 0.067s 0.124s 0.154919s 35.613KB 35.613KB 229.883KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 127.0.0.1 Local Address 200 0.338s 0.335s 0.336s 0.000320s 541B 541B 1.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 219.144.82.179 中国陕西西安电信 200 0.337s 0.048s 0.069s 0.099517s 1.436KB 1.436KB 14.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 58.49.157.205 中国湖北武汉电信 200 0.328s 0.05s 0.07s 0.137500s 1.436KB 1.436KB 10.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海奉贤联通 联通 上海 59.83.218.231 中国江苏无锡联通 200 0.328s 0.097s 0.107s 0.113149s 1.436KB 1.436KB 12.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 59.80.39.108 中国贵州贵阳联通 200 0.326s 0.05s 0.066s 0.177239s 1.436KB 1.436KB 8.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 62.234.202.66 中国北京腾讯云 200 0.326s 0.202s 0.234s 0.062041s 35.611KB 35.611KB 573.997KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig